Новини

Последни новини

Над 40 неправителствени организации учредиха Алианс за ранно детско развитие

By | Новини | No Comments

На 16 октомври 2018 г. в гр. София повече от 40 неправителствени организации, образователни институции и физически лица учредиха Алианс за ранно детско развитие. На срещата днес фондация „За Нашите Деца“ бе избрана да бъде един от членовете на координационното звено, заедно със Сдружение „Дете и пространство“ и Сдружение „Клуб на нестопанските организации“- Търговище.   Обединението има за цел мобилизира усилията на своите членове и партньори за осигуряване на пълноценна среда за развитие на потенциала на всяко дете в ранна възраст. Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната Здравна организация са партньори на Алианса.   Ранните години от живота – от раждането до прехода към училище, имат голямо значение за  психическото и физическото здраве, поведението, ученето през целия живот и цялостното благополучие на човека. Нарасналото разбиране в световен мащаб за значимостта на този период за изграждането на личността и нейната социална и икономическа реализация, постепенно поставиха инвестициите в ранните години във фокуса на публичните политики в  много страни. През последните години тези въпроси намериха отражение и в обществените дискусии в България, свързани с грижите за малките деца и техните семейства.   За да постигне своята мисия за най-добро начало в живота на всяко дете в България, Алиансът ще  работи за утвърждаване на ранното детско развитие като политически и обществен приоритет. Ще се фокусира също върху укрепване на националните системи в областта на здравеопазването, социалната закрила и образованието за насърчаване на ранното детско развитие. Той ще реализира дейности по разпространение на опит и знания сред професионалисти и родители, застъпничество за политики, които осигуряват пълноправни възможности за развитие, както и за създаване на подкрепяща обществена среда и нагласи към правата и благосъстоянието на най-малките членове на обществото ни….

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ с проект в подкрепа на ранното детско развитие в Пловдив

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ започва проучване на степента, в която услугите за подкрепа на ранното детско развитие в гр. Пловдив отговарят на нуждите на децата и техните семейства. То ще бъде реализирано с партньорството на Институт за изследване на населението и човека към Българската академия на науките по проект „Нека има светлина – шанс за развитие за всяко дете“, който организацията спечели по програма „Ранно детско развитие“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“.   Планираното проучване е първа стъпка към подобряване на политиките и практиките по отношение на ранното детско развитие в града. Резултатите от него ще подкрепят застъпнически дейности на местно ниво за реформиране и оптимизиране на услугите за подкрепа на ранното детско развитие, с фокус върху услугите, насочени към уязвими групи от населението.   Според Областната стратегия за развитие на социалните услуги, само в град Пловдив 2416 деца с увреждания и трудности в развитието получават месечни помощи за деца с увреждания, а други 1385 деца са определени като деца със специални потребности. Tези данни вероятно са значително занижени спрямо реалния брой деца с увреждания, живеещи в семейна среда в Пловдив. От публично достъпните данни не е ясно колко от тези деца са в ранна детска възраст, нито колко от тях живеят в условия на социален риск – бедност, социално изключване, дискриминация на база етническа принадлежност и др.   Изследванията показват, че по-голямата част от настанените в резидентен тип грижи деца са с увреждания и специални нужди. В регистъра за осиновяване при условията на пълно осиновяване за 2017 г. от 1227 вписани деца, 1047 с увреждания. Тези деца са изложени на най-висок риск да бъдат изоставени и да прекарат първите и най-важни години от живота си в изолацията на социалните институции.   Наблюденията на фондация „За Нашите Деца“ в Пловдив сочат, че този проблем е особено изявен в общностите, в които са налице високи нива на бедност и социално изключване, вкл. ромската общност в града.   В същото време, въпреки този риск, в Пловдив съществува недостиг на услуги в общността, които да подкрепят децата с увреждания и забавяне в развитието и техните семейства. Точният брой и видовете услуги за подкрепа на семействата са неясни, както и техния обхват и качество. Затова една от целите на проекта, които си поставя Фондация „За Нашите Деца“ е да набави част от липсващата информация относно услугите за ранно детско развитие в града.   Проектът е на стойност 19 946.50 лв. и предвижда въз основа на данните от изследването да бъдат изготвени препоръки за оптимизиране на системата от услуги за подкрепа на ранното детско развитие и ранната детска интервенция в Пловдив.   В рамките на проекта ще бъдат проведени интервюта с представители на Община Пловдив, отдел „Закрила на детето“ и Регионална здравна инспекция, а също така ще бъдат извършени проучвания сред професионалистите, работещи в услуги за подкрепа на ранното детско развитие, както и сред родителите на деца с увреждания и проблеми в развитието.   Договорът за изпълнението на проекта бе подписан от изпълнителния директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и Сара Перин – Изпълнителен директор на фондация „Тръст за социална алтернатива“.   Срокът за изпълнение на проекта е 01 октомври 2018 – 15 март 2019 година.   Подкрепата за Фондация „За Нашите Деца“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „За Нашите Деца“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните…

Read More

Трима представители на фондация „За Нашите Деца“ включени в междуведомствения екип за разработване на Национална стратегия за ранно детско развитие

By | Новини | No Comments

Изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова пое заместник председателското място в междуведомствената работна група за изготвяне на проект на Национална стратегия за ранно детско развитие.   Председател на работната група е зам. министърът на образованието Деница Сачева, в състава й са включени представители на министерствата на образованието, труда и социалната политика, здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, университети, браншови организации, УНИЦЕФ, неправителствени организации, работещи в сферата на закрилата на децата и ранното детско развитие. В подготовката на този стратегически документ участие от фондацията ще вземат и Ваня Кънева – ръководител „Проекти и застъпничество“ и Цвета Недева – старши експерт „Методики и анализи – ранно детско развитие“.   Приемането на Национална стратегия за ранно детско развитие е цел, по която фондация „За Нашите Деца“ работи активно и целенасочено. Към постигането й е насочена и работата на организацията по финансирания от Фондация „Оук“ проект „Грижа в ранната възраст“, който изследва влиянието на здравната, социалната и образователните системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност. Резултатите от проведеното съвместно с БАН и сдружение „Дете и пространство“ мащабно проучване на тема „Ранното детско развитие в България“ бяха представени и дискутирани през пролетта на тази година на конференция „Визия за ранното детство в България“, в която се включиха водещи български и международни експерти. Форумът обсъди изведените по време на изследването ключови препоръки за подобряване на работата на системите около детето, с цел да бъде подкрепен започналия процес по изготвяне на Национална стратегия за ранното детско развитие.   Междуведомствената работна група е създадена със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който е определил срок за изготвяне на проекта на Национална стратегия за детето 31 декември…

Read More

Деца помагат на деца или как момче от Стара Загора и момиче от Бангладеш дадоха късче от себе си за най-уязвимите деца

By | Новини | No Comments

Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца“, състояла се на 4-ти октомври т.г., се проведе в името на това всяко дете в България да живее в сигурна семейна среда и да се радва на пълноценни грижи.   Благотворителното наддаване предложи на всички участници повече от 70 специално селектирани творби на изкуството, дарени или предоставени от повече от 30 български и световноизвестни майстори на четката. На особено внимание и интерес се радваха две специални картини, които освен пленяващи с красота и отлична изработка, спечелиха сърцата на гостите и със своята история.   Автор на една от картините е единадесетокласникът от Националното училище по пластични изкуства и дизайн „Акад. Д. Узунов“ в гр. Казанлък Исус Русев, а тя бе предоставена специално за наддаването от Президента на Република България Румен Радев. „Момиче с лавандула“ е рисувана с бои от лавандулово масло, специално за Арт вечерта на добродетелите, и носи неповторимия емоционален заряд на своя майстор, който е отраснал в дом за деца „Мария Терезия“ в гр. Стара Загора и е дълбоко съпричастен с каузата.   „Искрено се надявам картината, на която съм нарисувал едно българско момиче от Долината на тракийските владетели, да завладее сърцето на колекционер и парите да послужат за подкрепа на деца в риск,“ пише бъдещият художник в писмото си до президента.   Началната цена на картината бе 0 лв., но тя предизвика голям интерес сред участниците в наддаването и съревнованието помежду им вдигна цената ? до 1000 лв.   Втората картина, която носи колоритното име „Обичам да се къпя в дъжда с жабите“, е творба на 12-годишната Хумаира Хабиб Орони, дете от Бангладеш, което вече може да се гордее съв световни признания за творческите си умения. Картината е наградена на IV- ия Световен конкурс за детска рисунка през 2016 г., а пътя си до Арт вечер на добродетелите картината намира, благодарение на Министерството на култура на Република България, което я предостави за наддаването безвъзмездно. След оспорвано наддаване тя намери своя притежател срещу сумата от 800 лв.     Тези две произведения на изкуството са доказателство за това как не се изисква много, за да помогнеш на деца в уязвимост. Със своя талант, голямо сърце и доброта, Исус от Стара загора и Хумаира от далечен Бангладеш помогнаха за това повече деца като тях да имат шанса да живеят със свое семейство, да се развиват и да се превърнат в успешни млади хора, които един ден да отвърнат с добро и да дарят надежда, перспектива, увереност и опора на други деца.   Екипът на фондация „За Нашите Деца“ вярва, че само инвестицията в ранното детство и насърчаването на развитието на децата още от първия ден, имат силата да изградят силно и осъзнато общество, готово винаги да подаде ръка. Вече 26 години те работят за това в България да има повече силни и здрави семейства, в които обичани и щастливи да растат деца, които ще се превърнат в пълноценни и  успешни възрастни.   През изминалия повече от четвърт век фондацията е подкрепила над 12 000 деца и семейства….

