Социален работник – приемна грижа

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник – приемна грижа Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 25 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. За Центъра по Приемна грижа търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК – приемна грижа Роля и цел на длъжността: Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра по Приемна грижа. Описание на работните задачи: • Участва в набиране, обучение и подкрепа на приемни семейства • Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. • Изготвя необходимата документация свързана с работа по случай • Участва в дейности и предоставя услуги за развитие на грижа в алтернативни семейства за деца в риск • Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии • Действията и поведението са основани на ясни и споделени мотиви. • Работи по проекти Изисквания: • Висше образование –социални дейности, социална педагогика, педагогика • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) • Предимство е опита в директна работа с деца и техните семейства • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето Необходими качества и умения: • Умения за ефективна устна и писмена комуникация • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите • Умения за работа в екип • Проактивност • Гъвкавост • Лоялност Организацията предлага: • Интересна и предизвикателна работа • Професионални обучения и тренинги • Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати • Коректни Трудови отношения • Възможности за професионално и личностно развитие • Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти В случай, че позицията представлява интерес за вас, моля да кандидатствате по стандартния начин през jobs.bg. или като изпратите CV на имейл: hr@detebg.org. Личните Ви данни ще бъдат изпозвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More
="След ремонт на зала за рехабилитация"

Фондация „За Нашите Деца“ създаде зала за рехабилитация в УМБАЛ-Пловдив

By | Новини | No Comments

Зала за рехабилитация на недоносени бебета създаде фондация „За Нашите Деца“ в отделението по неонатология на УМБАЛ – Пловдив. Новата придобивка е в изпълнение на споразумението за партньорство между фондацията и здравното заведение, за подкрепа на здравните работници в развитие на иновативни практики на грижа за децата в болницата. Тя е част от услугите за късно проследяване и подкрепа на недоносени бебета след изписването им от болницата.   Новата зала дава възможност индивидуалната рехабилитация на децата, която от март тази година извършва кинезитерапевт от мобилния екип на фондацията, да става в уютна и стимулираща среда.                               Тази иновативна за България услуга се реализира от фондацията по проект „Грижа в ранната възраст„.   Проект „Грижа в ранната възраст“ е финансиран от фондация ОУК и неговата основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът цели да подобри политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у…

Read More

Социален работник Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален работник Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 25 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. В годините имаме високи постижения в социалната сфера в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, приемна грижа, резидентна грижа за деца, ранна детска интервенция, осиновяване, терапевтични и социализиращи дейности с деца и други. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорни и амбициозни професионалисти, които да са част от екипа на позицията: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Роля и цел на длъжността: Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра. Описание на работните задачи: • Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата. • Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. • Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги • Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии Изисквания: • Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) • Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето • Активно шофиране ще се счита за предимство Необходими качества и умения: • Умения за ефективна устна и писмена комуникация • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите • Умения за работа в екип • Проактивност Организацията предлага : • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване • Работа в отдаден и динамичен екип • Принос към една благородна кауза • Много добри условия на труд – Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората – Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства – Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно Кандидатствайте, като изпратите Вашата автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати сключват трудов договор със Фондация За Нашите Деца. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия…

Read More

Социален работник Пловдив

By | Без Категория | No Comments

Социален работник Фондация “За Нашите Деца” е една от водещите български неправителствени организации. Повече от 25 години, фондацията в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт, защитава правата на детето в България. Ние сме организация с ясен фокус и ориентирани към търсенето на нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. В годините имаме високи постижения в социалната сфера в посока подкрепа на семействата, предотвратяване на изоставянето на деца в институции, приемна грижа, резидентна грижа за деца, ранна детска интервенция, осиновяване, терапевтични и социализиращи дейности с деца и други. Екипът ни се състои от много и различни професионалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорни и амбициозни професионалисти, които да са част от екипа на позицията: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ Роля и цел на длъжността: Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра. Описание на работните задачи: • Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата. • Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда. • Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги • Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии Изисквания: • Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) • Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства • Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи • Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето • Активно шофиране ще се счита за предимство Необходими качества и умения: • Умения за ефективна устна и писмена комуникация • Умения за подкрепа и овластяване на клиентите • Умения за работа в екип • Проактивност Организацията предлага : • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване • Работа в отдаден и динамичен екип • Принос към една благородна кауза • Много добри условия на труд – Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората – Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства – Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно Кандидатствайте, като изпратите Вашата автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати сключват трудов договор със Фондация За Нашите Деца. Настоящата информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия…

Read More
="дарение Профи Кредит1"

