Как помагаме

Проблемът

Всяка година повече от 1000 деца биват изоставени от родителите си, повечето от които още в родилното отделение. Тяхното детство започва в социален дом или разделени от родителите си, обгрижвани от чужди хора.

Научи повече

Решението

Активната социална работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно дете са основните фактори, които помагат за излизането от ситуация на уязвимост и за справяне с трудностите в живота на едно семейство.

Научи повече

Нашите Услуги

Подкрепа родители на деца с трудности в поведението и пряка работа с децата

By | Нашите Услуги | No Comments

По различни причини понякога децата имат трудно поведение, което е изпитание за възрастните и родителите. Чрез нашите специалисти ние оказваме психологическа подкрепа на деца и семейства, стремим се заедно да намерим причините за проблемната ситуация и търсим възможните решения. Предоставяме педагогическа подкрепа и застъпничество за децата пред различните служби, както и насочваме към организации и институции, специализирани в работата с деца с трудно поведение или в конфликт със закона. Основната ни задача е да проучим поведенията в семейството и да подкрепим възрастните в справянето с нежеланото поведение, като предоставим обучения и семейни консултации с различни специалисти, включително фамилни терапевти. Предоставяме и грижа за деца, пред които е налице опасност да отпаднат от…

Read More

Подкрепа за приемни родители

By | Нашите Услуги | No Comments

Фондация “За Нашите Деца” набира и обучава приемни родители, оказва им психологическа и материална подкрепа. Ние предоставяме информация и консултации на всеки, който иска да стане приемен родител, както и оценяваме бъдещите кандидати за приемни родители. Наша задача е да проведем обучение и да представим доклад пред Комисията за детето за готовността на семейството да приеме непознато дете в дома си. След настаняването на дете в приемното семейство ние осигуряваме поддържащи обучения, различни събития за децата и приемните родители, както и психологическа и емоционална подкрепа, докато децата са в семейството. Организираме групи за взаимопомощ, на които приемните родители споделят опит и знания, както и получават подкрепа от други приемни родители. Организираме арт ателиета, лагери и различни мероприятия за приемни деца. Психолози, фамилни терапевти, социални работници и рехабилитатори са до приемните деца и семейства, готови да окажат помощ и подкрепа във всеки момент. Нашите специалисти подготвят деца от домовете за живот в семейна…

Read More

Подкрепа за осиновителни семейства и семейства на близки и роднини

By | Нашите Услуги | No Comments

Осиновителите и близките и роднините са много важни за изоставените деца, защото заместват грижата в социален дом, която често е единствената алтернатива при изоставяне. На семействата на близки и роднини, които приемат деца, ние помагаме с психологическа подкрепа, социално информиране и консултиране, както и с посредничество пред институциите. За осиновителите осигуряваме обучение за осиновители по програма, която запознава с особеностите на децата от социални домове, както и за определени родителски умения. Ние предоставяме психологическа подкрепа, социално информиране и посредничество на осиновителите и след настаняването на детето в семейството. Подпомагаме близки, роднини и осиновители при напасване на детето със семейството и в адаптацията му в новия дом. На разположение на всички са нашите юристи и фамилни…

Read More

Обучения за родителски умения и грижи за бебета и деца

By | Нашите Услуги | No Comments

Нашите социални работници, психолози, семейни терапевти, рехабилитатори и специалисти по детско развитие предлагат индивидуални и групови обучения за родители, които срещат трудности в грижата за децата си или имат нужда от повече знания, за да са по-добри в родителстването. Лекари и акушерки предоставят обучения за първи грижи за новороденото и малките деца. Обученията са подходящи и за млади хора, които са решили да станат родители, както и на които им предстои да посрещнат бебе. Осиновители, както и близки и роднини на деца, на които е поверена грижата за деца, също могат да се включват в обучителните програми за родителски умения. В рамките на програмата се обсъждат спецификите на различните възрасти, особеностите при децата, емоционалното и социалното им функциониране, както различни казуси, свързани с грижата за…

Read More

Подкрепа за семейства, решили да вземат изоставените си деца

By | Нашите Услуги | No Comments

Като специалисти, работещи за най-добрия интерес на децата, ние насърчаваме децата да растат в семейна среда, като най-добрата за развитие е тази на родното семейство. Ние познаваме трудностите, които срещат родители, решили да изоставят децата си. Когато детето се върне у дома, ние помагаме с подкрепа за училище и педагогическа и психологическа помощ. Нашата подкрепа е много важна за родителите, които са положили всички усилия, за да върнат децата си, защото освен частично материална, тя е и посредническа – ние мобилизираме всички специалисти около детето, за да може адаптацията в семейството да е плавна и да се случи пълноценната…

