НачалоЕкип › Управление
 

Екип

защитени деца приемни родители прочети някои от техните съдби

Управление

Иванка Шалапатова

Иванка Шалапатова

Изпълнителен директор

i.shalapatova@detebg.org
Моят професионален опит от последните 13 години e свързан с управление и развитие на неправителствена организация. От 1997 г. съм член на британската благотворителна организация „Европейски детски тръст” като административен сътрудник. »
Александър Малински

Александър Малински

"Регионален мениджър" град София и Пловдив

a.malinski@detebg.org
Моят професионален опит e свързан с пряка работа с деца, семейства и млади хора от рискови групи. Завършил съм психология в Софийския университет и още по време на следването си започнах работа по проект свързан с идентифицирането на потребностите на децата на улицата. »
Радина Стойчева-Мановска

Радина Стойчева-Мановска

Финансов мениджър

r.stoycheva@detebg.org
Моят професионален опит е: Дългогодишен както в неправителствения сектор в България, така и във фондация „За нашите Деца“ в периода, в който беше британска организация. »
Слава Кръстева

Слава Кръстева

Мениджър "Човешки ресурси и администрация"

hr@detebg.org
Моят професионален опит e свързан с почти всички области в управлението и развитието на служителите – стратегическо планиране, оптимизиране на организационната структура, администрация на трудовоправните отношения, обучения и тренинги, подбор и въвеждане на системи за оценка. »