Свободни позиции

Счетоводител

By | Свободни Позиции | No Comments

Счетоводител Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.   Нашата Мисия Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.   Нашата Визия „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Счетоводител   Роля и отговорности:   Актуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията Водене на каса в лева и валута; контрол върху касовата отчетност на останалите каси в организацията Изготвяне на искания за плащане по фактури и алокиране на разходите по съответните бюджетни центрове Подпомагане бюджетните разпоредители във фондацията при управление на разходите по различни дейности Изготвяне на справки и отчети, свързани с получени средства и направени разходи Изготвяне и подаване на периодични отчети към общини за държавно делегираните дейности, които фондацията изпълнява, към финансиращи институции, проекти и корпоративни дарители Участие в комисии за избор на доставчици Изготвяне на справки за наличност на парични средства Подготовка на финансови отчети по проекти и донори Изготвяне на изискуеми според българското законодателство справки и декларации Подготвяне на плащания посредством интернет банкиране   Професионални компетенции: Висше икономическо образование Опит в работа с бюджети Опит в работа с проектно отчитане Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство Умения за изработване на аналитични справки и отчети Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство) Минимум 3 години професионален опит (предимство) Познания по английски език (предимство)   Личностни качества и умения: Аналитичнос Внимание към детайлите Отлични умения за писмена и устна комуникация Умения за работа в екип Способност за планиране, организиране и контрол на собствената работа Способност за ефективна работа със служители на различни управленски нива в организацията Тактичност, отговорност, проактивност и самостоятелност, творчество и инициативност, лоялност, честност   Организацията предлага: Работа в организация, отдадена на кауза Работа във високо-мотивиран и професионален екип Коректни трудово-правни взаимоотношения Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.     Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Юлия Ушовска, Мениджър „Човешки ресурси, администрация и ИКТ“, на hr@detebg.org   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Стажант „Комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант „Комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Ако за теб писането е изкуство, завладяващите текстове са страст, а преводът от и на английски – вълнуващо предизвикателство, значи позицията стажант „Комуникации“ ще ти пасне!     Като част от нашия екип, ти ще имаш възможност да: – Изготвяш и превеждаш информативни, въздействащи и емоционални текстове за сайта на фондацията; – Участваш в подготовката и реализирането на нашите събития и кампании; – Популяризираш работата и каузите на фондацията чрез собствения си принос за тях; – Предложиш иновативни методи за фондонабиране;   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни; – Имаш висока писмена култура на български и английски език – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Стажант Корпоративна социална отговорност

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Корпоративна социална отговорност   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: – Дизайн на грамоти, картички и други материали. Опит с Illustrator и/или друга програма за обработване на текст и изображения – задължителен. – Изготвяне и редактиране на текстове на български и английски език. Превод. – Актуализиране на Salesforce базата. Проучване на нови фирми, които да добавим към нея. – Сканиране и разпределяне за изпращане на свидетелства за дарение и друга кореспонденция с дарители. – Мониторинг на сайтовете на компаниите-дарители на фондация „За Нашите Деца“ с цел събиране на информация за техни празници, събития, награди и др. поводи. – Проучване на инициативи и кампании на други НПО в България и в чужбина. – Подкрепа при други технически задачи: рамкиране, изработване и закупуване на подаръци; опис и остойностяване на материални дарения и др.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни. – Имаш висока писмена култура на български и английски език. – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Вероника Игнатова, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Експерт Организационно развитие

