Новини

Последни новини

160 деца, родители и специалисти подкрепи фондация „За Нашите Деца“ чрез теренна работа по проект Грижа в ранната възраст

By | Без Категория, Новини | No Comments

Близо 160 деца, родители и специалисти подкрепи фондация „За Нашите Деца“ чрез теренна работа по проект „Грижа в ранната възраст“ до месец март т.г. Мултидисциплинарен екип от специалисти – психолог, специалисти „Ранна детска интервенция“ и „Ранно детско развитие“ и рехабилитатори, предоставиха мобилни услуги на територията на пет обекта, включени в проекта. Обект на теренната работа са отделенията по неонатология на Първа многопрофилна болница за активно лечение – София и Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив, както и клиниките на Специализираната болница за активно лечение по детски болести – проф. д-р Иван Митев – София, Център за настаняване от семеен тип „Детство“ и Център по приемна грижа – София. Над 40 деца се включиха в социализиращи дейности и участваха в арт ателиета, културни и развлекателни събития, честване на рождени дни и празници, занимания на открито и др. Индивидуалните и групови дейности за развитие на техния потенциал помогнаха за компенсиране на ефекта от дългия болничен престой или липсата на родителска грижа, за подобряване на физическото им, социално и емоционално развитие. Рехабилитатор и специалист „Ранна детска интервенция“ започнаха индивидуална работа с част от децата. Мобилните специалисти консултираха 71 родители по теми свързани преодоляването на емоционалните им състояния и с развитието на децата им, броят на консултациите надхвърли 100. Към ползването на други социални услуги в общността за продължителна подкрепа бяха насочени 16 родители. Част от родителите се включиха в обучения, свързани с грижата за недоносените деца и здравословната диета в ранна възраст. През първите три месеца на тази година на място бяха консултирани 14 специалисти, други 16 преминаха специално адаптирани към техните нужди обучения и супервизия, свързани с професионалната работа с децата и семействата. Международен експерт от Великобритания с дългогодишен опит във въвеждането на семейно-ориентирана грижа за недоносените деца посети всяка от болниците, за да проучи практиката и да консултира възможностите за въвеждане на иновативни практики в неонатологичните отделения. С участието на лекари от екипа на болниците, рехабилитатор и специалист „Ранна детска интервенция“ започна предоставянето на мултидисциплинарна услуга за късно проследяване на недоносени деца. С нашата подкрепа 5 недоносени деца продължиха да получават интензивна подкрепа от специалисти и след напускането на здравното заведение, за да преодолеят негативните последици от преждевременното си раждане. Ремонтирахме една от стаите в отделението по неонатология в Първа МБАЛ и осигурихме специално пространство и максимален комфорт, за да живеят 5 болни дечица в среда по-близка до семейната. Стаята стана подходящо място за специализирани занимания с децата, с помощта на дарители осигурихме допълнителни материали, играчки, детски дрехи и перална машина за отделението. До края на тази година ще направим още подобрения на помещенията за деца в Първа МБАЛ и УМБАЛ Пловдив. До края на 2018 г. чрез проекта Грижа в ранна възраст ще продължим подкрепата си за петте обекта. Предвидени са редица дейности и обучения за повишаване на качеството на грижата и за стимулиране на развитието и социализацията на децата в ранна възраст, както и за повишаване на ресурса на родителите и специалистите в грижата за тях. Изпълняваният от фондацията проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК, има за основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у…

Read More

Близо 3000 лв. дариха пациентите на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

2937,91 лв. бяха набрани чрез дарителските кутии на фондация „За Нашите Деца“ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ в последната една година. На 24 май 2016 г., по време на традиционния Май Фест, ръководството на болницата прегърна каузата на „За Нашите Деца“ и заедно със своите пациенти обедини усилия в подкрепа на деца в риск от изоставяне, приемни деца и семейства, както и на деца с трудности в развитието, които фондацията подкрепя чрез своите центрове в София и Пловдив. Призванието на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ да дарява живот и да се грижи за здравето на своите пациенти съвпада с мисията на фондация “За Нашите Деца” да осигури пълноценно развитие в сигурна семейна среда за най-уязвимите деца. С поставянето на дарителски кутии на територията на своята болница екипът на здравното заведение не само се превърна в ключов съмишленик на организацията и в носител и разпространител на нейната кауза, но и даде възможност на своите пациенти също да я подкрепят. Благодарение на подкрепата на Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и всички хора, които се включиха в благотворителната инициатива чрез дарителските кутии, през 2016 г. фондация „За Нашите Деца“ подкрепи 618 деца и семейства. От тях 547 са деца, на които фондацията помогна със социална, материална и психологическа подкрепа да останат заедно със своите биологични, осиновителни или разширени семейства. 61 са децата, които живяха, заобиколени от обич и грижа в своите приемни семейства, а 10 са бебетата, които получиха шанс за щастливо детство в Детската къща. През последната година фондация „За Нашите Деца“ продължи усилията си да развива родителския капацитет, който е ключов за правилната грижа за всяко дете. 284 са всички участници в безплатните курсове за родителски умения, които помогнаха на семействата да придобият повече увереност и да се справят с грижите за своите новородени. „Дарителските кутии, които поставихме преди една година в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ са един от механизмите, чрез които фондация „За Нашите Деца“ набира средства за предоставянето на социални услуги, материална и психологическа помощ за деца и семейства в риск. От името на фондация „За Нашите Деца“ искам да благодаря на ръководството на болницата и на всички нейни пациенти за доверието в нашата организация, за подкрепата и споделената вяра, че всяко дете трябва да живее обичано и закриляно в семейство, да получи шанс да повярва в силата на своите мечти и в потенциала на своите възможности. Всичко, което постигнахме за една година, нямаше да бъде възможно без вашата подкрепа. Благодарим ви, приятели!“, сподели Диляна Манева, мениджър „Корпоративна социална отговорност и събития“ във фондация „За Нашите Деца“. Медицински комплекс „Д-р Щерев“ и фондация „За Нашите Деца“ продължават усилията си заедно да подкрепят деца и семейства в нужда. Всеки, който иска да се присъедини към каузата, може да я подкрепи, използвайки дарителските кутии, поставени на касите на…

Read More

Първа дискусия на „Комуникация с родителите и децата пациенти“организира фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

  На 30 май 2017 г. от 13 до 14 ч. в Библиотеката на СБАЛДБ проф. „Иван Митев“ здравните специалисти на болницата ще имат възможност да се включат в дискусия на тема „Комуникация с родителите и децата пациенти“. Водещ на форума ще е Петя Петрова – психолог към мобилния екип на фондация „За Нашите Деца“, която партнира с болницата, а целта е да се създаде пространство за свободно обсъждане на въпроси, вълнения и трудности, характерни за професионалистите, и както и за дискутиране на възможните начини за справяне с тях. За участие в дискусията са поканени всички специалисти, които желаят да изследват темата през собствената си практика и конкретен случай. Това е първата от поредица дискусии, организирани по проект „Грижа в ранната възраст“ с подкрепата на фондация „За Нашите Деца“. До края на тази година са планирани още няколко дискусии за специалисти и родители по теми като „Съобщаване и приемане на диагнозата“, „Преживяване на загуба на пациент“, „Стрес на работното място“, „Психология на ранното детство“ и др. Предвидени са и обучителни модули на социална тематика, които целят да повишат информираността на родителите и специалистите за мултидисциплинарния подход към децата и семействата.   Партньорството на фондация „За нашите деца“ с болницата е в рамките на изпълнявания от организацията проект „Грижа в ранната възраст“, по който ще бъдат изпълнявани дейности на територията на болницата до края на 2018 година. Проектът е финансиран от фондация ОУК и неговата основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът цели да подобри политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ ще повиши качеството на приемната грижа в Пловдив

By | Новини | No Comments

  Фондация „За Нашите Деца“ ще обучава служители от социалната система в област Пловдив и ще развива експертизата им по отношение на приемната грижа. Екипът на фондацията поема този ангажимент след спечелен конкурс, обявен от община Пловдив по проект „Приеми ме 2015“. Екипът на фондацията ще предаде своя дългогодишен опит в областта на приемната грижа на 30 специалисти от областния екип по приемна грижа, Регионална Дирекция „Социално Подпомагане“ (РДСП) Пловдив и администрацията на общината. Нашите специалисти ще работят и със 120 от приемните семейства в областта, които са изключително важен партньор за постигането на добри резултати в хармоничното развитие на децата. За тях е предвидена супервизия, която ще ги подкрепи в стремежа им да осигурят възможност на децата да разгърнат целия си потенциал, дарявайки ги с любов. В изпълнение на ангажиментите си за повишаване на капацитета на социалните работници и за повишаване на качеството на приемната грижа фондацията ще работи в сътрудничество с фондация „За развитие на социалните…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“, РДСП София и ПСАГБАЛ „Св. София“ подписаха споразумение, за да подкрепят новородените и техните родители

