Актуално

Новини

Над 40 неправителствени организации учредиха Алианс за ранно детско развитие

By | Новини | No Comments

На 16 октомври 2018 г. в гр. София повече от 40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица учредиха Алианс за ранно детско развитие. На срещата днес фондация „За Нашите Деца“ бе избрана да бъде един от членовете на координационното звено, заедно със Сдружение „Дете и пространство“ и Сдружение „Клуб на нестопанските организации“- Търговище.   Обединението има за цел мобилизира усилията на своите членове и партньори за осигуряване на пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст. Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната Здравна организация са партньори на Алианса.   Ранните години от живота – от раждането до прехода към училище, имат голямо значение за  психическото и физическото здраве, поведението, ученето през целия живот и цялостното благополучие на човека. Нарасналото разбиране в световен мащаб за значимостта на този период за изграждането на личността и нейната социална и икономическа реализация, постепенно поставиха инвестициите в ранните години във фокуса на публичните политики в  много страни. През последните години тези въпроси намериха отражение и в обществените дискусии в България, свързани с грижите за малките деца и техните семейства.   За да постигне своята мисия за най-добро начало в живота на всяко дете в България, Алиансът ще  работи за утвърждаване на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет. Ще се фокусира също върху укрепване на националните системи в областта на здравеопазването, социалната закрила и образованието за насърчаване на ранното детско развитие. Той ще реализира дейности по разпространение на опит и знания сред професионалисти и родители, застъпничество за политики, които осигуряват пълноправни възможности за развитие, както и за създаване на подкрепяща обществена среда и нагласи към правата и благосъстоянието на най-малките членове на обществото ни….

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ с проект в подкрепа на ранното детско развитие в Пловдив

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ започва проучване на степента, в която услугите за подкрепа на ранното детско развитие в гр. Пловдив отговарят на нуждите на децата и техните семейства. То ще бъде реализирано с партньорството на Институт за изследване на населението и човека към Българската академия на науките по проект „Нека има светлина – шанс за развитие за всяко дете“, който организацията спечели по програма „Ранно детско развитие“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“.   Планираното проучване е първа стъпка към подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в града. Резултатите от него ще подкрепят застъпнически дейности на местно ниво за реформиране и оптимизиране на услугите за подкрепа на ранното детско развитие, с фокус върху услугите, насочени към уязвими групи от населението.   Според Областната стратегия за развитие на социалните услуги, само в град Пловдив 2416 деца с увреждания и трудности в развитието получават месечни помощи за деца с увреждания, а други 1385 деца са определени като деца със специални потребности. Tези данни вероятно са значително занижени спрямо реалния брой деца с увреждания, живеещи в семейна среда в Пловдив. От публично достъпните данни не е ясно колко от тези деца са в ранна детска възраст, нито колко от тях живеят в условия на социален риск – бедност, социално изключване, дискриминация на база етническа принадлежност и др.   Изследванията показват, че по-голямата част от настанените в резидентен тип грижи деца са с увреждания и специални нужди. В регистъра за осиновяване при условията на пълно осиновяване за 2017 г. от 1227 вписани деца, 1047 с увреждания. Тези деца са изложени на най-висок риск да бъдат изоставени и да прекарат първите и най-важни години от живота си в изолацията на социалните институции.   Наблюденията на фондация „За Нашите Деца“ в Пловдив сочат, че този проблем е особено изявен в общностите, в които са налице високи нива на бедност и социално изключване, вкл. ромската общност в града.   В същото време, въпреки този риск, в Пловдив съществува недостиг на услуги в общността, които да подкрепят децата с увреждания и забавяне в развитието и техните семейства. Точният брой и видовете услуги за подкрепа на семействата са неясни, както и техния обхват и качество. Затова една от целите на проекта, които си поставя Фондация „За Нашите Деца“ е да набави част от липсващата информация относно услугите за ранно детско развитие в града.   Проектът е на стойност 19 946.50 лв. и предвижда въз основа на данните от изследването да бъдат изготвени препоръки за оптимизиране на системата от услуги за подкрепа на ранното детско развитие и ранната детска интервенция в Пловдив.   В рамките на проекта ще бъдат проведени интервюта с представители на Община Пловдив, отдел „Закрила на детето“ и Регионална здравна инспекция, а също така ще бъдат извършени проучвания сред професионалистите, работещи в услуги за подкрепа на ранното детско развитие, както и сред родителите на деца с увреждания и проблеми в развитието.   Договорът за изпълнението на проекта бе подписан от изпълнителния директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и Сара Перин – Изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“.   Срокът за изпълнение на проекта е 01 октомври 2018 – 15 март 2019 година.   Подкрепата за Фондация „За Нашите Деца“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „За Нашите Деца“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните…

