Свободни позиции

Социален асистент

By | Свободни Позиции | No Comments

Социален асистент   Фондация „За Нашите Деца” вече 27години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.     За Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща“ в гр. София търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията Социален асистент!     Роля и отговорности: Насърчава развитието на децата и емоционалното им благополучие; Спазва часовете за хранене, менюто по график, грамажите; Поддържа домакинството в къщата; Работи в екип с останалите хора в живота на децата; Познава и прилага стандартите на услугата Детска къща; Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Участва в обучения; Отговаря за социализиращите дейности на децата подходящи за съответната възраст и индивидуални особености Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща Активно организира, участва и отговаря за организирането и подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години. Осигурява физическа грижа за децата в къщата. Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди   Изисквания: Образование – средно; Опит в отглеждането и грижата за деца; Предимство е опит в директна работа с деца в риск и техните семейства; Да не са осъждани или следствени; Да не са лишавани/ограничавани от родителски права; Добро психическо здраве; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие. Да проявява отговорност, самоконтрол, коректност и такт, както и търпение и любов при работа с децата.   Личностни качества и умения: Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа; Позитивно настроен спрямо уязвими деца; Способност за работа под напрежение; Отговорен и  гъвкав. Организацията предлага : Възможност за професионално развитие и усъвършенстване; Работа в отдаден и динамичен екип; Принос към една благородна кауза; Много добри условия на труд; Работа на смени при сумирано изчисляване на работното време   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл: hr@detebg.org .   Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Eксперт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“  дава подслон и временна грижа за деца без родители.   Работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.   И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Експерт „Организиране на кампании и Корпоративни комуникации“     Какъв е нашият идеален експерт „Кампании и корпоративни комуникации“?   Много добре организиран и комуникативен.   Притежава отлични умения за работа в екип и е в крак с разработването на дигитални кампании, с цел набиране на дарителски средства.   Желае да бъде част от организация с КАУЗА.     Роля и отговорности:     Създава и организира различни кампании за набиране на средства и привличане на обществена подкрепа за каузите на фондацията;   Разработва иновативни дигитални кампании с цел популяризиране на дейността на фондацията и стимулиране на дарителството, използвайки story telling, онлайн игри и др.;   Дефинира таргет аудиториите на кампаниите и изготвя комуникационна стратегия за изпълнението им в тясно сътрудничество с екип Комуникации;   Умело комуникира основните послания на фондацията;   Създава брийфове и задания към подизпълнители, които ще бъдат въвлечени в реализирането на кампаниите;   Създава и редактира текстове, презентации и отчети, насочени към целевите аудитории на фондация „За Нашите Деца“;   Измерва и анализира резултатите от проведените кампаниите по комуникационни и финансови показатели и планира стъпки за повишаване ефективността им;   Консултира и подкрепя членовете на екипа при изпълнението на кампании, включително изготвя планове и следи за прилагането им;   Следи за добри практики на национално и международно ниво при проектиране на нови кампании и подготвя мониторинг на регулярна база;   Създава продуктивна работна среда и поддържа ефективни взаимоотношения в екипа и организацията, с цел информацията в Организацията да протича безпроблемно, навременно и в пълен обем.     Изисквания:     Образование – Висше образование   Професионален опит в сферата на:   – директния и дигиталния маркетинг; – организиране и планирането на кампании; – управление и развитие на социални мрежи; – водене на преговори;   Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения).   Отлични писмен и говорим български и английски език;   Познания на бизнес средата в България;   Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите.   Опит с визуални програми – предимство   Търговски опит –предимство     Личностни качества:   Отлични комуникационни и презентаторски умения;   Креативност, инициативност и желание за развитие;   Способност за работа под напрежение   Отговорен, самостоятелен, гъвкав, проактивен   Толерантност по отношение на различията   Позитивно настроен спрямо уязвими деца     Организацията предлага:   Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които да поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас  на hr@detebg.org .     Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Експерт „Връзки с обществеността“

