Всички новини

Всички новини през годините

Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите работещи с деца в ранна възраст

By | Без Категория, Новини | No Comments

Изследване: Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите работещи с деца в ранна възраст         Експертите изтъкват необходимост от профилирано обучение по ранно детско развитие на специалисти в сферата на социалните дейности, здравеопазването и образованието   Необходими са целенасочени политики за усъвършенстване на компетентностите на специалистите, работещи с деца в ранна възраст в сферите на социалните дейности, здравеопазването и образованието, за да се повишат техните знания и умения за подкрепа на ранното детско развитие. Важно е да се развие компетентностен профил на тези специалисти, който да даде възможност за специализация по ранно детско развитие както в началното образование, така и в продължаващото им професионално развитие.   Това са част от изводите от изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска, завършено в края на миналата година от фондация “За Нашите Деца”. Сред тях е и препоръката за утвърждаване на допълнителни форми на професионална подкрепа, като наставничество и менторство, както и формиране на общности от специалисти за взаимно учене.   Резултатите за всеки от секторите бяха дискутирани с широк кръг специалисти от ресорните министерства, представители на общини, университетски преподаватели, граждански организации. Първата среща беше посветена на специалистите, работещи с деца в ранна възраст, в сферата на социалните услуги. Участниците в срещата изтъкнаха, че събраните данни и изводи от изследването са навременни и полезни за формирането на политики за работната сила в тази сфера.   В сферата на социалните услуги, препоръките на специалистите от фондация „За Нашите Деца“ включват: профилиране на дейността на специалистите за работа с деца в ранна възраст в съответствие с компетентностен профил; необходимост от разработване на система за надграждащи и поддържащи обучения, основани на съвременни научни изследвания; облекчаване на условията на труд на социалните работници и подобряване на привлекателността на професията чрез възможности за кариерно развитие и заплащане в сектора. Изследването доказва позитивите от вече утвърдените добри практики на супервизия, наложени като стандарт за качество в сектора на социалните услуги. Съветът на специалистите е в краткосрочен план те да намерят своето място и сред политиките за образование и здравеопазване.   Инвестицията в професионално усъвършенстване на работещите в социалните услуги ще донесе сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Тази инвестиция ще даде възможност на децата и техните семейства за достъп до съвременни форми за подкрепа и иновативни услуги; ще се повиши ефективността на комуникацията между родителите и социалните работници – а оттам, и по-бързо преодоляване на трудностите, които срещат най-малките; ще се повиши престижът на професията.     Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която организацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектори, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. …

Read More
коледна кампания Порше София Изток

И тази Коледа чудесата направихте Вие

By | Новини | No Comments

Осмото издание на кампанията ни „Тази Коледа чудесата правите Вие“ вдъхнови служителите на 24 социално-отговорни компании да дарят шанс за щастливо детство в семейство на още стотици деца. В тази трудна за всички ни 2020 година, отново успяхме да обединим сили с бизнеса и да покажем на семействата в нужда, че не са забравени.       Традиционните ни участници се включиха отново, макар и в по-различен формат. За тях 4-те нови идеи за онлайн инициативи бяха вдъхновение и възможност да се сплотят с колегите си, въпреки дистанцията. Новодошлите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ организираха любимите за всички благотворителни инициативи, в които показаха кулинарните си умения.       „Пълноценното развитие на децата от най-ранна възраст и осигуряването на сигурна семейна среда е задължително условие за изграждане на личност, уверена и способна да се справи с предизвикателствата на живота. Ние вярваме, че това е основна мисия на обществото ни и трябва да се използват всички инструменти и възможности да се грижим за най-малките.“    Това споделиха Wacom, които са сред новите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ с изцяло авторска инициатива.    Завладяни от коледен дух, всички чудотворци набраха сумата от 29 000 лева, които ще бъдат инвестирани в подкрепа на деца с трудности в развитието, с които работят специалистите на фондацията в Центровете ни в София и Пловдив.   Изказваме искрената си благодарност към Дунапак Родина АД, Порше София Изток, Cargo Partner, Reach for Good, Смарт Органик, Service Source, Wacom, Център за градска мобилност, АББ България, СенсатаТехнолоджис България, Адвент Груп София,  фондация „Доброделник“, Кофас България, PwC България, Vesmard и останалите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“!     Всички участници в осмото издание на кампанията ни доказаха, че няма граници за човешката доброта и че когато обединим усилия, можем да бъдем Коледното чудо за децата в…

