160 деца, родители и специалисти подкрепи фондация „За Нашите Деца“ чрез теренна работа по проект Грижа в ранната възраст

By | Без Категория, Новини | No Comments

Близо 160 деца, родители и специалисти подкрепи фондация „За Нашите Деца“ чрез теренна работа по проект „Грижа в ранната възраст“ до месец март т.г. Мултидисциплинарен екип от специалисти – психолог, специалисти „Ранна детска интервенция“ и „Ранно детско развитие“ и рехабилитатори, предоставиха мобилни услуги на територията на пет обекта, включени в проекта. Обект на теренната работа са отделенията по неонатология на Първа многопрофилна болница за активно лечение – София и Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив, както и клиниките на Специализираната болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев – София, Център за настаняване от семеен тип „Детство“ и Център по приемна грижа – София. Над 40 деца се включиха в социализиращи дейности и участваха в арт ателиета, културни и развлекателни събития, честване на рождени дни и празници, занимания на открито и др. Индивидуалните и групови дейности за развитие на техния потенциал помогнаха за компенсиране на ефекта от дългия болничен престой или липсата на родителска грижа, за подобряване на физическото им, социално и емоционално развитие. Рехабилитатор и специалист „Ранна детска интервенция“ започнаха индивидуална работа с част от децата. Мобилните специалисти консултираха 71 родители по теми свързани преодоляването на емоционалните им състояния и с развитието на децата им, броят на консултациите надхвърли 100. Към ползването на други социални услуги в общността за продължителна подкрепа бяха насочени 16 родители. Част от родителите се включиха в обучения, свързани с грижата за недоносените деца и здравословната диета в ранна възраст. През първите три месеца на тази година на място бяха консултирани 14 специалисти, други 16 преминаха специално адаптирани към техните нужди обучения и супервизия, свързани с професионалната работа с децата и семействата. Международен експерт от Великобритания с дългогодишен опит във въвеждането на семейно-ориентирана грижа за недоносените деца посети всяка от болниците, за да проучи практиката и да консултира възможностите за въвеждане на иновативни практики в неонатологичните отделения. С участието на лекари от екипа на болниците, рехабилитатор и специалист „Ранна детска интервенция“ започна предоставянето на мултидисциплинарна услуга за късно проследяване на недоносени деца. С нашата подкрепа 5 недоносени деца продължиха да получават интензивна подкрепа от специалисти и след напускането на здравното заведение, за да преодолеят негативните последици от преждевременното си раждане. Ремонтирахме една от стаите в отделението по неонатология в Първа МБАЛ и осигурихме специално пространство и максимален комфорт, за да живеят 5 болни дечица в среда по-близка до семейната. Стаята стана подходящо място за специализирани занимания с децата, с помощта на дарители осигурихме допълнителни материали, играчки, детски дрехи и перална машина за отделението. До края на тази година ще направим още подобрения на помещенията за деца в Първа МБАЛ и УМБАЛ Пловдив. До края на 2018 г. чрез проекта Грижа в ранна възраст ще продължим подкрепата си за петте обекта. Предвидени са редица дейности и обучения за повишаване на качеството на грижата и за стимулиране на развитието и социализацията на децата в ранна възраст, както и за повишаване на ресурса на родителите и специалистите в грижата за тях. Изпълняваният от фондацията проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК, има за основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у…

Read More

Близо 3000 лв. дариха пациентите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

