Предотвратяване изоставянето на бебета

Как предотвратяваме изоставянето на бебета?

Фондация “За Нашите Деца” подкрепя родителите да не изоставят своите новородени и малки деца. Според изследване на фондацията, проведено през 2012 година, родители са изправени пред трудното решение да се разделят със своето новородено на ниво родилно отделение, поради бедност (75%), липса на подкрепа (48%), лоши битови условия (65%), умствени и психични затруднения на родителите (33%) и др.

 

В рамките на пряката социална работа за период от 6 месеца до една година специалистите на фондацията предоставят интензивна подкрепа на родителите, изследват разширеното семейство, както и мобилизират подкрепяща мрежа около семейството. В работата по случаите на деца, за които има опасност да бъдат изоставени, се разчита на индивидуалния подход към всяко дете, прилагането на кризисна интервенция, когато е необходимо, както и предоставянето на мобилна подкрепа от мултидисциплинарен екип. Чрез инвестицията в ресурсите на родителите се намалява опасността от трайна раздяла между детето и неговото семейство. Моделът на предоставяната подкрепа е социално – здравен, като се съчетава пряката социална работа с намесата на здравни специалисти при необходимост. Чрез превенцията на изоставянето се намаляват публичните разходи за издръжка на деца в социални институции и се гарантира най-добрият интерес на детето – да расте в родното си семейство. Услугите по превенция на изоставянето се предоставят на територията на градовете София и Пловдив.