Read More

Курс „Първи грижи за новороденото“ проведохме в гр. Пловдив

By | Новини | No Comments

Как да къпем бебето? Как да го храним? А какво да правим, когато плаче?   На тези и още много въпроси отговорихме по време на курса „Първи грижи за новороденото“ в гр. Пловдив. Обучението се организира редовно и е абсолютно безплатно за всички настоящи и бъдещи майки и татковци и по традиция се води от специалистите на фондация „За Нашите Деца“ от Център за обществена подкрепа „За деца и родители” и д-р Диана Аргирова, педиатър и неонатолог, завеждащ отделението за недоносени към УМБАЛ-Пловдив.   Сред теорията, в която се впуснаха специалистите заедно с родителите, бяха основните моменти от живота на новороденото бебе, различните хигиенни средства и необходима козметика, както и полезни съвети и насоки за успешно кърмене и някои специфични ситуации като оригване, задавяне, колики. Майките и татковците имаха възможността да опитат да изкъпят и преобуят бебето.   Всички 24 родители си тръгнаха удовлетворени, усмихнати и пълни с нови знания и умения как да родителстват ефективно. А един от татковците беше толкова ентусиазиран, че дори по време на почивката се упражняваше.   „Чувствам се много по-спокоен и подготвен, защото ми позволихте да преоблека бебето,“ сподели ни той.   Следете на нашата страница за следващите курсове „Първи грижи за…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ се среща с Уницеф

By | Новини | No Comments

През изминалата седмица нашият Изпълнителен директор Иванка Шалапатова и Ваня Кънева, Ръководител „Проекти и застъпничество“, проведоха среща с новия Представител на УНИЦЕФ за България, д-р Джейн Муита.   Г-жа Шалапатова представи фондация „За Нашите Деца“ и работата ни за подобряване на благосъстоянието на децата в България през последните 26 години. Д-р Муита разказа за приоритетите в програмата на УНИЦЕФ, които са свързани с подкрепа за ранното детско развитие, закрила на най-уязвимите деца, борба с насилието срещу децата във всички негови форми, образованието, детското правосъдие и други.   Заедно те обсъдиха възможностите за партньорство по линия на ранното детско развитие и ранната интервенция за децата с увреждания и забавяне в развитието. Д-р Муита прие поканата на нашия екип да посети нашия Център за обществена подкрепа „Св. София“, който планираме да превърнем в интегриран Комплекс за ранно детско…

Read More

Президентът Румен Радев подкрепи Арт вечер на добродетелите с картина на млад художник от дом „Мария Терезия“ в гр. Стара Загора

By | Новини | No Comments

Единадесетокласникът от Националното училище по пластични изкуства и дизайн в гр. Казанлък Исус Русев е автор на картината, която президентът Румен Радев дари в подкрепа на каузата на благотворителното наддаване Арт вечер на добродетелите.   „Момиче с лавандула“ е рисувана с бои от лавандулово масло, специално за Арт вечерта на добродетелите и е една от изненадите на вечерта. „Искрено се надявам картината, на която съм нарисувал едно българско момиче от Долината на тракийските владетели, да завладее сърцето на колекционер и парите да послужат за подкрепа на деца в риск“, пише бъдещият художник в писмото си до президента. Той приема с гордост поканата на президента Румен Радев да участват заедно в благотворителното събитие Арт вечер на добродетелите, организирано от фондация „За нашите деца“.   Исус е ученик в 11 клас на Националното училище по пластични изкуства и дизайн в гр. Казанлък и е сред младежите, включени в президентската инициатива „Подкрепи една мечта“.   Талантът му да рисува забелязва директорката на дома в Стара Загора г-жа Латинка Петрова и още в 5 клас Исус започва да учи в националната гимназия. „Рисуваше с дясната ръка, а пишеше с лявата“, припомня си г-жа Петрова. В следващите години учителите и негови ментори от гимназията развиват таланта и интереса му към изкуството. На приемните изпити след 7 клас Исус получава оценка 6.00 и е приет в паралелка с профил „Изящни изкуства“.   „Щастлив съм, че мога да помогна на други деца като мен“, казва Исус и отправя благодарност към всички, които са повярвали в него и таланта му да рисува.  …

Read More

51 850 лв. набра Арт вечер на добродетелите в подкрепа на сигурната семейна грижа за деца

By | Новини | No Comments

51 850 лв. бяха набрани по време на благотворителното наддаване Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца“. Цялата сума ще бъде инвестирана от фондация за благотворителни цели.   Искам да Ви благодаря, защото с тези средства можем да спасим много деца. И това е защото Вие сте тук, защото Вас Ви има и искам да Ви уверя, че аз и екипът на фондация „За Нашите Деца“ ще направим всичко по нашите сили тези средства да променят още много детски съдби, обърна се към всички участници в наддаването изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова.   С набраните средства екипът на фондация „За Нашите Деца“ ще подкрепи 20 здравни специалисти в София и Пловдив с обучения, консултации и организирани дискусионни групи. Родителите на 150 деца от родилни и неонатологични отделения ще получат възможност да бъдат консултирани и обучени от специалист за това как най-добре да се грижат за своите бебета.  40 деца в ранна възраст ще включим в различни иновативни дейности, които ще реализираме по програмата „Да учим заедно“, дейности със стимулиращи развитието играчки, които ангажират децата във въображаема игра и ги учат на цветове, пространствени възприятия, развиват тяхната фина двигателна координация и езикови умения, както и умения за слушане, въображение и творческо мислене, себеизразяване и увереност. Ще ги направим по-сигурни в изграждането на приятелства с връстници и обгрижващи, както и в решаването на проблеми по забавен и креативен начин. 250 родители ще подкрепим в намирането на работа, уменията за семейно бюджетиране и други професионални обучения, така че те да бъдат уверени в сложната задача на родителстването.   120 представители на културния, бизнес и дипломатически елит на страната, хора с изразен интерес към изкуството и истинско желание да допринесат за по-доброто бъдеще на децата в България, наддаваха за повече от 70 специално селектирани творби на изкуството, дарени или предоставени от повече от 30 български и световноизвестни майстори на четката. Имаше разбира се и изненади, сред които и картината „Момиче с лавандула“, дарена от Президента на Република България Румен Радев, две картини на известния български склуптор и художник Ставри Калинов, дарени от Министерство на външните работи и картина „Обичам да се къпя в дъжа с жабите“, дарена Министерство на културата. Другите неочаквани предложения на Вечерта бяха картина на турската художничка Ялмур Тезджан-Станкулов, дарена лично от нея, и недовършената, но обогатена с наистина силен емоционален заряд, картина, дело на Н.Пр. Сри Астари Расджид, посланик на Република Индонезия и дипломатически партньор на събитието тази година.   Децата са нашето бъдеще. Те са продължение на нас. Те ще изследват повече знания в своето време, за да добавят към човешкото наследство… За мен е чест, че съм поканена от онези, които с любов и състрадание се грижат за нашите бъдещи поколения. Те са тези, които правят промяната в бъдещето на децата в нужда и променят предопределената им съдба с много любов и мъдрост. Нека се научим на чувствителност и състрадание от тях и да ги окуражим в най-великите им начинания, свързани с това всяко дете да расте в здравословна среда, сподели по време на официалното откриване Н.Пр. Расджид и ни пожела да продължим с мъдрост и любов да променяме бъдещето на децата в нужда.   Водещ на благотворителното наддаване както и през изминалите 8 издания на Вечерта бе един от дългогодишните приятели на фондация „За Нашите Деца“ Игор Марковски. Без неговата подкрепа и тази на неговата фондация „Аполон и Меркурий“, Арт вечер на добродетелите нямаше да се превърне от мечта в реалност.   Арт Вечер на добродетелите” е естествено продължение на осемте успешни издания на „Вечер на добродетелите“ в подкрепа на най-уязвимите деца и семейства. Набраните на тях средства – над 780 000 лв., инвестирахме в каузите Детска къща, приемна грижа, ранно детско развитие и подкрепа за деца с…

Read More

По-малко от ден до ексклузивната Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Утре, 4-ти октомври, ще се проведе дългоочакваното събитие Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца“ и фондация „Аполон и Меркурий“. За да пренесем присъстващите изцяло в света на изкуството и да ги вдъхновим да допринесат за каузата, която тази година е Сигурна семейна грижа за всяко дете, на наше разположение за Вечерта ще е емблематичната Национална галерия „Квадрат 500“.   Очакваме много социално-ангажирани гости, с изявен интерес към изкуството, ключови представители на културния, бизнес и дипломатически елит на страната, които знаят, че инвестирането в развитието на децата още от раждането е основа за постигането на развито и цивилизовано общество в България. Наши специални гости ще бъдат и Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания, Н.Пр. Хасан Улусой, посланик на Република Турция, и Н.Пр. Сри Астари Расджид, посланик на Република Индонезия и дипломатически партньор на събитието.   Вечерта ще започне в 19:00 ч. с уелкъм дринк и дегустация на най-висококачествени марки уиски и шоколад. Нетуъркинг миговете от 19.30 до 20.00 ч. са възможност за гостите да се потопят в спомените на детството, да си направят снимка с Н.Пр. Расджид,  както и да запечатат настроението си в снимка с приятели и други лидери от обществото ни. Докато това се случва, изключителният 14-годишен цигулар Кай Орлинов ще разкаже със своята цигулка история, която ще докосне и най-тънката струна на всяка душа.    В 20:00 ч. Н.Пр. Расджид и Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“, ще открият благотворителното наддаване, което ще предложи на участниците повече от 70 изящни произведения на изкуството, дело на над 30 световноизвестни майстори на четката, както и няколко специални изненади, селектирани специално за събитието. Освен с неповторими изделия, които ще красят техния дом или офис, те ще си тръгнат от наддаването със знанието, че днес са направили инвестиция в свободния млад човек още от неговото раждане.   Вечерта ще завърши с колоритните Дани и Юлия от дует „Мания“, които ще раздвижат кръвта ни в ритъма на дискотечната музика и ще ни забавляват истински.   Средствата, дарени по време на Арт вечер на добродетелите, ще направят възможно екипът на фондацията да бъде опора на над 400 деца и семейства, млади хора и здравни специалисти. Ще разкрием нови социални услуги, за да има все по-малко изоставени бебета и деца в ранна възраст. А за да сме още по-ефективни в подкрепата си към родители в безизходица, ще развием нови услуги за директна работа с тях – обучения в родителски умения; превантивна подкрепа на семействата и децата, в риск от социално изключване; за мобилизиране на родителите за поемане на отговорност при отглеждането и възпитаване на децата си. Ще работим за въвеждане и прилагане на интегрирани политики в подкрепа на развитието на децата в ранна възраст, които да гарантират правото на всяко дете да живее в семейство и да развива своя потенциал.   Защото всяко дете се нуждае от обич, а обичта се сбъдва в…

Read More

Арт вечер на добродетелите 2018 на фондация „За Нашите Деца“ с 3 Сребърни спонсора