Read More
коледна кампания Порше София Изток

Първите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ 8

By | Без Категория, Новини | No Comments

Първите чудотворци вече доказват, че мотивацията за добрини е по-силна от всяко предизвикателство, пред което ни постави 2020 година. Осмото издание на кампанията „?Тази Коледа чудесата правите Вие“ отново събра традиционните си участници, както и нови такива, които заедно ни помагат да сътворяваме чудеса за децата и семействата, с които работим.    Вече 13 компании се включиха, избирайки една от 12-те коледни инициативи, 4 от които подходящи и за екипи, които работят дистанционно.   „Подкрепата ни е израз на международната солидарност от страна на служителите на Volkswagen и Porsche Holding. Като част от глобална компания ние осъзнаваме нашата социална отговорност и се опитваме да подкрепяме местни организации, защитаващи правата на децата. За нас е чест да подпомогнем фондацията в мисията ? да осигури социална подкрепа, развитие и щастливо детство на най-малките и уязвими членове на нашето общество. Искрено се надяваме, че и тази година, макар и с различен формат, ще сме част от чудото на Коледа и отново ще запалим светлинките в детските очи. От все сърце желаем успех на фондация „За Нашите Деца“ в стремежа ? да подари едни по-топли и уютни Коледни празници за децата.“.    Благодарим на Порше София Изток, които са един от най-дългогодишните участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ със своя традиционен коледен базар, който тази година ще организират по различен начин.     Един от новите участници в коледната кампания е Кофас България. Вижте тяхната мотивация да ни подкрепят:   „Ние от Кофас се радваме, че сме част от тази специална кампания на Фондация „За Нашите Деца“ и си пожелаваме през новата година уязвимите групи да се чувстват спокойни, защитени и най-вече щастливи. Сега е времето да се превърнем в активни участници в процеса на взаимна помощ„ – Пламен Димитров, управител на Кофас България.      Станете и вие чудотворци за децата, които имат нужда от подкрепа на http://yourmiracles.eu/…

Read More

Творилницата на Рая: Снежко

By | Новини | No Comments

Коледа наближава все повече! Завладява ни коледно настроение, с нетърпение очакваме този най-светъл семеен празник и тържество на християнските добродетели. И за да бъде Коледа по-тържествена и забавна, и за празнично настроение, може да си направим една лесна украса за елхата – снежен човек от хартия – ‘’Снежко’’.   Необходими материали:   Лист бяла хартия Ножица Лепило Молив Флумастери Цветна лентичка/дебел цветен вълнен конец Конец или лъскава тънка лентичка   Изработване на Сежко:   Очертаваме с молив 3 големи кръга на белия лист и един по-малък кръг за глава на снежния човек. Изрязваме ги. Прегъваме по средата двата големи кръга. Намазваме малко лепило на сгъвката на единия кръг и го лепим за сгъвката на другия. Залепваме по сгъвката върху непрегънатия кръг. Рисуваме с флумастери очи, уста и нос на малкия кръг.   Може да добавим и шапка. Залепваме цветна лентичка/дебел цветен вълнен конец – шалче – за долната част на главата на снежния човек. Лепим главата на вече готовото тяло. Залепваме с лепило конец или лъскава тънка лентичка отзад на главата, за да може да окачим Снежко на елхата.     Весели празници, мили деца и родители!  …