2937,91 лв. бяха набрани чрез дарителските кутии на фондация „За Нашите Деца“ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ в последната една година. На 24 май 2016 г., по време на традиционния Май Фест, ръководството на болницата прегърна каузата на „За Нашите Деца“ и заедно със своите пациенти обедини усилия в подкрепа на деца в риск от изоставяне, приемни деца и семейства, както и на деца с трудности в развитието, които фондацията подкрепя чрез своите центрове в София и Пловдив. Призванието на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ да дарява живот и да се грижи за здравето на своите пациенти съвпада с мисията на фондация “За Нашите Деца” да осигури пълноценно развитие в сигурна семейна среда за най-уязвимите деца. С поставянето на дарителски кутии на територията на своята болница екипът на здравното заведение не само се превърна в ключов съмишленик на организацията и в носител и разпространител на нейната кауза, но и даде възможност на своите пациенти също да я подкрепят. Благодарение на подкрепата на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и всички хора, които се включиха в благотворителната инициатива чрез дарителските кутии, през 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ подкрепи 618 деца и семейства. От тях 547 са деца, на които фондацията помогна със социална, материална и психологическа подкрепа да останат заедно със своите биологични, осиновителни или разширени семейства. 61 са децата, които живяха, заобиколени от обич и грижа в своите приемни семейства, а 10 са бебетата, които получиха шанс за щастливо детство в Детската къща. През последната година фондация „За Нашите Деца“ продължи усилията си да развива родителския капацитет, който е ключов за правилната грижа за всяко дете. 284 са всички участници в безплатните курсове за родителски умения, които помогнаха на семействата да придобият повече увереност и да се справят с грижите за своите новородени. „Дарителските кутии, които поставихме преди една година в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ са един от механизмите, чрез които фондация „За Нашите Деца“ набира средства за предоставянето на социални услуги, материална и психологическа помощ за деца и семейства в риск. От името на фондация „За Нашите Деца“ искам да благодаря на ръководството на болницата и на всички нейни пациенти за доверието в нашата организация, за подкрепата и споделената вяра, че всяко дете трябва да живее обичано и закриляно в семейство, да получи шанс да повярва в силата на своите мечти и в потенциала на своите възможности. Всичко, което постигнахме за една година, нямаше да бъде възможно без вашата подкрепа. Благодарим ви, приятели!“, сподели Диляна Манева, мениджър „Корпоративна социална отговорност и събития“ във фондация „За Нашите Деца“. Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и фондация „За Нашите Деца“ продължават усилията си заедно да подкрепят деца и семейства в нужда. Всеки, който иска да се присъедини към каузата, може да я подкрепи, използвайки дарителските кутии, поставени на касите на…

Read More

Първа дискусия на „Комуникация с родителите и децата пациенти“организира фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

  На 30 май 2017 г. от 13 до 14 ч. в Библиотеката на СБАЛДБ проф. „Иван Митев“ здравните специалисти на болницата ще имат възможност да се включат в дискусия на тема „Комуникация с родителите и децата пациенти“. Водещ на форума ще е Петя Петрова – психолог към мобилния екип на фондация „За Нашите Деца“, която партнира с болницата, а целта е да се създаде пространство за свободно обсъждане на въпроси, вълнения и трудности, характерни за професионалистите, и както и за дискутиране на възможните начини за справяне с тях. За участие в дискусията са поканени всички специалисти, които желаят да изследват темата през собствената си практика и конкретен случай. Това е първата от поредица дискусии, организирани по проект „Грижа в ранната възраст“ с подкрепата на фондация „За Нашите Деца“. До края на тази година са планирани още няколко дискусии за специалисти и родители по теми като „Съобщаване и приемане на диагнозата“, „Преживяване на загуба на пациент“, „Стрес на работното място“, „Психология на ранното детство“ и др. Предвидени са и обучителни модули на социална тематика, които целят да повишат информираността на родителите и специалистите за мултидисциплинарния подход към децата и семействата.   Партньорството на фондация „За нашите деца“ с болницата е в рамките на изпълнявания от организацията проект „Грижа в ранната възраст“, по който ще бъдат изпълнявани дейности на територията на болницата до края на 2018 година. Проектът е финансиран от фондация ОУК и неговата основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът цели да подобри политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ ще повиши качеството на приемната грижа в Пловдив

