Екип тест

By 28.03.2017Test

Test Testov

Test

Анита и Никол – бъдещето е пред нас

Днес ще ви разкажем историята на Никол и Анита. Пътищата на фондация „За нашите деца“ и майката Анита се пресякоха през изминалата 2020-та година.   Работата ни с нея за укрепване на родителските умения, повишаване на увереността и силите й за справяне с родителството дойде като резултат от съвместните ни усилия с друго семейство, част от нашата програма „Семейна подкрепа“.     Първата среща на Габриела Тодорова – експерт от организацията с майката беше през ноември. Тогава Анита е едва на 18 години. Момиче  надарено с природна интелигентност и естествено влечение към медицината.     Тя и бащата на Никол се разделят няколко месеца по-рано, когато той споделя, че си е намерил нова партньорка. Младата жена е била уверена, че е намерила човека на живота си, ето защо след тези новини тя остава без подкрепата на своя партньор, съкрушена с още 3 месеца до края на своята бременност. Минава доста време докато се съвземе. До ден днешен тя изпитва съмнения в себе си, но успява всеки ден, гледайки в очите на 8-месечната си дъщеря, да намери нов смисъл за предстоящия ден.     Когато бебето се ражда, Анита преобръща живота си, напук на бившия си вече приятел. Родилката намира опора в майка си Вили, брат си Дарин и съпругата му Анелия. Именно те са семейството, което като част от нашата програма за семейна подкрепа, успя да ни насочи към проблемите на момичето.     Всички те заедно присъстват на срещите с нашите експерти. Младите майки – Анита и Анелия се допълват взаимно, давайки си опора. Двете са със сходни съдби и не спират да си помагат в отглеждането на малките дъщери.    Никол е момиченце на по-малко от годинка. Тя често боледува, но е будно и енергично дете, жадно да изследва света около себе си. Анита успява да даде на дъщеричката си много любов и грижи. Стимулира детето да прави своите първи крачки, храни го с подходяща храна, чете му книжки… и тайничко се надява Симон (бащата и нейната голяма любов) отново да потърси нея, или поне дъщеря си.    Макар и недовършила своето образование, майката (има желание да се запише във вечерно училище след като Никол започне да посещава детско заведение), проявява интерес към медицината.   Самата тя често влиза заедно с експерта на фондация „За нашите деца“ в аптеката и успява да обясни състоянието на детето си с терминология и в детайл. Анита успява много умело да дава лекарствата на момиченцето си по точните предписания на лекарите и разбира точното му състояние като същински медик.     Габриела в лицето на неин социален консултант, разпознава в нея потенциала и се опитва да я насочи в правилна посока за завършване на образование. След подходяща шлифовка, младата майка може да се превърне в достоен за поклон лекар.    Семейството обаче, едва свързва двата края… Ето защо ние от Фондацията си поставяме за мисия да помогнем с каквото е необходимо, за да осигурим щастието на Анита и Никол. Освен с материална подкрепа (програмата за спешна семейна подкрепа), помагаме на семейството в изграждането на правилни родителски умения, напътствия в грижите към бебетата и отношенията им с партньори.    От началото на 2020та година, обучихме и подкрепихме 64 семейства. Нашата подкрепа към семействата, жадуващи да даряват обич, е възможна благодарение на партньорството ни с The Human Safety Net – глобалната инициатива на Дженерали, целяща да отключи потенциала на хората и да подпомогне деца в уязвимо състояние. …

Continue Reading

Рецепционист

Рецепционист     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Рецпционист   Основни задължения:   Посреща посетители в комплекса на организацията, като ги регистрира и насочва към специалистите; Участва в управлението на следните процеси: кореспонденция, регистри, заповеди и други; Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност; Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри; Участва в организирането на събития на Фондацията – срещи, семинари, конференции, празници и фондонабиращи мероприятия.     Изисквания и необходими компетенции:     Висше/Средно образование Умения за администриране и координация на процеси Опит в управление на административни процеси Умения за работа в екип Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint,Outlook 365) Отлични умения за писмена и устна комуникация     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ. Програма „Грижа за хората“.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Continue Reading

