Актуално

Новини

конференцията България расте с децата си

Започна международната конференция за развитие на професионализма на работещите с деца

By | Новини | No Comments

Над 100 български и европейски представители на високо равнище участваха в събитието   Днес започна двудневната конференция, организирана от Фондация „За нашите деца“, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие у професионалистите, работещи с деца в ранна възраст. В дискусията участваха над 100 български и европейски експерти в сферата. Събитието откри от изпълнителния директор на фондация „За нашите деца“ – д-р Иванка Шалапатова.   Тя припомни, че първите 1000 дни в живота на детето са предопределящи за бъдещото здраве, благосъстоянието, уменията за учене и цялостния му потенциал. Компетентността на специалистите, работещи с него в ранна възраст, са част от неговата микросистема, която има най-силно влияние върху развитието на детето.       „Инвестициите в ранното детско развитие, без каквато и да е дискриминация, следва да бъдат с висок приоритет, защото предоставят възможност на всички деца да достигнат пълна реализация на своите права и способности. Ранното детско развитие открива най-силните възможности за намеса в най-критичната фаза на човешкото развитие, за да прекъсне порочния кръг на предаване на бедността между поколенията и неравенствата. Тези възможности гарантират, че никое дете няма да бъде забравено, че то ще расте в сигурна среда, без насилие и пренебрегване.“   С встъпителните си думи в откриващия панел на конференцията, комисарят по въпросите на кохезията и реформите в ЕК – Елиза Ферейра също постави акцент върху високото качество на образованието. Тя сподели, че с грижата за най-малките не трябва да се прави компромис – и затова настоява за приоритизиране на инвестицията в човешкия капитал. Структурните реформи, които подобряват качеството на образованието и обучението на специалистите, трябва да се основават на добрите европейски практики. Супервизията пък ще създаде допълнителни гаранции за нивото на експертиза.         Министърът на труда и социалната политика – Деница Сачева, потвърди, че Министерството работи в посока утвърждаване на комплексен интегриран подход – повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца в ранна възраст на местно ниво; създаване на допълнителни стимули за професионално развитие; практики на супервизия; подкрепа на родителските умения. По този начин, се създават гаранции за утвърждаване на детските права и интереси, успоредно с развитието на качествени и достъпни услуги, от които те да се възползват.   Заместник-министърът на образованието и науката – Карина Ангелиева, постави акцент върху Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България, която бе приета за периода 2021 – 2030 г. Основен фокус е поставен върху развитието на политиките, свързани с развитието и знанието на детето. Документът се явява още една стъпка, която утвърждава Ранното детско развитие и ранното детско образование, като водещ приоритет за новия програмен период в ЕС.     Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, допълни, че политиките, свързани със социална интеграция, подобряване на възможностите за пълноценна реализация на специалистите, осигуряването на качествена среда, грижа и образование за децата, се явяват една инвестиция в бъдещето на нашата страна. Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, насочи вниманието и към важността от изграждането на доверие между родителите и кадрите, които работят в тясна връзка с най-малките. „Благодарение на специалистите по ранно детско развитие, родителите могат да получат и разчитат на подкрепата на професионалистите като компетентна грижа за децата чрез здравните, образователните и социалните услуги. Затова е от изключително значение те да изградят своето доверие към компетентностите на специалистите – медицински сестри, терапевти, психолози, педагози, социални работници и други.“   Дискусията започна с представяне на резултатите от доклада „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България“ от д-р Наталия Михайлова, ръководител на изследователския екип по изследването на фондацията „За нашите деца“. Останалите теми за деня обхващат ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие и правата на детето, формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие. Събитието се провежда в изцяло онлайн формат и се излъчва на живо тук. Дисусията ще продължи и в рамките на утрешния ден – 26 февруари 2021 г.   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Read More

Световни специалисти представят добри практики и актуални проучвания в сферата на ранното детско развитие