By | Новини | No Comments

  Фондация „За Нашите Деца“ ще обучава служители от социалната система в област Пловдив и ще развива експертизата им по отношение на приемната грижа. Екипът на фондацията поема този ангажимент след спечелен конкурс, обявен от община Пловдив по проект „Приеми ме 2015“. Екипът на фондацията ще предаде своя дългогодишен опит в областта на приемната грижа на 30 специалисти от областния екип по приемна грижа, Регионална Дирекция „Социално Подпомагане“ (РДСП) Пловдив и администрацията на общината. Нашите специалисти ще работят и със 120 от приемните семейства в областта, които са изключително важен партньор за постигането на добри резултати в хармоничното развитие на децата. За тях е предвидена супервизия, която ще ги подкрепи в стремежа им да осигурят възможност на децата да разгърнат целия си потенциал, дарявайки ги с любов. В изпълнение на ангажиментите си за повишаване на капацитета на социалните работници и за повишаване на качеството на приемната грижа фондацията ще работи в сътрудничество с фондация „За развитие на социалните…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“, РДСП София и ПСАГБАЛ „Св. София“ подписаха споразумение, за да подкрепят новородените и техните родители

By | Новини | No Comments

„Вярвам, че това споразумение е още една крачка за постигане на най-важното, а именно – децата да останат в семействата си, а родителите да бъдат подкрепени в правилния момент“, заяви регионалният мениджър Социални услуги“ във фондация „За Нашите Деца“ Александър Малински по време на официална церемония за подписване на Споразумение за превенция на изоставянето на бебета. Документът бе подписан днес в Център за обществена подкрепа ЦОП „Света София“ от господин Александър Малински, г-жа Цветелина Василева – дректор на Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) – София и д-р Гергана Коларова – член на съвета на директорите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница (ПСАГБАЛ) „Св. София“ ЕАД. „Добрите механизми и процедури, заложени в това споразумение, показват ясно, че превенцията е изключителен приоритет за РДСП София. Фондация „За нашите Деца“ е пример за отлична работа в сферата на превенцията“, каза Г-жа Цветелина Василева. Фондация „За Нашите Деца“ работи активно по програмата за предотвратяване на раздялата между деца и родители, част от която е превенцията на изоставянето на бебета още в родилното отделение. Семейната среда е изключително важна за здравословното развитие на детето, а родителите винаги имат нужда от подкрепа и ресурси, за да се справят с отглеждането на своите деца. Общите мерки и действия гарантират намаляването на броя изоставени деца. Споразумението предвижда два пъти седмично Фондацията да дава дежурства в ПСАГБАЛ „Св. София“, това ще направи възможно достигането до повече новородени и родители, нуждаещи се от подкрепа. Разширена е целевата група, в нея освен семейства, завили намерение за раздяла с новороденото, са включени и родилки, които нямат подкрепа, многодетни семейства, семейства живеещи в бедност, родители с увреждания или зависимости, семейства на новородени с увреждания или здравословен проблем, както и семейства на недоносени бебета. Това ще улесни ранното идентифициране на рискови случаи, което е от ключово значение за по-нататъшния успех на програмата за превенция на изоставянето. Партньорите ще работят усилено с деца с увреждания, както и с деца, които поради  настаняването си в болница, контактуват по-рядко с родителите си. Екипите на фондацията и на болницта ще организират информационни срещи за повишаване на информираността и уменията на родителите. „Изключително съм радостна от работата на ПСАГБАЛ с Фондация „За Нашите Деца“. Виждам позитивното отношение и огромното желание, с което вършите работата си, което е и причина за добрите резултати“, сподели Д-р Гергана Коларова Фондация „За Нашите Деца“ и ПСАГБАЛ „Св. София“ работят в сътрудничество от 2008 година. За този период с експертната помощ на фондацията много деца останаха в своите семейства.                                                             …