Ранното детско развитие става ключов национален приоритет

Необходимо е изграждане на общ компетентностен профил на специалистите, работещи с деца в ранна възраст   Фондация „За нашите деца“ реализира първата конференция, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие. Събитието се проведе в два дни под надслов „България расте с децата си“, в изцяло онлайн формат. В него се включиха над 100 изявени български и международни експерти, които дискутираха конкретни мерки за развитие на работната сила в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги, като част от формирането на цялостна държавна политика. Докато доскоро национален приоритет е деинституционализацията на детската грижа, сега в такъв се превръща ранното детско развитие.   Специалистите се обединиха около необходимостта от създаване на общ компетентностен профил на служителите в трите ключови сектора и развитието на интегрирани, интердисциплинарни подходи в сферата на ранното детство. Първите стъпки в тази посока вече са в ход. От септември 2020 г. експертен екип, който включва както български, така и международни партньори, в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката, разработва Национална рамка за качество в образованието и грижите в ранна детска възраст в България.   Документът предстои да бъде финализиран до февруари 2022 г. Доц. д-р Велина Тодорова (Комитет на ООН по правата на детето), д-р Джейн Муита (УНИЦЕФ България) и проф. Йохана Ейнарсдотир (Университет на Исландия) припомниха, че е важно в процеса да не остава на заден план и зачитането на детските права. Тя трябва да бъде включена и като част от компетентностния профил на специалистите, работещи с децата в ранна възраст. От Министерството на образованието потвърдиха, че в приетата наскоро Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето (2021 – 2030 г.) основен приоритет е гарантирането на детското и младежкото участие. Конкретните мерки за постигането на тази голяма цел ще се разработят и с участието на представители от НПО сектора.   Д-р Ян Петерс (Изследователски и ресурсен център за иновации в ранна детска възраст, Гентски университет, Белгия) сподели някои от добрите европейски практики на сътрудничество между трите сектора и тяхната споделена роля, чрез професионалното учене. Те включват деприватизация на практиките /взаимно наблюдение на практиката на специалистите от други сектори, даване на обратна връзка, съвместно планиране и изграждане на интерсекторни връзки/, споделена отговорност, визия и ценности, както и ефективно лидерство. Последното изисква професионално развитие на специалистите, както и политики и законодателство, даващо възможност тъкмо на тези лидери ефективно да упражняват образованието и грижите в ранна детска възраст.   Джералдин Либро (ЕК, Генерална дирекция „Образование“) изтъкна важността на мотивацията на специалистите, произтичаща от наличието на качествено образование и висока експертиза. Норвегия и Словения са двете държави, които реализират успешно тези добри практики. Там е налице унитарна система, в центъра на която стоят грижата за децата, тяхната сигурност, здраве и образование. България трябва да последва същия пример – първата стъпка е организирането на застъпнически дейности за популяризиране на образователната и приобщаващата стойност, заедно с подобряване на възможностите за професионално развитие и условия на труд.   „Професионализмът е средство за повишаване на качеството и приобщаващия характер на образованието и грижите в ранна детска възраст,“ сподели проф. Пол Лизман (Утрехтски университет, Нидерландия). Той подкрепи своята позиция и с резултати от европейски изследвания. Най-ефективни в обучението на специалистите са динамичните форми на професионално развитие – практическо проиграване в реална ситуация, рефлексия, подкрепяща организационна среда. Тези принципи са изведени на преден план и в хода на подготовка на социалните работници за образователна степен „бакалавър“ в СУ „Св. Климент Охридски“, заедно със саморефлексията и супервизията, допълни доц. д-р Росица Симеонова.   Още един важен извод от дискусията е необходимостта от все по-активно овластяването на родителите от страна на специалистите, в хода на работа с най-малките. „Родителите оценяват много по-високо експертизата на професионалистите, работещи с децата, тогава, когато са активно въвлечени в процеса“q,сподели д-р Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“. Подобряването на комуникацията качва възможността за повишаване на удовлетворението и намалява вероятността от това прегаряне.Формата на родителските колективи съществува само неформално в България, но е важно държавата да предприеме стъпки към скъсяване на дистанцията между родители и специалисти, като по този начин стимулират доверието помежду им.   Д-р Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, допълни, че приоритетно трябва да се работи и с децата в риск и техните семейства. България е една от първите страни, които още на ранен етап приемат законодателна рамка за приобщаващо развитие, но все още постигнатите в тази посока резултати не са задоволителни. Тя предложи интегрираният междуинституционален подход да приоритизира работата в две посоки – комуникация и развитие на комуникативни умения и приобщаване на родителската общност и ограмотяване на възрастните с деца 0-7 години. Не на последно място, стоят практиките на супервизия, която да гарантира поддържането на психичното здраве на работещите специалисти.   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Continue Reading