Read More

Подкрепа на родители на деца с увреждания и оценка на рисковете от увреждания

By | Нашите Услуги | No Comments

Чрез специалистите си по ранна интервенция фондация “За Нашите Деца” предлага подкрепа на родители, осиновители, приемни родители, близки и роднини, които се грижат за деца с увреждания с доказана диагноза или с диагноза в процес на потвърждаване. Психолози, педагози, фамилни терапевти изследват в защитена среда децата, анализират предизвикателствата пред тях и насърчават външни специалисти и медици да търсят решения за децата. Чрез своята програма фондация “За Нашите Деца” осигурява терапия, рехабилитация, а понякога финансира различни изследвания на децата, когато родителите не могат да си го…

Read More

Временна грижа за малките деца

By | Нашите Услуги | No Comments

В създадената от фондация „За Нашите Деца“ Детска къща ние предоставяме на изоставени деца (0-7 години) грижа в сигурна, близка до семейната среда, която да насърчи развитието им до намирането на трайно решение за бъдещето им – връщане отново у дома, настаняване при близки и роднини, осигуряване на приемно семейство или осиновяване. В нашата Детска къща престоят на детето е кратък, като през това време социалните работници на фондацията, в екип от държавни социални работници и експерти, помагат на родното семейство да намери решения на проблемите си и проучват възможността децата да се върнат у дома. Възможно е родителите на настанените в Детска къща деца да бъдат насочени към курсове за родителски умения и да бъдат придружени в целия процес по справяне с предизвикателствата, които водят до временната раздяла с децата, за да си ги вземат обратно у дома. Подкрепяме и бъдещите осиновители и приемни родители на децата, настанени в Детската къща. За бебетата в къщата се грижи истинско семейство – вдъхновяващи и мили хора, които подкрепят децата и им осигуряват необходимото…

Read More

Семейно консултиране за предотвратяване на изоставянето на деца

By | Нашите Услуги | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ предоставя семейно консултиране с цел предотвратяване на изоставянето на деца. Социалните работници, фамилните терапевти и психолозите проучват мотивацията на всеки родител, който иска да се раздели с детето си, причините за това, както и възможностите за предотвратяване на изоставянето. След внимателна оценка на ситуацията в родилното отделение или когато ни потърсят, за да спрем процеса на изоставяне, ние подпомагаме родните семейства с психологическа, емоционална подкрепа, придружаване пред социалните служби. Учим майките да отглеждат своите деца, подкрепяме ги с най-нужното за приемането на малкия човек, предоставяме рехабилитация на децата с увреждания. Съдействаме за намирането на работа, решаването на жилищния проблем, проучваме и информираме за рисковете от трайната раздяла между деца и…

Read More

Обучителни програми и супервизия за специалисти и центрове за социални услуги и от системата за закрила на детето

By | Нашите Услуги | No Comments

Специалистите по социална работа, управлението на случаи, както и експертите по детско развитие на организацията предоставят различни обучения и супервизия на служители в центрове за обществена подкрепа, комплекси за социални услуги за деца и семейства, центрове за настаняване от семеен тип, детски домове, отдели за закрила на детето, екипи по приемна грижа и др. Обученията и супервизиите са свързани със социалната работа по случай, управлението на случая, както и специализирани умения за работа с деца и семейства. Съдържанието и форматът на супервизионните сесии и обученията се договорят след оценка на потребностите на…

Read More

Нашите Центрове

Център за обществена подкрепа “За деца и родители”

бул. Марица 21, 4000 Пловдив
032/943 444
centre.plovdiv@detebg.org

Център за обществена подкрепа “Света София”

кв. Сердика, ул. Гюешево № 21, София
02/ 822 35 10
centre.sofia@detebg.org

Център по приемна грижа

кв. Сердика, ул. Гюешево № 21, София
02/ 9754025
foster.center@detebg.org

Център за настаняване от семеен тип Семейна къща

гр.София
0892/285-003
familyhouse@detebg.org

Нашите Проекти

Фондация „За Нашите Деца“ има значителен опит в реализиране на проекти от различен тип и в партньорство с различни финансиращи организации. Целта на проектната дейност на фондацията е реализирането на дейности, свързани с изпълнението на мисията и стратегическия план на организацията. През годините чрез проектни дейности ние сме:

 

  • Пилотирали иновативни за страната практики и методи на работа, които впоследствие се превръщат в национални приоритети;
  • Изграждали социални услуги и центрове за услуги, някои от които са действащи и в момента;
  • Провеждали и публикували различни изследвания и методически документи в областта на детското благосъстояние;
  • Развивали капацитета на системите около детето за спазване на неговите права;
  • Насърчавали и създавали платформи за диалог и сътрудничество между граждани, неправителствени организации, бизнес, медии, местни и национални власти, деца и младежи;
  • Подкрепяли дейности, свързани с основните каузи на фондацията, свързани с ранното детско развитие, деинституционализацията, превенцията на изоставянето и на разделянето на децата от родителите, приемната грижа и правата на децата от уязвими групи.