By | Новини | No Comments

„Вярвам, че това споразумение е още една крачка за постигане на най-важното, а именно – децата да останат в семействата си, а родителите да бъдат подкрепени в правилния момент“, заяви регионалният мениджър Социални услуги“ във фондация „За Нашите Деца“ Александър Малински по време на официална церемония за подписване на Споразумение за превенция на изоставянето на бебета. Документът бе подписан днес в Център за обществена подкрепа ЦОП „Света София“ от господин Александър Малински, г-жа Цветелина Василева – дректор на Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ (РДСП) – София и д-р Гергана Коларова – член на съвета на директорите на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница (ПСАГБАЛ) „Св. София“ ЕАД. „Добрите механизми и процедури, заложени в това споразумение, показват ясно, че превенцията е изключителен приоритет за РДСП София. Фондация „За нашите Деца“ е пример за отлична работа в сферата на превенцията“, каза Г-жа Цветелина Василева. Фондация „За Нашите Деца“ работи активно по програмата за предотвратяване на раздялата между деца и родители, част от която е превенцията на изоставянето на бебета още в родилното отделение. Семейната среда е изключително важна за здравословното развитие на детето, а родителите винаги имат нужда от подкрепа и ресурси, за да се справят с отглеждането на своите деца. Общите мерки и действия гарантират намаляването на броя изоставени деца. Споразумението предвижда два пъти седмично Фондацията да дава дежурства в ПСАГБАЛ „Св. София“, това ще направи възможно достигането до повече новородени и родители, нуждаещи се от подкрепа. Разширена е целевата група, в нея освен семейства, завили намерение за раздяла с новороденото, са включени и родилки, които нямат подкрепа, многодетни семейства, семейства живеещи в бедност, родители с увреждания или зависимости, семейства на новородени с увреждания или здравословен проблем, както и семейства на недоносени бебета. Това ще улесни ранното идентифициране на рискови случаи, което е от ключово значение за по-нататъшния успех на програмата за превенция на изоставянето. Партньорите ще работят усилено с деца с увреждания, както и с деца, които поради  настаняването си в болница, контактуват по-рядко с родителите си. Екипите на фондацията и на болницта ще организират информационни срещи за повишаване на информираността и уменията на родителите. „Изключително съм радостна от работата на ПСАГБАЛ с Фондация „За Нашите Деца“. Виждам позитивното отношение и огромното желание, с което вършите работата си, което е и причина за добрите резултати“, сподели Д-р Гергана Коларова Фондация „За Нашите Деца“ и ПСАГБАЛ „Св. София“ работят в сътрудничество от 2008 година. За този период с експертната помощ на фондацията много деца останаха в своите семейства.                                                             …

Read More

Политиките за ранно детско развитие представи на форум в ЮЗУ „Неофит Рилски“ изп. директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова

By | Новини | No Comments

Политиките в подкрепа на ранното детско развитие в България представи изпълнителният директор на Фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова пред участниците в 18-та студентска научна конференция, организиран в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Пред студентите тя акцентира върху значението на развитието в ранната възраст за успешното функциониране през целия живот на един човек и подчерта че инвестициите в ранното детство носят изключителни ползи за обществото. В контекста на европейските политики за ранно детско развитие и глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, г-жа Шалапатова представи анализи на политиките на социалната, здравната и образователната сфери у нас и изведе препоръки за стъпките, необходими за постигането на интегрирани политики и услуги за ранно детско развитие в България. Тя не пропусна да отбележи важната роля на студентите от университета, за случването на тези значими промени за децата в ранна възраст като се реализират в социалната сфера. Участието на изп. директор в научната конференция е част от партньорството между фондацията и университета в…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“, отличена с грамота, надежден партньор на катедра „Социални дейности“ в Софийски Университет

By | Без Категория, Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ беше отличена с благодарствена грамота, свидетелство за добрите й партньорски взаимоотношения със Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Грамотата бе връчена от ръководителя на катедрата доц. д-р Ивайло Тепавичаров, по време на кръгла маса на тема „Пътища на професионализма в социалната работа“ по случай 20-годишнината от създаване на специалност „Социални дейности“ и 10 години катедра „Социална работа“ в СУ. Фондация „За Нашите Деца“ е една от базовите организации на университета, от 2015 ние предоставяме възможност на студентите от специалност „Социални дейности“ да получат практическо обучение. Бъдещите социални работници и психолози се обучават в теренна и преддипломна практика в два от центровете на Фондацията – Център за Обществена Подкрепа (ЦОП) „Св. София“ и Център по Приемна Грижа (ЦПГ). Това им дава възможност да се включат в работа в реална среда и да учат от специалисти с дългогодишен опит. Получените практически знания по време на стажовете дават на студентите основа за добра професионална реализация, както във фондацията, така и в други организации.   Координаторът в ЦОП „Света София“ Александра Георгиева и Десислава Илиева-старши социален работник, приеха грамотите от името на Фондация „За Нашите…

Read More

Столична община и неправителствени организации с общ меморандум за повишаване на качеството на социалните услуги

By | Новини | No Comments

Столична община навлиза в нов етап на развитие и разширява обхвата на партньорството си с неправителствените организации. Нашата цел е заедно с гражданския сектор да гарантираме в още по-висока степен реализацията на местна социална политика, изцяло съобразена с потребностите на хората и в синхрон с европейските стандарти, заяви на пресконференция днес кмета на столична община г-жа Йорданка Фандъкова. Заедно с представители на НПО-сектора, тя представи уникално по рода си Споразумение за сътрудничество  между Столична Община и гражданските организации за постигане на социална закрила и включване чрез социални услуги. Документът бе изготвен от работна група с участието на представители на НПО и експерти от общината, назначена от г-жа Фандъкова след като в началото на годината на среща с нея гражданските организации представиха свои предложения за подобряване на диалога между граждански сектор, потребителите на социалните услуги и местната администрация, и за насърчаване на социалните иновации, повишаване на качеството и видим ефект за потребителите на социалните услуги за деца и възрастни. Делегирането на социални услуги от страна на общината към неправителствени организации е факт вече 15 години и се радваме, че в лицето на г-жа Фандъкова и нейния екип имаме партньор, готов за диалог в търсенето на пътища за развитие на социалните услуги, осигуряване на по-високо качество на социална закрила на всички нуждаещи се в общината, каза изпълнителният  директор на фондация „За Нашите Деца“ г-жа Иванка Шалапатова. Тя определи настоящото Споразумение като много добра възможност за активно участие на гражданските организации в планирането и провеждането на социална политика на местно ниво, която видимо да подобри подкрепата и социалното включване на хиляди хора в уязвимо положение в столицата. Ние вече не говорим за диалог само между общината като делегираща, и гражданските организации, а за участие и на третата, ключова страна в него – потребителите на социални услуги. Провеждането на ежегоден форум за представяне на резултатите от работата на услугите е реална възможност да отчетем мнението на потребителите на различните форми на подкрепа. Децата, семействата и възрастните хора в нужда са в центъра на нашата работа, каза г-жа Шалапатова. Важна стъпка в повишаването на качеството на социалната дейност и насърчаване на кариерното развитие на младите хора в социалната сфера, е и учредяването на ежегодни награди за социална работа. Това би било своеобразно признание за труда на социалните работници и стимул за повишаване на качеството на работата им. Споразумението, което надяваме се Столичен общински съвет ще одобри, гарантира по-висока прозрачност и публичност при разходването на средства, ясни правила и процедури за планиране, разкриване и кандидатстване за управление на нови социални услуги, ежегоден анализ на развитието на услугите, каза Надя Шабани – директор на Български център за нестопанско право. То предвижда създаването на фонд за финансиране на иновативни идеи в сферата на социалните услуги. Регламентирани са нови сфери на съвместна дейност с НПО по планиране, изпълнение и мониториране на социалната политика на общината. В Споразумението ние се съгласяваме, че на база на опита и експертизата си, съвместно със столична община ще акумулираме и ще правим предложения за подобряване на социалната политика на национално ниво. Готови сме да споделим опита си по изработване на това споразумение и с други общини и колеги от гражданския сектор, защото знаем че качествения диалог между основните заинтересовани страни води винаги до устойчиви резултати а те в социалната сфера винаги водят до спасяването на едно дете, даването на посока за един млад човек и надежда за възрастните хора в нужда,каза г-жа…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ избрана в постоянната експертна работна група по деинституционализация

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ бе избрана за член на Постоянната експертна работна група  по деинституционализация. Тя ще бъде представлявана от изпълнителния директор на фондацията г-жа Иванка Шалапатова. Заедно с още 4 неправителствени организации – сружение „Еквилибриум“, Фондация „Лумос“ , „Национална мрежа за децата”, „Надежда и домове за децата“, тя ще гредставлява позициите и предложенията на гражданското общество в екпертния орган. Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Фондация „За Нашите Деца“ е с ясен фокус и ориентация към търсенето на нови решения и алтернативи за замяна на институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Фондацията е специализирана в създаване и управление на центрове за социални услуги; пилотиране на иновации в социалните услуги. Участието на фондацията в ПЕРГ ще бъде възможност да предоставим експертизата си в закриване на ДМСГД; превенция на изоставянето и разделянето на децата от семействата; ранна детска интервенция; услуги за ранно детско развитие; осигуряване на алтернативна грижа за деца – приемна грижа и резидентна грижа за малки…

Read More

Над 415 деца и семейства се довериха на социалните услуги, предоставяни от фондация „За Нашите Деца“ през първите три месеца на 2017 г.

