Конкурси

ИЗБОР НА ВЪНШЕН  ОЦЕНИТЕЛ

By | Конкурси | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ е българска неправителствена организация, която вече 25 години защитава правата на децата в България и работи в партньорство с децата, семействата, общностите, местната и изпълнителната власт за осигуряване на щастливо детство в сигурна семейна среда на всяко…

Read More

Избор на изпълнител за дизайн и предпечат на резюме и дизайн на изследователски доклад

By | Конкурси | No Comments

Техническо задание за избор на изпълнител на дизайн и предпечат на резюме и дизайн на изследователски доклад: „Ранното детско развитие в България: погледи отвътре“   Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете” и работи от 1992 г. в България. Днес фондация „За Нашите Деца”, водена от визията си за развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България, предоставя професионални социални услуги за деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения. Една от основните цели на организацията е да се застъпва активно за изграждане на среда, която в най-висока степен благоприятства развитието и благосъстоянието на всички деца на възраст от 0 до 7 години в…

Read More