Служители на Профи кредит подкрепиха многодетно семейство с две двойки близнаци

By | Новини | No Comments

Доброволци от компанията се включиха в изготвяне на пакети в помощ на новородени под грижите на фондация „За нашите деца“   Служители на Профи Кредит България в столицата подпомогнаха с адаптирано мляко и дрехи семейство с две двойки близнаци. Децата са на възраст 2 месеца и 11 години. Те получиха своите подаръци от доброволци на компанията на 18 септември – Ден на отворените врати на Центъра за обществена подкрепа „Света София“, управляван от фондация „За Нашите Деца“. Фондацията подкрепя семейството, за да може то да полага пълноценна грижа за своите деца. Доброволци от Профи Кредит България подготвиха пакети с дрехи, козметика, памперси и артикули от първа необходимост, които ще бъдат предоставени в следващите месеци на новородени бебета, за да се подпомогнат техните родители.   Компанията подкрепя фондацията с финансови средства от 2015 г.     „Вярваме, че когато човек дарява, трябва да го прави със сърце. По тази причина винаги включваме и служителите ни в дарителския процес. Бихме искали да благодарим на фондация „За Нашите Деца“ за отличната работа и съдействие, които получаваме от старта на сътрудничеството си с тях. Виждаме невероятна отдаденост от екипа в името на това да помагат на млади семейства и майки да задържат най-ценното при себе си, а именно децата. В Профи Кредит България вярваме, че трябва да помагаме, за да носим повече усмивки на семействата в затруднено положение.“ Това заяви изпълнителният директор на компанията Светослав Николов.       Всеки ден поне две деца се разделят със своето семейство, като над 90% от тях са на възраст под 1 година. С дарените средства от Профи Кредит България, фондацията ще помогне на семейства и деца в риск от раздяла да преодолеят трудностите и да останат заедно. Повече информация можете да прочетете на: https://proficredit.bg/charity.   Фондация „За Нашите Деца“ вече 25 години следва своята мисия всяко дете да живее в сигурна семейна среда, а не в изолацията на социалните домове. За този период тя е подкрепила над 10 000 деца и…

Read More

25 игри и забавления за 25 години фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Тази година фондация „За Нашите Деца“ празнува своя 25-годишен юбилей. Двадесет и пет години, през които успяхме да осигурим щастливо детство на над 10 000 деца.  За да отбележим 25-тия си рожден ден, организираме празненството за малки и големи в Южен парк (вход откъм бул. Витоша), под топлите септемврийски лъчи, в последния ден на месеца – 30.09.2017г., от 11:00ч. до 13:00ч.   Програмата на събитието ще включва музика и различни атрактивни формати и дейности, занимателни игри. За доброто настроение на нашите гости ще се погрижат диджей, приказни герои и аниматори от невероятния екип на парти агенция „Маска, който работи благотворително и с други неправителствени организации, сред които и фондация „Движение на българските майки“ и Сдружение на родителите на деца със синдром на Даун.   Децата и възрастните ще имат възможност да проявят талантите си в обособени кътове – за изкуство, спорт и театър. Към многото игри сме добавили и малко творчество – децата и техните родители ще имат възможността да рисуват върху специално подготвено платно. А в края на събитието ще можем да се снимаме пред него.   Подготвили сме и други неочаквани изненади за нашите малки и големи гости. Изнедада ще е и финалът на празненството.   От фондация „За Нашите Деца“ каним всички наши съмишленици и партньори, приятели и добродеятели, деца и възрастни, с които заедно да поставим началото на още 25 години, през които да вдъхваме увереност на още повече семейства и да осигуряваме стабилен дом на още повече деца.   Заповядайте заедно с вашето семейство!   Ще бъде забавно! Ще бъде зареждащо! Ще бъде уникално!…

Read More

ДЖЕНЕРАЛИ и фондация „За Нашите Деца“ дариха усмивки и успешен старт на деца в нужда

By | Новини | No Comments

Петнадесети септември е специален ден за всички деца и техните родители. За част от семействата, с които работи фондация „За Нашите Деца“ това е празник, който посрещат със свито сърце, защото не могат да осигурят на детето си всичко необходимо, за да се чувства то комфортно и уверено.   Тази година за нашите семейства се погрижиха дългогодишните ни партньори от ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД, които традиционно подпомагат деца в неравностойно положение. Училищни раници, помагала, дрехи и най-различни аксесоари за новата учебна година очакваха своите нови притежатели в двора на Център за обществена подкрепа „Св. София“. Всички подаръци бяха специално подбрани спрямо индивидуалните потребности на всяко от 26-те деца. Така семействата, на коитo фондация “За Нашите Деца“ помага, ще посрещнат първия учебен ден без притеснения, а с усмивка и ентусиазъм благодарение на изненадите, които осигуриха служители на ДЖЕНЕРАЛИ, както и самата компания.   Изключително вълнение предизвика присъствието на световния шампион и единствен гимнастик в историята с шест Олимпийски игри Йордан Йовчев, който сподели с децата специални моменти от своята кариера и ги насърчи да спортуват активно, за да растат здрави и силни. Освен на подаръците, децата се радваха на страхотни игри и забавления, с които ги изненада веселият екип на парти агенция KinetoFUN.    ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД са наши дългогодишни партньори. Те подкрепят каузата ни „Детска къща“,  където изоставените бебета получават необходимите грижи и внимание от всеотдайни и квалифицирани специалисти. Съвместния ни проект „Сигурен дом за нашите деца“, в рамките на който Дженерали отчисляваше от стойността на всяка продадена индивидуална застраховка „Домашно имущество“, бе стартиран именно в подкрепа на Къщата. Той имаше за цел да осигури устойчивост и развитие на този специален дом, който дава шанс за щастливо детство и спасява от живот в институция.   Ние от фондация „За Нашите Деца“ сме благодарни за подкрепата, която ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ни оказва вече 6 години. Щастливи сме да имаме до себе си партньор, който с готовност инвестира средства, време и усилия, за да допринесе за това повече деца в България да се радват на щастливо детство в семейна среда.    …