By | Новини | No Comments

Три дни остават до най-голямото благотворително събитие на фондация „За Нашите Деца“ – Арт вечер на добродетелите 2018. То ще се проведе на 4-ти октомври, от 19:00 ч.,  в емблематичната зала на Национална галерия  „Квадрат 500“,  пл. „Св. Александър Невски“, ул. „19-ти февруари“ № 1, ет. 5. Събитието е посветено на изкуството, което дарява в подкрепа на това всяко дете да живее сигурно и обичано в семейство. Тази година то се радва на изключителна подкрепа от бизнеса и получи съдействието на три Сребърни спонсора, които споделят вярването, че най-добрата среда за развитие на едно дете е семейството  – „Софийска вода“ АД, адвокатска кантора „Пенков-Марков и партньори“ и „Артекс Инженеринг“ АД.   Екипът на „Софийска вода“ АД за пореден път доказва, че за тях благосъстоянието на децата в ранна възраст е от изключително значение. Освен подкрепа за най-голямото ни благотворително събитие тази година, компанията е традиционен участник в нашата кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие“, а през годините заедно сме реализирали и няколко маркетингови кампании с кауза.   Същите ценности споделя и екипът на адвокатска кантора „Пенков – Марков и партньори“, който показва специално отношение към каузата на фондация „За Нашите Деца“ и активно подкрепя дейността ни в различни формати.   Тази година спечелихме и сърцата на екипа на „Артекс Инженеринг“ АД, които за първи път са наши добродеятели. Стабилност, почтеност, иновативност-  това са трите водещи принципа, по които се ръководи екипа, а тяхна основна отговорност пред обществото е да „връща” терените на своята дейност с подобрена инфраструктура, с екологични и енергийноефективни сгради, с архитектура, заразяваща средата с красота и чувство за гражданска съпричастност.     С дълбоката  ангажираност и активна гражданска позиция на нашите съмишленици от „Софийска вода“ АД, адвокатска кантора „Пенков – Марков и партньори“ и най-новите ни партньори от „Артекс Инженеринг“ АД, ние от фондация „За Нашите Деца“ ще можем да осигурим нужната подкрепа на над 400 деца и семейства в риск в труден за тях момент. Получените средства от Арт вечер на добродетелите ще посветим на развитието и разширяването на палитрата от услуги за семейна подкрепа, така че децата в ранна детска възраст да растат в семейна среда, която ще им даде нови възможности да развиват своя потенциал.   Тази година Арт вечер на добродетелите се радва на подкрепата и на международната минна компания „Dundee Precious Metals – Chelopech” в качеството им на Златен спонсор на събитието, както и на водещата компания в предоставянето на специализирани услуги за събитийната индустрия в България „Sofia Event Group” като Стратегически партньор. Повече за събитието ВИЖТЕ ТУК.    …

Read More

С голям празник и много гости фондация „За Нашите Деца“ отбеляза десетия рожден ден на Центъра за обществена подкрепа „Св. София“

By | Новини | No Comments

С много музика, игри, развлечения, смях и десетки детски усмивки отбелязахме десетия рожден ден на нашия Център за обществена подкрепа „Св. София“. Гостите ни имаха възможност да се превъплътят в истински учени и да правят експерименти, заедно със „Смахнатите професори“ и тяхната „щура лаборатория“. Докато ди-джеят, зареден само с най-обичаните български и чуждестранни хитове, се грижеше за доброто настроение на всички гости,  неповторимите аниматори рисуваха заедно с децата и с магическите си четки преобразиха всички деца в приказни и комикс герои. Подготвихме и грамадна торта, която нашите приятели от сладкарница „Неделя“ ни предоставиха напълно безвъзмездно, а за онези малки и големи гости, които имаха нужда от нещо освежаващо след бурните емоции, партньорите ни „Хармоника“ осигуриха вкусни био вафли и само най-качествените си и здравословни сиропи.   За да уважат празника ни и да ни пожелаят успех в бъдещите проекти и начинания, наши специални гости бяха и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам. министърът на образованието и науката Деница Сачева и председателят на „Държавна агенция закрила на детето“ Елеонора Лилова.   Искам да изкажа благодарност на фондация „За Нашите Деца“ за приноса ? в реализирането на едно голямо дело – деинституционализацията на грижата за деца. Повече от 90% от децата, които бяха в институции през 2010 г., вече са изведени и са в други форми на семейна подкрепа. Това стана благодарение на пионерския дух на доставчици на социални услуги, фондации и неправителствени организации, които заедно с държавните институции, които поведоха този процес и продължават да постигат очакванията и целите, каза министър Петков в своята реч.   Ръка за ръка ще продължаваме заедно, подкрепяме Вашето начинание, благодарим Ви за партньорството. Разчитаме в бъдеще то ще продължи да е все така успешно. Желая Ви успех в реализацията на Стратегията за детско развитие и изграждането на Комплекс за ранно детско развитие. Продължавайте с иновативност, сърце и експертиза да реализирате добрите идеи за децата и техните семейства, добави още той.   За мен е чест да споделя този празник с Вас, защото Вие сте хора, които винаги са проправяли път, които винаги сте мечтаели в България децата да не са просто лично щастие, а осъзнато обществено благосъстояние. Като родители, всички ние имаме отговорност към нашите деца да ги обичаме и да ги подкрепяме, но като общество ние имаме задължение да направим така, че да няма ничии деца. Вашите усилия, Вашата подкрепа за семействата е изключително важна, защото тя послужи за поставяне на началото на много сериозни политики, едната от които и политиката за приобщаващо образование. Най-искрено Ви желая на следващия Ви рожден ден да бъдем в новата сграда на Комплекса за ранно детско развитие. Ние все повече и повече работим заедно и интегрирано и това е пътят, към който ние се стремим, така че направим живота на всяко едно дете смислен, радостен и щастлив!, ни поздрави зам. министър Сачева.   Получихме поздравителни адреси и от председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов, от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, на здравеопазването Кирил Ананиев, от председателя на „Държавна агенция закрила на детето“ Елеонора Лилова, от „Агенция за социално подпомагане“ и от един от най-отдадените ни партньори „Дънди прешъс металс“.   Искрено съм щастлива, че днес на празника ни присъстват толкова много представители на държавната и местни власти, толкова много наши партньори, приятели, и разбира се – деца и семейства. Присъствието на всички вас днес тук, вашата вяра в нас, ни мотивират още по-силно да работим за това да имаме щастливи деца и уверени родители, високо качество на образование и липса на отпадане на децата от училище, и разбира се – равен шанс за всяко дете –  и на детето с увреждания, и на детето, което е изоставено и не е под грижите на своите родители, и на децата, които живеят в бедност,  приветства всички гости Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите…

Read More

Песни, детска глъч и смях ще се носят от Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

На 28 септември фондация „За Нашите Деца“ и приятели ще отпразнуват десетия рожден ден на Център за обществена подкрепа „Св. София“. Водещ на събитието ще е лъчезарната журналистка Ива Дойчинова, която е дългогодишен приятел на фондацията и споделя нашето убеждение, че всяко дете заслужава да расте щастливо и обичано в семейство. За да открие празненството към празника ще се присъедини и прекрасната Анжелина, дъщеря на госпожа Милена Драгийска – изпълнителен директор на „Лидл България“ и член на Консултативния ни съвет. Тя ще поздрави всички гости със специално написаната за нея песен „Страна на доброто“, по аранжимент на известния композитор, инструменталист, поет и певец Хайгашод Агасян.   За да ни поздравят и отправят своите пожелания по случай рождения ден на Центъра, на празника ще присъстват и министърът на труда и социалната политика господин Бисер Петков, госпожа Ева Жечева, директор на „Права на детето“ към институцията на омбудсмана, госпожа Елеонора Лилова, председател на „Държавна агенция закрила на детето“, и други официални гости, с чиято подкрепа ще продължим да работим за изграждане на сигурна и безопасна семейна и обществена среда за всички деца на България.   Празникът ще започне в 15:00 ч., когато ще попътуваме малко във времето и ще се срещнем отново с онези мечтатели и герои, заради които на този ден празнуваме 10 години.  Ще се насладим на голяма, вкусна торта – като за голям празник, ще духнем свещички и всеки ще си пожелае по нещо, след което заедно ще дадем началото на забавленията, защото в крайна сметка затова сме се събрали – за да празнуваме и да се забавляваме.   С много музика, игри, развлечения, смях и десетки детски усмивки ще отбележим важния ден. Гостите ни ще имат възможност да проявят въображението и талантите си в научната сфера, участвайки в „щура лаборатория“. Ди-джей, зареден само с най-обичаните български и чуждестранни хитове, ще се погрижи за доброто настроение на всички гости, а цяла трупа от аниматори ще направи така, че абсолютно всяко дете да се забавлява от сърце. Подготвили сме други неочаквани изненади за нашите малки и големи гости. Защото какво е рожден ден без изненади?   В 16:30 ч. празникът ще утихне, но само за малко. Все пак и най-активните ни гости имат нужда от кратка почивка, в която да вземат глътка въздух и да се насладят на освежаващи напитки и някоя друга вкусотийка. А всички, които все още имат сили и енергия след това, ще могат да потанцуват, да ни покажат гласовите си данни и разбира се – да си направят много цветни снимки, в които да запечатаме спомена за прекрасния празник. Заповядайте заедно с вашето семейство! Ще бъде забавно! Ще бъде зареждащо! Ще бъде…

