Как помагаме

Проблемът

През 2018 г. 3325 деца са били в риск от изоставяне и раздяла с родните си семейства. Радялата на детето от неговите биологични родители най-често става поради  бедност, увреждане, заболяване, липса на подкрепа и на възможности за осигуряване на грижовна и сигурна среда.

Научи Повече

Решението

Социалната работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно дете – това е в основата на подкрепата, която помага за излизането от ситуация на уязвимост и справяне с трудностите в живота на едно семейство.

Научи Повече

Новини

Координационна програма в подкрепа на деца с комплексни нужди бе представена в Пловдив

By | Без Категория, Новини | No Comments

Програма за координация между социалната, здравната и образователната сфера, в подкрепа на деца с комплексни нужди бе създадена в партньорство между фондация „За Нашите Деца“ и 8 общини в област Пловдив. Фондацията инициира поредица от срещи за представяне на програмата сред ключови организации и специалисти в общините Пловдив, Садово, Куклен, Стамболийски, Родопи, Марица, Перущица и Асеновград, като в първата среща се включиха представители на общинските администрации, местни организации, както и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив.   Програмата е създадена от сформирана работна група с представители на различни сектори от 8 общини в областта  – директори на детски градини, ръководители и специалисти от центрове за социални услуги, лекари, както и представители на фондация „За Нашите Деца“, които поеха лидерството в този процес. Основната цел на програмата е постигане на интегриран подход в предоставянето на услуги за деца и семейства на територията на Област Пловдив като се подобри координацията между различните системи (здравна, социална и образователна), чрез пилотиране на устойчиви модели за взаимодействие и комплексна подкрепа на децата в риск и техните семейства. Програмата формулира ясни механизми за координация между страните за осигуряване на ефективно взаимодействие при работа по случаи и постига консенсус за най-успешните форми на координация между специалистите ангажирани в пряката работа с децата и семействата от уязвими групи.   Координационните механизми са планирани, от една страна на общинско ниво, където  услугите са в най-голяма близост до потребителите и от друга страна – на областно ниво, отчитайки необходимостта от повишаване на достъпа на изолирани общности до възможности за подкрепа, повишаване на информираността за различните услуги и връзката между тях. Предвижда се да бъде обособен единен координационен център, както и да бъдат определени координатори във всяка от 8-те общини, обхванати от програмата, с което да се даде началото на прилагане на програмата по места.   Проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“  се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз….

Read More

Ситибанк България продължава подкрепата си за фондацията и приемната грижа и през 2020

By | Новини | No Comments

2020 година беше белязана от световната пандемия от COVID-19, която не подмина и България. От началото на месец март хиляди деца и техните семейства станаха невидими жертви на извънредното положение и последиците от него. Най-засегнати от кризата са именно децата и семействата в риск, които нямат ресурса сами да се изправят пред предизвикателства и да ги преодолеят.   За да отговорят на новите потребности на децата в България, Ситибанк и фондация „За Нашите Деца“ обявиха, че продължават своето вече 5-годишно партньорство, фокусирано върху развиване на приемната грижа. С контекста на новите реалности, Ситибанк България реши да разшири своя обхват и да инвестира 20 000 долара в 3 направления: продължаване на подкрепата към приемни деца, осигуряване на спешна помощ за семейства, засегнати от кризата и подкрепа на деца с трудности в развитието. От 2015 година насам Ситибанк е ключов партньор в развитието на приемната грижа като най-добрата алтернатива за деца, разделени от своите биологични родители. Чрез своята подкрепа и през тази година, банката ще осигури устойчивост на Центъра по приемна грижа на фондацията, както и допълнителни услуги за приемните деца и семейства – консултации с психолог и специалист „Ранна детска интервенция, рехабилитация, специализирана терапия и медикаменти за приемните деца с трудности в развитието. Ситибанк ще финансира различни социализиращи дейности за децата, а приемните семейства ще продължават да участват в надграждащи обучения и групови сесии за самопомощ, както и да разчитат на ежедневната подкрепа на социалните работници от Центъра по приемна грижа.     Част от средствата, дарени от Сити, ще бъдат насочени към спешната семейна програма, която фондация „За Нашите Деца“ създаде, за да отговори бързо на социалното въздействие и последиците от COVID-19, както и за да предотврати изоставянето на деца заради задълбочаващата се бедност и материални лишени. Програмата включва социална, материална и финансова подкрепа с цел излизане от кризата и стабилизиране на семействата. Чрез предоставянето на хранителни продукти с дълготраен срок на годност, бебешки храни, хигиенни продукти, нови дрехи и учебни пособия, закупуване на лекарства и медикаменти, ще бъде осигурено нужното спокойствие и препитание за семействата, загубили работата си заради пандемията. Освен материална помощ, програмата включва и социална подкрепа за преодоляване на стреса, консултации с цел повишаване на родителския капацитет и съвети за справяне с усещането за несигурност в резултат от социалната изолация. През 2020 година Ситибанк ще подкрепи още една от дейностите на фондация „За Нашите Деца“, която ще стартира през есента – Дневен център за деца с увреждания и трудности в развитието. Благодарение на подкрепата на Сити, ще осигурим арт и музикотерапия за малките посетители на центъра и ще оборудваме залите с различни играчки и пособия за развиване на техните умения. Центърът ще осигурява дневна и почасова грижа за деца със синдром на Даун и детска церебрална парализа, като специалистите в него ще организират развлекателни, но същевременно и развиващи дейности, с които да подкрепят децата в преодоляване на различни комуникационни и физически трудностите, които имат.   Както и досега, служителите на Сити ще бъдат активна част от живота на фондацията чрез участието си в различни доброволчески и дарителски акции. Тяхната ангажираност допълва усилията на компанията да подобрява детското благосъстояние в България, а синергията между дарителите и фондацията е едно от най-отличителните неща за дългогодишното партньорство.  …