Историята на Даниела и Петър – пътят към разбирането

щастлива история: Историята на Даниела и Петър – пътят към разбирането

Днес ще ви разкажем историята на Даниела и Петър.    Даниела е на 50 години и работи на две места – в отделения за спешна медицинска помощ. От епидемията насам е една от сестрите на първа линия, които поемат дежурства в COVID-19 отделение. Тя потърси подкрепата ни през лятото на 2020та година, защото беше силно разтревожена за своето осиновено дете, Петър на 7г., на който му предстоеше да влезе в 1 клас само след месец.     Дани винаги е искала да има дете, но така и не е намерила подходящ партньор, с който да създаде семейство. Ето защо преди пет години взима решение да осинови като единствен родител. Така след почти две години чакане, съдбата я среща с Петър – момченце със силно увреден слух, което почти не може да говори.     Скоро след осиновяването, детето е подложено на необходимото лечение и започва отново да чува добре, научава се и да говори. Трудностите около овладяването на поведението му обаче започват да ескалират – противопоставя се на възрастните, излиза тайно от вкъщи, проявява агресия, не спазва правила и не зачита авторитети.   Родителите на Даниела не успяват да й окажат необходимата подкрепа – бабата е в тежко здравословно състояние, а дядото се държи изключително строго с Петър. Малко преди началото на учебната година, здравословното състояние на дядото рязко се влошава и той внезапно почива.     Така ролята на нашите експерти Маргарита Халачлийска и Петя Яначкова стана още по-ключова за справяне с трудностите на семейството. Дани имаше нужда от повече емоционална подкрепа, а Пепи от пространство, за да изрази гнева си срещу загубата. Смъртта на дядо му имаше ефект върху него, той започна да се отнася много по-добре със своята баба.       След тръгването му на училище обаче, трудностите станаха още повече, а ангажираността на майката в работа, ежедневните мисли за дома, умората и притесненията около поведението на детето не влияеха добре на взаимоотношенията в семейството. Често в работата с осиновители и кандидат-осиновители разговаряме за психологическата възраст на детето – то може да има емоционални потребности, характерни за по-ранна възраст, които има нужда да бъдат разбрани и задоволени.    Така подкрепихме Даниела в разпознаването на емоционалните реакции на детето и напасването й към тях. Петър имаше нужда от потвърждение, че тя го обича и че ще остане негова майка, затова „проверяваше“ дали ще бъде отхвърлен като правеше различни пакости и се държеше провокативно.    Постепенно опитите на майката да овладее трудностите в поведението на детето през забележки се превърнаха в старание то да бъде разбрано. Това укрепи връзката между двамата. Даниела от своя страна защитаваше повече своя син пред учители, обясняваше поведението му и оказваше по-силна подкрепа на детето по подходящ за него начин.   Работата на нашия специалист продължи в посока активизиране на ресурсите в семейството и общността. С допълнителната помощ на близки и познати, детето започна да напредва с материала в училище, бабата имаше възможност да се справи със загубата на своя съпруг, а майката усети, че може да разчита на хората около нея.       Основно притеснение за Даниела беше как синът й ще се впише в образователната система. Ние подкрепихме майката да премести момченцето в училище, където има възможност да стане част от по-малка паралелка и да получава индивидуално внимание. За първия учебен ден подарихме на Пепи раничка, на която той много се зарадва.    Семейството продължава да получава подкрепа от нашите специалисти при нужда от консултации. …