By | Новини | No Comments

Събитията са част от съвместен проект на Фондация „За Нашите Деца“, Фондация „За децата в риск по света“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ за популяризиране статии от списание „Early Childhood Matters”   За втора поредна година фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ правят научните изследвания и добрите международни практики, представени в списание „Early Childhood Matters”, достъпни за българските специалисти в сферата на ранно детско развитие.   Три събития, организирани от българските партньори в проекта през март т.г. , ще дадат възможност на желаещите да се срещнат с авторите на три от статиите в списанието, а също така да научат повече за това как засегнатите теми са релевантни за българския контекст.   На 4 март, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще е домакин уебинар на тема „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как“. В събитието ще се включат:   Елизабет Л. Прадо – асистент, Катедра по хранене и Институт за глобално хранене, Университетът на Калифорния Дейвис, САЩ;, Лейла М. Ларсън – асистент, Катедра за насърчаване на здравето, образованието и поведението, Университетът на Южна Каролина, Колумбия, САЩ; Анураж Х. Шанкар – главен учен, Ейкман – Оксфорд, Звено за клинични изследвания, Институт Ейкман за молекулярна биология, Джакарта, Индонезия, и Център по тропическа медицина и глобално здраве, Катедра по медицина, Нюфийлд, Университет Оксфорд, Обединено Кралство.       На 9 март, Фондация „За Нашите Деца“ ще е домакин уебинар  на тема „Изграждане на системи за ранно детско развитие“.   Участие в него ще вземат Шарън Лин Кейгън – Професор по ранно детско развитие и семейна политика; Кейтлин М. Дермоди – Асистент „Изследвания“ Национален център за децата и семействата, Колеж за учители, Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ.     В края на март, Фондация „За децата в риск по света“ ще е домакин уебинар „Как Covid-19 ускорява промяната: иновации по отношение работата с родителите в Израел“, в който ще участват като говорители Мая Яаари, Директор „Изследвания и оценяване“, Гошен, Израел и Идит Шуман-Адато, съосновател на „Лотем“, Израел….

Read More

Международна конференция за развитие на професионализма на работещите с деца

By | Без Категория, Новини | No Comments

  Световни авторитети в ранното детско развитие се включват в нея   Фондация „За нашите деца“ организира конференция с участието на български и международни експерти, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие у професионалистите, работещи с деца в ранна възраст. Събитието ще се проведе на 25 и 26 февруари 2021 г., под надслов „България расте с децата си“, в изцяло онлайн формат.   То има за цел да провокира дискусия на високо равнище, в резултат от която да се планират следващи стъпки за развитие на работната сила в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги като част от цялостна държавна политика за развитието на интегрирани, интердисциплинарни подходи за ранно детско развитие.   Проучването ни сред професионалисти в сферата на ранното детско развитие, проведено през 2020г., предоставя данни и анализ за необходимостта от развитие на компетентности за подкрепа на ранното детско развитие както в първоначалното университетско образование, така и по време на професионалната дейност – чрез продължаващо професионално развитие. Предстоящата конференция насочва общественото внимание към въпросите на професионалното развитие на хората, работещи с деца в ранна възраст, защото техните знания, умения и ценности имат ключово значение за качеството на образованието и грижите за децата в ранна възраст.   В серия от панелни дискусии и паралелни сесии, български и международни експерти ще представят позицията си по ключови въпроси за изграждане и развитие на професионални компетентности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Те ще дискутират важността на непрестанното професионално усъвършенстване на специалистите, работещи с деца в най-ранната им възраст. Ще бъдат изведени и най-важните стъпки за позитивни промени в краткосрочен план, с цел подобряване на грижата за най-малките и повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с тях.     Първият ден на конференцията ще започне с официално представяне на доклада „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България“ – резултати, заключения и препоръки, от д-р Наталия Михайлова, ръководител на изследователския екип по изследването на Фондацията. Останалите теми за деня са обособени в две панелни дискусии, които включват и международно участие.   Доц. д-р Велина Тодорова (Комитет на ООН по правата на детето), д-р Джейн Муита (УНИЦЕФ България), проф. Йохана Ейнарсдотир (Университет на Исландия) ще дискутират връзката между ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие и правата на детето. Д-р Ян Петерс (Гентски университет, Белгия), проф. Пол Лизман (Утрехтски университет, Нидерландия), доц. д-р Росица Симеонова (СУ „Св. Климент Охридски“) и д-р Иванка Шалапатова (ФЗНД), ще разгледат по-задълбочено формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие.   Вторият ден на конференцията ще стартира с панелна дискусия на тема „Политики за развитие, наемане на работа и задържане на професионалистите в ранна детска възраст в Европейския съюз“. В него ще се включат експерти от страна на Европейската комисия – Джералдин Либро (Генерална дирекция „Образование“), Томас Прицков (Генерална дирекция „Подкрепа за структурни реформи“). В паралелни сесии ще бъдат представени темите за развитие на компетентности за интегрирана практика на работната сила в образованието, социалните услуги и здравеопазването, както и устойчивото развитие на работната сила. В тях ще вземат участие представители на МТСП, МОН, МЗ, общински представители, синдикати, професионални и работодателски организации, университети.   В заключителната панелна дискусия  фокусът ще бъде поставен върху иновативните подходи за подкрепа и развитие на професионалистите работещи с деца в ранна възраст. В нея ще се включат д-р Ариана Лазари (Болонски университет, Италия), Юлия Ушовска (ФЗНД), Снежана Радева (УНИЦЕФ България) и д-р Даниела Величкова (ЮЗУ „Неофит Рилски“).   Събитието ще се излъчва пряко в реално време тук: https://www.youtube.com/channel/UCEGFJFyYBYGHPdx9NiI1kQw   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  …