Read More
новите членове на Настоятелството на фондация За Нашите Деца

Четирима наши съмишленици се присъединиха към Настоятелството ни

By | Новини | No Comments

Четирима наши съмишленици се присъединиха към екипа на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца“. На тях разчитаме за стратегически насоки в изпълнението на нашата мисия в подкрепа на развитието на децата от ранна възраст. Обединени от каузата ни нито едно дете да не живее и ден извън семейство, те ще инвестират най-ценното – своите знания, опит и ентусиазъм в името на развитието на организацията и успеха на това, което правим вече 28 години.   Цветомир Узунов, доц. Велина Тодорова, Евгений Кънев и Божидар Нейчев са новите членове на стратегическия екип на фондацията, в резултат на задълбочени дискусии и решение на сегашните членове Анелия Димова, Методия Чадиковски и Силвия Цанова.   Запознайте се с тях:   Божидар Нейчев има 25-годишен опит в консултирането на клиенти в ключови приватизационни и частни сделки в различни сектори, стратегически анализи за навлизане и оттегляне от пазара, преструктурирания, ликвидационни и заздравяващи услуги, както и оказване на съдействие при сливания и придобивания. Той е един от старшите съдружници на PwC (Прайсуотърхаускупърс) за Централна и Източна Европа.  През последните две десетилетия е основал или развил повечето от офисите на фирмата на Балканите.        Доц. Велина Тодорова е член на Комитета по правата на детето на ООН от 2016 г. Преди броени дни тя беше преизбрана за втори мандат на тази позиция. Доц. Тодорова е юрист по професия и преподавател по „Гражданско и семейно право“ в Пловдивски университет и Българска академия на науките. Превърнала е каузата за щастливо детство в своя професия. Приятел на  фондация „За Нашите Деца“ от дълги години, през 2016 г. тя беше патрон на най-голямото ни годишно благотворително събитие Вечер на добродетелите.   „Познавам устойчивостта на фондацията и екипа, които продължават да подкрепят децата и семействата им много успешно.  Винаги съм готова да ги подкрепя, заради каузата, която ни обединява.“     Евгений Кънев досега подкрепяше фондацията като член на нашия Консултативен съвет. Той е управляващ съдружник в Инвестиционно-финансова консултантска компания „Маконис“, чиято дейност е насочена към консултиране на сделки с компании, бизнес оценки, банкиране.   „При сегашната демографска реалност, единственият начин да сме сигурни в бъдещето на нацията е да работим за добри стартови условия в живота на всеки един български гражданин.“     Цветомир Узунов е със сериозен опит във финансовата сфера. Той е дългогодишен финансов директор в ING България, а отскоро отговаря глобално за развитието на голям рейтингов модел на ING България. Според г-н Узунов:   Децата са най-важното нещо в живота ни. Нещо, което формираме и оставяме след себе си. България, за съжаление, се нарежда на последните места в ЕС по отношение на риска от бедност и социално изключване. Това важи в още по-голяма степен за най-уязвимите групи и хората в неравностойно положение. Зрелостта на обществото се определя от отношението му към най-уязвимите. Нека заедно да създадем по-добро бъдеще за децата на България. За мен е чест и привилегия да подкрепя каузата на фондация „За Нашите Деца“….

Read More

Програма за взаимодействие между здравния, социалния и образователния сектор стартира в Област Пловдив

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ и 8 общини от област Пловдив започнаха изпълнението на Програма за взаимодействие между социалния, здравния и образователния сектор в подкрепа на нуждаещи се от комплексни услуги деца и техните семейства.  Програмата работи на териториите на  общините Пловдив, Садово, Перущица, Марица, Родопи, Куклен, Стамболийски и Асеновград. Тя е разработена по проект „Инициатива за развитие и социално включване-за нашите деца“ на фондацията, с подкрепата на специалисти от трите сектора.   Програмата за взаимодействие ще помогне за достъпа на децата и семействата до комплексни услуги, ще повиши ефективността на подкрепата за тях, както и ще засили превенцията на рисковите фактори за децата, като осигурява мобилни и работещи в мрежа услуги там където те лисват.   Единен координационен център под управлението на фондация „За Нашите Деца“ и координатори във всяка от 8-те общини ще осъществяват връзката със семействата и ще координират действията на ангажираните специалисти в една или няколко общини.     Ако научите за дете, което има нужда от комплексни услуги или искате да разберете повече за програмата можете да се обръщате към общинските координатори по места:   общ. Куклен:  coordinator.kuklen@detebg.org, общ.Садово: coordinator.sadovo@detebg.org общ.Родопи: coordinator.rodopi@detebg.org, общ.Марица: coordinator.maritsa@detebg.org общ.Асеновград: coordinator.asenovgrad@detebg.org, общ.Пловдив: coordinator.plovdiv@detebg.org , общ. Перущица: coordinator.perushtica@detebg.org общ….

