458 деца, родители и специалисти подкрепи фондация „За Нашите Деца“ чрез теренна работа по проект „Грижа в ранната възраст“

By 28/07/2017Новини

458 деца, родители и специалисти подпомогна само за първите шест месеца от годината проект „Грижа в ранната възраст“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация ОУК.

 

Общо 148 деца, 245 родители и 56 специалисти получиха подкрепата на мултидисциплинарния ни мобилен екип от специалисти – психолог, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и рехабилитатор. През последните шест месеца те работиха директно с деца, семейства и специалисти от УМБАЛ – Пловдив, 1 МБАЛ – София и СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев – София, като част от партньорството ни със здравните заведения. Екипът подкрепя и приемните деца и семейства от нашия Център по приемна грижа, и бебетата от детската ни къща.

 

В болничната среда мобилният екип продължава да подпомага здравните специалисти чрез дейности по развитие на здравно-социален модел на грижа към детето и семейството. Само за последните шест месеца специалистите по проекта работиха с  113 лица от УМБАЛ – Пловдив, 73 лица от 1 МБАЛ – София и с 210 лица от СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев, като извършиха специализирани консултации, обучения и дискусионни формати, насочени към здравни специалисти и към родители. Мобилният екип работи директно с настанените в болниците деца за намаляване на вредата от дългия болничен престой, превенция на уврежданията, социализация чрез различни образователни и развиващи уменията дейности за деца. Обученията и дискусионните групи за родители и здравни специалисти обхванаха теми като „Недоносени деца“, „Здравословна диета и режим на хранене при деца до 7 годишна възраст“, „Комуникация на работното място – специалисти и родители“ и други.

 

Достъпът до всички услуги по проекта е напълно безплатен. Специалистите работят на място в секторите, в които здравните специалисти оказват медицинска грижа за бебетата и децата.

 

До месец юни в УМБАЛ – Пловдив подкрепихме 15 недоносени деца, които преминават през услуга за късно проследяване – от тяхното изписване до 3 годишна възраст. С всяко от тях по индивидуална програма работи дългосрочно кинезитерапевт. Подкрепихме 93 родители и 5 здравни специалисти с консултации за здравословното състояние и психичното здраве на децата. Фондация „За Нашите Деца“ ще подкрепи и ремонта и оборудването на рехабилитационен кабинет към Отделението по неонатология с цел да се създаде максимален комфорт на децата, ползващи услуги по рехабилитация.

 

За първите 6 месеца от годината в 1 МБАЛ – София мобилният екип по проекта работи директно с 26 деца, настанени в отделението за недоносени деца, консултира 36 родители и подпомогна 11 здравни специалиста на място в отделението. Деца в стабилизирано здравословно състояние бяха настанени в специално ремонтираната от фондацията, с подкрепата на наши дарители, детска стая, която създава уют и комфорт за бебетата – условия, по-близки до домашната среда.

 

В детската педиатрия в град София, СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев, подкрепихме 74 деца, 108 родители и 28 здравни специалисти. Настанените деца в ранна възраст (0-7 г.) в болницата имат достъп до социализиращи дейности като арт ателиета, моделиране и образователни игри. Специалистите на мобилния ни екип продължават да подкрепят чрез специализирани консултации родителите на настанените деца и здравните специалисти от детските отделения.

 

Изпълняваният от фондацията проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК, има за основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и чрез пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас