Свободни позиции

 Свободни позиции

Старши експерт „Ранно детско развитие“

By | Свободни Позиции | No Comments

Старши експерт „Ранно детско развитие“   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Роля и отговорности: • Основен принос в планирането и реализирането на програма за ранно детско развитие на фондация „За Нашите Деца“ • Координира разкриването и реализирането на развитийни дейности за деца и семейства чрез проект „Аз играя и мечтая“. • Участва в преговорите с институционални партньори на организацията за реализирането на дейностите по проекта. • Координира работата на специалистите по проекта и ръководителите на Социални услуги като изписва нужните наръчници, насоки, методики, стандарти за работа • Изготвя отчетите по проекта • Отговаря за събирането на данни за подкрепените деца и родители по проекта, изготвя анализи и дава предложения за надграждане на развитийни дейности за деца и семейства като иновативни услуги на Фондацията • Проучва на добри практики на европейско и световно ниво в сферата на интегрирани услуги за ранно детско развитие и предлага внедряването им в организацията • Отговаря за повишаване на експертизата на екипа на Фондацията в областта на РДР и играта за деца с трудности в развитието – организира обучения и методични дни на екипа по темите за РДР, проучва специалисти, дава препоръки към Мениджърския екип за теми и обучители • Участва в разкриването на комплекс за Ранно детско развитие и интегриране на различни услуги в него – изготвя концепции и анализи, наръчници и методики на работа, стандарти и систуми за управление и функциониране, дава предложения за дейности и специалисти и пространствени решения на помещения съобразно дейностите. • Участва в изработването на кандидатурите на организацията за нови проекти и за управление на държавно-делегирани услуги на организацията.     Необходими компетенции: • Отлично познаване на политиките за правата на децата на ниво ООН, ЕС, Република България • Отлично познаване на политиките за ранно детско развитие, както и съвременните практики и научни изследвания • Познания в областта на планирането, доставката и мониторинга на интегрираните услуги, както и услугите за закрила на детето • Проектно управление • Отлично познаване на етапите на ранно детско развитие. • За играта като основна форма на обучение и забавления при децата. • За ролята на семейството   Изисквания към кандидатите: • Висше образование подходяща специалност • Английски език • Развити умения за работа в екип, успешно водене на преговори • Критично мислене • Опит във воденето на обучения ще се счита за предимство • Шофьорска книжка • Възможност за пътувания в страната и чужбина • Презентационни умения   Личностни качества: • Отлични комуникационни умения • Проактивна и адаптивна личност • Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск • Способност за бързо взимане на ефективни решения • Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики   Организацията предлага: Трудов договор Обучения и развитие Позитивна работна среда Предизвикателна работа с кауза     Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org  Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Старши Експерт „Развитие и управление на социални и интегрирани услуги“