By | Новини | No Comments

Над 415 деца и семейства се довериха през първите три месеца на тази година на фондация „За Нашите Деца“. Нашите експерти работиха с 315 деца и семейства в центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, центъра по приемна грижа и Детската ни къща.  Подкрепихме 276 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 32 деца в приемни семейства, 7 деца, преминали през нашата Детска къща. 27 са децата, които нашите експерти спасиха от изоставяне благодарение на активното ни сътрудничество със здравните заведения, навременната намеса и подкрепата, която оказахме на родителите. Общо 38 са случаите, по които работихме през първите три месеца от годината по програма  „Предотвратяване на раздялата на новородени“, горди сме че 34 от тези деца не постъпиха в институция. 25 деца до 7 годишна възраст, живеещи със семействата си, получиха нашата професионална помощ и подкрепа по програмата ни за ранна детска интервенция. Подкрепихме и 14 деца, настанени в семейства на роднини и близки, 6 деца в осиновителни семейства, 21 деца в процес на ре-интеграция по другите програми на центровете ни за обществена подкрепа. Разширихме подкрепата за децата и семействата им с нови услуги – консултации, обучения, работа на терен, които развиваме по проекта ни Грижа в ранна детска възраст. 176 са предоставените по проекта коснсултации, от които 69 за деца, 87 за родители и 20 за специалисти. Изследванията на ефекта от подкрепата към биологични, роднински и осиновителни семейства, които фондацията извършва по международно утвърдена методика, категорично показват, че в по-голямата си част тя се отразява позитивно върху детето. При 59 от оценени 69 деца е констатирана положителна промяна, родителите им полагат необходимите грижи за тях и посрещат адекватно нуждите им. Родителите на 8 от децата все още не се справят добре и подкрепата за тях продължава. 58 от децата имат изградена добра емоционална връзка с родителите си и вече не съществува риск от изоставяне. Работата в 10 от случаите по програмите „Деца с трудно поведение“ , „Деца, настанени в семейства на роднини и близки“ продължава. 64 от деца имат достъп до личен лекар и се полагат адекватни здравни грижи за тях. Все по-голям е интересът на бъдещите и настоящи родители към организираните от нас безплатни курсове за родителски умения, близо 100 мами и татковци се включиха в тях от началото на годината. На все по-голяма популярност се радват и курсовете и консултациите за първична превенция на раздялата на деца от техните семейства, за кандидат –…

Read More

Международен експерт ще консултира фондация „За Нашите Деца“ за подобряване на грижата за децата в ранна възраст

By | Новини | No Comments

Международен експерт от Великобритания с над 30-годишен опит ще консултира фондация „За Нашите Деца“ в развитието на практики в сферата на ранното детско развитие и грижата за децата в ранната възраст. Магдалин Маккой пристигна в София за да подкрепи екипа на проект „Грижа в ранна възраст“, който реализира фондацията, в дейността му за подобряване на грижата и благосъстоянието на децата в България. Г-жа Маккой ръководи две програми – „Развитийна грижа за недоносени деца“ и „Семейно-ориентирана грижа“ и е консултант по естествено хранене на бебето. Тя е медицинска сестра в отделение по неонатология в Medway Maritime Hospital в Кент, Великобритания, в което се полагат грижи за бебета родени след 23 гестационна седмица. В следващите няколко дни тя ще се запознае с практиката по отношение на грижата за недоносените деца у нас. Г-жа Маккой ще даде насоки за подобряване на сега съществуващите, или въвеждане на нови практики, които да гарантират по-висока степен ориентираност на  грижата към семейството и по-висока степен на подкрепа за развитието на детето. Препоръките й ще подкрепят въвеждането на иновативни практики за подкрепа на развитието на недоносените деца и техните семейства. Статистиката сочи, че почти 10% от всички раждания са преждевременни (родени преди 37 гестационна седмица), което налага специални грижи за бебетата, за да се гарантира тяхното нормално развитие. Проект „Грижа в ранната възраст”, който фондация „За Нашите Деца“ изпълнява с финансиране от фондация ОУК, цели да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас. Резултатите ще подкрепят процесите по разработване на интегрирана национална стратегия за ранното детско развитие, залагаща на интегриран подход и ясно формулирана между секторна координация….

Read More

За приемане на Национална стратегия за ранно детско развитие настояват участниците в кръгла маса по темата

By | Новини | No Comments

Декларация, в която настояват за приемане на Национална стратегия за ранно детско развитие, и изразяват готовност да се включат в изработването и прилагането й, приеха участниците в кръгла маса  „Услуги за деца в ранна възраст – от политики към резултати“.   Във форума на 9 март т.г., който  организира фондация „За Нашите Деца“, участваха над 50 български и международни експерти и представители на държавните и местни власти и неправителствения сектор.   Декларацията, която беше отворена за подпис от всички участници, поставя началото на единен процес за разработване и приемане на първата национална стратегия за ранно детско развитие в България. Тя акцентира върху национално отговорния стратегически подход към политиките за децата и съдържа основните принципи, на които следва да стъпи процеса създаване на националната стратегия.   Декларацията ще бъде изпратена до всички отговорни институции, вкл. новосформираното Народно събрание и излъченото от него правителство след предсрочните парламентарни избори на 26 март…

Read More

Създаване на национална стратегия за ранно детско развитие обсъжда кръгла маса, организирана от фондация „За Нашите Деца

By | Новини | No Comments

Основните принципи за създаването на първата национална стратегия за ранно детско развитие, която да обедини усилията на всички заинтересовани страни в създаването и прилагането на политиките за подкрепа и закрила на децата, бяха обсъдени днес на организирана от фондация „За Нашите Деца“ кръгла маса „Услуги за деца в ранната възраст – от политики към резултати“.   Тази кръгла маса е посветена на най-малките жители на България – децата в ранна възраст, на политиките за ранно детско развитие и на постигането на конкретни резултати от тези политики, заяви при откриването на форума изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова. „Смъртността сред децата до 1 г. у нас продължава да е далеч над нормата в Европейския съюз, за първи път от 17 г. стойността й се е увеличила. Близо 44% от българските деца живеят в риск от бедност и социално изключване, висок е броят на децата в обществена грижа и в грижа, не базирана на семейството. Според постигнатите в Барселона договорености между страните-членки на ЕС, обхвата в образование на децата от 4 г. до първи клас трябва да достигне 95%, в България този процент е 86.6 и ние са гордеем с това. Аз дълбоко се тревожа от статистиката за обхвата на децата от раждането до 3 г. възраст в ранна форма на грижа и образование. При договорена европейска цел 33%, в България той е едва 7%. Това означава, че страната ни се намира в много трудно положение, за измъкването от което е нужна много сериозна човешка енергия и ангажираност отвъд нормалните роли, които ние заемаме” заяви г-жа Шалапатова.     Пред участниците в кръглата маса бяха представени модели и добри практики в сферата на услугите за ранното детско развитие на европейско и международно ниво и тяхната роля в постигането на стратегически цели за ранно детско развитие. Те обсъдиха прилагането на интегрирани подходи и услуги за ранно детско развитие, както и възможностите натрупаният опит да бъде имплементиран в политики за ранно детско развитие. Искаме да постигнем интелигентен и приобщаващ растеж. Време е да преминем от проекти към политики и от политики към практики, защото са важни резултатите, важно е да обединим усилията си в създаването на стратегически документ, гарантиращ ранното детско развитие, заяви служебният вицепремиер по социалната политика и министър на здравеопазването г-н Илко Семерджиев.    Подкрепа за усилията на фондация „За Нашите Деца“ и организациите от неправителствения сектор за създаването и прилагането на комплексен подход за ранно детско развитие, изрази посланикът на Кралство Нидерландия в България н. пр. Том ван Оорсхот. Той определи като ключово за ранното детско развитие приемането на Национална стратегия, и сподели опита на Холандия, където грижите за децата са отговорност на общините, и фокусът е върху превенцията, ранно разпознаване на проблемите, и подкрепа за децата и семействата.     Европейската комисия горещо приветства инициативата на фондация „За Нашите Деца“ за разработване на цялостна Национална стратегия за ранно детско развитие в България, което ще бъде огромна крачка напред в подготовката за силите на глобализацията, цифровизацията и демографските промени, които в момента трансформират нашите общества, заяви Джулиус оп де Беке, Генерална Дирекция „Заетост, Социални въпроси и Приобщаване“ към Европейската комисия. Той представи приоритетите и политиките и услугите за ранно детско образование и грижа в Европейския съюз и ролята на услугите за постигането на тези приоритети.   Мария Златарева от УНИЦЕФ подчерта, че в последно време, с напредъка на научните доказателства за неговото основополагащо значение, ранното детско развитие представлява все по-голям интерес и на глобално ниво. Доказателство за това е интегрирането му в 17те Цели за устойчиво развитие, които бяха приети от ООН през м. септември 2015 г. През тях всички държави поеха ясен ангажимент да осигурят равен шанс на всяко дете. Пред всички нас в България стои предизвикателството да превърнем опита от практиката и научните доказателства в интегрирани политики и мерки, които да гарантират това право на нашите деца, заяви г-жа Златарева.   Ранното детско развитие е водещ приоритет за Световната Банка заради множеството доказателства, които ясно показват, че то е ключът към успеха на човека в живота. Всеки долар, вложен в ранното детско развитие носи възвръщаемост от 6 до 17 долара, а при най-малките деца тя достига  25 %, заяви представителят на Световната банка – България Тони Томпсън. Той определи като амбициозни целите, които България си е поставила и изрази уважение към усилията на неправителствения сектор и правителството да прилагат политики за закрила на децата.  Необходими са конкретни политики за осигуряване на достъп на семействата до персонализирани услуги, което ще гарантира ранното детско развитие на българските деца и аз съм убеден, че България има потенциала да постигне това, каза г-н Томпсън.     Във форума участваха представители на НСОРБ, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата, Европейската комисия, над 50 експерта от неправителствения сектор, ключови държавни институции и местни власти.   Кръглата маса е част от усилията на фондацията за подкрепа на децата в най-ранна детска възраст и техните семейства и за въвеждането на целенасочен, интегриран подход в законодателството и политиките на държавата.   Фондация „За Нашите Деца“ се застъпва за приемането на национална стратегия за ранното детско развитие. От 04.2016 г. фондацията изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“ с финансиране от фондация „ОУК“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи. С настоящата кръгла маса фондацията цели да подкрепи процеса по разработване на национална интегрирана политика за ранно детско развитие, което да доведе до прилагане на подходи и развитие на практики, които гарантират защита интереса на децата от 0 до 7…