By | Свободни Позиции | No Comments

Eксперт „Връзки с обществеността“   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда.   Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции, да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.   Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск. В нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ осигуряваме временна грижа за деца без родители.     За да обезпечим развитието на фондацията и представянето на нашите цели, мисия и постижения, планираме да назначим доказан професионалист на позиция:   Експерт „Връзки с обществеността“   Има интерес към социалната тема, правата на децата и работата за кауза;   ПИСАНЕТО е сред най-развитите му дарби, умее да казва много…с малко, но емоционални и вдъхновяващи думи;   Има интерес към социалните медии и тяхното развитие и иска да се впусне в дебрите на маркетинга за промотиране на КАУЗА;   Общителен е и умее да организира;   Завършил/а е „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ или други сходни.     Роля и отговорности:   Развива и налага бранда на организацията; Популяризира дейността на фондацията, поддържа и развива  нейните он-лайн канали, включително в социалните мрежи; Подготвя информация и материали за работата на организацията и нейните каузи и ги прави достъпни за ключовите аудитории през различните комуникационни канали, включително международните мрежи, чийто член е организацията; Актуализира, развива и популяризира институционалната страница на фондацията, като гарантира най-висока степен на съответствие с международните стандарти и тенденции в бранша; Следи общия контекст, в който работи фондацията и информира екипа за новини от интерес на организацията; Следи и привежда до знанието на мениджмънта инициативи, програми или мерки за публичност на държавни институции, Европейската комисия или други национални структури в областта на детското благосъстояние; Организира, консултира и подкрепя членовете от екипа на фондацията за повишаване на презентационните им умения; Поддържа и развива активни отношения и партньорства с журналисти, медии, ПР и рекламни агенции, включително чуждестранни; Осигурява протоколната дейност на фондацията.     Професионални компетенции:   Образование в сферата на: Връзки с обществеността, Журналистика, Масови комуникации, Маркетинг и реклама, или други сходни; Минимум 2 години опит на подобна позиция; Опит в работата с WordPress, InDesign, Photoshop; Работа с различни социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Instagram и др); Отлична езикова грамотност и способност за създаване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing); Публикации и материали в сферата на социалната проблематика и корпоративната социална отговорност ще носят предимство; Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения); Шофьорската книжка ще се счита за предимство.   Личностни качества и умения:   Отлични комуникационни и презентационни умения; Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти; Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда; Организираност, лоялност и коректност;   Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип Динамична и иновативна среда на работа Коректни условия на труд Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на hr@detebg.org .   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Организационно развитие

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Организационно развитие   Фондация „За Нашите Деца“ вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.   Търсиш възможност да общуваш с много нови колеги и клиенти?   Искаш да си част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства?   Проявяваш интерес към това как функционират административните процеси в една организация?   За теб развитието и ученето през практиката е вaжно?   Ако отговорът на тези въпроси е „да“, тогава ти си човека, когото търсим за позицията:   Стажант в екип „Организационно развитие“   Предлагаме ти възможност да участваш в стратегическото и оперативно развитие на фондацията. Това включва и запознаване с работата на всички отдели и предизвикателствата, пред които те се изправят. Освен това стажът ще бъде ориентиран и към работа със съмишленици на фондацията, включително представители на дипломатическия сектор, институции и други обществени лидери.   В рамките на този стаж ще имаш възможността:    с подкрепата на своя ръководител да се включиш в организирането на едни от най-вълнуващите събития със стратегически партньори на фондацията; да се включиш в проучване на основните заинтересовани страни, които имат принос за развитието на фондацията и услугите, които предоставяме; да допринесеш за развитието на отношенията със стратегически важните за развитието на фондацията партньори; да приложиш знанията, които имаш до момента; да развиеш професионалните си и лични качества; да работиш сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит.     Какво очакваме от кандидата:   да владее английски език на отлично ниво; да умее да обработвате бързо нова информация; да умее да съставя структурирани и ясни текстове; да се чувства комфортно с употреба на продуктите на MS Office; да умее да работи самостоятелно и в екип; да проявява отговорност към поставените задачи; да има силна мотивация за развитие и проактивност; да има висока езикова култура,     Ако стажът ти се струва интересен, може да кандидатстваш като изпратиш CV на имейл: hr@detebg.org   Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в офиса находящ се в кв. Сердика, ул. Гюешево № 21.   Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация „За Нашите деца“ и ще получат сертификат за преминат стаж.   Ако не успееш да откриеш отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържеш с Мая Данова, Експерт „Човешки ресурси“ – телефон 0889 508 587.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на…

