Семейна къща

Какво представлява Детска къща?

В България всяка година над 1000 новородени и малки деца се изоставят в социални домове. Фондация „За Нашите Деца“ предоставя на изоставени деца (0-7 години), временна грижа, която да насърчи развитието им до намирането на трайно решение за бъдещето им – връщане отново у дома, настаняване при близки и роднини, осигуряване на приемно семейство или осиновяване. Ние създадохме Детска къща, за да могат изоставените бебета да получат необходимите за всяко дете грижа и внимание в сигурна, близка до семейната среда. Детска къща е място за преход на изоставените деца от временна към дългосрочна семейна среда, без да се налага през това време да живеят в социален дом. Целта е престоят на децата в къщата да не надвишава 6 месеца.