Read More

Ситибанк България разширява партньорството си с Фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Ситибанк България и фондация „За Нашите Деца“ обявиха, че продължават и разширяват партньорството си, стартирало през 2015 г. На среща в офиса на фондацията, представители на финансовата институция, членове на Настоятелството и екипа на „За Нашите Деца“ се поздравиха за успеха от съвместното партньорство и обсъдиха резултатите, които ще бъдат постигнати през 2017 г. с дарението от 20 000 долара. С него Ситибанк ще инвестира в развитие на приемната грижа и услугите в Комплекса за ранно детско развитие, който предстои да бъде създаден.   „В рамките на глобалната инициатива на Сити, Pathways to Progress, гледаме на партньорството ни с фондация „За Нашите Деца“ като пример на социално отговорно поведение от страна на бизнеса. Удовлетвореността от това партньорство и реалната промяна в живота на приемните деца, за която допринесохме, беше причината да подновим подкрепата си за още една година. Целият екип на Ситибанк в България е изключително съпричастен към каузата, за която се бори фондацията и сме благодарни, че имахме възможността да я подкрепим и като индивидуални дарители.“, сподели Станислава Таневa, управляващ директор на Сити България.   През 2016 г. финансовата институция осигури подкрепа за 12 приемни деца и семейства, с което направи възможно децата да получат 24-часова грижа в сигурна семейна среда, а тези с увреждания или трудности в развитието – рехабилитация, специализирана терапия и медикаменти. Служителите на банката също подкрепиха приемната грижа като организираха и участваха в арт събитие и пикник на Витоша с повече от 20 приемни деца и семейства, посветено на глобалната доброволческа инициатива на банката Global Community Day. Освен това, предоставиха материални дарения, които събраха в офиса си и дариха коледни подаръци на над 40 приемни деца в Пловдив.   „За една година с подкрепата на Ситибанк фондация „За Нашите Деца“ успя да дари щастие за 12 деца, на които животът им беше поднесъл много трудности и предизвикателства. Щастлива съм, че в лицето на Ситибанк и всички нейни служители, ние открихме партньор и съмишленик в мисията ни да подобряваме живота на най-уязвимите деца в България. Благодаря Ви за доверието в нашата организация и за възможността да правим повече деца щастливи.“, сподели Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.   През 2017 година Ситибанк България ще продължи да подкрепя работата на фондацията за развитие и предоставяне на качествена приемна грижа, като същевременно ще подкрепи и създаването на Комплекс за ранно детско развитие в София в сградата на вече закрития, благодарение на усилията на „За Нашите Деца“, Дом за медико-социални грижи „Св. София“.   Ситибанк е глобална финансова компания, с офиси в над 100 страни. Екипът на Ситибанк България, който се състои от над 50 специалисти, осигурява качествено обслужване на големи български и мултинационални фирми, правителствени и финансови институции и институционални инвеститори. Активната политика за корпоративна социална отговорност, носи на Ситибанк България множество престижни, международни и български отличия, както и признанието „отговорна…

Read More

Инвестирането в децата да е един от приоритетите на българското председателство на ЕС, предложи И. Шалапатова

By | Новини | No Comments

България да определи инвестирането в децата като един от своите приоритети за българското Председателство на Съвета на министрите на ЕС, предложи днес по време на дискусия „България 2018 – приоритети на българския бизнес и общество“ изпълнителният директор на фондация „За нашите деца“ Иванка Шалапатова. Предложението й беше прието положително от присъстващите в залата, а вицепремиерът и министър по председателството на ЕС в служебния кабинет г-жа Деница Златева се ангажира то да бъде обсъдено на работна среща с участието на всички заинтересовани страни. „Предстоящото председателство на България на Европейския съюз е много добра възможност поне едно от събитията, които ще организираме да бъде посветено на ключовата роля на инвестициите в ранното детство за образователния, а в последствие и трудовия просперитет на хората в Европа. Често се прави връзка единствено между качеството на образованието и степента на подготвеност на младите хора за трудовия пазар и неговата динамика. Често се говори за учене през целия живот, а се пропуска инвестиране в развитието и ученето на малките деца, преди да постъпят в детска градина. Рядко се отчита факта, че част от основните причини за провала на образователната система се коренят в провалената политика за инвестиране в качеството на живот на децата от раждането им до постъпването им в първи клас. В България имаме добра основа, върху която представим успехите си и да потърсим нови хоризонти на сътрудничество така, че наред с доброто законодателство в подкрепа на ранното детство, да постигнем добри реални резултати. Така ще можем да променим негативната статистика за високо ниво на детска смъртност и висок брой изоставени деца в първите години от живота им, за продължаваща институционализация на деца в ранна възраст, липса на семейна политика, трудности в гарантирането на равен достъп за децата с проблеми в развитието и увреждания до универсални и специализирани услуги, които да им помогнат да развият своя пълен потенциал още от детството си”, заяви в изказването си г-жа Шалапатова. „Нашата организация е активен член на БФБЛ, защото не може да има успешен бизнес, без той да развива корпоративна социална отговорност. Много компании у нас инвестират в социални инициативи поради липса на адекватно финансиране на системата за закрила на децата. Тези инициативи спомагат за просперитет в обществото и за постигане на споделените цели от стратегията Европа 2020“, допълни тя. Акцент в изказванията си представителите на Европейските институции, българското правителство и на корпоративния сектор поставиха на важността да бъде запазен интеграционния модел и да продължи инвестирането в иновации и образование. Засегната бе и темата за необходимостта от промяна в социалната политика на съюза, предвид целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, една от предпоставките за което е борбата със социалната изолация и бедността. По време на дискусията бе коментиран и Европейският стълб за социални права, който идентифицира нуждите и предизвикателствата в сферата на социалната политика и заетостта и ще бъде отправна рамка за скрининг на заетостта и социалните показатели на държавите – членки на ЕС и за прилаганите на реформи на национално ниво. На консултациите на високо ниво в края на м. януари в Брюксел г-жа Шалапатова от името на Националната мрежа за децата и европейската мрежа за защита правата на децата Юрочайлд, настоя принципът за инвестиции в децата да бъде в основата на изграждането на стълба. Заместник министър-председателят г-жа Деница Златева ясно очерта възможността в рамките на планираните над 220 събития ние като общество да предложим теми, които да покажат не само напредък на нашата страна, но и да отправят заявка за сътрудничество в рамките на Съюза. Днешната дискусия бе организирана от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) София и Информационното бюро на Европейския парламент в България по повод десетата годишнина от присъединяването на страната към Европейския съюз. На нея бяха представени приоритетите на бизнес общността като част от дебата по определянето на стратегическите цели и политики на българското председателство на Съвета на министрите през първата половина на 2018 г. Участие в нея взеха вицепремиерът Деница Златева, депутатите в Европейския парламент Ева Паунова и Георги Пирински, Йозеф Янинг, старши анализатор и Директор на ЕСВП Берлин, високопоставени представители на държавната администрация и правителството и представители на водещи…

Read More

Инвестирането в децата да е един от приоритетите на българското председателство на ЕС, предложи И. Шалапатова