By | Свободни Позиции | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.   За да обезпечим развитието на фондацията и представянето на нашите цели, мисия и постижения, планираме да назначим доказан професионалист на позиция:   Експерт Организационно развитие    Роля и отговорности:  Съдействa за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери; Съдействa за стратегическото и оперативното планиране на фондацията; Координира стратегически за развитието на организацията проекти; Работи съвместно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията; Допринася за поддържане на добрия имидж на фондацията, за промотиране на дейността и постигнатите резултати пред външни публики; Представлява организацията на различни форуми, събития и мрежи; Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията; Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията   Професионални компетенции:  Висше образование в сферата на Връзки с обществеността, Международни отношения, Политология или сходни на тях специалности; Умение за ефективна работа в екип със служители от всички нива на организацията; Отлични аналитични умения; Отлично владеене на английски език; Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva).   Личностни качества и умения: Отлични комуникационни и презентационни умения; Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти; Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда; Организираност, лоялност и коректност; Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.   Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип; Динамична и иновативна среда на работа; Коректни условия на труд; Обучения за личностно и професионално развитие.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете Мая Данова, Старши експерт „Човешки ресурси“, на 0889 508 587. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Eксперт „Развитие на партньорства“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Развитие на партньорства“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.   Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.   И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Експерт „Развитие на партньорства“     Какъв е нашият идеален експерт „Развите на партньорства“?   Много добре организиран и комуникативен.   Желае да бъде част от организация с КАУЗА.     Роля и отговорности: Привлича нови дарители чрез настоящите механизми за набиране на средства и подкрепа, както и въвежда използването на иновативни подходи;   Развива партньорствата с настоящите дарители и отговаря пряко за някои от тях. За всяко партньорство, което отговаря, следва или изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване;   Води преговори и постига съгласие по въпросите, свързани с набирането на средства с настоящи и потенциални дарители и поддръжници на организацията, както и всички останали външни публики, които са заинтересовани от дарителството за социални каузи;   Осигурява поддържането на прозрачна, коректна и отговорна комуникация с всички дарители. Успешно поддържа ефективните и делови партньорски отношения с ключовите корпоративни и индивидуални дарители на организацията като гарантира задържане на доверието и надграждане ангажираността на тази дарителска общност към каузите на организацията;   Участва активно в организирането и провеждането на фъндрейзинг събития и кампании;   Участва активно в управлението и развитието на системите за онлайн дарителство;   Гарантира, че всички дейности по фондонабиране отговарят на законовите изисквания и изискванията на организацията.     Изисквания: Образование – Висше – Икономика/Маркетинг/Бизнес администрация или друго с длъжността   Професионален търговски опит и такъв в сферата на набирането на средства и воденето на преговори   Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения). Отлични писмен и говорим български и английски език;   Познания на бизнес средата в България;   Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.   Опит с визуални програми – предимство     Личностни качества: Отлични комуникационни и презентаторски умения; Креативност, инициативност и желание за развитие; Умения за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда и под напрежение; Проактивност и ориентация към постигане на крайни резултати Толерантност по отношение на различията Позитивно настроен спрямо уязвими деца     Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…   Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org.   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален асистент   Фондация „За Нашите Деца” вече 27години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.     За Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията Социален асистент!     Роля и отговорности: Насърчава развитието на децата и емоционалното им благополучие; Спазва часовете за хранене, менюто по график, грамажите; Поддържа домакинството в къщата; Работи в екип с останалите хора в живота на децата; Познава и прилага стандартите на услугата Детска къща; Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Участва в обучения; Отговаря за социализиращите дейности на децата подходящи за съответната възраст и индивидуални особености Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща Активно организира, участва и отговаря за организирането и подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години. Осигурява физическа грижа за децата в къщата. Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди   Изисквания: Образование – средно; Опит в отглеждането и грижата за деца; Предимство е опит в директна работа с деца в риск и техните семейства; Да не са осъждани или следствени; Да не са лишавани/ограничавани от родителски права; Добро психическо здраве; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие. Да проявява отговорност, самоконтрол, коректност и такт, както и търпение и любов при работа с децата.   Личностни качества и умения: Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Позитивно настроен спрямо уязвими деца; Способност за работа под напрежение; Отговорен и  гъвкав. Организацията предлага : Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Много добри условия на труд; Работа на смени при сумирано изчисляване на работното време   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл: hr@detebg.org .   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Eксперт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.   Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.   И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“     Какъв е нашият идеален експерт „Кампании и корпоративни комуникации“?   Много добре организиран и комуникативен.   Притежава отлични умения за работа в екип и е в крак с разработването на дигитални кампании, с цел набиране на дарителски средства.   Желае да бъде част от организация с КАУЗА.     