Continue Reading

Започна международната конференция за развитие на професионализма на работещите с деца

конференцията България расте с децата си

Над 100 български и европейски представители на високо равнище участваха в събитието   Днес започна двудневната конференция, организирана от Фондация „За нашите деца“, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие у професионалистите, работещи с деца в ранна възраст. В дискусията участваха над 100 български и европейски експерти в сферата. Събитието откри от изпълнителния директор на фондация „За нашите деца“ – д-р Иванка Шалапатова.   Тя припомни, че първите 1000 дни в живота на детето са предопределящи за бъдещото здраве, благосъстоянието, уменията за учене и цялостния му потенциал. Компетентността на специалистите, работещи с него в ранна възраст, са част от неговата микросистема, която има най-силно влияние върху развитието на детето.       „Инвестициите в ранното детско развитие, без каквато и да е дискриминация, следва да бъдат с висок приоритет, защото предоставят възможност на всички деца да достигнат пълна реализация на своите права и способности. Ранното детско развитие открива най-силните възможности за намеса в най-критичната фаза на човешкото развитие, за да прекъсне порочния кръг на предаване на бедността между поколенията и неравенствата. Тези възможности гарантират, че никое дете няма да бъде забравено, че то ще расте в сигурна среда, без насилие и пренебрегване.“   С встъпителните си думи в откриващия панел на конференцията, комисарят по въпросите на кохезията и реформите в ЕК – Елиза Ферейра също постави акцент върху високото качество на образованието. Тя сподели, че с грижата за най-малките не трябва да се прави компромис – и затова настоява за приоритизиране на инвестицията в човешкия капитал. Структурните реформи, които подобряват качеството на образованието и обучението на специалистите, трябва да се основават на добрите европейски практики. Супервизията пък ще създаде допълнителни гаранции за нивото на експертиза.         Министърът на труда и социалната политика – Деница Сачева, потвърди, че Министерството работи в посока утвърждаване на комплексен интегриран подход – повишаване на професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца в ранна възраст на местно ниво; създаване на допълнителни стимули за професионално развитие; практики на супервизия; подкрепа на родителските умения. По този начин, се създават гаранции за утвърждаване на детските права и интереси, успоредно с развитието на качествени и достъпни услуги, от които те да се възползват.   Заместник-министърът на образованието и науката – Карина Ангелиева, постави акцент върху Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България, която бе приета за периода 2021 – 2030 г. Основен фокус е поставен върху развитието на политиките, свързани с развитието и знанието на детето. Документът се явява още една стъпка, която утвърждава Ранното детско развитие и ранното детско образование, като водещ приоритет за новия програмен период в ЕС.     Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, допълни, че политиките, свързани със социална интеграция, подобряване на възможностите за пълноценна реализация на специалистите, осигуряването на качествена среда, грижа и образование за децата, се явяват една инвестиция в бъдещето на нашата страна. Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето, насочи вниманието и към важността от изграждането на доверие между родителите и кадрите, които работят в тясна връзка с най-малките. „Благодарение на специалистите по ранно детско развитие, родителите могат да получат и разчитат на подкрепата на професионалистите като компетентна грижа за децата чрез здравните, образователните и социалните услуги. Затова е от изключително значение те да изградят своето доверие към компетентностите на специалистите – медицински сестри, терапевти, психолози, педагози, социални работници и други.“   Дискусията започна с представяне на резултатите от доклада „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България“ от д-р Наталия Михайлова, ръководител на изследователския екип по изследването на фондацията „За нашите деца“. Останалите теми за деня обхващат ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие и правата на детето, формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие. Събитието се провежда в изцяло онлайн формат и се излъчва на живо тук. Дисусията ще продължи и в рамките на утрешния ден – 26 февруари 2021 г.   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Continue Reading