By | Новини | No Comments

България да определи инвестирането в децата като един от своите приоритети за българското Председателство на Съвета на министрите на ЕС, предложи днес изпълнителният директор на фондация „За нашите деца“ Иванка Шалапатова по време на дискусия „България 2018 – приоритети на българския бизнес и общество“.   Предложението й беше прието положително от присъстващите в залата, а вицепремиерът и министър по председателството на ЕС в служебния кабинет г-жа Деница Златева се ангажира то да бъде обсъдено на работна среща с участието на всички заинтересовани страни.   „Предстоящото председателство на България на Европейския съюз е много добра възможност поне едно от събитията, които ще организираме да бъде посветено на ключовата роля на инвестициите в ранното детство за образователния, а в последствие и трудовия просперитет на хората в Европа. Често се прави връзка единствено между качеството на образованието и степента на подготвеност на младите хора за трудовия пазар и неговата динамика. Често се говори за учене през целия живот, а се пропуска инвестиране в развитието и ученето на малките деца, преди да постъпят в детска градина. Рядко се отчита факта, че част от основните причини за провала на образователната система се коренят в провалената политика за инвестиране в качеството на живот на децата от раждането им до постъпването им в първи клас.   В България имаме добра основа, върху която представим успехите си и да потърсим нови хоризонти на сътрудничество така, че наред с доброто законодателство в подкрепа на ранното детство, да постигнем добри реални резултати. Така ще можем да променим негативната статистика за високо ниво на детска смъртност и висок брой изоставени деца в първите години от живота им, за продължаваща институционализация на деца в ранна възраст, липса на семейна политика, трудности в гарантирането на равен достъп за децата с проблеми в развитието и увреждания до универсални и специализирани услуги, които да им помогнат да развият своя пълен потенциал още от детството си”, заяви в изказването си г-жа Шалапатова.   „Нашата организация е активен член на БФБЛ, защото не може да има успешен бизнес, без той да развива корпоративна социална отговорност. Много компании у нас инвестират в социални инициативи поради липса на адекватно финансиране на системата за закрила на децата. Тези инициативи спомагат за просперитет в обществото и за постигане на споделените цели от стратегията Европа 2020“, допълни тя.   Акцент в изказванията си представителите на Европейските институции, българското правителство и на корпоративния сектор поставиха на важността да бъде запазен интеграционния модел и да продължи инвестирането в иновации и образование. Засегната бе и темата за необходимостта от промяна в социалната политика на съюза, предвид целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, една от предпоставките за което е борбата със социалната изолация и бедността.   По време на дискусията бе коментиран и Европейският стълб за социални права, който идентифицира нуждите и предизвикателствата в сферата на социалната политика и заетостта и ще бъде отправна рамка за скрининг на заетостта и социалните показатели на държавите – членки на ЕС и за прилаганите на реформи на национално ниво. На консултациите на високо ниво в края на м. януари в Брюксел г-жа Шалапатова от името на Националната мрежа за децата и европейската мрежа за защита правата на децата Юрочайлд, настоя принципът за инвестиции в децата да бъде в основата на изграждането на стълба.   Заместник министър-председателят г-жа Деница Златева ясно очерта възможността в рамките на планираните над 220 събития ние като общество да предложим теми, които да покажат не само напредък на нашата страна, но и да отправят заявка за сътрудничество в рамките на Съюза.   Днешната дискусия бе организирана от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Европейският съвет за външна политика (ЕСВП) София и Информационното бюро на Европейския парламент в България по повод десетата годишнина от присъединяването на страната към Европейския съюз. На нея бяха представени приоритетите на бизнес общността като част от дебата по определянето на стратегическите цели и политики на българското председателство на Съвета на министрите през първата половина на 2018 г.   Участие в нея взеха вицепремиерът Деница Златева, депутатите в Европейския парламент Ева Паунова и Георги Пирински, Йозеф Янинг, старши анализатор и Директор на ЕСВП Берлин, високопоставени представители на държавната администрация и правителството и представители на водещи компании. …

Read More

Фондация „За нашите деца“ с иновативна инициатива – Йога в офиса

By | Новини | No Comments

 Отворен уъркшоп  – „Йога в офиса“ организира на 6 март – понеделник, фондация „За Нашите Деца“ в партньорство с „А3-ВД“. Целта на уъркшопа е подкрепи служителите да открият и усвоят нови техники за релаксация и възстановяване по време на работния процес, както и да пилотира добри практики за управление на стреса на работното място. В рамките на два часа – от 18:30 до 20:30 часа на 6 март в офиса на фондацията ще бъдат представени лесни йога техники, които могат да се изпълняват в офиса, на работен стол и в друго предпочитано работно пространство. Всеки от нас притежава вътрешни ресурси, които може да мобилизира и така да възстановява своята работоспособност в рамките на работния ден, убедена е Албена Паралингова – автор и водещ на уъркшопа. Тя е магистър по управление на човешките ресурси с над 15-годишен професионален опит, сертифициран треньор в групово-динамични психотренинги, сертифициран оценител на професионално-значими качества и компетенции в Асесмънт център, сертифициран треньор по йога. Създател е на кратки работни формати за осъзнаване на нуждата от релакс на работното място. От 3 години прилага йога принципите и практиките в своите обучения и работни формати. В подкрепа на каузата на фондацията Албена ще дари част от средствата от билети, които ще вложим в подобряването на качеството на грижа за децата в ранна детска възраст. Уъркшопа е отворен за посещение, изисква се предварителна регистрация тук Очакваме…

Read More

Вяра Панайотова: Удовлетворена съм от работата си в ЦОП „Св. София“, ние помагаме реално на семействата в риск

By | Новини | No Comments

    Вяра Панайотова е социален работник в ЦОП „Св. София“ едва от три месеца, но вече спечели доверието на колегите си и на потребителите на нашите услуги. Помолихме я да сподели как се чувства в екипа, какво й носи най-голямо удовлетворение.       Вяра, вече три месеца ти си част от екипа на ЦОП „Св. София“, как си, как се чувстваш, удовлетворена ли от работата си?   Чувствам се добре, удовлетворена съм, че печеля и оправдавам доверието на хората, които се обръщат към нас за подкрепа в труден момент. Доволна съм от себе си, защото успях да подготвя и да проведа 4 обучения на важни и полезни за семействата теми – „Семейно планиране“, „Първи грижи за новороденото“, „Родителски умения“, „Превенция на наркотиците“. И най-важното – получих позитивна обратна връзка от участниците в тях, което ми носи удовлетворение.   Какви са първите стъпки, които предприемаш, след като в Центъра се получи сигнал за родилка, която има намерение да изостави детето си?   Първото нещо, което правя след като получим сигнал за родилка в риск да изостави детето си, е да получа максимално количество информация за случая – освен името, годините и историята на родилката, да разбера защо от болницата смятат, че тя има желание да изостави бебето си – дали го е заявила и дали е споделила причините за това. Интересувам се и как е преминало раждането, какво е състоянието на бебето. Ако има нещо по-специфично – напр. заболяване или увреждане на бебето, се консултирам със специалист „Ранна детска интервенция“. Възможно е и той да дойде с мен до родилното отделение за консултация на майката. До три часа след получаването на сигнала посещавам болницата, отново разговарям с подателя на сигнала, за да потвърдя информацията получена по телефона, както и да получа допълнителна, ако има такава. След това разговарям насаме с родилката. Консултацията се провежда в нейната стая или на уединено място, зависи от състоянието й. Най-напред, за да се чувства спокойна, я запознавам с моята роля и с тази на фондацията. Разговаряме за това как се чувства, за бащата на детето, за другите деца, ако има такива, за близките и роднините й, за условията при които живее. Говорим и за причините да пожелае да остави детето си, които често са ниски доходи, лошо жилище, липса на подкрепа или усещане на майката, че няма да се справи. По време на разговора се опитвам да намеря решение, което да позволи на майката да задържи бебето и да го отглежда с помощта на близките си, както и с подкрепа от страна на фондацията. За нас е важно майката да не се чувства обвинена и осъждана за намерението да остави детето си, а да се почувства подкрепена и да добие увереност, че може да се справи. Ако решението ? е категорично, ? обяснявам правната страна на въпроса, както и процедурата, през която ще премине детето след като тя напусне болницата. Обяснявам ?, че има право да промени решението си и да вземе детето у дома, до един месец от раждането му. Оставям ? телефон, на който може да се свърже с мен. При възможност правим домашно посещение и разговаряме и с нейни близки и роднини.   Кое беше най-интересното за теб домашно посещение, което направи през изминалите три месеца?   Най-интересното домашно посещение през последните три месеца беше по случай на жена, която беше заявила след раждането, че има намерение да изостави бебето си. Няколко дни след изписването ? от болницата, се уговорихме да направим домашно посещение, по време на което да поговорим с нея и с партньора ?. Семейството живее в стая от къща, а в останалата част от къщата живеят техни роднини. Макар помещението да не е голямо, то беше ремонтирано и с добри хигиенно-битови условия. По време на посещението разговаряхме за бебето, както и за двете по-големи деца на семейството. Обърнахме внимание на трудната съдба, която очаква това дете, ако то бъде оставено за осиновяване, както и за възможностите им да го отгледат. Посочихме къде би могло да се разположи креватчето на детето, както и другите му вещи, тъй като това помага на семейството да си представи как биха могли да се случат нещата в действителност. Малко преди края на посещението семейството сподели, че техни съседи и роднини също са ги посъветвали да не изоставят бебето си. Разговаряхме за подкрепата, която бихме могли да им предоставим. Посещението беше много емоционално и в края му се уговорихме да се чуем по телефона отново, когато вземат решението си. По-малко от 5 минути след като излязохме от жилището, семейството се обади, за да ни съобщи, че са взели решение и отиват към болницата, за да вземат детето си от родилното отделение и да го отглеждат у…