Актуални Проекти

Проект „Грижа в ранната възраст“

By | Актуални Проекти | No Comments

С финансиране от фондация „ОУК“, фондация „За Нашите Деца“ изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“, чрез който работи за изпълнението на целта си да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст…

Read More

Проект „Пътят към семейство“

By | Актуални Проекти | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ работи по проект “Пътят към семейство”, който ще даде възможност на децата от Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“ да се радват на обич и подкрепа в семейна среда, а на всички деца и семейства в риск да се възползват от широк набор от интегрирани социално-здравни услуги. Проектът е организиран в няколко етапа на работа, като благодарение на него всички 21 бебета и деца от ДМСГД „Св. София“ ще бъдат изведени от дома в семейна или близка до семейната среда, а сградата от сива и тъжна ще се превърне в модерен Комплекс за ранно детско развитие. Иновативният Комплекс за ранно детско развитие ще събере на едно място Център за обществена подкрепа „Св. София“, Център по приемна грижа, които в момента се помещават в част от сградата на ДМСГД „Св. София“ и Дневен център за деца с увреждания на възраст от 0 до 7 години. Освен досега предлаганите услуги от първите два центъра, в Дневния център децата и семействата в риск ще могат да се възползват от оценка на развитието на детето чрез скринингови инструменти, почасова грижа за деца с увреждания, социализиращи дейности за децата, обучения за родители, асистирана грижа за деца в домашна среда. В Комплекса ще се предоставят и услуги от медицински специалисти, както и водна рехабилитация за бебета и деца с увреждания и забавяне в развитието. С работата си по този проект фондация „За Нашите Деца“ ще помогне в процеса по деинституционализация и ще предостави равен достъп за всички деца и семейства в риск до напълно безплатни социални и здравни услуги. Всяка година в България близо 1000 деца попадат в институции. А само през 2015 г. на територията на Област София са подадени 1552 сигнала за деца в риск. Проектът „Пътят към семейство“ ще помогне чест от тези деца да намерят своите приемни или осиновителни семейства, а друга част от тях да получат нужната терапия или медицинска помощ и от числа в статистиката да се превърнат деца с мечти, които живеят в обич и подкрепа….

Read More

Завършени Проекти

Семейни проекти в София, Пловдив и Велинград

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2006 Описание: Целта на четирите семейни проекта, развивани в този период в София, Пловдив и Велинград е намаляването на броя на децата, постъпващи в специализирани институции. Основната цел е да се подпомогне отглеждането на детето в сигурна семейна среда. Уникално за проектите е изследването, което е направено при старта им – изследователи на организацията търсят отговори на въпроса: „Защо децата от попадат в социални домове”. За първи път се въвежда подхода мултидисциплинарни екипи да подкрепят децата и семействата преди и по време на кризата в семейството. Проектите обхващат близо 900…

Read More

Програма „Приемна грижа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2002 Описание: Програмата “Приемна грижа” е реализирана в партньорство с фондация “Сирак”. Основните цели са осигуряването на възможност за преминаването на децата от институционална към семейна грижа, както и утвърждаването на приемната грижа като основна алтернатива на съществуващата система за институционална грижа и застъпничество за позитивни промени в българското законодателство, касаещо закрилата на децата. По време на изпълнението на програмата са обхванати 41 деца и техните…

Read More

Проекти в специализираните институции в София, Пловдив и Велинград

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1994-2005 Описание: Проектите са насочени към възможностите за социална интеграция на децата, отглеждани в специализираните институции за деца в София, Пловдив и Велинград и предоставят набор услуги, които включват подобряване на условията на живот, образованието и индивидуалното развитие на децата чрез квалифицирана социална помощ, образователни курсове извън дома, професионална ориентация, празнуване на рождени дни и интеграционни дейности. При работата с персонала, екипите на организацията застъпват като основен приоритет мотивирането и обучението на персонала за подобряване грижите за…

Read More