Център за настаняване от семеен тип Детска Къща

За центъра

Детска къща е място за настаняване и временна грижа за малки деца (от 0 до 7 години). За първи път моделът на Детска къща се прилага от фондация “За Нашите Деца” в пловдивския квартал Коматево през 2003 година. 12 години по-късно в София с подкрепата на дарители бе изградена къща, съобразена със съвременните тенденции за семейно жилище.

 

Детска къща взаимодейства с Центъра за обществена подкрепа и Центъра по приемна грижа на фондация “За Нашите Деца”, изцяло е интегрирана в системата за социална подкрепа в общността и работи активно с отделите за закрила на детето, родилните отделения, здравната система и други нестопански организации.

Всички деца след настаняване в ЦНСТ „Детство“ демонстрират значителен напредък в развитието си, и всички, които напускат Центъра попадат в семейна среда – връщане в биологичните си семейства, извеждане в осиновителни и приемни семейства.

Грижата в ЦНСТ „Детство” е като в домашна среда и не води до дефицити у децата, свързани с институционализацията. Услугата подкрепя настаняването на детето в приемното семейство и осиновяване като гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса както за детето, така и за семейството. ЦНСТ „Детство“ осигурява обучение, подготовка на семейството, услуги по напасване, консултиране преди, по време на осиновяването. Екипът на ЦНСТ „Детство”  работи интензивно за подготовка на децата, за които е планирано извеждане в семейна среда.

Грижата е поета от екип от детегледачки, подкрепени от доброволци. Те са всекидневно с децата, освен че полагат основната грижа за тях, планират и реализират в режима на всяко дете дейности, които осигуряват индивидуална психо-емоционална подкрепа.

Децата в ЦНСТ „Детство“ получават нужните топлина, любов и индивидуални грижи. Осигурено им е здравословно и изцяло съобразено с нуждите на децата хранене. Създадени са всички условия за изграждане на хигиенни и други навици на децата. Режимите на хранене на децата са оптимално балансирани и навременно консултирани с лекар и при нужда актуализирани.

През 2017 год. в Детска къща осигурихме грижа за 16 деца, 10 от които бяха изведени в семейна среда, на останалите 6 предстои. Подкрепихме сме 10 семейства – биологични, приемни и осиновителни семейства на деца, които са живели в Къщата.

 

Екип

Аксиния Георгиева

Аксиния Георгиева

Ръководител - Семейна къща

Корнелия Донова

Корнелия Донова

Детегледач

Росица Григорова

Росица Григорова

Детегледач

Златка Тодорова

Златка Тодорова

Детегледач

Снежанка Атанасова

Снежанка Атанасова

Детегледач

Красимира Драгостинова

Красимира Драгостинова

Детегледач

Гергана Цекова

Гергана Цекова

Детегледач

Контактна информация

Адрес
кв. Сердика, ул.Охридско езеро №2,
1000 София

Телефон / Факс
0892/285-003

Email Адрес
familyhouse@detebg.org