Read More

Над 70 изящни творби ще очакват участниците на търга на Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Сто и двадесет от най-знатните представители на културния, бизнес и дипломатически елит на страната ще получат уникалната възможност да се сдобият с неповторими произведения на изкуството, специално селектирани за най-голямото събитие на фондация „За Нашите Деца“ Арт вечер на добродетелите.   Повече от 70 изящни творби на над 30 световноизвестни майстори на четката ще предложим на вниманието на гостите ни. Сред шедьоврите са „Пред манастира“, нарисувана от ненадминатата ръка на великия Златю Бояджиев и „Селянин от Симитли“ на големия портретист Иван Мърквичка, чието име е записано със златни букви в историята на културната ни съкровищница от XIX и XX век. Участниците в търга ще могат да наддават и за една от най-ранните творби на българския живописец от чешки произход Ярослав Вешин „Пивница“ от 1884 г., отразяваща бита и душевността на селяните в тогавашната Австро-Унгарска империя, както и за картината „Рибари“ на Тихомир Коджаманов, който боготвори Дунавския бряг и живота край него.   Своя лична творба ни предостави и дипломатическият партньор на тазгодишното ни издание и посланик на Република Индонезия в Република България Н.Пр. Сри Астари Расджид, озаглавена „Природа“. Картината носи дълбок емоционален заряд както за нея, така и за нас, защото тя е плод на нейното въображение, но и на това на децата, които се забавляваха по време на Азиатския фестивал „Цветовете на традициите“, който се проведе през май тази година.   Освен с великолепни произведения на изкуството, които ще красят интериора в техния дом или офис, участниците на търга на Арт вечер на добродетелите 2018 ще си тръгнат със знанието, че днес те са направили инвестиция в свободния млад човек още от неговото раждане. Сдобивайки се с неповторими творби, нашите гости ще подкрепят стотици деца и семейства да не се разделят, но и ще окрилят децата да разпознават красотата и изяществото в света още от ранна детска възраст – умения, които ще останат с тях през целия им житейски път.   На 4-ти октомври ще имаме уникалния шанс заедно да нарисуваме щастието в бъдещето на нашите…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ се включва в Националните информационни седмици на осиновяването

By | Новини | No Comments

За поредна година екипът на Център за обществена подкрепа „Св. София“ към фондация „За Нашите Деца“ се присъедини към националната инициатива на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“  за организирането на информационни седмици за осиновяването. Те стартират днес, 24.09, и ще продължат до 05.10.   Изключително добра практика на Центъра  по отношение на осиновяването е   затвореният  цикъл. Преди да тръгнат по пътя на осиновяването, екипът ни консултира всички кандидат-осиновители. След тази първа среща, те преминават регламентирано обучение, с възможност за индивидуални срещи и споделяне. Ние продължаваме да поддържаме неформална връзка с тях дори след вписването им в регистъра за кандидат-осиновители, подкрепяме ги по време на периода на очакване на предложение за дете, както и след като осиновят. Понякога, дори години след приключване на периода на адаптация, осиновителите и обучителя продължават да поддържат връзка.   Всички кандидат-осиновители, които желаят да получат повече информация за процеса на осиновяването, както и да зададат своите въпроси и да споделят притесненията си, са добре дошли на консултация на живо в офиса на нашия център. За целта е необходимо предварително да се запази час на телефон 02/822 35 10.   Радваме се, че инициативата на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ съвпада с празника по случай юбилея на Центъра, който ще проведем на 28 септември. По този начин ще успеем да достигнем до още десетки деца и родители и ще сбъднем мечтата им да имат свое семейство.   Център за обществена подкрепа „Св. София“ вече десет години се грижи за това всяко дете да живее в сигурна семейна среда, защото основното убеждение на целия екип е, че най-добрата среда за развитие на всяко дете е семейството. С тази вяра в сърцето нашите специалисти са били опора над 6000 деца и семейства през изминалото десетилетие.  …

Read More

Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“ става на 10 години

By | Новини | No Comments

На 28 септември под топлите септемврийски лъчи на слънцето фондация „За Нашите Деца“ и приятели ще отпразнуват десетия рожден ден на Център за обществена подкрепа „Св. София“. Десет години, в които екипът на Центъра неотлъчно следва мисията си да направи така, че всяко дете в България да живее в постоянна, сигурна и развиваща семейна среда.   Създаден през 2008 година, ЦОП „Св. София“ е първият в България, който се помещава в сградата на Дом за медико-социални грижи за деца – същият онзи дом, който фондация „За Нашите Деца“ затвори завинаги преди близо 2 години навръх Коледа. На 25 декември 2016 г. и последните 21 деца, които дотогава живяха в самота и изолация, намериха своето семейство и днес растат щастливи и обичани.   Отварянето на вратите на дома и приемането на нашия екип, е символичната стъпка към осъзната подкрепа за семейства в риск от раздяла с техните деца. Първият екип на Центъра е бил от едва няколко социални работници, които спасявали стотици съдби измежду десетки детски легълца, на площ от едва две стандартни бюра. Въпреки всички трудности, днес там 12 утвърдени професионалисти – социални работници, психолози, семейни терапевти и специалисти „Ранна детска интервенция“ – ежедневно сбъдват мечтите на децата и родителите да имат свое семейство. Те  работят за предотвратяването на изоставянето на деца още в родилното отделение и оказват семейна подкрепа на семейства на деца до 7 години, за да останат заедно. Съдействат и на приемни родители, кандидати за осиновяване и одобрени осиновители, както и на родители, които са направили всичко възможно, за да вземат изоставените в социален дом деца.Тяхната работа е посветена на доброто, на бъдещето и на надеждата, а основното им убеждение е, че най-добрата среда за развитие на всяко дете е семейството. С тази вяра в сърцето екипът на Центъра е бил опора над 6000 деца и семейства през изминалото десетилетие.   Ще използваме този специален ден, за да си спомним за отминалите години, да споделим спомените си, да се потопим в историята на Центъра, наситена с много върхове и по-малко спадове, и да си помечтаем за неговото развитие. За следващите 10 години, в които екипът ни ще продължи да бъде съпричастен към съдбите на децата и семействата в риск, ще бъде лоялен партньор в предизвикателствата, с които се сблъскват, и ще работи за това всяко дете да има сигурност и щастливо детство в семейство.   Вярваме, че 28 септември ще остане в сърцата на всички гости, които ще се заредят с позитивни емоции от силния и устремен дух, който носят всички наши деца и семейства, както и целият екип на фондация „За Нашите Деца“….

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ организира конкурс за най-добра детска рисунка в Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“

By | Новини | No Comments

По случай началото на учебната годинa фондация „За Нашите Деца“ подари специално преживяване за децата на Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“ в ж.к. Люлин. Децата взеха участие в конкурс за най-добра детска рисунка на асфалт и споделиха своите детски преживявания в цветове и форми. Най-талантливите от тях получиха специални награди, а за всички имаше лакомства.   Партньорството между фондацията и Центъра започна в началото на тази година. То дава възможност децата и техните родители, както и екипът на Центъра, да получават специализирана подкрепа от мобилен психолог, специалист „Ранна детска интервенция“ и специалист „Ранно детско развитие“ на фондация „За Нашите Деца“.   Дейностите са част от изпълнението на проект „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация ОУК.  Една от целите на проекта и да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход в грижата за тях, и пилотира социално-здравни услуги за директна работа с деца и…

Read More

За здравето на децата обучава родители екипът на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

В Центъра за обществена подкрепа „Св София“ екипът на фондация „За Нашите Деца“ организира обучение на тема „Профилактика на заболяванията в ранна детска възраст“.   По време на обучението заедно с родителите обсъдихме най-често срещаните заболявания при децата във възрастта от 0 до 7 години, както и основните причини за тях.   Съвети и практически насоки как по-добре да се грижим за здравето на децата си и как да се справяме в рискови ситуации сподели доц. Полина Митева – лекар с над 30-годишен професионален опит в областта на педиатрията и детската нефрология към Специализирана болница за активно лечение по детски болести „проф. д-р Иван Митев“ София.   Обучението се проведе с подкрепата на проект „Грижа в ранната възраст“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ с финансиране от фондация ОУК. Проектът цели да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата за…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ е сред първите членове на Обединение „Детство без насилие“

By | Новини | No Comments

Вчера в Литературен клуб „Перото“ бе обявено създаването на мащабна национална платформа срещу насилието над деца  – Обединение  „Детство без насилие“, сред първите членове на което е и фондация „За Нашите Деца“. Основната цел на обединението е установяване на нулева търпимост към насилието над деца.     За насилието… и защо бе създадено Обединение „Детство без насилие“ Насилието над деца има много лица. Формите на насилие са различни, а не малко са и невидими. То се среща навсякъде около нас. Когато днешните деца в ранна възраст са жертви е по-вероятно утре да се борят с депресии, зависимости, неуспехи в училище, да влязат в конфликт със закона или самите те да се превърнат в насилници.   За съжаление, все още няма стратегия, няма ясен механизъм, няма устойчиви публични услуги и мерки за защита на децата от насилие, липсват и инструменти за разпознаване и сигнализиране на деца в риск, които да се ползват от различните специалисти, липсва регламентиран план за действие. А, ако не погледнем всеобхватно на него, проблемът няма да се реши.   Фокус на Обединението са и родителите, тъй като вярваме, че семейството играе най-важната роля за реализирането на пълния потенциал на децата, изграждането им като индивиди с увереност и много любов. Именно, за да поискаме промяна, ние от фондация „За Нашите Деца“ обединяваме усилията си заедно с още осемнадесет организации и експерти от областта и поставяме началото на Обединение „Детство без насилие“, вярвайки, че както гласи и мотото му –  „По-доброто утре зависи от нас“.   Кои са най-големите „врагове“ на децата днес? На пресконференцията се припомни важната роля на всеки един от нас, защото и ние имаме деца около себе си, за които сме живият пример за реализиране в живота. Интересна бе информацията, която се предостави, че проблем номер едно на детето днес е САМОТАТА, неговата изолираност и нуждата да изрази себе си, да бъде чуто, видяно и обичано, да не бъде само. Тя допълни и най-сериозният проблем в семействата в днешното общество, а именно – т.нар. „СЕМЕЙНИ ВОЙНИ“, в следствие на разводите, егоизма, комплекси на родителите и др., които неимоверно се отразяват на увереността на децата и за съжаление водят до насилие.   Нашите действия „Ако искаш да стигнеш бързо – върви сам, ако искаш да стигнеш далече – вървете заедно.“, казва една африканска поговорка.   Всеки един от нас има силата да промени обкръжението си, а заедно можем да допринесем за това средата около нас да е чувствителна и недопускаща насилието над децата, в която и да е от неговите форми.   Ние, от екипа на фондация „За Нашите Деца“, вече 26 години вярваме, че всяко дете заслужава да има щастливо детство в сигурна и защитена среда и работим усърдно за това да насърчаваме семейството да се справя с предизвикателствата пред детето, осигурявайки му подкрепа и сигурност в живота, така че то да получи всички възможности за пълноценното си развитие. Но също така  и работим за защитата на правата на децата с цел да повлияем върху политиките, касаещи качеството на живот на децата, обединявайки своите усилия заедно с други организации, както правим за пореден път и сега в Обединение „Детство без насилие“.   Време е да застанем заедно срещу насилието над деца и да поискаме промяна. Да обединим усилията си в името на нашето…

