Център за обществена подкрепа "Св. София"

За Центъра

Център за обществена подкрепа “Света София” е създаден през 2005 година. Той се помещава един от секторите на закрития вече Дом за медико-социални грижи за деца “Света София”. От 2010 година центърът се развива като делегирана от държавата дейност, а Столична община го е поверила на фондация “За Нашите Деца” след конкурсна процедура.

 

В Центъра за обществена подкрепа “Света София” социалните работници, психолозите и специалистите работят за предотвратяването на изоставянето на деца още в родилното отделение, оказват семейна подкрепа на семейства на деца до 7 години с цел предотвратяване на раздялата между деца и семейства. Подкрепа се оказва и на приемни родители, кандидати за осиновяване и одобрени осиновители, както и на родители, които са направили всичко възможно, за да вземат изоставените в социален дом деца. Специалистите работят пряко с деца и семейства в специализирани помещения за пряка работа, както и в т.нар. “Библиотека на играчките” и сензорната стая за работа с деца с трудности в развитието.

 

Основното убеждение на експертите в Центъра за обществена подкрепа “Света София” е, че семейството осигурява най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Поставянето на акцент върху семейното консултиране, подкрепата на родителството, обученията, индивидуална работа с родителите и работата с всички членове на семейството дава своя резултат и намалява рисковете от трайна раздяла между деца и родители. Извършването на мобилна социална работа дава възможност по-широк кръг нуждаещи да бъдат включени и реално да се възползват от подкрепата на центъра. От друга страна, намирайки се в своето жилище, децата и техните родители се чувстват по-свободни и уверени, което допринася за постигане на много по-добър ефект от  социалната работа.

 

Центърът за обществена подкрепа “Света София” продължава подкрепата към деца в риск от изоставяне в родилните отделения на три акушеро-гинекологични болници в София – “Света София“, „Шейново“ и „Майчин дом“), както и в отделение „Неонатология“ на I МБАЛ в столицата.

 

Обучителната дейност на центъра, както и подкрепата за по-добро родителство, се случва под формата на курсове и беседи в групови, семейни и индивидуални сесии. Обученията се определят съобразно нуждите на родителите и могат да са свързани с грижи за новороденото; ролята на бащата в живота на бебето; ранно детско развитие; здравословно хранене на детето; сигурност и развитие на детето и родителската роля; постъпване на детето в ясли, детска градина, училище и др.

 

Една от важните дейности на ЦОП “Света София” е подкрепата за малки деца, настанени в домове или в приемна грижа. Специалисти и доброволци осигуряват организирани дейности за извеждане на децата от мястото за живеене, насърчават свързването им със съседската общност, опознаването на квартала, придобиването на познания за движение по улиците, придвижването с обществен транспорт, поведението на  обществени места, развитието на умения за пазаруване. Социалните работници организират за малките деца от домове или от приемни семейства посещения на детски центрове; куклен театър, цирк, кино и др. Включването на децата става след оценка на и определянето на цели, които детето трябва да постигне в своето развитие.

Към центрове

Екип

Кирил Кирилов

Кирил Кирилов

Ръководител - Екип социална работа

Александра Илиева

Александра Илиева

Координатор

Вяра Панайотова

Вяра Панайотова

Социален работник

Рая Цветанова

Рая Цветанова

Специалист - Ранна Интервенция

Десислава Илиева

Десислава Илиева

Старши социален работник

Петя Узунова

Петя Узунова

Старши Специалист Ранна Интервенция

Димитрина Христова

Димитрина Христова

Социален работник

Петя Яначкова

Петя Яначкова

Семеен консултант

Катерина Ковачева

Катерина Ковачева

Психолог

Павлина Самоилова

Павлина Самоилова

Социален работник

Фикрие Байдакова

Фикрие Байдакова

Социален работник

Иванка Алипиева

Иванка Алипиева

Административен секретар

Контактна информация

Адрес
кв. Сердика, ул. Гюешево № 21
1000 София

Телефон / Факс
02/ 822 35 10

Email Адрес
centre.sofia@detebg.org