Read More

Експерт Комуникации и социални мрежи

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт Комуникации и социални мрежи   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ за деца без родители и развиваме още много други дейности, в помощ на децата и семействата в риск.   Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция експерт „Комуникации и социални мрежи“.    Какъв е нашият идеален експерт „Комуникации и социални мрежи“?   Има интерес към социалните медии и тяхното развитие. Умее да казва много…с много малко, но емоционални и вдъхновяващи думи.   Иска да се впусне в дебрите на маркетинга за промотиране на КАУЗА     Експерт Комуникации и социални мрежи   Роля и отговорности:   Създава и прилага ефективни комуникационни стратегии, насочени към разнообразни аудитории – медии и широка общественост, институции и бизнес сектор, други неправителствени организации, вътрешни комуникации; Създава и изпълнява годишна комуникационна онлайн стратегия, целяща достигането до нови аудитории, съобразно целевите групи на фондацията; Участва в планирането и реализирането на публични събития и кампании; Изгражда, оптимизира и популяризира институционалната страница на фондацията и профилите й в социалните мрежи; Реализира он-лайн и медийни кампании за фондонабиране и промотиране на КСО-дейността на фондацията; Изготвя мониторинг и анализ на медийната, политическата и обществената среда; Съдейства за изработването и разпространението на информационни и промотиращи материали на фондацията (видео продукти, печатни материали).   Изисквания:   Образование в сферата на масовите комуникации: „Журналистика“, „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“  или други сходни; Поне 2 години опит на подобна позиция; Опит в работата с WordPress, Indesign, РhotoShop. Работа с различни социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Instagram и др.); Отлична езикова грамотност и способност за изписване на въздействащи текстове на български и на английски език (content writing); Публикации и материали в сферата на социалната проблематика ще се ползват с предимство; Компютърна грамотност (MS Office, CMS, софтуер за обработка на изображения); Шофьорската книжка ще се счита за предимство.   Личностни качества и умения:   Отлични комуникационни умения; Проактивна и адаптивна личност; Високи етични принципи и разбиране за отговорностите при работа с деца и семейства в риск; Способност за бързо взимане на ефективни решения; Желание за учене и развиване на нови умения, включително в областта на иновативните технологии и комуникационни тактики.   Организацията предлага:   Работа във високо-мотивиран и професионален екип, отдаден на кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография в срок до 29 Юни 2019 г. на имейл: hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на имейл: hr@detebg.org.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Стажант Корпоративна социална отговорност

By | Свободни Позиции | No Comments

Стажант Корпоративна социална отговорност   Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.   За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!   Като част от нашия екип, твоите задачи и отговорности ще включват: – Дизайн на грамоти, картички и други материали. Опит с Illustrator и/или друга програма за обработване на текст и изображения – задължителен. – Изготвяне и редактиране на текстове на български и английски език. Превод. – Актуализиране на Salesforce базата. Проучване на нови фирми, които да добавим към нея. – Сканиране и разпределяне за изпращане на свидетелства за дарение и друга кореспонденция с дарители. – Мониторинг на сайтовете на компаниите-дарители на фондация „За Нашите Деца“ с цел събиране на информация за техни празници, събития, награди и др. поводи. – Проучване на инициативи и кампании на други НПО в България и в чужбина. – Подкрепа при други технически задачи: рамкиране, изработване и закупуване на подаръци; опис и остойностяване на материални дарения и др.   Стажантската ни програма е подходяща за теб, ако: – Си студент в специалност „Масови комуникации“, „Маркетинг“, „Връзки с обществеността“ и други сходни. – Имаш висока писмена култура на български и английски език. – Желаеш да подкрепиш важна социална кауза чрез развиване на професионалните си умения. – Искаш да опознаеш културата в една от най-големите неправителствени организации в България.   Имаш възможност да кандидатстваш чрез:  – CV в Europass формат на e-mail: hr@detebg.org   За позицията не се изисква предишен опит. Стажът продължава три месеца. След успешно преминат стаж, ще получиш сертификат. За повече информация се свържи с Вероника Игнатова, Експерт „Човешки ресурси“ на тел. 0889 508 587.   Вижте разказа на Свилена Петрова, един от нашите стажанти, ТУК.   Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите…

