Свободни позиции

Детегледач

By | Свободни Позиции | No Comments

Детегледач   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Детегледач   Основни задължения:    Насърчава развитието на децата и емоционалното им благополучие. Спазва часовете за хранене, менюто по график, грамажи. Поддържа домакинството в къщата. Работи в екип с останалите хора в живота на децата. Познава и прилага стандартите на услугата Детска къща. Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Учатва в обучения. Отговаря за социализиращите дейности на децата подходящи за съответната възраст и индивидуални особености. Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения. Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености. Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща. Активно организира, участва и отговаря за организирането и подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия. Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години. Осигурява физическа грижа за децата в къщата. Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди.     Изисквания и необходими компетенции:     Образование – средно; Опит в отглеждането и грижата за деца; Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността; Кандидатите да не са лишавани/ограничавани от родителски права; Добро психическо здраве; Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства; Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата; Готовност за работа в екип, обучение и развитие. Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт. Да проявява търпение и любов при работа с децата.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Счетоводител

By | Свободни Позиции | No Comments

Счетоводител   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Счетоводител   Основни задължения:     Актуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията Водене на каса в лева и валута; Kонтрол върху касовата отчетност; Отчетност на разходи за доставчици и плащания към тях; Подпомагане бюджетните разпоредители във фондацията при управление на разходите по различни дейности Изготвяне на справки и отчети, свързани с получени средства от дарения и тяхното разходване за ДДД; Изготвяне и подаване на месечни отчети за държавно делегираните дейности и проекти, които Фондацията изпълнява; Изготвяне на изискуеми според българското законодателство справки и декларации Пасивно интернет банкиране.     Изисквания и необходими компетенции:     Висше образование, направление Икономика Минимум 2 години професионален опит, като счетоводител Опит в работа с бюджети Опит в работа с проектно отчитане Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство Умения за изработване на аналитични справки и отчети Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство) Познания по английски език (предимство)     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Административен мениджър, гр. Пловдив

By | Свободни Позиции | No Comments

Административен мениджър, гр. Пловдив   Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Вие можете да станете част от нашия екип в град Пловдив на позиция:     Административен мениджър   Основни задължения:     Участва в окомплектоването на проектната документация; Управлява експлоатацията и поддръжката на офиса на фондацията в гр. Пловдив; Управлява и координира всички проекти свързани с ремонта и реновацията на обектите на фондацията, като търси и поддържа контакти с различни подзипълнители при спазване на вътрешните процедури; Работи за създаване на благоприятна среда на работа за всички служители на фондацията в Пловдив, като предприема всички мерки за облагородяване на офис пространството по подходящ начин и чрез различни инициативи; Контролира разходната част свързана с поддръжката и експлоатацията на офисите на фондацията; Отговаря за организирането на административните дейности в Централен офис на фондацията в град Пловдив; Управлява архива на фондацията в гр. Пловдив; Поръчва канцеларски материали по заявка на всички отдели; Поддържа Регистри; Управлява и отговаря за имуществото, офис техника и материалните активи; Координира служебната кореспонденция; Управлява договорите за административно обслужване на офиса, качеството на услугата и отношенията с доставчиците; Участва в комисии за избор на доставчици; Изготвя справки при необходимост; Координира и осъществява всички дейности по осигуряване на ЗБУТ; Ментор на стажанти административни дейности.     Изисквания и необходими компетенции:     Висше образование – Бизнес администрация/Публична администрация/Икономика; Минимален професионален опит – 2 години на сходна позиция; Опит в областта на фасилити мениджмънта; Умения за администриране и координиране на процеси; Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint) Отлични умения за писмена и устна комуникация; Опит в работа в екип; Опит в работата и комуникация с държавни и общински организации и техните териториални поделения, ВиК, енергоразпределително дружество и др. Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство.     Ние предлагаме:   Работа в организация с кауза; Коректни трудово-правни взаимоотношения; Дългосрочни и развиващи ангажименти; Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни; Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.     Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно… Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

Координатор в социална услуга

By | Свободни Позиции | No Comments

Координатор в социална услуга     Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.   Предстои да разкрием Комплекс за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работи комплекса.     Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:     Координатор в социална услуга   Роля и отговорности:   Актуализира текущо изпълнението на бюджета на Центрове за обществена подкрепа към Фондация „За нашите деца“. Отговаря за събирането и обработването на данни в центровете за обществена подкрепа. Отговаря за изготвяне на периодичната външна отчетност към ДСП и Столична община на центровете за обществена подкрепа. Отговаря за създаването и поддържането на регистрите на центровете за обществена подкрепа. Участва в организирането на Обществените съвети и други събития на ЦОП. Събира заявки за нуждите на центровете за обществена подкрепа, подава заявки за зареждане на центъра с канцеларски, хигиенни и почистващи материали. Изготвя месечни справки за предоставената материална и финансова подкрепа. Обработва и съхранява ОВ на клиентите на центровете за обществена подкрепа. Отговаря за архивирането и съхранението на архива центровете. Съвместно с ръководител направление „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“ отговаря за годишното планиране на работата на ЦОП. Отговаря за спазване на документалните изисквания към ЦОП, спрямо Наредбата за критерии и стандарти в социалните услуги.     Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:     Професионални компетенции:     Образование – Висше образование: „Социология“, „Психология“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Публична администрация“.   Специални умения и знания:   Отлчна компютърна грамотност; Отлични комуникативни умения – устно и писмено; Умения за работа в екип; Умение за управление на времето; Умение за работа с уязвими групи.   Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…   Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю. Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Станислав Иванов, Експерт „Човешки ресурси“, на s.ivanov@detebg.org или 0889508587.   Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД….

Read More

 Стажантски позиции