Read More

Трима представители на фондация „За Нашите Деца“ включени в междуведомствения екип за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие

By | Новини | No Comments

Изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова пое заместник председателското място в междуведомствената работна група за изготвяне на проект на Национална стратегия за ранно детско развитие.   Председател на работната група е зам. министърът на образованието Деница Сачева, в състава й са включени представители на министерствата на образованието, труда и социалната политика, здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, университети, браншови организации, УНИЦЕФ, неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата и ранното детско развитие. В подготовката на този стратегически документ участие от фондацията ще вземат и Ваня Кънева – ръководител „Проекти и застъпничество“ и Цвета Недева – старши експерт „Методики и анализи – ранно детско развитие“.   Приемането на Национална стратегия за ранно детско развитие е цел, по която фондация „За Нашите Деца“ работи активно и целенасочено. Към постигането й е насочена и работата на организацията по финансирания от Фондация „Оук“ проект „Грижа в ранната възраст“, който изследва влиянието на здравната, социалната и образователните системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност. Резултатите от проведеното съвместно с БАН и сдружение „Дете и пространство“ мащабно проучване на тема „Ранното детско развитие в България“ бяха представени и дискутирани през пролетта на тази година на конференция „Визия за ранното детство в България“, в която се включиха водещи български и международни експерти. Форумът обсъди изведените по време на изследването ключови препоръки за подобряване на работата на системите около детето, с цел да бъде подкрепен започналия процес по изготвяне на Национална стратегия за ранното детско развитие.   Междуведомствената работна група е създадена със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който е определил срок за изготвяне на проекта на Национална стратегия за детето 31 декември…

Read More
Виж всички

Щастливи истории

Прощапулник в „Детска къща“

By | Блог | No Comments

Архитект, журналист или просто богата принцеса….   В тези три поприща ще се развива прекрасната малка Мариелка, за която се грижим в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“. Това стана ясно вчера на прощапулника й, който се превърна в истинско детско празненство, с много подаръци, лакомства и музика.   Мариелка е каката в нашата Къща, която дойде при нас веднага след раждането си, едва на няколко дни. Макар и останала без мама и татко, при нас тя веднага намери любовта и сигурността, от която се нуждае всяко малко бебе. Благодарение на детегледачките ни, които полагат неуморни грижи за всяко малко вързопче, днес Мариелка и другите 5 дечица се развиват нормално, усмихват се и растат щастливи.   Наскоро празнувахме и първия рожден ден на малката перличка, направихме много снимки, които сложихме в албумче. За да могат нейните бъдещи мама и татко, които очакваме да се появят съвсем скоро, да запазят спомените от първия й истински дом, с първото й истинско семейство.   Ритуалите, празниците и традициите са важна част от живота на всеки един човек, давайки му онези специални моменти, които го съпътстват през целия му житейски път, още от най-ранното му детство. А тези моменти могат да се случат само благодарение на най-близките ни хора – нашите роднини, нашето семейство. Екипът на фондация „За Нашите Деца“ прави всичко възможно децата в „Детска къща“ да преживеят  тези специални мигове, така както всяко едно дете. Печем питка, събираме предмети, наричаме ги, наричаме и най-доброто на детето в този ден.   Всеки може да ни помогне да продължаваме да бъдем добрите орисници и да създаваме тези моменти за нашите деца. Вижте как…