Read More
Виж всички

Щастливи истории

щастлива история: Историята на Даниела и Петър – пътят към разбирането

Историята на Даниела и Петър – пътят към разбирането

By | Блог | No Comments

Днес ще ви разкажем историята на Даниела и Петър.    Даниела е на 50 години и работи на две места – в отделения за спешна медицинска помощ. От епидемията насам е една от сестрите на първа линия, които поемат дежурства в COVID-19 отделение. Тя потърси подкрепата ни през лятото на 2020та година, защото беше силно разтревожена за своето осиновено дете, Петър на 7г., на който му предстоеше да влезе в 1 клас само след месец.     Дани винаги е искала да има дете, но така и не е намерила подходящ партньор, с който да създаде семейство. Ето защо преди пет години взима решение да осинови като единствен родител. Така след почти две години чакане, съдбата я среща с Петър – момченце със силно увреден слух, което почти не може да говори.     Скоро след осиновяването, детето е подложено на необходимото лечение и започва отново да чува добре, научава се и да говори. Трудностите около овладяването на поведението му обаче започват да ескалират – противопоставя се на възрастните, излиза тайно от вкъщи, проявява агресия, не спазва правила и не зачита авторитети.   Родителите на Даниела не успяват да й окажат необходимата подкрепа – бабата е в тежко здравословно състояние, а дядото се държи изключително строго с Петър. Малко преди началото на учебната година, здравословното състояние на дядото рязко се влошава и той внезапно почива.     Така ролята на нашите експерти Маргарита Халачлийска и Петя Яначкова стана още по-ключова за справяне с трудностите на семейството. Дани имаше нужда от повече емоционална подкрепа, а Пепи от пространство, за да изрази гнева си срещу загубата. Смъртта на дядо му имаше ефект върху него, той започна да се отнася много по-добре със своята баба.       След тръгването му на училище обаче, трудностите станаха още повече, а ангажираността на майката в работа, ежедневните мисли за дома, умората и притесненията около поведението на детето не влияеха добре на взаимоотношенията в семейството. Често в работата с осиновители и кандидат-осиновители разговаряме за психологическата възраст на детето – то може да има емоционални потребности, характерни за по-ранна възраст, които има нужда да бъдат разбрани и задоволени.    Така подкрепихме Даниела в разпознаването на емоционалните реакции на детето и напасването й към тях. Петър имаше нужда от потвърждение, че тя го обича и че ще остане негова майка, затова „проверяваше“ дали ще бъде отхвърлен като правеше различни пакости и се държеше провокативно.    Постепенно опитите на майката да овладее трудностите в поведението на детето през забележки се превърнаха в старание то да бъде разбрано. Това укрепи връзката между двамата. Даниела от своя страна защитаваше повече своя син пред учители, обясняваше поведението му и оказваше по-силна подкрепа на детето по подходящ за него начин.   Работата на нашия специалист продължи в посока активизиране на ресурсите в семейството и общността. С допълнителната помощ на близки и познати, детето започна да напредва с материала в училище, бабата имаше възможност да се справи със загубата на своя съпруг, а майката усети, че може да разчита на хората около нея.       Основно притеснение за Даниела беше как синът й ще се впише в образователната система. Ние подкрепихме майката да премести момченцето в училище, където има възможност да стане част от по-малка паралелка и да получава индивидуално внимание. За първия учебен ден подарихме на Пепи раничка, на която той много се зарадва.    Семейството продължава да получава подкрепа от нашите специалисти при нужда от консултации. …