Read More

Поредният курс „Първи грижи за новороденото“ подготви бъдещи майки и татковци за най-важния момент в техния живот – появата на детето им

By | Новини | No Comments

Поредното издание на курса „Първи грижи за новороденото” за бъдещи и настоящи родители се проведе на 9 септември в Пловдив. Практическата лекция традиционно бе водена от неонатолога д-р Диана Аргирова и се реализира в партньорство между Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“ и УМБАЛ Пловдив.   В рамките на четири часа д-р Аргирова успя да съчетае по възможно най-достъпния и разбираем начин най-важната информация относно грижата за новороденото за бъдещите майки и татковци. Обучението бе чудесно балансирано с най-важната информация относно протичането на бременността, грижата  за новороденото, начини на обличане, използване на подходяща козметика и полезни съвети относно кърмене, в съчетание с нагледни демонстрации.   Професионализмът на д-р Аргирова, съчетан с големия й опит и познания в областта, създадоха атмосфера на доверие, в която бъдещите родители се чувстваха свободни и без притеснения задаваха различни въпроси по темите, които ги вълнуват: „Как да се предпазва пъпа на бебето?“, „Необходима ли е възглавница за кърмене?“, „Кога да започне гимнастиката на бебето?“, „Опасни ли са коликите за бебето?“, „Трябва ли да спи бебето по корем?“, „Кога да се отдели бебето от стаята на родителите?“. Въпросите изникваха непрекъснато, a д-р Аргирова отговаряше с усмивка и удоволствие на всеки от тях.   Още в паузата между първата и втората част на обучението присъстващите споделиха своите положителни емоции относно лекцията и продължиха с ентусиазъм да разпитват лектора.   В края на обучението, родителите изразиха своята благодарност и удовлетвореност от курса: „Ние благодарим сърдечно. На този курс научихме доста полезни съвети и практики, които ще ни бъдат от огромна полза занапред.“, „Курсът е много информативен и полезен. Има достатъчно теоретична и практическа…

Read More

Международни лектори проведоха обучение на тема „Ерготерапия за деца с увреждания“ за социални и здравни специалисти

By | Новини | No Comments

Социални и здравни специалисти днес имаха уникалната възможност да присъстват на целодневно обучение на тема„Ерготерапия за деца с увреждания“ с обучители от Frontline Partnership, Великобритания. Водещите на обучението – Gill Soper, Esther Day, Heather Angilley, Mary Hill и техния екип, са британски експерти в областта на сензорната интеграция, позиционирането, детската физиотерапия, човешките ресурси и управлението на услуги. Те представиха практиките в областта на ерготерапията във Великобритания, принципите на дете-центрирания и холистичен подход на работа и социалния модел на увреждането, както и значението на екипната работа между специалистите и родителите.     По време на сесията бяха разгледани методики за оценка и интервенции в ерготерапията и бяха предложени ерготерапевтични стратегии и методи, както и дейности за развитие на умения на деца със специални потребности и увреждания. Интерaктивния формат на обучението даде възможност обучителите и специалистите заедно да обсъждат примери и случаи от практиката, както и да проведат практическо занимание.       Обучението бе част от подкрепата към специалисти и родители по проект „Грижа в ранната възраст“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация ОУК.     Проектът „Грижа в ранната възраст“ цели да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас. Резултатите ще подкрепят процесите по разработване на интегрирана национална стратегия за ранното детско развитие, залагаща на интегриран подход и ясно формулирана междусекторна…

Read More

Още един усмихнат мъник от нашата Детска къща беше осиновен и ще расте обичан и щастлив при мама и татко

By | Блог | No Comments

Вальо е детенце, което не познава майчина ласка. Още след раждането майка му се отказала да се грижи за него и го оставила в родилно отделение. От там Вальо е преместен в дом за деца, където малкия прекарва 8 месеца когато най-сетне съдбата го довежда до прага на нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска Къща“.   Когато малкия красавец дойде при нас, забелязахме, че той не беше щастливо дете. Рядко виждахме усмивка на лицето му, през повечето време изглеждаше тъжен, почти не плачеше. Гледаше безизразно и не се обръщаше, когато някой го повика по име, не искаше да си играе с другите деца. На осем месеца той все още не можеше да седи самостоятелно.   Ние, от Детска къща, се грижихме за Вальо и се постарахме да получи цялата любов, от която има нужда. Гушкахме го, четохме му приказки, преди да заспи, играхме с него на различни игри. Помагахме му да си играе с другите деца, за да се социализира. С всеки изминал ден наблюдавахме развитието на мъника и сме щастливи, че той днес вече не е тъжен, усмихва се широко и щастливо си играе с другите деца.  И макар че ни беше трудно да го изпратим, ние сме сигурни, че той ще има слънчевото и прекрасно детство, което всяко дете трябва да…

Read More