Как помагаме

Проблемът

През 2018 г. 3325 деца са били в риск от изоставяне и раздяла с родните си семейства. Радялата на детето от неговите биологични родители най-често става поради  бедност, увреждане, заболяване, липса на подкрепа и на възможности за осигуряване на грижовна и сигурна среда.

Научи Повече

Решението

Социалната работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно дете – това е в основата на подкрепата, която помага за излизането от ситуация на уязвимост и справяне с трудностите в живота на едно семейство.

Научи Повече

Събития и Кампании

Вечер на скритите таланти 2 – очаквайте скоро!

Бъди RE: дарител!

Бъди ИНВЕСТИТОР в РАННОТО ДЕТСТВО в Пловдив!

Нашите Партньори