Read More

Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ изрази становище по повод внесения в началото на месец юли от група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В становището изразяваме категоричното ни противопоставяне на предложенията, които противоречат както на Конституцията на Република България и националното законодателство, така и на правото на Европейския съюз и демократичните принципи. Становището е изпратено до Президента на страната ни, председателят на Народното събрание и до съответните парламентарни комисии, както и към министър-председателя и омбудсмана. Пълният текст на становището можете да откриете…

Read More
Виж всички

Щастливи истории

Миро откри новите си мама и татко

By | Блог | No Comments

Прекрасно начало на седмицата в нашата Детска къща! Само два дни след като Виктор прегърна своите осиновители, днес в прегръдките на новите си мама и татко Мирослав пое към новия си живот – изпълнен с детски смях и безгрижни игри. Прочетете разказа на Янка – детегледачката, която първа пое в ръцете си малкия Миро и последна го предаде на неговите родители.   Миро дойде при нас през февруари тази година направо от отделението по педиатрия на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД София, където беше прекарал първите 3 месеца от живота си. Дадохме му цялата грижа и любов, за да се чувства обичан и значим. За петте месеца при нас той се превърна в едно пухкаво и слънчево дете, със завиден апетит, чиято усмивка запълва личицето му при всеки контакт с него.   Никога няма да забравя онзи дъждовен ден през юни, когато прага на Детска къща прекрачиха неговите нови мама и тати и трепета, с който го поеха в ръцете си и възкликнаха „Това е нашето толкова дълго чакано момче“! От тогава всеки ден точно в 16 часа родителите на Миро нетърпеливо чакаха пред вратата на къщата, за да го гушкат, къпят, хранят, играят и обсипват с любов и внимание. А само след няколко посещения, детето видимо започна да ги очаква с нетърпение час преди това.   Поразяващи за мен бяха емоциите и любовта на тези хора, трепета и огромното щастие да поемат в ръце сина си. Питах се, дали аз самата така съм се вълнувала на своите собствени деца…   Днес с неописуема радост изпращаме Миро в новия му дом, където знаем, че го очаква приказна детска стая, голямо щастливо семейство и всеотдайни родители.   Янка Маркова, Детегледач в Детска къща  …

Read More

Слънцето изгря за Виктор

By | Блог | No Comments

Виктор беше невръстно бебе, когато го докараха при нас. Още помня този ден, сякаш беше вчера… Изведнъж на вратата се позвъня и отваряйки я очите ми се изпълниха със сълзи. Срещу мен стоеше униформен полицай с бебе на ръце. В този момент сърцето ми се късаше. Казах си: „Още една тежка съдба…“ Разбира се, поех детето и го орисах да бъде много щастливо.   Съдбата го беше подложила на жестоки изпитания. Разповивайки го гледката беше ужасна – слабичък, недохранен, мръсен, с премазано пръстче, с белези по главичката и с огромна херния. Но стига с лошото, защото слънцето изгря за Вики още прекрачвайки прага на Детска къща!   Тези големи и красиви очи! В тях се четеше сила и борбен дух. Веднага се получи искрата между нас. Обградих го с цялата си любов. И така започна неговият нов път. Преодоля всички здравословни проблеми, направи първите си стъпки, изрече първите си думи. Той растеше с красиви очи и буйна коса, беше много сърдечен и внимателен към другите деца в къщата.   И ето, че в един прекрасен ден пристигна хубавата новина. Виктор вече имаше свои мама и татко и не само това! Сдоби се с братче и сестричка. Кажете ми какво по хубаво от това – да имаш свое собствено семейство, да знаеш, че си значим за някого, да бъдеш обичан, глезен и обграждан с внимание?   „Слънцето изгря за мен“ – това е заглавието на приказката на Виктор. Приказка с щастлив край. Докато пиша тази история не мога да сдържа сълзите си, но те са от радост. Защото нашият малък Виктор намери своето щастие!   Обичам те, Вики – винаги ще си в сърцето ми!   Корнелия Донова Детегледач в Детска…

Read More
Виж всички

Събития и Кампании

Бъди RE: дарител!

Бъди ИНВЕСТИТОР в РАННОТО ДЕТСТВО в Пловдив!

Нашите Партньори