Център за обществена подкрепа „За Деца и родители”

За Центъра

Центърът за обществена подкрепа “За деца и родители” в Пловдив съществува от 2009 година. В него работят утвърдени специалисти, за които сигурното детство е кауза. Всекидневно социалните работници, психолозите и специалистите на центъра подкрепят родителите да не изоставят своите новородени и малки деца, както и работят за връщането на вече изоставени деца в сигурната родна среда. Центърът развива програма за борба с насилието над деца, както в семейна, така и в училищна и институционална среда. Специалистите подготвят и кандидати за осиновители и оказват подкрепа на приемни родители.

 

Екипът на ЦОП „За деца и родители“, в партньорство с МБАЛ „Пловдив“, организира периодични курсове за бъдещи родители. Курсовете помагат на младите майки и техните семейства да са добре подготвени за идването на новия член в семейството и да посрещнат адекватно първите нужди на бебето. Освен подкрепата към най-малките в първите часове на техния живот, екипът на центъра „За деца и родители“ подкрепя семействата и децата и в общността. Центърът е място за социална, здравна и психологическа подкрепа. Екипът на центъра осигурява доверие и пространство, така че семействата да могат винаги да потърсят помощ и да получат квалифицирана и ценна помощ.

Към центрове

Екип

Лина Самандова

Лина Самандова

Регионален мениджър Пловдив

Кристина Георгиева

Кристина Георгиева

Мениджър Социална работа

Силвия Итова

Силвия Итова

Координатор администратиени дейности

Мария Урилска

Мария Урилска

Социален работник

Михаил Луков

Михаил Луков

Социален работник

Таня Маринова

Таня Маринова

Социален работник

Нели Кънева

Нели Кънева

Специалист Ранна детска интервенция

Тодор Лалов

Тодор Лалов

Психолог

Контактна информация

Адрес
бул. Марица 21
4000 Пловдив

Телефон / Факс
032/943 444

Email Адрес
centre.plovdiv@detebg.org