Read More

Експерт Човешки ресурси

By | Свободни Позиции | No Comments

Експерт Човешки ресурси   Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.   Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър. И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:   Експерт Човешки ресурси     Роля и отговорности: Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“; Разработва процедури за подбор, измерващи професионално значимите качества на кандидатите; Организира и провежда центрове за оценка на кандидати и служители след съгласуване с Мениджър ЧР; Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции, при спазване на Закона за защита на личните данни и политиката по GDPR; Анализира и проучва пазара на труда, дава предложения за нови канали и тактики за подбор на служители за различните направления на фондацията; Следи тенденциите в пазара на труда, дава предложения за промяна на длъжност, задължения и заплащане; Координира стажантската и доброволческата програми на фондацията; Представя фондацията на кариерни форуми; Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители в работата; Координира административните процедури за назначаване, промяна в Трудовите договори и прекратяване на служители с ТРЗ; Организира и координира процеса на оценка и анализира ефективността на системата за оценка на служителите; Поддържа в актуалност органиграмата и информацията на сайта, свързана с екипа и откритите процедури за подбор; Дава предложения за промени в организационната структура в рамките на предоставените правомощия; Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията   Професионални компетенции: Висше образование в подходяща специалност – „Психология“, „Управление на човешките ресурси“, „Администрация и управление“ и др.; Минимум 1 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР; Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики; Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация; Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint); Много добро владеене на английски език.   Личностни качества и умения: Отлични комуникационни и презентационни умения Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда Организираност, лоялност и коректност Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.   Организацията предлага: Работа в организация отдадена на кауза Работа във високо-мотивиран и професионален екип Коректни трудово-правни взаимоотношения Обучения за личностно и професионално развитие   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 29 Май 2019 г. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.   Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, Старши експерт Развитие на човешките ресурси, на hr@detebg.org или 0889 508 587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More

Експерт Организационно развитие

By | Свободни Позиции | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” вече 27 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.   За да обезпечим развитието на фондацията и представянето на нашите цели, мисия и постижения, планираме да назначим доказан професионалист на позиция:   Експерт Организационно развитие    Роля и отговорности:  Съдействa за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери; Съдействa за стратегическото и оперативното планиране на фондацията; Координира стратегически за развитието на организацията проекти; Работи съвместно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията; Допринася за поддържане на добрия имидж на фондацията, за промотиране на дейността и постигнатите резултати пред външни публики; Представлява организацията на различни форуми, събития и мрежи; Прилага всички актуални методи за постигане на развитие на организацията; Организира и съхранява всички документи, свързани със законната дейност на организацията   Професионални компетенции:  Висше образование в сферата на Връзки с обществеността, Международни отношения, Политология или сходни на тях специалности; Умение за ефективна работа в екип със служители от всички нива на организацията; Отлични аналитични умения; Отлично владеене на английски език; Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Canva).   Личностни качества и умения: Отлични комуникационни и презентационни умения; Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти; Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда; Организираност, лоялност и коректност; Креативност и умения да генерира нови и нестандартни идеи.   Организацията предлага: Работа във високо мотивиран и професионален екип; Динамична и иновативна среда на работа; Коректни условия на труд; Обучения за личностно и професионално развитие.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете Мая Данова, Старши експерт „Човешки ресурси“, на 0889 508 587. Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на…

Read More