By | Свободни Позиции | No Comments

Старши Експерт „Развитие и управление на социални и интегрирани услуги“   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Роля и отговорности: • Отговаря за актуализиране на системата за осигуряване на качеството в Социалните услуги на Фондацията • Проучва стандартите на ЕС за интегрирани услуги и за Дневни центрове за деца с увреждания 0-7г. и препоръки към Мениджър ОР и Регионален мениджър • Участва в конкурсите за разкриване на нови услуги на организацията. Проучва възможности, изготвя анализи и препоръки към упавленския екип на организацията • Изработва методики и Правилници за новоразкрити услуги на организацията. Актуализира стари спрямо законодателните промени и ги съгласува с мениджърския състав на организацията. • Отговаря за системата за събиране на данни, изготвя анализи и дава предложения за развитие на социалните услуги на Фондацията • Координира годишната обучителна програма на Фондацията на ниво Центрове за социални услуги. • Участва в мониторинги на Центровете за социални услуги управлявани от организацията • Следи за промени в Законодателната система и предприема мерки за внедряването им на организационно ниво • Отговаря за актуалността на Лицензионния режим на организацията. • Изготвя отчети към дарители и институционални партньори на организацията. • Участва в застъпнически дейности за промени в националните политики за Социални и интегрирани услуги – изготвя становища и анализи • Изготвя обучителни програми и организира и участва във воденето на обучения и други форми на споделяне на занния от страна на организацията с други заинтересовани страни • Активно участва в разработването и реализирането на национални и транс-гранични проекти в сферата на социалната работа, интегрираните услуги и управлението на услуги за закрила на детето.     Необходими компетенции: • Отлично познаване на политиките за правата на децата на ниво ООН, ЕС, Република България. • Познания за социалната политика и приоритети на ЕС и връзката им с България. • Отлично познаване на политиките за ранно детско развитие, както и съвременните практики и научни изследвания • Познания в областта на планирането, доставката и мониторинга на интегрираните услуги, както и услугите за закрила на детето • Проектно управление • Отлично познаване на етапите на ранно детско развитие. • Отлично познаване на политики и практики за деинституционализиране на грижата, за справяне с насилието, зависимостите и предизвикателствата пред семейството в България. Познания за ранното детско развитие и за потребностите на децата с увреждания • Познания на системата за закрила на детето   Изисквания към кандидатите: • Висше образование подходяща специалност • Английски език, • Шофьорска книжка, • Възможност за пътувания в страната и чужбина • Презентационни умения • Развити междуличностови качества за работа в екип, успешно водене на преговори, • Критично мислене • Опит във воденето на обучения ще се счита за предимство   Личностни качества: • Отлични комуникационни умения • Проактивна и адаптивна личност • Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск • Способност за бързо взимане на ефективни решения • Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики   Организацията предлага: Трудов договор Обучения и развитие Позитивна работна среда Предизвикателна работа с кауза     Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org  Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Проекти

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Проекти   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Търсим мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново от нас, както и ние от тях, тъй като основни ценности във фондацията са професионализмът и постоянното развитие. От наша страна, ще имате възможност не само да видите наученото на практика, но и да станете част от експертен екип, от който да черпите знания и умения.   Стажантът ще бъде част от екип „Проекти и застъпничество“ и ще участва в дейностите по проект „Грижа в ранната възраст“. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за децата в ранна възраст.     Ще участвате в дейности свързани с: – проучване на добри практики – подготовка на анализи – подкрепа при организацията на обучения и конференции – превод на документи от английски на български език Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение     Ще имате възможност да развиете своите знания и умения за: – Анализиране и проучвания – Практически опит в проектна дейност – Умения за работа в екип и като част от организационна структура     Във Фондация „За Нашите Деца“ Вие: – ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си – ще развиете професионалните си и лични качества – ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит Изисквания към кандидата: – Студент /Бакалавър, Магистър/ в сферата на: „Политически науки”, „Социални дейности“, хуманитарни специалности или сходни направления;     Необходими умения: – Умения за анализ – Умения за планиране и организиране – Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)     Необходими качества и други изисквания към студентите: – Желание за развитие на професионалните знания и умения – Умение за самостоятелна и екипна работа – Добро ниво на английски език Имате възможност да кандидатствате чрез: – CV в Europass формат;   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center. Работното време е гъвкаво и има опция за съчетаване на графика с ангажиментите и заетостта на студента. Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката. След успешно преминат стаж, стажантите ще получат сертификат. За повече информация, можете да се свържете с Ана Врачанска, Асистент Човешки ресурси на тел. 0882 336 485   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Детегледач\ка