Read More

Детските очи никога не лъжат…

By | Блог | No Comments

Колкото и малки и невръстни да са децата, те винаги усещат когато около тях има напрежение и негативни емоции, и особено, когато идват от техните родители.   Малката Лили е 4-годишна, когато  Даниел – нейният татко – се обръща към семейния консултант в Център за обществена подкрепа „Св. София“ към фондация „За Нашите Деца“ Петя Яначкова. Той е силно притеснен не само заради напрежението между него и съпругата му, а и защото дъщеря им не е щастливо и усмихнато дете.   Петя проследява историята на семейството и се среща с майката на Лили, Белослава – силна и властна жена, която държи както тя самата, така и дъщеря й да изглеждат перфектно на външен вид. Малката Лили е като кукла – красиво облечена, но без капчица блясък в очите. А очите на детето никога не лъжат.   Още на първите срещи Петя разбира, че срещу Даниел е заведено дело за домашно насилие и той има ограничителна заповед спрямо Белослава. Това я озадачава, защото на срещите майката избягва да я гледа в очите, говори малко и е видимо незаинтересована, а таткото е този, който е потърсил помощ. От дългогодишния си опит като семеен консултант, за Петя не е трудно да разбере, че не бащата е основната причина за нещастието в семейството. Той е изключително грижовен към дъщеря си и страда, че детето му е нещастно. Страхува се какво ще стане с Лили, ако семейството им се разпадне – как ли ще го понесе? Даниел знае, че малкото му момиченце иска просто мама и татко да са в добри отношения, и неуспешните й опити да ги сдобри не й се отразяват добре. Освен проблеми помежду си, Белослава и Даниел се състезават кой е по-по-най-добрият родител. На Лили, обаче, тази обич й идва в повече….   Последваха две съдебни дела. Последва и нашата сериозна подкрепа, за да може детето да остане и с двамата си родители. Превратна точка в този случай е рязкото влошаване на здравословното състояние на Белослава. Тогава Даниел пренебрегва забраната, наложена от съда, помага й, придружава я на всички прегледи и лечения. За кратко време тя разбира, че има до себе си силен човек, който не иска нищо друго освен щастие за цялото си семейство. Това води до коренна промяна в отношението й. Малката Лили веднага усеща подобрението и възродената любов между мама и татко, и лъчезарната усмивка се връща на лицето й. След още няколко разговора със семейството случаят е затворен, и семейството живее спокоен живот. Малката Лили играе неуморно с блясък в очите – от щастие, не от сълзи.   Всяко дете има нужда от сигурна и спокойно среда, в която да расте и да се развива щастливо. А това зависи от отношението на родителите както към него, така и помежду им. Със средствата, набрани по време на нашето първо и ексклузивно благотворително събитие – Арт вечер на добродетелите 2018, ние от фондация „За Нашите Деца“ ще подкрепим още повече семейства като това на Даниел, Белослава и красивата Лили, за да останат заедно и да имат пълноценен живот… като…

Read More

Как помогнахме на две малки сестрички да открият своето щастие

By | Блог | No Comments

Силвия на 1 годинка и Ирина на 1 месец са две малки сестрички, изоставени от своята майка. Те никога не са познавали своя татко и никой в родния им дом не им се е радвал и не е проявявал желание да ги гушка и да си играе с тях. Майка им сама се свързва с отдел „Закрила на детето“, казва че няма финансова възможност и не иска да се грижи за тях.  От ОЗД получават информация, че те имат и други братя и сестри, които никога не са се виждали, и които още като новородени са настанени при близки и роднини.   Веднага след  като получава сигнал за сестричките, специалистът Мариета Божанова от Център по приемна грижа към фондация „За Нашите Деца“ се заема със случая. Тя е изненадана от лошото отношение, което децата са получавали, както и от липсата на елементарна грижа и ниската хигиена на средата, в която са гледани. Друг проблем е, че развитието на по-голяма сестричка, Силвия, е забавено за възрастта й.   Тъй като не е намерено приемно семейство, в което двете дечица да бъдат настанени заедно, те са приети от две различни приемни майки. Дотогава децата нямат личен лекар, а по-малката Ирина няма дори и акт за раждане. Веднага след като момиченцата са настанени в приемни семейства, се забелязва положителна разлика – момиченцета вече са пухкави и имат бузки, усмихват се непрестанно и се радват искрено на играчките си и полученото внимание. Имат и лични лекари, които се грижат за тяхното здраве, а приемните им родители правят всичко по силите си, за да наваксат изоставането. И двете са изключително общителни и харесват да се срещат с други деца и възрастни.   Ние от фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че приемната грижа е шанс за много деца да не попаднат в изолацията на институциите, а да имат истинско семейство, което да ги дарява с индивидуална грижа, внимание и любов. Затова ще продължим да подкрепяме Силвия и Ирина, за да могат двете слънчеви момиченца съвсем скоро да бъдат осиновени и да имат свое любящо семейство. През първите 6 месеца на 2018 г. Центърът ни по приемна грижа в гр. София подкрепи 45 деца, настанени в наши всеотдайни приемни семейства.   …

Read More
Виж всички