Read More

Стажант ТРЗ/payroll/ и администриране на персонала

By | Свободни Позиции | No Comments

Проявявате интерес към това как функционират административните процеси в една организация ? Имате желание да учите през практиката ? Търсите възможност да общувате с много нови колеги и клиенти ? Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава вие сте човекът, който търсим! Фондация „За нашите деца“ Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете” и работи в България в последните почти 25 години. Ние работим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейна среда. Търсим мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново от нас, както и ние от тях, тъй като основни ценности във фондацията са професионализма и постоянното развитие. От наша страна, ще имате възможност не само да видите наученото на практика, но и да станете част от експертен екип, от който да черпите знания и умения. Условия на работа Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в нашия централен офис, който се намира в Sofia Airport Center. Работното време е между 9 и 17:30, като има опция за съчетаване на графика със заетостта в университета на студента.Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката. Одобрените студенти ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и получават сертификат за преминат стаж. Ще участвате в процесите по: – оформяне на трудово досие – обработка на месечни присъствени форми (болнични и отпуски) – изготвяне на анализи – оформяне на трудови книжки – водене на регистри – изготвяне на графици за работа на смени – обработка на заявки, изчисления на граждански договори Ще имате възможност да придобиете знания и умения за работа с: – Практикуване на придобитите знания – Умения за работа при администриране на персонал – Умения за работа в екип и като част от организационна структура Очаквани резултати от практическото обучение Във Фондация за Нашите деца Вие: – ще придобиете знания за това как функционира една неправителствена организация в България – ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си – ще развиете професионалните си и лични качества – ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит Изисквания към кандидата: – Студент /Бакалавър, Магистър/ в специалности: „Администрация и управление”, „Бизнес администрация“, „Човешки ресурси и икономика“ или сходни направления; Необходими умения – Комуникационни и организационни умения – Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;) Необходими качества и други изисквания към студентите – Аналитично мислене – Желание за развитие на професионалните знания и умения – Умение за самостоятелна и екипна работа Имате възможност да кандидатствате чрез: – CV в Europass формат и мотивационно писмо; За позицията не се изисква предишен опит. Стажът може да бъде заплатен през „Студентски практики“ и продължава три месеца. След успешно преминат стаж, стажантите ще получат сертификат. За повече информация, можете да се свържете с Ива Бранска, специалист „Организационно развитие“ на тел. 0888 699 482 Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

След намеса на нашия екип още едно малко момиченце ще бъде със семейството си

By | Блог | No Comments

След спешна интервенция на екипа на ЦОП „Св. София“ изоставено в родилното отделение бебенце се завърна при семейството си. Това се случи преди седмица, обадиха ни се от родилното отделение на столична болница, с която фондацията работи по програма превенция на изоставянето на новородени. Майка е изоставила новороденото си бебенце – първо момиченце от шестте й деца, нямала възможност да се грижи за него. Заехме се със случая и първата ни работа бе да разберем какво кара семейство, което се грижи за пет момчета, да се откаже от първото си момиченце. Отидохме в дома на родителите, за да поговорим с тях за причините, които са ги накарали да вземат такова решение, да се запознаем със средата. Срещнахме се с едно сплотено българско семейство, което се грижи с любов за петте си момчета, по-големите от които посещават училище. Пред нашия социален работник те споделиха болката си – майката се грижи за домакинството и за момчетата, а бащата, заедно с чичото и бабата на децата работят, за да издържат голямата фамилия, но средствата не достигат. „Основната причина да вземем решение да оставим бебенцето ни е липсата на средства, не можем да осигурим дори най-необходимото, за да може то да расте нормално, и в същото време да продължаваме да се грижим и за останалите си деца“ – разказаха те с болка. Отглеждането на момиченцето изглеждаше непосилна задача за тях. Обсъдихме заедно ситуацията и доводите им за това тежко решение, разяснихме им последствията от него и разбира се им предложихме подкрепата си. След разговора ни двамата родители преосмислиха намерението си, а ние им помогнахме да посрещнат момиченцето си вкъщи. Осигурихме най-необходимите за посрещане на бебенцето неща – пакет за новороденото с памперси, дрешки и корито за къпане. Фондацията ще продължи работата си със семейството и ще им помага в отглеждането на първото им момиченце. Пожелаваме им сплотеност и любов, с която да се грижат един за…

