Приемна грижа

Какво е приемна грижа?

В последните 5 години стратегически партньор на “За Нашите Деца” за развитие на приемната грижа е британската компания Core Assets – световен лидер в приемната грижа. Приемната грижа като алтернатива на живота в социален дом и като мярка за закрила осигурява за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето и допринася за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Освен това чрез приемната грижа се гарантира подготовка на детето за самостоятелен живот и развиване на социални умения. В приемни семейства се извършва и подготовка на деца, настанени в социални домове, за реинтеграция в родното им семейство или осиновяване. Фондация “За Нашите Деца” управлява процесите по набиране и обучение на приемни родители и проследява качеството на грижата за децата, настанени в приемни семейства, като следва световно признати стандарти и системи за оценка на качеството. Инвестицията в приемна грижа е държавен приоритет, но все още липсва политика за качество и оценка на ефективността. “За Нашите Деца” допринася с експертизата си за промяната на приемната грижа и повишаването на качеството й. Услугите по приемна грижа се предоставят на територията на градовете София и Пловдив.