Роля и отговорности:     Създава и организира различни кампании за набиране на средства и привличане на обществена подкрепа за каузите на фондацията;   Разработва иновативни дигитални кампании с цел популяризиране на дейността на фондацията и стимулиране на дарителството, използвайки story telling, онлайн игри и др.;   Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации;   Умело комуникира основните послания на фондацията;   Създава брийфове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в реализирането на кампаниите;   Създава и редактира текстове, презентации и отчети, насочени към целевите аудитории на фондация „За Нашите Деца“;   Измерва и анализира резултатите от проведените кампаниите по комуникационни и финансови показатели и планира стъпки за повишаване ефективността им;   Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им;   Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на нови кампании и подготвя мониторинг на регулярна база;   Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и организацията, с цел информацията в Организацията да протича безпроблемно, навременно и в пълен обем.     Изисквания:     Образование – Висше образование   Професионален опит в сферата на:   – директния и дигиталния маркетинг; – организиране и планирането на кампании; – управление и развитие на социални мрежи; – водене на преговори;   Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).   Отлични писмен и говорим български и английски език;   Познания на бизнес средата в България;   Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.   Опит с визуални програми – предимство   Търговски опит –предимство     Личностни качества:   Отлични комуникационни и презентаторски умения;   Креативност, инициативност и желание за развитие;   Способност за работа под напрежение   Отговорен, самостоятелен, гъвкав, проактивен   Толерантност по отношение на различията   Позитивно настроен спрямо уязвими деца     Организацията предлага:   Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив   Фондация „За Нашите Деца” е неправителствена организация, наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете”. Вече 27 години ние работим за това всяко дете да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Подкрепяме най-уязвимите обществени групи в партньорство с местните и национални институции, международни и национални неправителствени организации и бизнес сектора.   Нашата Мисия   Фондация „За Нашите Деца” предоставя професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.   Нашата Визия   „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“ За да обезпечим развитието на проектната дейност, социалните и интегрирани услуги на Фондацията в град Пловдив, търсим да присъединим към нашия екип доказан професионалист, който се отличава с високи делови качества, доказан опит и професионализъм в проектното управление, управление на социални услуги, силна ориентация за постижения и мотивация, за да заеме позицията Директор на Комплекс за ранно детско развитие /Социална услуга/ в гр. Пловдив   Роля и отговорности: Управлява Комплекса за ранно детско развитие в гр. Пловдив и всички услуги и звена, които са част от него; Управлява социалните и интегрирани услуги, преодставяни от фондацията на територията на гр. Пловдив. Управлява центъра за обучение към комплекса; Разработва, планира и координира изпълнението на цялостния проектен план, обезпечаващ работата на комплекса. Управлява изпълнението на проектните дейности и гарантира постигането на проектните цели. Работи в координация с партньорски организации и привлича подкрепата на ключови заинтересовани страни за постигане на стратегическите цели на проекта. Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и с партньорите. Съдейства за активното популяризиране на дейностите и резултатите от работата на комплекса. Допринася за адаптирането и прилагането в организацията на продуктите и постиженията на КРДР. При внедряване на процедури, методики, правила разяснява, убеждава и мотивира екипа за работа в името на общите цели на фондацията. Представлява фондацията на национални и международни събития. Активно работи и поддържа партньорски взаимоотношения с всички социални услуги на територията на комплекса; Поддържа взаимоотношения с ВУЗ, община Пловдив и всички нейни структури, във връзка с управляваната дейност. Ръководи отчетността по изпълнението на ОПРЧР; Управлява бюджета на комплекса; Ръководи служителите в комплекса и развива политиките и добрите практики на фондацията за управление на персонал, като прилага вътрешните ситеми за управление. Представя организацията пред медиите и широката общественост; Гарантира, че всички системи и процеси за финансово управление отговарят на стандартите на най-добрите практики в съответствие с организационните и законови изисквания. Идентифицира и информира организацията за потенциалните източници на доходи от национални, европейски, частни и корпоративни източници. Спазва етичните стандарти и изповядва организационните ценности на фондацията – работи честно и прозрачно, с уважение към колегите, нашите клиенти, партньори и общността.   ИЗИСКВАНИЯ   1.Професионален опит: Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 8г. Минимален управленски опит – 5г. Висше образование – Социално дело/Психология/Педагогика. Допълнителни квалификации в областта на ранното детско развитие ще се считат за предимство. Опит в управлението на проекти е предимство за заемане на длъжността; С предимство ще се разглеждат кандидати, които са работили в сферата на Социалните услуги и/или по водене и отчитане на проекти с усложнена отчетност, за предпочитане по ОПРЧР в социалната сфера Опит във водене на преговори, делова и бизнес комуникация и кореспонденция   2.Ключови компетенции: Умения за ръководене на екип; Отлични комуникативни и презентационни умения; Умение за спазване на крайни срокове и работа в динамична среда; Отличен писмен и говорим английски език – с всички кандидати ще бъде проведен тест за оценка на езиковите компетенции. Отлична компютърна грамотност; Висока етика и морал – високата работна етика е присъща във всичко, което правим;   3.Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика: Проактивност и ориентация към постигане на резултати; Способност за работа под напрежение; Умения за приоритизиране на задачите; Комуникативност и конструктивен стил на поведение; Самостоятелност и организираност; Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Дипломатичност и умения за работа в мултикултурна среда; Уважение и толерантност към различията     Възможности, които предлага организацията: Работа в организация отдадена на кауза: Фондация „За нашите Деца“ предоставя професионални социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Коректни трудовоправни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Гъвкаво работно време; Възможност за работа в режим “Home office” Програма „Грижа за хората“, осигуряваща пакет допълнителни социални придобивки.   Етапи за провеждане на интервюто: Преглед на автобиография и мотивационно писмо. Оценка на притежаваните компетенции и мотивацията за работа и развитие в организацията. Оценка на езиковите умения. Представяне на концепция за развитие на комплекса и социалните услуги на фондацията в гр. Пловдив / само за допуснатите до финалния етап кандидати/. Успешният кандидат ще получи предложение за работа и ще започне работа във Фондация „ За нашите деца“.     Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества, моля, изпратете ни Вашата автобиография и мотивационно писмо. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю. Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност според изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на…

