НачалоЕкип › Управление
 

Екип

защитени деца приемни родители прочети някои от техните съдби

Управление

Иванка Шалапатова

Иванка Шалапатова

Изпълнителен директор

i.shalapatova@detebg.org
Моят професионален опит от последните 13 години e свързан с управление и развитие на неправителствена организация. От 1997 г. съм член на британската благотворителна организация „Европейски детски тръст” като административен сътрудник. »
Елка Налбантова

Елка Налбантова

Директор

e.nalbantova@detebg.org
Аз съм щастлив човек, на който професионалният и личният път са в една посока и му носят удовлетворение. Имам силно изразена професионална идентичност на социален работник и това много ми помага да разбирам хората, за които фондацията работи. »
Мариана Петрова

Мариана Петрова

Мениджър отдел "Качество и развитие на социални услуги"

m.petrova@detebg.org
Моят професионален опит e свързан със системата за закрила. Работила съм като педагогически съветник, началник на Отдел за закрила на детето Асеновград. От 2005 г. работя във фондация „За Нашите Деца” »
Александър Малински

Александър Малински

Регионален мениджър гр. София

a.malinski@detebg.org
Моят професионален опит e свързан с пряка работа с деца, семейства и млади хора от рискови групи. Завършил съм психология в Софийския университет и още по време на следването си започнах работа по проект свързан с идентифицирането на потребностите на децата на улицата. »
Диана Крекманска

Диана Крекманска

Регионален Мениджър - гр.Пловдив

d.krekmanska@detebg.org
Моят професионален опит е свързан с мениджмънт и управление в бизнес и финансови организации, преподавателска и консултантска дейност. »
Aнелия Спасова

Aнелия Спасова

Ръководител отдел "Проекти и застъпничество"

a.spasova@detebg.org
Моят професионален опит e свързан с оперативен мениджмънт в бизнес и неправителствени организации, управление и развитие на човешкия капитал, консултантска дейност и организационно развитие. »
Елиза Михайлова

Елиза Михайлова

Мениджър “Комуникации и социална отговорност“

e.mihailova@detebg.org
Моят професионален опит е в областта на комплексните комуникации, създаването и развитието на маркетинг стратегии за популяризиране на иновативни продукти и услуги. »
Радина Стойчева-Мановска

Радина Стойчева-Мановска

Финансов мениджър

r.stoycheva@detebg.org
Моят професионален опит е: Дългогодишен както в неправителствения сектор в България, така и във фондация „За нашите Деца“ в периода, в който беше британска организация. »
Слава Кръстева

Слава Кръстева

Мениджър "Човешки ресурси и администрация"

hr@detebg.org
Моят професионален опит e свързан с почти всички области в управлението и развитието на служителите – стратегическо планиране, оптимизиране на организационната структура, администрация на трудовоправните отношения, обучения и тренинги, подбор и въвеждане на системи за оценка. »
Дивна Стоичкова

Дивна Стоичкова

Главен счетоводител

d.stoichkova@detebg.org
Моят професионален опит e свързан с корпоративния сектор. Работила съм в различни сфери на бизнеса – печатарски, тунелопробивни, взривни дейности и в IT бизнеса. »
Ивелина Иванова

Ивелина Иванова

Експерт "Организационно развитие"

i.ivanova@detebg.org
Моят професионален опит e свързан предимно с проектните дейности – разработване, координиране и управление на международни проекти, изцяло ангажирани със социални каузи и насочващи вниманието на обществеността към истински актуалните и значими проблеми. »