Проблемът

Проблемът

Изоставянето на деца поради бедност, увреждане на детето или липса на подкрепа за семейството, белязва животът на поколения след това.

 

-Всяка година повече от 1000 деца биват изоставени от родителите си, повечето от които още в родилното отделение. Тяхното детство започва в социален дом или разделени от родителите си, обгрижвани от чужди хора.

 

-Въпреки че България е държава-членка на ЕС, страната ни е с най-висок процент в Европа на деца разделени от родителите си и основната причина е бедност, следвана от липсата на подкрепа, социалната изолация и/или увреждане на детето. България е най-бедната държава в ЕС – 41% населението като цяло и 43,7% от децата са в риск от бедност или социална изолация (изследване на Националния статистически институт (НСИ) „Статистика на доходите и условията на живот”, EU-SILC за 2015 г. (базирано на данни от 2014 г.).

 

-Днес близо 2000 деца живеят в домове за изоставени деца. Животът в домове е ограничаващ и забавящ развитието на децата, играчките и дрехите са общи, вниманието и грижите – също. Социалните домове не инвестират в детската личност и не стимулират индивидуалното развитие на децата. Значителна част от децата, настанени в домове, изостават във физическото и интелектуалното си развитие. Половината от изоставените деца са от български произход, а 40 процента от тях имат увреждания (обобщена информация за дейността на ДМСГД през 2015 г. от ДАЗД).