Read More

Покана за курс „ПЪРВИ ГРИЖИ за НОВОРОДЕНОТО“ в гр. Пловдив

By | Новини | No Comments

На 28 септември от 17 ч. специалистите на фондация „За Нашите Деца“ от Център за обществена подкрепа „За деца и родители” в гр. Пловдив съвместно с д-р Диана Аргирова, педиатър и неонатолог, завеждащ отделението за недоносени към УМБАЛ-Пловдив, организират безплатен курс „Първи грижи за новороденото“ в заседателната зала на болницата.   Сред теорията, в която ще се впуснат специалистите заедно с бъдещите и настояши майки и татковци, са основните моменти от живота на новороденото бебе, различните хигиенни средства и необходима козметика, както и полезни съвети и насоки за успешно кърмене и някои специфични ситуации като оригване, задавяне, колики. Изключителното в курса е практиката, чрез която родители нагледно ще опитат под зоркия поглед и със съдействието на д-р Аргирова похвати за къпане на бебето, грижата за тялото му – от глава до пъпче и трикове при обличането му.   За проявилите интерес е необходимо само да заявят своето участие при Нели Кънева, специалист „Ранна детска интервенция“ към Център за обществена подкрепа „За деца и родители”- Пловдив (032/ 943- 444).   Курсът „Първи грижи за новороденото“ се организира за пореден път и все повече родители изявяват интерес да обогатят своите знания за това как най-добре да се грижат за своето бебе. Той е един от начините, по който специалистите на  фондация „За Нашите Деца“ подкрепят и насърчават бъдещи и настоящи майки и татковци, учат ги да бъдат уверени и смело да се справят с всякакви предизвикателства, за да дадат на детето си шанс за пълноценно развитие и щастливо детство. Защото това може да се случи единствено в…

Read More

Генерален спонсор на Арт вечер на добродетелите е „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД

By | Новини | No Comments

За девета година Генерален спонсор на най-голямото събитие на фондация „За Нашите Деца“ Вечер на добродетелите е „Дънди Прешъс Металс“. Тази година компанията е наш партньор в реализирането на първото ексклузивно издание на събитието – Арт вечер на добродетелите – посветено на изкуството, което дарява в подкрепа на сигурната семейна грижа за всяко дете. С подкрепата на партньорите ни от Дънди ще одухотворим събитието, чрез което ще подкрепим стотици семейства да се справят с предизвикателствата при отглеждане на децата си и да им дадат възможност да развият своя пълен потенциал.   Историята на партньорството ни с международната минна компания започна през 2007 година, когато екипът ни разбра, че вече няма да бъде представителство на британската благотворителна организация „Every Child”. Фондацията бе изправена пред съдбоносно решение – да се опитаме да създадем българска независима организация с подкрепата на социално отговорни хора и компании, или да закрием представителството и да оставим постиженията в историята.   Втората възможност изобщо не беше вариант за нашия борбен и упорит екип. В стремежа си да направим всичко възможно, за да запазим организацията, се роди идеята всяка година да организираме „Вечер“ за всички социално отговорни хора и компании, „Вечер“, посветена на човешките добродетели и децата. Тогава открихме приятелите ни от „Дънди Прешъс Металс“, които вече близо десетилетие ни помагат да сбъдваме наши мечти – построяването на „Детска къща“, пилотирането на приемната грижа в България, построяването на иновативен Комплекс за ранно детско развитие и др.   „Откакто подкрепяме фондация „За Нашите Деца“ виждаме много сбъднати мечти – на един мотивиран да помага екип, на родители, които са намерили сили да продължат да дават любов на децата си, на деца, които растат щастливи, заобиколени от грижа и обич. И макар в повечето случаи сбъдването да не е лесно, то се случва, защото има желание да се съхрани семейството, кураж да се преодолеят пречките, приятели да споделят трудностите,“ казва за партньорството вицепрезидентът на „Дънди Прешъс Металс“ и изпълнителен директор за България д-р инж. Илия Гърков.   „Както всяко дете или семейство в риск разчитат на отдадеността на специалистите от организацията, така и фондация „За Нашите Деца“ разчита на своите партньори, за да изпълнява крачка по крачка своята мисия – да предоставя качествени социални услуги за най-уязвимите деца в ранна възраст,“ добавя още той.   „В лицето на г-н Гърков  знам, че имаме съмишленик и лидер, за когото устойчивото развитие на обществото ни е пряко свързано с качеството на живота на всяко дете. Радвам се, че партньорството ни продължава с нови мечти в името на децата на България,“ споделя надеждата си Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.   От фондация „За Нашите Деца“ сме благодарни за верните партньори, които виждаме в лицето на дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България. Убедени сме, че със съдействието на такива добродеятели, които припознават нашите ценности и вярват, че всяко дете заслужава щастливо детство, ще постигнем трайна положителна промяна в живота на още хиляди деца и семейства….

Read More

Дипломатически партньор на Арт вечер на добродетелите 2018 на фондация „За Нашите Деца“ – посланикът на Република Индонезия

By | Новини | No Comments

Тази година фондация „За Нашите Деца“ има честта дипломатически партньор на първото и ексклузивно издание на най-голямото ни благотворително събитие – Арт вечер на добродетелите, да бъде Н.Пр. Сри Астари Расджид, извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България.   Партньорството на фондацията и Н.Пр. Расджид започна още през миналата година, когато тя дари екзотична вечеря в посолството за  благотворителния търг на Вечер на добродетелите 2017. Спечелилите преживяването имаха уникалната възможност да се докоснат до Азиатската култура, да опитат традиционни ястия, потопени в музикалните ритми на Индонезия. Приятелството ни се разрастна още повече, когато тя предложи кауза на Азиатския фестивал „Цветовете на традициите“ през май тази година да бъдат именно наши приемни деца и семейства.   Поканата ни към Н.Пр. Расджид да бъде дипломатически партньор на Арт вечер на добродетелите бе естествено продължение на нашето сътрудничество. Тя вярва, че всяко дете заслужава шанс за развитие и щастливо детство в семейство, ценност, в която вярва и екипът на фондация „За Нашите Деца“. Освен отявлен защитник на правата на децата и наша опора в мисията ни да подкрепяме повече семейства в риск, Н.Пр. е вдъхновяващ художник. Тя смята, че всяко дете трябва да получи шанса да познае красотата на света във всичките му цветове и форми, още от най-ранна детска възраст – убеждение, което изцяло се припокрива с каузата на събитието, посветено именно на изкуството, което дарява в подкрепа на сигурната семейна грижа за всяко дете. Защото единствено семейството дава възможност на децата да развият своя пълен потенциал и да сбъднат мечтите си.     „Да съчетае изкуството с благородната кауза е отличен и дълбокомислен избор на организацията, който докосна сърцето ми още в първия момент, когато миналата година посетих благотворителното събитие Вечер на добродетелите. За мен е чест, че бях поканена в качеството си както на дипломат, така и на художник да участвам в най-творческото и прочувствено събитие Арт вечер на добродетелите 2018, с което ще подсигурим семейна грижа за всяко дете в България. Защото децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашия свят.“ споделя Н.Пр. Сри Астари Расджид.   Освен като дипломатически партньор, тази година Н.Пр. Расджид ни подкрепя и с прекрасна картина, озаглавена „Природа“, която тя нарисува заедно с децата по време на Азиатския…

Read More

Арт вечер на добродетелите на фондация „За Нашите Деца“ – изкуството в подкрепа на деца и семейства

By | Новини | No Comments

На 4 октомври от 19:00 часа в емблематичната бивша сграда на Музикалното училище на ул. „Оборище“ №5 фондация „За Нашите Деца“, съвместно с фондация „Аполон & Меркурий“, ще проведе ексклузивното издание на най-голямото си благотворително събитие Арт вечер на добродетелите 2018.  То е посветено на изкуството, което дарява в подкрепа на българските деца и семейства, което възпитава, което формира мирогледа ни и влияе на ценностната ни система по един изтънчен и изкусен начин. Събитието е естествено продължение на осемте успешни издания на „Вечер на добродетелите“ в подкрепа на най-уязвимите деца и семейства.   Всяко дете се нуждае от обич, а обичта се сбъдва в семейство. В това вярва екипът на фондация „За Нашите Деца“, който вече 26 години работи за това децата в ранна възраст да получават цялата необходима грижа и  да растат пълноценно, така че да имат силен старт и основа за развитие. Именно затова каузата на Арт вечер на добродетелите 2018 е СИГУРНА СЕМЕЙНА ГРИЖА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.   С набраните средства фондация „За Нашите Деца“ ще подкрепи стотици деца и семейства в риск, ще отговори на специфичните потребности на децата с проблеми в развитието и ще им даде шанс да разгърнат своя пълен потенциал.   Арт вечер на добродетелите ще събере 120 гости с изявен интерес към изкуството и по-специално към творбите на най-популярните и обичани български художници – ключови представители на бизнеса, дипломатическия и културен елит на страната, партньори, съмишленици и приятели на фондацията, лидери в нашето общество, които знаят, че инвестирането в сигурна и стабилна семейна среда за всяко дете е основа за постигането на развито и цивилизовано общество в България.   Програмата на събитието ще бъде също толкова специална, колкото и неговите гости. Вечерта ще включва и традиционна артистична програма, в която ще вземат участие български музиканти, но акцент тази година ще е благотворителният търг, който ще даде възможност на присъстващите да наддават само за отбрани произведения на изкуството с висока социална стойност.   Ние вярваме, че заедно с гостите на ексклузивното издание Арт вечер на добродетелите 2018 ще подкрепим стотици деца и семейства да не се разделят, но и ще окрилим децата да разпознават красотата и изяществото в света още от ранна детска възраст – умения, които ще останат с тях през целия им житейски път.   Вижте повече на:…

Read More

Teletech и фондация „За Нашите Деца“си партнират в подкрепа на най-уязвимите деца и семейства