Read More

Щастливият месец февруари донесе семейство на две малки принцеси

By | Новини | No Comments

Нашата малка Никол напусна „Детска къща“ в прегръдките на новата си приемна мама. От днес тя ще расте заобиколена от любов и внимание от семейството на Ганка Иванова. Ганка е дългогодишен професионален приемен родител, тя е дарила любов и грижа на повече от 9 деца.   Никол прекара само няколко месеца в „Детска къща“, през които екипите по приемна грижа и „Детска къща“ на фондация „За Нашите Деца“ работиха усилено за намиране на най-подходящото за нея семейство. Експертите от двете услуги осигуриха достатъчно време и условия Ники да опознае приемната си майка, двете да свикнат една с друга. След като се опознаха и сближиха, екипът на „Детска къща“ изпрати Никол и тя тръгна спокойна по новия си път.   Месец февруари започна и с друг успех за екипа по приемна грижа, малката принцеса Дара от дома за медико-социални грижи „Св. Иван Рилски“ продължи своя житейски път обгрижена от своя приемен татко Лудмил Гущанов. Дара беше посрещната в новия си дом с домашно приготвена питка от приемната майка.   „Детска къща“ ще продължава да бъде мястото, където деца разделени от биологичните си родители, получават временен дом, докато екипите на фондация „За Нашите Деца“ успеят да им осигурят сигурна и стабилна семейна среда. През миналата година „Детска къща“ бе дом за 10 деца, 6 от които, с подкрепата на екипа на фондация „За Нашите Деца“, вече намериха своите семейства, а на останалите 4 това предстои.   „Детска къща“ е създадена през 2012г., с цел да даде временен дом за 6 деца от 0 до 3 години. През 2015 година с помощта на корпоративни и индивидуални дарители и Столична община, фондация „За Нашите Деца“ построи просторна и юутна къща, където децата да получават индивидуална грижа и любов, докато бъдат върнати при биологичните си родители, осиновени или настанени в приемно…

Read More

Представители на Дентална клиника Петър Дучев и фондация „За Нашите Деца“ се срещнаха с посланика на Азербайджан

By | Новини | No Comments

 Официален обяд в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“ даде извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България Н. Пр. Наргиз Гурбанова. Обядът, бе преживяването, което н. пр. Н. Гурбанова дари за благотворителното наддаване на седмото издание на Вечер на добродетелите на 26 октомври 2016 г., като израз на признателност и стремеж към насърчаване на социалната ангажираност сред гражданите и компаниите в България.   На вълнуващата среща в резиденцията на Република Азербайджан присъстваха изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, и спечелилите благотворителното наддаване семейство Дучеви – собственици на Дентална клиника Петър Дучев. Гости и домакини разговаряха в непринудена приятелска обстановка за положението на децата в институции в двете държави, за опита на България в процеса на деинституционализация на грижата за децата у нас, и за реформата в Азербайджан.   „За мен официалният обяд, даден от Н. Пр. г-жа Гурбанова беше вълнуващо и незабравимо преживяване. Усетих много топлота ощеприпосрещането в резиденцията на Н. Превъзходителство, а предметите и обичаите, характерни за Азербайджанския народ, които ни представиха домакините, ме върнаха в детските ми години, в които бях в Баку. Изключително гостоприемство и лично отношение ни демонстрира целият екип на г-жа Гурбанова. Имах удоволствието да се насладя на традиционни ястия като предястието Кюкю, Азербайджанска долма с кисело мляко и традиционен пилаф. Част от поднесените ястия бяха приготвени с продукти, доставени от Азербайджан специално за този жест на Нейно Превъзходителство, което накара мен и нашите дарители от клиника Петър Дучев да се почувстваме наистина специални. Още по-специално беше усещането, когато разбрахме, че част от ястията са приготвени от член на семейството на Н. Пр. г-жа Гурбанова и на екипа на Посолството.“, сподели Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.   „За мен беше чест да преживея няколко незабравими мига с Н. Пр. г-жа Гурбанова и семейство Дучеви. Аз и моят екип ще продължим да търсим подкрепата на социално ангажираните хора и заедно да гарантираме равен старт на всяко дете, без значение от неговия произход и здравословно състояние. Това преживяване в личен план ме стимулира да планирам следващото си посещение в Азербайджан, а в професионален ми даде енергия и увереност, че усилията на екипа на фондация „За Нашите Деца“ и нашите партньори за постигането на високо качество на живот за децата в ранна възраст са подкрепени.“, допълни г-жа Шалапатова.   На традиционното си благотворително събитие Вечер на добродетелите, фондация „За Нашите Деца“ привлича подкрепата на дипломатическите среди, бизнеса и гражданите с убеждението, че трайна промяна в живота на децата и семействата в риск може да бъде постигната само с обединените усилия на цялото общество. Благодарение на ангажираността на над 400 социално отговорни личности и компании, миналогодишната Вечер на добродетелите набра над 178 000 лв., които ще бъдат вложени в създаването на първия Комплекс за ранно детско развитие в…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ възлага външна оценка на практиката в ЦНСТ „ДЕТСТВО“

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ обяви конкурс за избор на външен изпълнител, който да извърши оценка на практиката в създадения и управляван от организацията Център за настаняване от семеен тип „Детство“ /“Детска къща“/. Целта на оценката е да изследва цялостния ефект на предоставяната в ЦНСТ услуга върху децата, семействата, местната общност и системата за услуги. Тя ще изследва качеството и ефикасността на грижата, въздействието й върху децата и тяхното благосъстояние. Ще отговори на въпросите доколко и по какъв начин грижата за децата в Детска къща е базирана на спазването на правата на децата и семейно-ориентирания подход, представлява ли и каква алтернатива на институционалната грижа и как посреща нуждите на децата. Обект на проучване ще бъде качеството и ефективността на управлението на услугата и на работата с родители, как наличието на постоянно живеещо в услугата семейство се отразява върху качеството на грижата, какво е взаимодействието между услугата и други услуги в общността и системите около детето (здравна, образователна, социална). Ще бъде извършена и оценка на ефикасността на услугата по отношение на разходите за издръжката й, както и на предимствата и недостатъците на този модел на грижа от гледна точка на ефективното оползотворяване на публични средства? Оценката ще даде препоръки подобряване на качеството на грижа в Детска къща, ще подкрепи дейността на фондацията за утвърждаване на интегриран социално-здравен и семейно-ориентиран подход в предоставянето на услугата. Техническото задание за възлагане на Оценката можете да видите…

Read More

Над 10 000 лева дари Райфайзенбанк на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

10 399 лева набра благотворителната инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ за проекта на фондация „За Нашите деца“ – „Сбъдни мечта за семейство в Детска къща“. На официална церемония днес символичният чек с дарената сума от името на фондацията получи Александра Георгиева, която благодари на организаторите и дарителите за подкрепата, която оказват на каузата всяко дете да расте в семейство.   Кампанията се организира за осма година и за пореден път Райфайзенбанк избра да помогне на децата в риск, за които фондацията се стремида осигури сигурна и стабилна семейна среда. Средствата, набрани по време на инициативата ще подпомогнат на екипа в “Детска къща” да запази високото качество на грижа, което гарантира пълноценното развитие на децата и адекватното посрещане на техните нужди.  „Детска къща“ е създадена през 2012 г., за да предостави временна грижа в близка до семейната среда на деца от 0 до 3 години, които по една или друга причина са разделени от биологичните си родители. Много често децата в „Детска къща“ идват директно от родилното отделение и болницата и грижите в тези първи моменти имат ключово значение за бъдещото им развитие. Докато малчуганите чакат да бъдат върнати в биологичните си семейства, осиновени или настанени при приемни родители за тях с помощта на детегледачи се грижи едно истинско семейство, давайки им любовта, от която  най-много имат нужда. За 5 години 31 деца имаха щастието да отраснат сред любовта и грижата на „Детска къща“. 25 от тях са изведени в семейна среда, а на останалите 6, които в момента живеят там, това им предстои.   Тази година нашата кауза бе сред 22 успешни проекта, които подкрепи осмото издание на благотворителната инициатива на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“. В кампанията, която набра дарения за 214 572 лв., участваха 1651 служители, като общият размер на вътрешно набраните средства възлезе на 186 089 лв. Сумата бе допълнена от външни дарители, чиито средства постъпват директно по сметките на организациите, както и от дарителски SMS-и, и онлайн платформата за…