By | Свободни Позиции | No Comments

Детегледач\ка   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Ако сте отдаден и желаете да бъдете част от най-голямата българска неправителствена детска правозащитна организация, фондация „За Нашите Деца” Ви дава възможност да станете част от екипа в ролята на:   ДЕТЕГЛЕДАЧ / КА в „Детска къща“ – Център за настаняване от семеен тип     Роля и отговорности: • Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 3 години • Осигурява физическа грижа за децата в къщата. • Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди. • Гарантира хигиена и приветлив вид на къщата • Участва активно в регулярното почистване и основно почистване на къщата • Подкрепя прането и гладенето на дрехите на децата • Участва в подреждането на къщата • Участва в готвенето за децата при нужда   Изисквания към кандидатите: • Образование – средно • Опит в отглеждането и грижата за деца • Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността • Кандидатите да не са лишавани / ограничавани от родителски права • Добро психическо здраве • Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства • Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата • Готовност за работа в екип, обучение и развитие • Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт • Да проявява търпение и любов при работа с децата.     Предимства при кандидатстване: • Опит в отглеждането на деца (включително собствени) • Разбиране на нуждите на децата и толерантност към техния произход, история и поведение • Опит с деца живели в социални домове е предимство • Професионален опит – медицински или педагогически • Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата • Готовност за работа в екип, допълнителни обучения и развитие   Работно време: Работи се на график – 12 часови смени, включително и нощни дежурства   Организацията предлага: • Трудов договор с Фондация „За Нашите деца“, постоянен със срок на изпитване. • Обучения и развитие • Много благоприятна работна среда   Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно   Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org    Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More
="Експерт "Комуникации"

Експерт „Комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   Роля и отговорности: • Създава и прилага ефективни комуникационни стратегии, насочени към разнообразни аудитории – медии и широка общественост, институции и бизнес сектор, други неправителствени организации, вътрешни комуникации. • Участва в планирането и реализирането на публични събития и кампании. • Развива онлайн комуникационните канали на фондацията. • Изготвя мониторинг и анализ на медийната, политическата и обществената среда. • Съдейства за изработването и разпространението на информационни и промотиращи материали на фондацията (видео продукти, печатни материали).   Изисквания към кандидатите: • Образование в сферата на Масовите комуникации, Маркетинг и Реклама • Поне 2 години опит на подобна позиция • Професионално и детайлно познаване на всички функционалности на водещите социални платформи. (facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и др.) • Опит в поддръжката на корпоративни страници и профили в социалните мрежи. • Опит в реализиране на рекламни кампании в социалните мрежи facebook, google adwords, linkedin. • Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing). • Умения за създаване на съдържание за Уеб. • Да е проактивен и бързо да успява да се запознава с новите тенденции. • Публикации и материали в сферата на социалната проблематика, ще ползват с предимство; • Висока компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения). • Шофьорската книжка ще се счита за предимство.   Личностни качества: • Отлични комуникационни умения • Проактивна и адаптивна личност • Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск • Способност за бързо взимане на ефективни решения • Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики   Организацията предлага: • Трудов договор • 8 – часов работен ден; • Гъвкаво работно време; • Обогатяване на познанията ви, съобразно вашите интереси и потенциал; • Въвеждащо вътрешно обучение съгласно предварително съгласувана програма; • Социални придобивки; • Силен и сплотен екип, на който да разчитате; • Принос към една благородна кауза; • Много добри условия на труд.     Ако вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората Ако искате да сте част от дейности за работа с деца в риск и техните семейства Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно Кандидатствайте, като изпратите CV на имейл адрес hr@detebg.org  Ще се свържем с избраните кандидати, за да ги поканим на интервю.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Комуникации

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант „Комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 25 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Ако за теб писането е изкуство, завладяващите текстове са страст, а преводът от и на английски – вълнуващо предизвикателство, значи позицията стажант „Комуникации“ ще ти пасне!     Като част от нашия екип, ти ще имаш възможност да: – Изготвяш и превеждаш информативни, въздействащи и емоционални текстове за сайта на фондацията; – Участваш в подготовката и реализирането на нашите събития и кампании; – Популяризираш работата и каузите на фондацията чрез собствения си принос за тях; – Предложиш иновативни методи за фондонабиране;   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни; – Имаш висока писмена култура на български и английски език – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат и мотивационно писмо на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Ана Врачанска, асистент „Човешки ресурси“ на тел. 0882 336 485.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More