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ получи подкрепата на международната компания Teletech.  През миналия месец, екипът на TTEC организира маратон, с който набра сумата от €500. Свикнали да предоставят обслужване на клиенти и да разрешават казуси чрез онлайн услуги като електронна поща и социални медии, екипът беше предизвикан да бъде в „офлайн режим“ и  трябваше да заедно да се справят със заветните 10км.   Тази година Екипът на ТТЕС в София също участва в кампанията ни „Предизвикай лятото в офиса“. Като част от кампанията, екипът организира игра: всеки трябваше да донесе свои снимки като дете през лятото и останалите да познаят кой е това. Също така служителите се забавляваха с различни настолни игри и футболен турнир. Екипът превърна и една от конферентните зали в салон за „домашно кино“, и организира урок по правене на оригами.   Мая Гиндева, старши специалист „Маркетинг и комуникации“ за българското представителство на компанията заяви: „От TTEC сме много развълнувани да наберем средства за местни благотворителни организации и фондация“ За Нашите Деца “ е конкретна благотворителна организация, която искаме да помогнем и подкрепим. Радвам се да видя колко творчески и иновативни са нашите служители със своите идеи за набиране на средства.“   „За нас е огромно удоволствие да имаме толкова страстна подкрепа като екипа на ТТЕС в София“, каза Галя Гецова, Директор „Корпоративна социална отговорност и комуникации“ във фондацията. „Ние сме благодарни за тяхната отдаденост и за доверието, което имат в нас. Заедно ще помогнем на повече деца и техните семейства в нужда, да останат заедно и да бъдат силни „, добави още…

Read More

Професия Родители

By | Новини | No Comments

Какво е да отгледаш едно дете, а след това да се разделиш с него, да му помогнеш в най-трудните мигове, а години по-късно да не знаеш какво се е случило. Звучи трудно, дори невъзможно, но за приемните родители това е животът и те го приемат с радост, защото знаят, че са дали шанс за по-добро бъдеще на „техните“ деца. За трудностите, за пътя, за усмивките и надеждите, разговаряме с Магдалена Цветкова, която заедно със съпруга си Огнян са приемни родители, а вече и осиновители.   „Още преди да създадем семейство със съпруга ми, мислите и действията ни са били насочени към приемната грижа и възможността да помагаме на изоставени деца или такива в нужда. Гледали сме в една посока без дори да се познаваме. За известно време Огнян е бил доброволец към една от организациите, които се занимават с проблемите на децата – „Движение на българските майки.“ Аз самата започнах да се интересувам дали мога да стана доброволец или приемен родител. В момента, в който се оженихме се оказа, че и двамата имаме една мечта – да помагаме на онези, които имат нужда. Знаехме, че самата работа няма да е лесна, а и е отговорна, защото е изключително важно кой подкрепя децата по пътя им към едно по-добро бъдеще. Така вече 5 години сме приемни родители, а отскоро и осиновители“, разказва Магдалена. През техния дом до момента са минали 8 деца, всички на възраст до 3 години.   „Първо бяха братче и сестриче, които са успешно осиновени в България. След това дойдоха тризнаци, които също получиха своя шанс и заминаха с новите си родители в чужбина. Последното ни осиновено детенце днес също живее извън София, след като го гледахме година и половина. Сега у дома имаме момченце и момиченце. Госпожицата е съвсем малка, а той е на две години и осем месеца – едно от последните деца, които фондация „За Нашите Деца“ изведе от вече затворения Дом за медико-социални грижи „Света София“, разказва Магдалена. Тя споделя, че това е животът им – посрещат едни, изпращат други, съпреживяват техните истории, красивите и тъжни моменти. От януари тази година при тях е и Богдан, но не като дете, което ще ги напусне, а като постоянен член на семейството, тъй като те го осиновяват.   Сбогом, любов моя Да си приемен родител е изключително емоционална работа, защото човек никога не знае докога тези деца ще останат в дома му.„Общуването с тях е преди всичко на емоционално ниво, а не толкова на ментално, защото те са много малки и не могат да проведат истински разговор. Въпреки това независимо от възрастта те разбират всичко, усещат промените, които настъпват около тях, черпят информация от заобикващата ги среда. Когато дойде време за осиновяване или дори за срещи с биологичните им родители, те стават неспокойни. Трудно е да наблюдаваш подобни процеси, но още в началото със съпруга ми си казахме, че ще се справим. Разбира се, едно е да го преживееш, съвсем друго да го говориш. И двамата никога не сме били с намерение да притежаваме тези деца. Искахме просто да им помогнем по пътя да стигнат до следващата стъпка – било осиновяване, било реинтеграция. Всички наши деца са получили шанс да срещнат своите нови майка и татко и да продължат живота си по-спокойно“, допълва Магдалена.   Дългият път Още в началото, когато младата двойка решила да се занимава с това се обърнали към бюра по труда. Там обаче не могли да им предложат нищо. Магдалена започнала да разглежда различни опции в интернет и така попаднала на фондация „За Нашите Деца“. Свързали се и с тяхна подкрепа лесно успели да съберат необходимите документи. „Всичко е много добре организирано – помагат ти, казват ти какво да правиш, преминаваш през специален курс на обучение. Нещата, които се изискват, за да станеш приемен родител никак не са малко, да не говорим за оценката, през която преминаваш. Тя дори е по-сериозна от тази, през която минават кандидат-осиновителите. Все пак събирането на документите не е невъзможно. Просто трябва да обиколиш всички институции. Разбира се, не всеки, който е пожелал да бъде приемен родител може да стане такъв. Необходимо е да притежаваш определен капацитет като човек, различни качества, да се провери каква е обкръжаващата среда, материалната база, в която ще се отглежда детето. След това кандидат-приемните родители минават през няколко комисии и накрая ги вписват в специален регистър. Преди да приемеш първото дете у дома, задължително трябва да кажеш какво искаш – на каква възраст, имаш ли притеснения за пола, етноса. Всичко е съобразено така, че и детето, и родителите да се чувстват добре“, обяснява Магдалена.   Не всичко е прекрасно Въпреки обичта си към децата Магдалена и Огнян споделят, че да си приемен родител в България е много трудно, защото нещата не са уредени нормативно. „Нямаш трудов договор, а само граждански. Така правата ти са изключително ограничени. Нямаш никаква възможност за отпуска, не дай, Боже, да се разболееш или да се наложи да свършиш нещо спешно дори за час, два. Законите са такива, че не ти позволяват да оставиш децата дори за един ден на баби, дядовци, да не говорим за бавачка. За да имаш това право, едва ли не и те трябва да са вписани в регистъра за приемни родители и да са минали през същите проверки. Фондация „За нашите деца“ организира летни лагери, екскурзии, но повечето са за по-големи деца. Разбрах, че скоро ще има занимания и за най-малките. Надявам се тези бъдещи планове да се реализират бързо.   Другият сериозен проблем е реинтеграцията. Много приемни родители се отказват именно поради тази причина, защото ти гледаш едно дете, даваш му всичко от себе си, а се случва така, че то бива връщано при биологичните си родители, които понякога го вземат не от обич, а водени от други подбуди. Това е тежък момент за детето, защото то веднъж е било откъснато от средата по желание на родителите, после влиза в един съвсем различен и добре уреден дом, а накрая отново бива върнато на едно не толкова добро място“, споделя Магдалена.   Раздялата Едно от най-големите предизвикателства пред младото семейство е, когато в дома им влизат тризнаци на годинка и пет месеца. Остават при Огнян и съпругата му близо две години, докато не се намират осиновители. „Нещата при тях бяха доста рискови, защото имаше шанс да са болни имат заболяване, предадено от майката. Трябваше да решаваме много бързо. Знаехме, че през шест месеца в продължение на две години и половина трябва да се правят тестове, за да се докаже, че не са болни. Това обаче не ни спря, още повече че бяха в окаяно състояние, двете момченца бяха със сериозна желязодефицитна анемия. Но се справихме. Оказа се, че не са болни, че се развиват напълно нормално. Беше ни трудно да се разделим, защото без значение дали си гледал детето един месец или една година, ти се привързваш към него. Чувствата не се поддават на разума, когато си с някого 24 часа в денонощието. Но се опитвам да не мисля за този момент.   Прекрасно е, когато имаме връзка с осиновителите, както е със семейството от провинцията. Чуваме се с майката, говорим си, знам, че детенцето е добре. Невинаги обаче е така. Има семейства, с които не знаем какво се случва. Въпреки това съм убедена, че сме направили най-доброто, защото дори в нашия дом като приемни родители децата невинаги са спокойни, защото никога не знаят какво ги очаква, кога ще бъдат осиновени, къде ще отидат. Те са тревожни. Ето защо когато намерят нов дом, това чувствоизчезва, успокояват се. Това ни дава сили да продължим. Защото, въпреки че не знам каква е съдбата им, съм наясно, че съм им помогнала в най-трудните мигове от техния живот, че съм си свършила работата. Законът не ни позволява да се виждаме с тези деца. Това може да стане само, ако запазим добри отношения с новото им семейство. Понякога разчитам на Фейсбук, за да видя, че всичко е наред“, споделя Магдалена.   Осиновяването След пет години като приемни родители Магдалена и Огнян осъзнават, че искат да направят следващата крачка и да осиновят дете. „Толкова деца минаха през дома ни, че в един момент разбрахме, че искаме поне едно от тях да остане. Така преди вече половин година в семейството ни влезе Богдан. Беше съвсем малък, едва на 6 месеца, когато го взехме. Майка му се беше отказала от него още в родилния дом и затова документите му бяха задвижени толкова бързо. Първите шест месеца от живота си той прекарва в Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща“ на фондация „За Нашите Деца“. Това място няма нищо общо с домовете за сираци, които познаваме. Децата са съвсем малко, персоналът е достатъчен, за да може всеки малчуган да получи необходимата грижа и внимание, материалната база е прекрасна. И Детските къщи са някакво институционализиране, но то е сведено до минимум.   Богдан е прекрасно дете, което се чувства добре у дома. Може би за това помага и фактът, че не е сам, а има още двама малчугани. Известно време се чудихме дали да променим името, с което го беше записала майка му – Исус. Името е хубаво, но като се вземе предвид тежката обществено-политическа обстановка в световен план и нарастващата опасност от религиозни противоречия, както и фактът, че у нас толерантността не е толкова голяма, решихме да го кръстим Богдан. Не искахме да му се подиграват нито в детската градина, нито в училище. Много хора ни казваха, че най-близкото до Исус е Христо, но със съпруга ми искахме да му дадем име, с което да му покажем, че той е нашият дар от Бог. Разбира се, когато навърши 18 години, ще може да промени името си, както пожелае.   Не се отказвайте След придобития опит младото семейство е убедено, че тази работа не е за всеки. „Ако човек иска да стане приемен родител, първо е добре да изясни сам за себе си дали ще се справи. Не бива да надскача себе си. Да реши колко голямо дете иска. Да не избира по пол, етнос, цвят на очите. Да осъзнае добре, че дори съвсем малки децата преминават през различни фази и това е едно от предизвикателствата. Приемният родител трябва да съпреживее емоциите на детето. Работата е трудна, но много удовлетворяваща“, допълва Магдалена.   Благодарим на прекрасната Мая Ковачева от https://clinica.bg/ за вдъхновяващото…