Read More

Европейска кампания ще се бори за гарантиране на равен старт в живота на всяко дете

By | Новини | No Comments

“Първите години, първи приоритет” се застъпва за приоритизирането на ранното детско развитие в публичните политики на ЕС.   Фондация „Тръст за социална алтернатива“  и Фондация „За Нашите Деца“, заедно с Eurochild и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, в партньорство с Европейския алианс за обществено здраве и Ромския образователен фонд, стартират европейската кампания „Първите години – първи приоритет“.     Тя се застъпва за приоритизирането на ранното детско развитие в публичните политики на държавите, за да се гарантира равен старт в живота на всяко дете в Европа на възраст между 0 и 6 години. В основата на кампанията е тезата, че първите 6 години от живота на децата поставят основите на тяхното физическо, социално и емоционално развитие.   С помощта на национални партньори от девет европейски държави – България, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания,  кампанията ще събере и предостави информация на институциите, разработващи политиките на европейско и национално ниво, ще ангажира гражданските организации, и ще помогне за овластяване на родителите и семействата, да се застъпват за собствените си права, и тези на техните деца.   “Присъединяваме се към кампанията като представители от българска страна, защото силно вярваме, че ранното детско развитие дава ключовата основа за емоционалното, социалното и физиологичното развитие на децата, и е определящо за потенциала, който могат да достигнат като възрастни хора. Инвестицията и подсилването на политиките за ранното детско развитие е инвестиция в бъдещото благосъстояние на цялото общество” , казват партньорите в кампанията „Тръст за социална алтернатива“ и „За Нашите Деца“.     “Първите години – първи приоритет” стартира на 15 декември и има за цел да се гарантира подобряването на живота на децата на възраст от 0 до 6 години в Европа чрез:   изграждане на общност от застъпници за политиките за ранното детско развитие на национално ниво и на ниво Европейски съюз (ЕС); повишаване на информираността и убеждаване на обществото относно нуждата от приоритизиране на ранното детско развитие; постигане на стратегическо предимство по отношение на политиките на ЕС и осигуряване на финансиране в подкрепа на реформите и публичните инвестиции на национално ниво.   Кампанията застава зад правата на всички деца, със специален фокус върху семействата и децата в риск от дискриминация и изключване, като деца, които живеят в крайна бедност, деца с увреждания, деца в риск от раздяла с биологичните им семейства , деца в специализирани институции,  деца от ромски произход, деца на мигранти и бежанци.   “Родителите обикновено са наясно какво е най-добре за техните деца, но бедността и дискриминацията могат да ограничат потенциала им да дадат най-доброто от себе си. Чрез тази кампания бихме искали да окажем влияние върху политиките и публичното финансиране на ранното детско развитие, като се опрем на наличните доказателства, както и на мнението и опита на самите родители. Публичните инвестиции могат и трябва да подкрепят и овластяват семействата и малките им деца.” – Жана Хейнсуърт, Генерален секретар на Eurochild.     Кампанията ще се застъпва пред институциите и политиците, така че средствата от ЕС да подпомогнат напредъка по темата в цяла Европа, както и за създаването на взаимно усилваща се обратна връзка между политиките и финансирането на европейско и национално ниво. Докато някои държави като Финландия и Ирландия успяват да поставят ранното детско развитие сред националните си приоритети, в повечето от другите държави все още липсва междусекторна рамка на политики и инициативи. Пандемията COVID-19 подчертава липсата на целенасочена подкрепа за семействата с малки деца в държави като Унгария, Сърбия, Румъния и Португалия.   “Само чрез прилагане на цялостен подход спрямо всички политики и услуги, които оказват въздействие върху ранното детско развитие, бихме могли да прекъснем цикъла на неравнопоставеност и да гарантираме, че всички най-малки жители на Европа имат равни възможности за безопасно, здравословно и оптимално развитие от самото начало на техния живот.” – Михаела Йонеску, програмен директор, Международна асоциация „Стъпка по стъпка“.     Кампанията „Първите години – първи приоритет“ стартира на 15 декември 2020 г. (днес) и ще набере скорост през следващите месеци. Станете част от общността, която подкрепя кампанията, за да направите първите години от живота на децата приоритет за цяла Европа.   Заявете Вашия интерес тук.   Партньорството   Eurochild е мрежа, която се състои от почти 200 организации от 35 европейски държави, които работят с и за децата в Европа, в опит за изграждане на общество, в което се уважават правата на децата.   Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) е регионална мрежа за ранно детско развитие, която свързва практиката в ранна детска възраст, изследванията в тази област и политиката, насочена към подобряване на качеството на системите за ранно детско развитие в Европа и Централна Азия.   Европейският алианс за обществено здраве (EPHA) е водеща организация в Европа, която се застъпва за по-добро здравеопазване, и се състои от публични организации в областта на здравеопазването, пациентски организации, и групи, свързани с конкретни заболявания.   Ромският образователен фонд (REF) има за цел да намали пропастта в образователните резултати между учениците от ромски и не-ромски произход чрез подкрепа на политики и програми, които гарантират качество на образование на ромите, включително десегрегация на образователните системи.         Контакти:   Зорница Миткова Ръководител Комуникации “Първите години – първи приоритет”     Искра Стойкова, Фондация “Тръст за социална алтернатива“, Ръководител програма „Първите 1000 дни“ E: istoykova@tsa-bulgaria.org   Росица Милкова Фондация “Тръст за социална алтернатива“, Ръководител проекти и Координатор на кампанията „Първите години – първи приоритет“ за България E: rmilkova@tsa-bulgaria.org   Мила Ташкова, Фондация „За нашите деца“, експерт „Политики и застъпничество“ E: m.tashkova@detebg.org   Димитър Иванчев Фондация „За нашите деца“, Координатор проекти и Координатор на кампанията „Първите години – първи приоритет“ за България Е: d.ivanchev@detebg.org      …