Световни специалисти представят добри практики и актуални проучвания в сферата на ранното детско развитие

Събитията са част от съвместен проект на Фондация „За Нашите Деца“, Фондация „За децата в риск по света“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“ за популяризиране статии от списание „Early Childhood Matters”   За втора поредна година фондация „Бернард ван Лейр” и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ правят научните изследвания и добрите международни практики, представени в списание „Early Childhood Matters”, достъпни за българските специалисти в сферата на ранно детско развитие.   Три събития, организирани от българските партньори в проекта през март т.г. , ще дадат възможност на желаещите да се срещнат с авторите на три от статиите в списанието, а също така да научат повече за това как засегнатите теми са релевантни за българския контекст.   На 4 март, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще е домакин уебинар на тема „Подкрепа не само за физическото, но и за умственото израстване на децата: ето как“. В събитието ще се включат:   Елизабет Л. Прадо – асистент, Катедра по хранене и Институт за глобално хранене, Университетът на Калифорния Дейвис, САЩ;, Лейла М. Ларсън – асистент, Катедра за насърчаване на здравето, образованието и поведението, Университетът на Южна Каролина, Колумбия, САЩ; Анураж Х. Шанкар – главен учен, Ейкман – Оксфорд, Звено за клинични изследвания, Институт Ейкман за молекулярна биология, Джакарта, Индонезия, и Център по тропическа медицина и глобално здраве, Катедра по медицина, Нюфийлд, Университет Оксфорд, Обединено Кралство.       На 17 март, Фондация „За Нашите Деца“ ще е домакин уебинар  на тема „Изграждане на системи за ранно детско развитие“.   Участие в него ще вземат Шарън Лин Кейгън – Професор по ранно детско развитие и семейна политика; Кейтлин М. Дермоди – Асистент „Изследвания“ Национален център за децата и семействата, Колеж за учители, Колумбийски университет, Ню Йорк, САЩ.     В края на март, Фондация „За децата в риск по света“ ще е домакин уебинар „Как Covid-19 ускорява промяната: иновации по отношение работата с родителите в Израел“, в който ще участват като говорители Мая Яаари, Директор „Изследвания и оценяване“, Гошен, Израел и Идит Шуман-Адато, съосновател на „Лотем“, Израел….