Read More

Политиките за ранно детско развитие представи на форум в ЮЗУ „Неофит Рилски“ изп. директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова

By | Новини | No Comments

Политиките в подкрепа на ранното детско развитие в България представи изпълнителният директор на Фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова пред участниците в 18-та студентска научна конференция, организиран в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Пред студентите тя акцентира върху значението на развитието в ранната възраст за успешното функциониране през целия живот на един човек и подчерта че инвестициите в ранното детство носят изключителни ползи за обществото. В контекста на европейските политики за ранно детско развитие и глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, г-жа Шалапатова представи анализи на политиките на социалната, здравната и образователната сфери у нас и изведе препоръки за стъпките, необходими за постигането на интегрирани политики и услуги за ранно детско развитие в България. Тя не пропусна да отбележи важната роля на студентите от университета, за случването на тези значими промени за децата в ранна възраст като се реализират в социалната сфера. Участието на изп. директор в научната конференция е част от партньорството между фондацията и университета в…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“, отличена с грамота, надежден партньор на катедра „Социални дейности“ в Софийски Университет

By | Без Категория, Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ беше отличена с благодарствена грамота, свидетелство за добрите й партньорски взаимоотношения със Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Грамотата бе връчена от ръководителя на катедрата доц. д-р Ивайло Тепавичаров, по време на кръгла маса на тема „Пътища на професионализма в социалната работа“ по случай 20-годишнината от създаване на специалност „Социални дейности“ и 10 години катедра „Социална работа“ в СУ. Фондация „За Нашите Деца“ е една от базовите организации на университета, от 2015 ние предоставяме възможност на студентите от специалност „Социални дейности“ да получат практическо обучение. Бъдещите социални работници и психолози се обучават в теренна и преддипломна практика в два от центровете на Фондацията – Център за Обществена Подкрепа (ЦОП) „Св. София“ и Център по Приемна Грижа (ЦПГ). Това им дава възможност да се включат в работа в реална среда и да учат от специалисти с дългогодишен опит. Получените практически знания по време на стажовете дават на студентите основа за добра професионална реализация, както във фондацията, така и в други организации.   Координаторът в ЦОП „Света София“ Александра Георгиева и Десислава Илиева-старши социален работник, приеха грамотите от името на Фондация „За Нашите…

Read More

Подкрепата в подходящия момент променя животи!

By | Блог | No Comments

Какво може да накара една майка да поиска да изостави детето си? Понякога липсата на подкрепа от близките и недостига на средства са достатъчен фактор родителите да започнат да обмислят подобно решение. Такова намерение споделила още в родилното отделение майката на току-що родената Василена. Имали още две деца, нямали подкрепа от бабите и дядовците, бащата настоявал, че няма да могат да се грижат добре за нея, и че ако изоставят малкото си момиченце, то ще има по-добър живот. Това разказала с неохота майката на Василена пред лекарите, които се свързаха с нашия център за обществена подкрепа „За деца и родители“. Незабавно започнахме работа с родителите, консултирахме майката и бащата на новороденото. Говорихме много с тях за рисковете и последствията за детето от раздялата му с родното семейство, за възможностите им да се справят с грижите за Василена, за подкрепата, която могат да получат. Отделихме специални сесии, в които експертите ни подкрепиха емоционално бащата. Не след дълго, провокиран и от силната емоционална привързаност на съпругата си към Василена, той взе категорично решение, че няма да се раздели с малкото си момиченце. Двамата родители ни съобщиха решението си уверени и щастливи, че няма да се разделят с бебето си, благодариха на екипа ни за помощта, която сме им оказали, за подадената в труден за тях момент ръка. А Василена? Тя все още не проумява какво точно се случва, но усеща обичта на родителите си и топлината от майчината ласка. Животът й, току-що започнал, ще продължи с любовта и грижите на родното й семейство. Ние сме изключително радостни за нея и ще продължим да подкрепяме родителите, за да се справят с трудностите, а детето да расте здраво и щастливо с обичта на семейството си….

Read More