Център по приемна грижа

За Центъра

Център за приемна грижа на фондация “За Нашите Деца” е създаден през 2011 година с подкрепата на световния лидер в приемната грижа – CoreAssets и най-голямата американска семейна фирма – Cargill. В работата си специалистите прилагат адаптираните от фондацията британски стандарти за най-добра практика в приемната грижа и към момента работят с повече от 50 приемни родители с настанени деца.  Центърът за приемна грижа има голям принос за процеса на закриването на домовете за деца в София, като осигурява приемни семейства, в които се настаняват деца, за които алтернативата е да живеят в домове за изоставени.

 

Центърът по приемна грижа предоставя най-пълния пакет от услуги за развитие на приемната грижа в България, като извършва подбор на приемни семейства, оценяване на родителския капацитет, представяне на семейството пред Комисия по приемна грижа, подкрепа при напасването с определеното за семейството дете, както и пълен набор от дейности за подкрепа на настанявания – от 24-часово разположение на специалисти до необходимата на семейството и детето материална подкрепа.  Специализацията на центъра (от 0 до 7 години) допринася за това повечето малки деца бързо да се вписват в регистъра за осиновяване или да се работи в за връщане на детето в родното семейство. Центърът разполага с висококвалифициран екип, който се обучава в прилагането на най-високи стандарти на социална работа. Към екипа освен социални работници, работят рехабилитатор, педиатър, специалист по ранна детска интервенция.

Към центрове

Екип

Мариана Тасева

Мариана Тасева

Ръководител ЦПГ

Нели Стоичкова

Нели Стоичкова

Старши социален работник

Десислава Пенкова

Десислава Пенкова

Ръководител - Екип Социална работа

Диана Ринкова

Диана Ринкова

Социален работник

Диана Петрова

Диана Петрова

Социален работник

Мариета Божанова

Мариета Божанова

Социален работник

Мария Стоименова

Мария Стоименова

Социален работник

Контактна информация

Адрес
кв. Сердика, ул. Гюешево № 21
1000 София

Телефон / Факс
02/ 9754025

Email Адрес
foster.center@detebg.org