Read More

Курс за бъдещи родители ще се проведе през февруари в Пловдив

By | Новини | No Comments

Поредното издание на курса „Първи грижи за новороденото” за бъдещи и настоящи родители ще се проведе на 18 февруари в Пловдив. Практическата лекция традиционно ще бъде водена от неонатолога д-р Диана Аргирова и се реализира в партньорство от Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“ и УМБАЛ Пловдив. Курсът ще се проведе от 10:30 часа в заседателната зала на болницата на етаж 1 и е напълно безплатен.   Лекцията има за цел да подкрепи младите родители в бъдещите предизвикателства в отглеждането на новороденото. На нея майките и татковците ще се научат как да къпят и хранят правилно своето бебе, как да се грижат за неговата кожа, както и много други интересни и важни подробности. Всички бъдещи родители ще получат книжка с полезна информация за майката и бебето от фондация „За Нашите Деца”, за да бъдат уверени в първите стъпки в най-голямото събитие в техния живот – появата на дете.   Курсът „Първи грижи за новороденото“ се провежда напълно безплатно, като е необходимо да заявите присъствието си на тел. 032/943 444 или 0885/764 366. Лице за контакт – Светла Иванова, социален работник в Център за обществена подкрепа „За деца и родители”-Пловдив.   Добре дошли са всички бъдещи майки, татковци, баби и дядовци, които искат да са напълно подготвени за появата на новия член на тяхното…

Read More

Мобилен екип на фондация „За Нашите Деца“ започва работа в пет здравни и социални заведения

By | Новини | No Comments

Мобилен мултидисциплинарен екип на фондация „За Нашите Деца“ започва работа в пет здравни и социални заведения на територията на град София и град Пловдив. Екипът ще подкрепя деца на възраст от 0 до 7 години и техните семейства.     В мобилния мултидисциплинарен екип са включени специалисти „Ранно детско развитие“ и „Ранна детска интервенция“, психолог, рехабилитатор, и други. Те ще работят с децата за стимулиране на индивидуалното им развитие, ще подпомагат социализацията им чрез арт-ателиета, образователни и развлекателни игри, дискусии и други. Родителите ще бъдат подкрепени чрез консултации и обучения, информационни материали и дискусионни групи. Обучения и консултации по теми, свързани със семейно-ориентирания подход и ранното детско развитие, са предвидени и за здравните и социални специалисти в медицинските заведения и резидентните услуги.     Споразумения и партньорства за подкрепа от мултидисциплинарен екип на фондация „За Нашите Деца“ са сключени с три здравни заведения – Първа многопрофилна болница за активно лечение – София, Специализирана болница за активно лечение по детски болести – София,  Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив и две резидентни услуги- Център по приемна грижа и Център за настаняване от семеен тип „Детство“.     Дейностите в петте обекта, ще се извършват по предварително изготвена програма след внимателно проучване и идентифициране на нуждите от подкрепа на всеки от тях, целта е подобряването на политиките и практиките на грижа за децата и семействата им чрез въвеждането на ориентирани към детето и семейството подходи и разширяване на партньорството между родителите и специалистите.   Работата в петте обекта е част от изпълнявания от фондацията проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК, чиято основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у…

Read More

Над 41 000 лева събра в подкрепа на най-малките „Тази Коледа чудесата правите Вие 4“

By | Новини | No Comments

40 социално отговорни компании от различни браншове подкрепиха организираната от фондация „За Нашите Деца“ в края на миналата година благотворителна кампания в подкрепа на най-малките деца в риск „Тази Коледа чудесата правите вие 4“. Каузата на кампанията ангажира и вдъхнови служителите на големи и малки организации, които сами организираха малки благотворителни събития в офиса, дариха средства и показаха своята съпричастност към това нито едно българско дете да не попада в изолацията на социалните институции, а да живее сигурно и обичано в семейство. Така по Коледа стотици хора успяха да допринесат за социалната промяна, която фондацията внася в живота на деца в риск от изоставяне, малчугани с тежки увреждания и такива в приемни семейства.   Съвместните ни усилия ни донесоха над 41 хиляди лева, които ще бъдат инвестирани в подкрепа на уязвими деца и семействата им.   По традиция  и тази година фондацията покани участниците в коледната кампания на специално празненство, на което представи постигнатите заедно резултати. С  удовлетворение и много усмивки, екипът на „За Нашите Деца“ връчи грамоти на всички участници в Тази Коледа чудесата прави Вие 4.     „Четвъртото издание на коледната ни кампания Тази Коледа чудесата правите Вие за поредна      година доказа, че в България има компании и екипи, които са ангажирани с детската кауза. За тях  Коледа е повод не само да бъдат със своите семейства, но и да направят всичко възможно повече  деца в риск или с увреждания, да прекарат също празниците в сигурна и развиваща семейна  среда. Благодаря на всеки един от служителите на 40-те компании, които се включиха в  кампанията и чрез своите дарения направиха така, че повече деца и техните семейства да получат  подкрепата, от която имат нужда. На тях искам да припомня цитата на Хауърд Зин: „Малки  действия, умножени по милиони хора могат да променят света!”. Чрез своя принос, всеки един от  нашите участници ще промени света на поне няколко деца, с които фондация „За Нашите Деца“  ще работи през 2017 година.“заяви Диляна Манева – мениджър „Корпоративна социална  отговорност и събития“ във…

Read More

„Юрочайлд“ и НМД настояват инвестициите в децата да са основа на Европейския социален стълб

By | Новини | No Comments

Принципът за инвестиции в децата да бъде в основата на изграждането на Европейския стълб за социалните права, който да подкрепи приетата през 2013 г. Препоръка за инвестиране в деца и да се прекъсне цикъла на бедността, настояха представителите на европейската мрежа за защита правата на децата “Юрочайлд“ по време на консултациите на високо ниво в понеделник в Брюксел. Това съобщи изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, която представляваше на форума  българската Национална мрежа за децата и „Юрочайлд“. Организациите за защита правата на децата заявиха категорично нуждата от дефиниране на цели за справяне с високите нива на детска бедност, които Държавите членки следва да постигат заедно с договорените в Барселона цели за ранно детско образование и грижа. 27 милиона деца в Европа живеят в бедност, а над милион от тях са в институции, сочат данни на „Юрочайлд“. През 2015 г. 41.5% от учениците в България между 15 и 16 години могат да четат, но се затрудняват да тълкуват прочетения текст. Под нивото на функционалната грамотност по математика са 42% от юношите, което значи, че те могат да смятат, но не могат да прилагат наученото по математика в житейски ситуации. Същото важи и за природните науки, където под нивото на функционална грамотност са 37.9% от учениците в България, каза г-жа Шалапатова. Просперитета, който се базира на умения и продуктивност, започва с подкрепата на децата, бедните деца трябва да получават безплатни здравни услуги, храна и образование сподели Мария Родригиез, член на Европейския парламет. Посланниците на европейската мрежа на НПО в сферта на детските права настояха да се гледа на социалната политика като на инвестиция, а не като на финансова тежест, защото когато е добре управлявана тя е основен фактор за прогрес. От името на НМД и „Юрочайлд“ ,Г-жа Иванка Шалапатова благодари на Мариан Тейсен- еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, за подкрепата й инвестициите в децата от ранна детска възраст да са основа на изграждането на Европейския стълб за социалните права. В края на конференцията, която бе закрита от президента на европейската комисия Жан Клод Юнкер, комисар Тейсен съобщи, че предстои да бъде изработена пътна карта за постигане на заложените в Европейския стълб за социални права цели. Европейският стълб за социалните права е първият общ проект, който идентифицира нуждите и предизвикателствата в сферата на социалната политика и заетостта. Той бе представен от Европейската комисия през март 2016 година и след приемането му ще бъде отправна рамка за скрининг на заетостта и социалните показатели на държавите – членки на ЕС и за прилаганите на реформи на национално ниво.  …

Read More

Иванка Шалапатова отстоява интересите на децата на конференция на високо ниво в Брюксел

By | Новини | No Comments

Изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова ще защитава правата на децата от името на „Национална мрежа за децата“ и „Юрочайлд“ на конференция на високо ниво „Заедно напред“, която се провежда днес в Брюксел. Форумът е организиран от Европейската комисия и ще обсъди и консолидира резултатите от работата и консултациите по разработването на Европейски стълб за социалните права.   От името на Юрочайлд, заедно с г-жа Иванка Шалапатова, интересите на децата в стратегическия документ ще отстояват Пиен Клиеверик представител на Children International- Холандия, Мари-Пол Мартин член на френската Национална асоциация за защита на децата, Река Туньоги и Жана Хенсуърт членове на настоятелството на „Юрочайлд“. Те ще се включат в обсъжданията по две ключови за децата области – Преодоляване на бедността и Бъдещето на социалната защита и ще настояват принципа за инвестиции в децата да бъде в основата на изграждането на Европейския стълб за социалните права, който да подкрепи изпълнението на приетата през 2013 г.  Препоръка за инвестиране в деца. Конференцията ще бъде открита от Мариан Тейсен – еврокомисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. Участие в нея ще вземе и председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер, който в края на деня ще обяви финалните решения. Европейският стълб за социалните права е първият общ проект, който идентифицира нуждите и предизвикателствата в сферата на социалната политика и заетостта. Той бе представен от Европейската комисия през март 2016 година и след приемането му ще бъде отправна рамка за скрининг на заетостта и социалните показатели на държавите – членки на ЕС и за прилаганите на реформи на национално…

