Център за настаняване от семеен тип Детска Къща

За центъра

Детската къща е място за настаняване на малки деца (от 0 до 7 години). За първи път моделът на Детската къща се прилага от фондация “За Нашите Деца” в пловдивския квартал Коматево през 2003 година. 12 години по-късно в София се изгражда къща, в която истинско семейство полага грижи за 8 бебета и малки деца. Преди позиционирането си в специалната къща, построена с подкрепата на дарители, децата се отглеждаха в просторен апартамент в столицата.

 

Детската къща взаимодейства с останалите центрове на фондация “За Нашите Деца”. Центърът изцяло е интегриран в системата за социална подкрепя в общността и работи активно с отделите за закрила на детето, родилните отделения, здравната система и други нестопански организации.

 

Грижата в Детската къща е семейно ориентирана. С престоя в нея се подкрепя настаняването на детето в приемното семейство или неговото осиновяване, като се гарантира приемственост, предвидимост и сигурност в процеса, както за детето, така и за новото семейство на детето. Грижата в къщата е поета основно от истинско семейство, което се подкрепя от детегледачки и доброволци. Те са всекидневно с децата. Освен да полагат основната грижа за тях, заедно с останалите,  детегледачките планират и реализират в режима на всяко дете дейности, които осигуряват индивидуална психологична и емоционална грижа.

 

За четири години Детската къща е осигурила грижа за 30 деца, от които 25 са изведени в семейна среда. Детската къща осигурява обучение, подготовка на бъдещото семейство на детето, услуги по напасване, консултиране преди и по време на осиновяването или настаняването в приемно семейство. Екипът на Детската къща работи интензивно за подготовка на децата, за които е планирано извеждане и настаняване в семейство.

Екип

Аксиния Георгиева

Аксиния Георгиева

Ръководител - Семейна къща

Корнелия Донова

Корнелия Донова

Детегледач

Росица Григорова

Росица Григорова

Детегледач

Златка Тодорова

Златка Тодорова

Детегледач

Снежанка Атанасова

Снежанка Атанасова

Детегледач

Красимира Драгостинова

Красимира Драгостинова

Детегледач

Гергана Цекова

Гергана Цекова

Детегледач

Контактна информация

Адрес
кв. Сердика, ул.Охридско езеро №2,
1000 София

Телефон / Факс
0892/285-003

Email Адрес
familyhouse@detebg.org