Read More

Малката Мая в прегръдките на Лили Маринова

By | Блог | No Comments

Вратите на дома на приемен родител Лили Маринова отново се отвориха за дете в нужда. Започнала живота си от център за настаняване, 3-месечната Мая от днес вече е в топлите прегръдки на приемната майка, от която ще получи всичко необходимо – обич, грижа и внимание.    Лили Маринова е приемна майка, доказала се като прекрасен родител в грижата за децата в риск. За нея посрещането на нуждите за деца от 0-3-годишна възраст е истинско призвание и професия. През дома й са преминали вече 11 деца, които в най-тежкия момент от живота си, са имали възможността да попаднат в нейния уютен дом, да бъдат обичани и в същото време плавно и внимателно подготвени за предстоящата промяна в живота им – връщане към своето родно семейство или осиновяване.    Ние, от фондация “За Нашите Деца” сме щастливи, че вече 9 години имаме възможност да работим и подкрепяме Лили в нейното начинание, а именно: осигуряване на дом и щастие за всяко дете в нужда!     Ако искаш и ти да помогнеш на децата, нуждаещи се от временен дом, не се колебай, а кандидатствай тук: https://www.detebg.org/bg/stani-priemen-roditel/.  …

Read More
бебшка ръчика_историята на Калин

Малкият Калин и семейство Узунови

By | Блог | No Comments

Приемно семейство даде топлина и грижа на изоставено невръстно момченце. Само месец след като изпратиха при неговите осиновители Динко, детето на което помогнаха да преодолее дефицитите от изоставането си, семейство Узунови посрещна в дома си Калин – чаровно малко момченце на година и половина, изоставено от родната си майка. Часове, след като родната му майка го завела в отдел “Закрила на детето” и заявила своята невъзможност към момента да се грижи за него, те отвориха вратите на дома си, прегърнаха и дадоха сигурност на  детето.   В края на деня до нас достигна информация, че е необходимо спешно настаняване в подкрепяно от нас приемно семейство. Реагирахме веднага, защото за нас най-важно е нито едно дете, нито един ден да не живее без семейство.     Юлиана Узунова има опит с  деца, лишени от родителска грижа, а Калин е петото дете, на което тя и съпругът й ще дадат сигурност, топлина и обич, докато се намери постоянно решение за него. Вярваме, че с нашата помощ и с подкрепата, енергичността, професионализма и голямото сърце на приемната майка Юлиана Узунова, Калин ще расте в сигурна семейна среда докато е необходимо. А ние им пожелаваме здраве, успешно адаптиране и  безгрижни дни!   През миналата година 7 от децата, за които се грижиха подкрепяните от фондацията 23 приемни семейства, намериха своето ново истинско семейство и вече растат обградени от любовта и топлината на мама и…

Read More
Виж всички

Събития и Кампании

Бъди RE: дарител!

 ИНВЕСТИРАЙ в РАННОТО ДЕТСТВО в Пловдив!

Вечер на Добродетелите

Галерия Видео

Виж всички