Read More

НПО секторът иска актуализация на стратегията за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ и Национална мрежа за децата  настояват за актуализация на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, както и за включване на предложенията на неправителствения сектор в Плана за изпълнение на Стратегията за периода 2017 – 2018 г. Това становище изрази на заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, Ваня Кънева – ръководител Ранно детско развитие във фондация „За Нашите Деца“, която представляваше и Национална мрежа за децата. На заседанието, което се състоя на 13 януари, бе обсъден прогреса по изпълнението на Националната стратегия. Докладвани бяха резултатите от дейността на сформираната през 2016 г. към Министерството на труда и социалната политика работна група, в която участваха и представители на неправителствения сектор. Работната група изготви проекти на  Отчет за изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия за периода 2015-16 г., План за действие за периода 2017-18 г. и Междинен преглед за изпълнението на стратегията, въз основа на който да се прецени необходимостта от нейната актуализация. „За съжаление, въпреки активното си участие в обсъжданията, както и многобройните препоръки, предложения и становища, които направихме по всеки от документите от Национална мрежа за децата и фондация „За Нашите Деца“, нито едно от тях не е отразено в представения от работната група проект на План за действие за 2017-18 г. В този вид планът не е нито достатъчно амбициозен и ефективен по отношение на преодоляването на детската бедност и социалното изключване. Ние настояваме той да бъде с по-силен фокус върху семейството, да заложи на семейно-ориентирани политики, програми и услуги за комплексна подкрепа на семействата, заяви по време на срещата Ваня Кънева. Тя изрази несъгласие от името на НМД и Фондацията със заключението в доклада на работната група, че няма нужда от актуализация на Националната стратегия. Междинният преглед ясно показва, че България изостава в постигането на националните цели, изрично е записано, с тези темпове те няма да бъдат постигнати до 2020 г. Национална мрежа за децата и фондация „За Нашите Деца“ настояват за спешна актуализация на стратегическия документ и отразяване на необходимостта от такава в Междинния доклад. Становището им бе подкрепено и от част от другите участници в обсъждането. Участниците в заседанието посочиха и някои от предизвикателствата в изпълнението на Националната стратегия за бедността. Като ключово важен бе изведен проблема с липсата на ефективна координация и междусекторно сътрудничество между институциите, което е причина за фрагментирането на мерките, прилагането им „на парче“ и липсата на синхрон между тях. Проблеми от изключително значение, като напр. неравенството, не се адресират изобщо, изтъкна Мария Желязкова от Европейската антибедност мрежа. Няколко представители на НПО и на синдикатите поставиха и проблема с качеството на услугите. Прогресът по мерките в Плановете за действие се отчита изцяло чрез количествени, а не чрез качествени индикатори, което не позволява да бъдат залагани мерки за повишаване на качеството както на услугите, така и на живота на гражданите като цяло, е становището на представителите на неправителствения сектор. До 20 януари т.г. фондация „За Нашите Деца“ и Национална мрежа за децата ще внесат в Националния съвет становището си по трите предложени за обсъждане документа, както и направените в мандата на Работната група препоръки и предложения.   Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020  определя националната политика за преодоляване на бедността и социалното изключване, целта й  е да подкрепи реализирането на последователна и устойчива политика в тази област, основана на интегрирания подход и междусекторното сътрудничество на национално, регионално, областно и общинско ниво. Стратегията съдържа визията, целите и приоритетните направления на дейност, с които България се ангажира до 2020…

Read More

„Софийска вода“ АД: С общи усилия можем да направим нещо значимо за децата и тяхното по-добро бъдеще

By | Новини | No Comments

 За поредна година централният офис на „Софийска вода“ АД се изпълни с изкушаващите аромати на вкусни домашно приготвени ястия, които бяха част от коледния благотворителен обяд в подкрепа на инициативата на фондация „За Нашите Деца“- „Тази Коледа чудесата правите Вие“ 4. От 2011 година дружеството подкрепя каузата на фондацията всяко дете да расте в семейство. Във всички офиси за обслужване на клиенти са поставени дарителски кутии, средствата от които се използват за превенция на изоставянето на бебета и подкрепата към семейства, които не се разделят с децата си въпреки трудностите. Преди 6 години „Софийска вода“ се включи и в кампанията за набиране на приемни родители на фондация „За Нашите Деца” и помогна за популяризирането на националната телефонна линия по приемна грижа. Като резултат над 500 души заявиха своя интерес да станат приемни родители. Освен маркетинговите кампании, които дружеството организира през последните две години, неговите служители са и традиционен участник в коледната кампания на фондацията. На какво се дължи дълготрайният интерес на „Софийска вода“ към нашите инициативи, както и какво ги мотивира да подкрепят каузата на нашата организация чрез различни механизми, попитахме Ивана Костадинова, представител на дружеството.     – Г-жо Костадинова, „Софийска вода“ е сред постоянните дарители на фондация „За Нашите Деца“. С какво Ви привлече фондацията?   – Фондацията ни впечатли с преживяването. Преживяването на историите на децата, които са част от семейството на фондация „За Нашите Деца“. За „Софийска вода“, част от консорциума „Веолия“, благотворителността никога не е била въпрос на някакво задължение, годишен план или показност. Благотворителността е проекция на ценностната система на екипа от една страна, и основен приоритет на компанията като институция. Всички служители и ръководители в компанията откликват на подобни инициативи защото вярваме, че с общи усилия можем да направим нещо значимо за децата и тяхното по-добро бъдеще.   – Вие сте традиционен участник в коледната ни кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие“. Коя от предложените инициативи избра тази година вашият екип?   – За поредна година служителите на „Софийска вода“ с радост приеха да участват в инициативите на кампанията „Тази Коледа чудесата правите Вие“. В компанията работят хора в различни възрастови групи, интереси, образование. Интересното в случая е, че всички са любители на вкусните домашни гозби и десерти. Това пролича от броя участници, които готвиха за вкусния коледен обяд и тези, които дегустираха кулинарните изкушения.   -Две поредни години „Софийска вода“ организира маркетингови кампании в подкрепа на нашата кауза. Бихте ли ни разказали повече за тях?   – „Софийска вода“ организира няколкомесечни кампании “Подари си нов водомер и дари за истинско детство“. Чрез кампанията осигурихме 5% отстъпка за услугата доставка, монтаж и пломбиране на водомери и дарихме по 1 лев от всяка направена заявка. Това е просто една от многото ни прояви на социалната ангажираност и човешка грижа към уязвими нуждаещи се групи от обществото ни, каквито са децата.   Екипът на фондация „За Нашите Деца“ е признателен на „Софийска вода“ за доверието и подкрепата! Благодарение на компании и служители, които вярват, че всяко дете има право да изживее своето детство, заобиколено от обич, грижа и внимание, ние успяваме да постигнем трайна положителна промяна в живота на стотици деца и семейства всяка…

Read More

В резултат на усилията на фондация „За Нашите Деца“ закриват ДМСГД „Св. София“

By | Новини | No Comments

Министерският съвет прие днес постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“ в столицата. Закриването на дома стана възможно благодарение на успешното приключване на първия етап на реализирания от фондация „За Нашите Деца“ проект „Пътят към семейството“, в който повече от година екипът на фондацията вложи много усилия и емоции. В резултат на това в края на миналата година последните две деца, които живееха в ДМСГД „Св. София“, напуснаха дома. Те и останалите 19 дечица на възраст между 0 и 9 години, които в началото на 2016 г. получаваха институционална грижа там, вече живеят в сигурна и уютна семейна среда. Седем от децата са в своите нови семейства на осиновители, а едно 8-месечно момченце чака запознанството си с новите си родители в приветливата атмосфера на Детската къща на Фондацията, където е временно настанено. Други шест деца са настанени в приемни семейства, които Фондацията подкрепя чрез своята програма за приемна грижа. Седем момчета и момичета с особено тежки увреждания и усложнено здравословно състояние, които според оценките в момента се нуждаят от специализирана подкрепа, са настанени в резидентни услуги, в които се предоставя постоянна медицинска грижа.  Нашият проект „Пътят към семейството“ доказва, че има семейства, готови да поемат нелеката задача и отговорност да дадат любов, шанс за развитие и детство на дете, отхвърлено не само от собствените си биологични родители, но и от обществото като цяло. При добра информираност и подкрепа от различни институции и доставчици на социални услуги и не на последно място от хора, осъзнали с гражданска позиция, които да осигурят необходимата емоционална и финансова помощ, тези семейства могат да опровергаят мисленето, че отглеждането на дете с увреждане вкъщи е мисия невъзможна. На мястото на закрития ДМСГД „Св. София“ ще се разкрие Комплекс за ранно детско развитие, в който децата и семействата ще могат да получат на едно място пълния пакет от форми на подкрепа за най-уязвимите деца, а именно – малките деца с увреждания, трудности или забавяне в развитието. Комплексът ще е единственият в София, в който наред със социалната подкрепа, децата и семействата ще имат непосредствен достъп до здравна консултация и интервенции, които отговарят на медицинските стандарти. Така повече деца ще остават у дома и ще развиват пълния си потенциал, заобиколени от любовта на семейството си. Комплексът за ранно детско развитие ще бъде опора и на приемните семейства в София и региона. Изграждането на Комплекса е втория етап от амбициозния проект на фондация „За Нашите Деца“ „Пътят към семейството“ , който предвижда да дадем нов живот на сградата на ДМСГД. …

Read More
Виж всички новини