Continue Reading

Международна конференция за развитие на професионализма на работещите с деца

  Световни авторитети в ранното детско развитие се включват в нея   Фондация „За нашите деца“ организира конференция с участието на български и международни експерти, посветена на изграждане и развитие на професионални компетентности за подкрепа на ранното детско развитие у професионалистите, работещи с деца в ранна възраст. Събитието ще се проведе на 25 и 26 февруари 2021 г., под надслов „България расте с децата си“, в изцяло онлайн формат.   То има за цел да провокира дискусия на високо равнище, в резултат от която да се планират следващи стъпки за развитие на работната сила в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги като част от цялостна държавна политика за развитието на интегрирани, интердисциплинарни подходи за ранно детско развитие.   Проучването ни сред професионалисти в сферата на ранното детско развитие, проведено през 2020г., предоставя данни и анализ за необходимостта от развитие на компетентности за подкрепа на ранното детско развитие както в първоначалното университетско образование, така и по време на професионалната дейност – чрез продължаващо професионално развитие. Предстоящата конференция насочва общественото внимание към въпросите на професионалното развитие на хората, работещи с деца в ранна възраст, защото техните знания, умения и ценности имат ключово значение за качеството на образованието и грижите за децата в ранна възраст.   В серия от панелни дискусии и паралелни сесии, български и международни експерти ще представят позицията си по ключови въпроси за изграждане и развитие на професионални компетентности в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Те ще дискутират важността на непрестанното професионално усъвършенстване на специалистите, работещи с деца в най-ранната им възраст. Ще бъдат изведени и най-важните стъпки за позитивни промени в краткосрочен план, с цел подобряване на грижата за най-малките и повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с тях.     Първият ден на конференцията ще започне с официално представяне на доклада „Състоянието на работната сила в сферата на ранното детско развитие в България“ – резултати, заключения и препоръки, от д-р Наталия Михайлова, ръководител на изследователския екип по изследването на Фондацията. Останалите теми за деня са обособени в две панелни дискусии, които включват и международно участие.   Доц. д-р Велина Тодорова (Комитет на ООН по правата на детето), д-р Джейн Муита (УНИЦЕФ България), проф. Йохана Ейнарсдотир (Университет на Исландия) ще дискутират връзката между ролята на професионалистите в сферата на ранното детско развитие и правата на детето. Д-р Ян Петерс (Гентски университет, Белгия), проф. Пол Лизман (Утрехтски университет, Нидерландия), доц. д-р Росица Симеонова (СУ „Св. Климент Охридски“) и д-р Иванка Шалапатова (ФЗНД), ще разгледат по-задълбочено формиране и развитие на компетентностите за подкрепа на ранното детско развитие.   Вторият ден на конференцията ще стартира с панелна дискусия на тема „Политики за развитие, наемане на работа и задържане на професионалистите в ранна детска възраст в Европейския съюз“. В него ще се включат експерти от страна на Европейската комисия – Джералдин Либро (Генерална дирекция „Образование“), Томас Прицков (Генерална дирекция „Подкрепа за структурни реформи“). В паралелни сесии ще бъдат представени темите за развитие на компетентности за интегрирана практика на работната сила в образованието, социалните услуги и здравеопазването, както и устойчивото развитие на работната сила. В тях ще вземат участие представители на МТСП, МОН, МЗ, общински представители, синдикати, професионални и работодателски организации, университети.   В заключителната панелна дискусия  фокусът ще бъде поставен върху иновативните подходи за подкрепа и развитие на професионалистите работещи с деца в ранна възраст. В нея ще се включат д-р Ариана Лазари (Болонски университет, Италия), Юлия Ушовска (ФЗНД), Снежана Радева (УНИЦЕФ България) и д-р Даниела Величкова (ЮЗУ „Неофит Рилски“).   Събитието ще се излъчва пряко в реално време тук: https://www.youtube.com/channel/UCEGFJFyYBYGHPdx9NiI1kQw   Конференцията е част от инициативата “България расте с децата си”, с която фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.  …

Continue Reading

Финансов мениджър

Финансов мениджър   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   За да обезпечим високоефективно финансово управление на цялостната дейност, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в стратегическото финансово управление, управление на хора, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията:     Финансов мениджър   Основни задължения:     Осигурява стратегическото финансово управление на планираните дейности като подпомага вземането на решения, приоритизиране и рационалното инвестиране и разпределение на ресурсите. Подпомага мениджмънта в планиране, прецизиране и мониторинг на бюджети и подготвяне на предложения и отчети, както и анализи на ефективността на организацията. Поддържа в актуалност системите за финансово управление и счетоводство. Гарантира качествено управление на финансовото състояние на организацията и работи за постигането и поддържането на финансова устойчивост на организационния (бизнес) модел. Месечно следи изпълнението на одобрения бюджет в приходната и разходната част. Дава предложения при отклонения и при възможности за оптимизация и инвестиция. Организира изготвянето на финансово предложение по конкурси за доставка на услуги и кандидатури по проекти. Гарантира спазването на Българското законодателство като следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за организацията, свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи и др. Осигурява цялостната финансова отчетност: изготвя тримесечни справки за финансовото състояние, изготвя ad-hoc справки, тримесечни отчети по проекти и отчети по график.     Изисквания и необходими компетенции:     Подходящо образование свързано с финанси, счетоводство и контрол; Минимум 3 г. опит на мениджърска позиция; Практически опит в управление на качество, финанси, хора и информация; Опит във воденето на преговори с институции и други организации; Умения за провеждане на продуктивни срещи; Много добри дигитални компетенции и опит в работа с различни програмни продукти; Опит със счетоводни програмни продукти; Английски език писмено и говоримо.       Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време; Програма „Грижа за хората“, включваща: Въвеждаща програма с продължителност от 3 месеца, 26 дни платен годишен отпуск, спортна карта и др.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Continue Reading

