Специалист сграден фонд и поддръжка

By | Свободни Позиции | No Comments

Специалист сграден фонд и поддръжка   Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България, и нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства. В нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща” осигуряваме временна грижа за деца без родители.Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.   И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     „Специалист сграден фонд и поддръжка“     Роля и отговорности:   Поддръжка на идеалните части на сградния фонд и дворното пространство, която включва: – отстраняване на възникнали повреди и аварии по сградния фонд. – косене на тревните пространства и почистване на пътеките между сградите от листа и сняг. – намиране и координиране на външни подизпълнители, за отстраняване на по-значими повреди и аварии.  Поддръжка на автопарка на Фондацията, която включва: – следене за техническата изправност на автомобилите и техния представителен вид. – намиране и координация на специалисти, за отстраняване на по-значими повреди по автомобилите. Отговаря за разпределението и събирането на дарителски кутии по обекти в гр. София. Подпомага при организацията на събития във Фондацията. Подпомага служителите на Фондацията при тяхната ежедневна дейност.   Професионални компетенции:   Средно/ Средно Техническо образование. Добра компютърна грамотност. Активно шофиране. Добрата техническа грамотност ще се смята за предимство.   Личностни качества и умения:   Проактивност; Умения за ефективна устна и писмена комуникация; Умения за работа в екип;   Организацията предлага:   Трудов договор с фондация „За Нашите Деца“; Пакет възнаграждение и соц. Придобивки; Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Отлични условия на труд; Принос към една благородна кауза.   Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества… Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов на s.ivanov@detebg.org или на телефон 0889 508 587. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More