Read More

Стажант Организационно развитие

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Организационно развитие   Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти?   Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?   Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация?   За теб развитието и ученето през практиката е вaжно?   Ако отговорът на тези въпроси е „да“, тогава ти си човека, когото търсим за позицията:   Стажант в екип „Организационно развитие“   Предлагаме ти възможност да участваш в стратегическото и оперативно развитие на фондацията. Това включва и запознаване с работата на всички отдели и предизвикателствата, пред които те се изправят. Освен това стажът ще бъде ориентиран и към работа със съмишленици на фондацията, включително представители на дипломатическия сектор, институции и други обществени лидери.   В рамките на този стаж ще имаш възможността:    с подкрепата на своя ръководител да се включиш в организирането на едни от най-вълнуващите събития със стратегически партньори на фондацията; да се включиш в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме; да допринесеш за развитието на отношенията със стратегически важните за развитието на фондацията партньори; да приложиш знанията, които имаш до момента; да развиеш професионалните си и лични качества; да работиш сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.     Какво очакваме от кандидата:   да владее английски език на отлично ниво; да умее да обработвате бързо нова информация; да умее да съставя структурирани и ясни текстове; да се чувства комфортно с употреба на продуктите на MS Office; да умее да работи самостоятелно и в екип; да проявява отговорност към поставените задачи; да има силна мотивация за развитие и проактивност; да има висока езикова култура,     Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в кв. Сердика, ул. Гюешево № 21.   Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш с Мая Данова, Експерт „Човешки ресурси“ – телефон 0889 508 587.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на…

Read More