Разгръщаме дейността си за въвеждане на интегриран подход и мобилни услуги в област Пловдив

Над 60 представители на държавната и местни власти от област Пловдив, на работещите с деца в ранна възраст професионалисти в социалната, образователната и здравната сфери, родители се включиха в организирания от фондация „За Нашите Деца“ дискусионен форум „Заедно за  по-добра грижа за децата“. Форумът обсъди постиженията в прилагането на интегрирания подход и координираното предоставяне на услуги за деца и семейства, създадени с общите усилия на екипа на фондацията и 8 общини в област Пловдив (Родопи, Стамболийски, Марица, Асеновград, Садово, Куклен, Пловдив и Перущица).    Участниците във форума се обединиха около необходимостта да продължи прилагането и разширяването на пилотираната програма за взаимодействие между системите и на интегриран подход в подкрепата за децата в риск или с трудности в развитието.     „С разкриването през тази година на Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив ние продължаваме развитието и въвеждането на интегрирания подход в грижата за децата в ранна възраст, ще разгърнем дейността на мобилните екипи. Ще надградим създадената с общи усилия Програма за взаимодействие между системите, и ще работим за разширяване на прилагането й, за да работят те в пълен синхрон в най-добрия интерес на детето“ – заяви Мариана Тасева – заместник директор на фондацията.      Категорична готовност за  подкрепа и съдействие на дейността на фондацията за ранното детско развитие изрази от името на кмета на община Пловдив г-жа Добринка Бинева. „Благодарим, че имате силата да обединявате, че знаете откъде сме тръгнали и къде искаме да стигнем. Децата имат право да получат най-добра грижа от най-ранната си възраст, необходими са целенасочени действия и ние можем да го направим заедно“ – каза г-жа Бинева.        По време на форума бяха отчетени постиженията на реализираната от фондацията в партньорство с 8-те общини инициатива за подобряване на системата от услуги за социално включване и постигане на комплексен подход при подкрепата на децата в нужда и техните семейства за преодоляване на дефицитите в грижата за децата в област Пловдив  и разширяване на възможностите на общините да предложат повече услуги за активно социално включване на тези деца и семейства, чрез въвеждане на интегриран подход и координирани междусекторни услуги.   От старта на съвместната ни дейност през 2019 г. разкрихме три нови програми. С програма „Индивидуална оценка на потребностите и насочване към социални и интегрирани услуги“ към нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в Пловдив осигурихме възможност на 272 деца в нужда и техните семейства да ползват мобилни подкрепящи услуги. Помогнахме на 108 деца да ползват специализирани услуги едновременно в различни области, но обвързани в едно цяло, което произтича от комплексния подход към нуждите на децата.  Проведохме над 70 информационни срещи с родители и други специалисти и ги запознахме с нашия подход и възможности.     По Програма „Консултиране и терапевтична подкрепа“ осигурихме няколко интердисциплинарни услуги от специалисти и дадохме възможност на 67 деца и техните семейства да получат специализирана подкрепа от различни специалисти (специалист ранна детска интервенция, логопед, рехабилитатор и кинезитерапевт, както и медицински специалисти) съобразно техните индивидуални нужди и план за подкрепа. По модела за ранна детска интервенция подкрепихме развитието на 11 деца и работихме в партньорство с техните родители.    Дадохме възможност на семейства с нисък социален статус да ползват напълно безплатно логопедични услуги и рехабилитация – търсени, но изключително недостъпни в малките населени места. Трима медицински специалисти се включиха в подкрепата за една част от децата, с които работихме, предоставиха индивидуални медицински консултации и оказаха решаваща подкрепа в домашна среда за деца с увреждания или здравословни проблеми, там където достъпът до здравна грижа се оказа труден.      