Read More

С подкрепата на фондация „За Нашите Деца“ в гр. Пловдив близо 100 деца останаха в семействата си през първото полугодие

By | Новини | No Comments

Близо 100 деца останаха в семействата си през първите 6 месеца на 2018 г. благодарение на екипа на фондация „За Нашите Деца“ в гр. Пловдив. Общо 10 са случаите, по които работи нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ през изминалото полугодие по програма „Предотвратяване на раздялата на новородени от техните семействата“. Спасихме от изоставяне 6 бебета, благодарение на активното ни сътрудничество със здравните заведения, навременната намеса и подкрепата, която оказахме на родителите. Днес те се радват на семеен уют и топлина.   Нашият екип работи активно и по програма „Предотвратяване на раздялата – семейна подкрепа за сигурна грижа“, насочена към семейства в риск да изоставят детето си. Обхождаме рисковите квартали и семейства, за да установим своевременно проблемите, разговаряме с настоящи и бъдещи родители, даваме насоки и съвети, и помощ, там където е необходимо. По този начин успяваме да достигнем до повече деца и семейства в нужда и да ги подкрепим, за да останат заедно. По тази програма работихме с 80 семейства, които срещат различни предизвикателства в грижата за децата си – живеещи в трайна бедност, родители на деца с увреждания, многодетни семейства и др. Нито едно семейство не се раздели с детето си.   През изминалото полугодие дадохме старт на съвместния проект „По-добър живот за дете в нужда“ заедно с фондация „Международен Женски Клуб-София“. Чрез него продължаваме да подкрепяме 4 деца, като им предоставяме възможност да посещават сесии по хидротерапия, които често пъти са непосилни за голяма част от родителите. Децата получават и специализирана подкрепа – с тях работи специалист „Ранна детска интервенция“, който им помага да придобият важни нови умения и да разгърнат своя потенциал, а на родителите им – да развият силните страни и способности на своите деца. Всички деца останаха в своите семейства. С други 3 деца и техните родители работихме по програмата „Ранна детска интервенция“, изготвихме специални програми за упражнения, с които родителите да стимулират развитието на децата си в домашни условия.   Организираните от центъра ни за обществена подкрепа в Пловдив курсове за родителски умения се радват на все по-голям интерес от страна на настоящи и бъдещи майки и татковци. В безплатните обучения се включиха 144 родители. Обучихме и 6 кандидат-осиновителни семейства.   Близо 100 деца, родители и здравни специалисти бяха подкрепени благодарение на нашия проект „Грижа в ранната възраст“ в УМБАЛ „Пловдив“, където специално сформиран мултидисциплинарен екип от психолог, специалист „Ранна детска интервенция“, специалист „Ранно детско развитие“ и рехабилитатор предостави консултации и обучения по международно утвърдена методика.   За екипа на Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ детството в сигурна семейна среда е кауза, а работата е посветена на децата, на доброто, на бъдещето и надеждата. Нашата цел е да гарантираме сигурна и защитена среда за децата, цел, която гоним вече 26 години. През първите 6 месеца на 2018 г. фондация „За Нашите Деца“ подкрепи над 1000 деца и семейства….

Read More

Про-боно услугите в подкрепа на (нашите) деца в риск – ефективна форма на корпоративна социална отговорност

By | Новини | No Comments

Корпоративната социална отговорност (КСО) става все по-припозната практика сред бизнеса в България. Тя засяга всеки един от нас, тъй като отразява основните ценности на обществото, в което живеем. КСО се отнася до всички компании – големи или малки, които са в състояние да подобрят своя икономически, екологичен и социален успех в краткосрочен и дългосрочен план, благодарение на новите изделия или услуги, които предоставят; на повишаване на квалификацията и ангажиране на заинтересованите страни. КСО засяга също така и служителите в компаниите, тъй като допринася за подобряването на условията на труд и за по-голямата мобилизация на екипа. Затова и ние във фондация „За Нашите Деца“ смятаме, че е важно да показваме добрите практики и ефектите от КСО на наши партньори и приятели.   Има тенденция, която все още не е добре разпозната като корпоративно дарителство у нас, и това е предоставянето на услуги про-боно. И не – това не е доброволчество. Докато за едни компании доброволния труд в един ден или маркетинга с кауза са добър вариант за социална отговорност, то за други това е осигуряване на безплатен офис или безплатни куриерски услуги, безплатни обучения.   „Pro bono“ е фраза от латинския език и означава професионална работа извършена доброволно и без заплащане. За разлика от благотворителната дейност, в този случай става въпрос за дейност, извършвана от професионалисти в областта, която те познават най-добре. В близкото минало това се е отнасяло предимно за юристи и лекари, които извършват дейността си без заплащане. Днес този вид дейност получава все по-широко разпространение и в средите на други професии и се превръща в естествена част от корпоративното дарителство, която показва истинската ангажираност на една компания и нейните служители. Днес ви разказваме за такива добри примери на наши партньори, с които се гордеем и на които сме безкрайно благодарни. Про- боно услугите дават на нас и на организации като нашата, възможността да насочваме целия си капитал в инвестиция в каузата.   Приятелите ни от Sofia Airport Center са подкрепят фондацията с нещо изключително ценно – уютно място, в което да работим и развиваме дейностите си. Те откликнаха на нуждата ни  и ни предоставиха про-боно офис на територията на центъра. Благодарение на тях, вече две години ние спестяваме огромна сума, която успешно инвестираме в спасяването на деца от живот в институция.     Други прекрасни примери за подкрепа чрез предоставяне на про-боно услуги са партньорите ни от Red Devil Catering, Sofia Event Group, J Point и J Point+, The Smarts. Те ни подкрепят в организацията и провеждането на нашето най-голямо благотворително събитие Вечер на добродетелите, като ни предоставят професионални услуги про-боно. Тяхната подкрепа ни дава възможност да насочваме повече средства за развитие и повишаване на качеството на приемната грижа, с което да гарантираме пълноценен живот на десетки деца. Отговорихме на специфичните потребности на деца с увреждания и изграждаме единствения по рода си комплекс за ранно детско развитие на територията на София.   Про-боно услугите имат добавена стойност за хората, които ни ги предоставят. Това е онази частица сърдечно ДДС, което получават в края на един работен ден, в който са приготвили храна за 400 души, отпечатали са стотици флаери, разнесли са десетки пратки, ден, в който са извършвали ежедневните си дейности, но в името на благосъстоянието на децата в България.     Защо предоставяне на услуги и експертиза безвъзмездно? – Защото има компании, които нямат бюджет за социални проекти. Защото има компании, които нямат стока или продукт, от който да отчисляват, защото има и такива, които не могат да освободят служителите си да извършват доброволен труд. Защото има компании, за които най-добрият начин да допринасят за развитието на обществото е да даряват това, което умеят най-добре.   Ние ценим високо приноса на тези компании, както и на всички дарители на фондацията, те са наши съмишленици и част от нашата силна дарителска общност, която прави промяната, за която мечтаем тук и сега. С ежедневната ни съвместна работа ние заедно подкрепяме родителите в безизходица да не се разделят със своите бебета, настаняваме деца в любящи приемни семейства и помагаме на децата с проблеми в развитието да получават равен шанс за развитие.   Гергана Павлова Старши експерт Събития и…

Read More

В Международната седмица на кърменето – фондация „За Нашите Деца“ издаде „Кърмене на недоносеното бебе – книжка за родители“

By | Новини | No Comments

Много майки на преждевременно родени бебета се сблъскват с въпроса „Мога ли да кърмя недоносеното си бебе“. Скъпи майки, Не само, че можете, но е и от голямо значение за здравето и правилното развитие на вашето бебе.   Това съветват здравните специалисти. Със съдействието на специалистите от мобилния екип на фондация „За Нашите Деца“, тази практика ежедневно се насърчава  сред майките в неонатологичното отделение на болниците Първа МБАЛ и СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ в гр. София, както и УМБАЛ-Пловдив.  Нашите специалисти съдействат на майките, които в дадения момент, под натиска на хормонални промени, е възможно да не са в състояние да вземат информирано решение, а на практика това е решаващият момент – преди да поискат от онези „магически хапчета“, които завинаги ще спрат кърмата им. Експертите ни са винаги на разположение да ги свържат със здравен специалист или консултант по кърмене, който да им обясни всичко, което трябва да знаят за кърменето на недоносеното им бебе, което е дори още по-крехко от бебето, родено навреме. Те са до майките, когато имат най-голяма нужда от тях. Когато лекарите смятат, че е безопасно за бебето, специалистите ни ги окуражават да се престрашат и да се опитат да нахранят детето си по естествен път, колкото и невъзможно да им се струва това.   Именно за тях създадохме „Кърмене на недоносеното бебе – книжка за родители“, съвместно с фондация „Нашите недоносени деца“ и Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, която предоставяме безвъзмездно на семействата в неонатологичните отделения на болниците, с които си партнираме.   Доволни родители споделят, че книжката съдържа полезни съвети и насоки и най-вече дава отговора на въпроса „Защо е полезно да кърмя недоносеното си бебе“?   Защо е важно? Храненето на недоносените деца е най-добре да става с майчина кърма, защото тя укрепва здравето им и подпомага правилното развитие. Кърмата на майката с недоносено бебе има различен състав от този при доносеното бебе – особено богата на протеини, съдържа и липаза, ензим, който стимулира усвояването на мазнините. По-малко вероятно е кърмените бебета да развият инфекции, често срещани при недоносените бебета, отколкото изкуствено хранените им връстници. Имунните фактори защитават бебето, докато собствената му незряла имунна система се развие.     Ако храненето не може да се осъществи директно, защото бебето е родено преди 32 г.с. и все още няма развити сукателни рефлекси, специалистите съветват майките да не се отказват, а да предприемат т.н. кенгуру-грижа, която по инициатива на фондация „За Нашите Деца“ и екипът на отделението от няколко месеца насам се практикува активно в неонатологичното отделение на СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“ в гр. София. Наричана още контакт „кожа-до-кожа“, тя дава възможност на бебето да прекарва максимално дълго време върху тялото на майката. Освен поддържане на телесната температура, тя е „заместител на утробата“. Децата, които се носят по този начин, се научават да сучат по-често и по-добре, растат и съзряват по-бързо.   Книжката „Кърмене на недоносеното бебе“ съдържа тези и още много други полезни практически насоки, които да подкрепят майките и татковците на недоносените бебета през времето, когато децата им са далеч от тях, в неонатологичното отделение.   Книжката можете да изтеглите безплатно от тук:…

