Нашите Проекти

Актуални Проекти

Проект „Нека има светлина“

By | Актуални Проекти, Проекти | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ и Институт за изследване на населението и човека към Българската академия на науките планират да проведат проучване в сферата на ранната детска интервенция в гр. Пловдив, което е част от проект, насочен към подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в града. Резултатите от него ще подкрепят застъпнически дейности на местно ниво по отношение на реформиране и оптимизиране на услугите за подкрепа на ранното детско развитие, с фокус върху услугите, насочени към уязвими групи от…

Read More

Проект „Практика и нормативна база за ранно детско развитие“

By | Актуални Проекти, Проекти | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ започват изследване на практиката и нормативната база за  насърчаване на ранното детско образование и грижа в България.Изследването е част от проект, реализиран в партньорство от двете организации, чиято цел е оптимизиране на националните политики за ранно детско развитие и насочване на общественото внимание към проблеми, свързани с качеството на услугите за образование и грижа за деца, както и подходите за тяхното…

Read More

Завършени Проекти

Програма „Приемна грижа“

By | Завършени Проекти | No Comments

Времетраене: 1993-2002 Описание: Програмата “Приемна грижа” е реализирана в партньорство с фондация “Сирак”. Основните цели са осигуряването на възможност за преминаването на децата от институционална към семейна грижа, както и утвърждаването на приемната грижа като основна алтернатива на съществуващата система за институционална грижа и застъпничество за позитивни промени в българското законодателство, касаещо закрилата на децата. По време на изпълнението на програмата са обхванати 41 деца и техните…

Read More