Включихме 215 деца в програмата „Подкрепа за развитие и социализация на деца от уязвими групи“, които участваха заедно в спортни, музикални и образователни игри, в арт ателиета, приготвяха заедно храна, радваха се на театрални представления, развиха нови умения и се справят с нови предизвикателства.    Ресурсите, които трите разкрити програми осигуриха в полза на местните общности включиха по един съвсем естествен начин нуждата от изграждане на редица взаимодействия, на които да градим партньорства.  Мобилността на услугите беше изключително тяхно предимство, защото те можаха да достигнат до всяко едно място в общността. Моделът на тази организация спрямо индивидуалните нужди на детето и семейството осигури значителна добавена стойност към ресурсите на местната общност и помогна за социалната интеграция на уязвимите деца в живота на общността.      Работна група от 22ма експерти в сферата на социалните дейности, образованието и здравеопазването създаде Програма за взаимодействие, която регламентира интегрирания подход и взаимодействието в различните етапи от работата по случай и интегрирането на програмата на местно ниво.     Програмата беше разработена, за да отговори на съвременните нужди при развитието на интегрирания подход в предоставянето на услуги и да приложи на практика новото законодателство. Основната й цел е да се подобри координацията между различните системи (здравна, социална и образователна), чрез използване на механизми за взаимодействие между всички ангажирани страни, за да се постигне интегриран подход в предоставянето на комплексни услуги за деца и семейства, както и да повиши нивото на превенция на рисковите фактори, като подобри информираността, сигурността, ангажираността, социалното включване и благополучието на децата и семействата в местните общности.    Програмата работи чрез система от взаимодействия между семействата и специалистите във всяка община. На територията на общините действат местни координатори, към които постъпва информация за децата нуждаещи се от комплексни услуги. Те задействат мрежа от координационни връзки на ниво община, насочват семейството към необходимите услуги и съдействат за координацията между включените в подкрепата специалисти. При недостиг на една или няколко услуги в съответната община местните координатори подават информация към създадения от фондация „За Нашите Деца“ Единен координационен център в гр. Пловдив, който взаимодейства на няколко териториални нива, за да може да се осигури необходимата подкрепа.     Дискусионният форум се реализират в  рамките на проект „Инициатива за развитие и социално включване 2014-2020“, финансиран от Европейски съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от Европейски социален фонд.  …

Continue Reading

Малката Мая в прегръдките на Лили Маринова

Вратите на дома на приемен родител Лили Маринова отново се отвориха за дете в нужда. Започнала живота си от център за настаняване, 3-месечната Мая от днес вече е в топлите прегръдки на приемната майка, от която ще получи всичко необходимо – обич, грижа и внимание.    Лили Маринова е приемна майка, доказала се като прекрасен родител в грижата за децата в риск. За нея посрещането на нуждите за деца от 0-3-годишна възраст е истинско призвание и професия. През дома й са преминали вече 11 деца, които в най-тежкия момент от живота си, са имали възможността да попаднат в нейния уютен дом, да бъдат обичани и в същото време плавно и внимателно подготвени за предстоящата промяна в живота им – връщане към своето родно семейство или осиновяване.    Ние, от фондация “За Нашите Деца” сме щастливи, че вече 9 години имаме възможност да работим и подкрепяме Лили в нейното начинание, а именно: осигуряване на дом и щастие за всяко дете в нужда!     Ако искаш и ти да помогнеш на децата, нуждаещи се от временен дом, не се колебай, а кандидатствай тук: https://www.detebg.org/bg/stani-priemen-roditel/.  …

Continue Reading