Read More

Близо 400 деца, семейства и специалисти подкрепи мобилният ни екип през първото полугодие

By | Новини | No Comments

През първите 6 месеца на 2018 г. общо 169 деца,  също толкова родители и 50 специалисти получиха подкрепата на мултидисциплинарния ни мобилен екип от психолози, специалисти „Ранна детска интервенция“ и „Ранно детско развитие“, и рехабилитатори по проект „Грижа в ранната възраст“. Те работиха директно с деца, семейства и специалисти от УМБАЛ – Пловдив, 1 МБАЛ – София и СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев – София, както и с нашия Център по приемна грижа и Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, а от края на март месец и с Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“ в столицата.     До края на месец март в УМБАЛ – Пловдив работихме с 16 недоносени деца, които продължаваме да подкрепяме през услугата за късно проследяване – от тяхното изписване до 3 годишна възраст. Консултирахме 63 родители за здравословното състояние и психично здраве на децата и обучихме 12 здравни специалисти.     В 1 МБАЛ – София мобилният екип по проекта работи директно с 63 деца, настанени в отделението за недоносени деца, с 3 родители и 3 здравни специалиста на място в отделението.     В детската педиатрия в гр. София СБАЛДБ – проф. д-р Иван Митев подкрепихме 52 деца, 81 родители и 19 здравни специалисти.     Общо 30 деца в приемна грижа и 17 приемни родители получиха подкрепа от екипа, а психолог и специалист „Ранна детска интервенция“ работиха с 11 деца в нашата „Детска къща“.     Още 15 деца, родители и специалисти от ЦВН „Св. Димитър“ ползваха услугите на нашия мобилен екип.     Прочетете историята на Иво и Ани – нашата първа среща с тях бе под звуците на болничната апаратура и през плътното стъкло на кувьоза в отделението за недоносени бебета на УМБАЛ-Пловдив. Тогава двамата тежаха не повече от 3 килограма…взети заедно.     Иво и Ани са две красиви деца, родени по-рано от очакваното.  Това създава проблеми в тяхното физическо развитие и им се налага да се борят за живота си от първия си дъх. Те прекарват първите си четири месеца в кувьоз, и родителите им нямат възможност да ги гушкат и да им се радват.     Мобилният екип към фондация „За Нашите Деца“ се среща с двете семейства на малките Иво и Ани още в болницата – УМБАЛ Пловдив , с която си партнираме. Ние предлагаме иновативни услуги за проследяване на развитието на недоносени деца, и заедно с лекарите-неонатолози, мобилният ни кинезитерапевт и специалистът ни по „Ранна детска интервенция“ изготвяме програма за подкрепа на здравето им. Техните майки и татковци се обучават с внимание как да се грижат правилно за тях и да участват в рехабилитацията им.     След като напуска болницата, Иво често се изморява и диша трудно, плаче когато някой го мръдне от мястото му, но не губи блясъка в очичките си. Когато навършва 6 месеца, невролог установява, че е застрашена цялостната му нервна система. Кинезитерапевтът от фондацията обучи неговата майка как да изпълнява изготвената за него рехабилитационна програма. Специалистът посещава детето четири пъти седмично. Вече на 8 месеца Иво има огромен напредък – самичък стои по корем, не плаче и се усмихва и подвиква радостно, когато майка му изпълнява упражненията му за раздвижване.     При Ани ситуацията е много подобна. Вече на седем месеца, тя е спокойно дете и с усмивка изпълнява всички упражнения с помощта на майка си. Кинезитерапевтът ни следи нейното развитие всяка седмица. Нейният напредък също е голям: тя вече се обръща сама по корем, и дори се придвижва с помощта на ръчичките си.     Подкрепата за Иво и Ани стана възможна чрез проекта „Грижа в ранната възраст“, финансиран от фондация…

Read More

Приемната грижа променя животи в България – един филм на фондация „Лумос“

By | Новини | No Comments

Ренета и Рони: Приемната грижа променя животи в България 20.07.2018 Държава: България   Приемната грижа променя животите на уязвими деца в България. Когато приемната майка Ренета срещнала Рони, която има церебрална парализа, разбира че момичето е прекаралo най-ранната част от живота си в институция. Вече на 6, тя не може да ходи и едва говори.   Само за една година, промяната в това слабичко но слънчево момиче изумява всички около нея – нейният потенциал е отключен от любовта и грижата в семейната среда.   Ренета и Рони са се срещнали благодарение на фондация „За Нашите Деца“ (партньор на фондация  „Лумос“), неправителствена организация, която защитава деца и осигурява приемна грижа от отварянето си през 1997. Фондацията продължава да подкрепя Ренета и Рони и момиченцето постига напредък с всеки изминал ден.   Колко дълго сте приемна майка на Рони? Вече година и половина.   Защо решихте да станете приемен родител? За мен да си приемен родител е кауза. Искам да спасявам детството на нуждаещите се. За това реших да стана приемен родител – да помагам на колкото се може повече деца, за да имат истинско детство и да живеят щастливо. И също, за да бъдат радостни деца, каквото бях аз.   Коя е най-хубавата част от това да си приемен родител? Това че аз също се връщам към своето детство – крада си малко детство за себе си и имам с кого да го споделя.   Какво обича да прави Рони? Ние най-вече обичаме да сме щастливи. Едно от любимите ни занимания е да се грижим за домашните си любимци, които също съм спасила. Уча Рони да помага на по-слабите, на тези които са в нужда. Грижим се за домашните си любимци, ходим в планината, гледаме филми. Обичаме да правим всичко заедно  – най-вече да готвим.   Какво е любимото нещо на Рони за готвене и ядене? Мъфини и суши.   Как се промени тя от както дойде да живее с теб? Тя се промени много. Стана напълно различна – нейния външен вид, това как се чувства, нейното самочувствие. Промени отношението си и към самата нея. Когато дойде да живее с мен тя не знаеше момченце ли е или момиченце. Не искаше да поглежда в огледалото, докато сега са си най-добри приятели.   Какво се надявате да се случи с нейното бъдеще? Най-вече искам да е щастлива. Искам да бъде добър човек. Няма значение каква професия ще си избере или какъв път ще поеме – аз винаги ще я подкрепям.   А защо мислите, че е важно всяко дете да расте в семейство? Няма нищо на този свят, което да може да замени семейството. За децата е важно да растат в здравословна среда и да получават истинска любов, да чувстват специалното отношение към себе си, да бъдат индивидуални и да получават всичко, което заслужават. Бих казала, че за децата семейството е прозорец към бъдещето.   Гледайте историята на семейството:     Благодарим на фондация…

Read More

Над 1000 деца и семейства подкрепи фондация „За Нашите Деца“ през първите 6 месеца на 2018 г.

By | Новини | No Comments

Над 1000 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ през първите шест месеца на 2018 г. Експертите ни работиха с повече от 400 деца и семейства в центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Детската ни къща.  Подкрепихме 379 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 45 деца в наши любящи приемни семейства, a 9 бебета посрещнаха първите си месеци в уюта и топлината на Детска къща.   По проекта ни „Грижа в ранната възраст“, по който предоставяме консултации и обучения, работа на терен, сесии по рехабилитация и услуги за късно проследяване, подкрепихме близо 400 деца, родители и здравни специалисти.   През първото полугодие фондация „За Нашите Деца“ работи по 238 случая на превенция на изоставянето на деца. От тях 34  са на деца в риск от изоставяне още в родилното отделение.  От живот в институция спасихме 22 новородени, благодарение на активното ни сътрудничество със здравните заведения, навременната намеса и подкрепата, която оказахме на родителите.   Освен със семейства, заявили намерение за раздяла с новороденото си, експертите ни работиха и с над 180 многодетни семейства, семейства живеещи в бедност, родители с увреждания или зависимости, семейства на новородени с увреждания или здравословен проблем, както и семейства на недоносени бебета. Всички деца останаха в своите семейства. Помогнахме и на 3 деца, настанени в семейства на роднини и близки; 11 деца в осиновителни семейства; 12 деца жертви на насилие; 15 деца в риск от отпадане от училище; 8 деца с трудно поведение.   Подкрепихме други 34 деца, осигурявайки им възможност да посещават сесии по рехабилитация и различни иновативни терапии (хипо-,хидро- и музикотерапия). Нито едно дете не се раздели със своето семейство.   Работихме и с 44 деца и родители в процес на реинтеграция.   Организираните от нас безплатни курсове за родителски умения продължават да се радват на голям интерес. Над 180 настоящи и бъдещи майки и татковци преминаха през групи и курсове за родителски умения. Все по-популярни са и курсовете за кандидат – осиновители – обучихме 59 кандидат-осиновители.   Екипът ни работи и с 85 деца с увреждания и техните семейства, като акцентира върху силните страни и изграждането на умения на родителите да стимулират развитието на детето си чрез ежедневните дейности.   Подкрепата към биологични, роднински и осиновителни семейства, която фондацията извършва по международно утвърдена методика, се отразява позитивно върху децата, категорично сочат изследванията на качеството на нашите услуги. В резултат на работата на фондация „За Нашите Деца“ при 91 от оценените 130 деца е констатирана положителна промяна, родителите им полагат необходимите грижи за тях и посрещат адекватно нуждите им. Родителите на 39 от децата все още се нуждаят от нас. Работихме усилено за изграждането на емоционална връзка между родителите и техните деца. 111 от общо 130 оценени деца имат добра връзка със своите родители и няма риск от изоставяне. Останалите 19 все още имат нужда от нашата подкрепа.   Броят на подкрепените деца и семейства от създаването на фондация „За Нашите Деца“ преди 26 години надхвърли 12 000….

Read More
Виж всички новини