Read More

Ellie After и кукления театър с кауза

By | Новини | No Comments

Коледната ни кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие“ 8 се адаптира към предизвикателствата на 2020 година, но продължава да обединява традиционните си участници около нашата кауза.   Днес ще ви разкажем за Ellie After ,която се включва във всяко издание на коледната кампания със своя инициатива, която радва малки и големи.   Ели също адаптира идеите си към 2020 и продължителното стоене у дома, което ни кара да бъдем по-изобретателни в игрите с децата си, за това и тя ни подкрепя с ръчно изработен куклен театър!     Какво те мотивира да подкрепиш за поредна година фондация „За Нашите Деца“ няколко седмици преди най-хубавия празник Коледа?   – Най-смисленото нещо за едно общество е децата в него да имат възможност да растат защитени, здрави, обгрижени и да получат шанс да се развиват. Това би ни дало надежда, че ще живеем в обществото, за което мечтаем. Фондация „За Нашите Деца“ се грижи именно за най-уязвимите, за децата в риск, за да имат семейство, грижа и шансове за развитие. И какво по-хубаво от това да можем да помогнем и ние, хората отстрани, поне с малко 🙂         Откъде черпиш вдъхновение и каква е за теб символиката на детския куклен театър, който създаде с кауза?   – Текстилните артикули и куклите в частност, са ми любимо нещо от години. Най-често първо си ги представям, после рисувам бъдещата кукла, а след това започвам да експериментирам с текстилни варианти. Вдъхновение може да е всичко: някой много шарен и красив плат или вдъхновяваща история. А когато куклите са в комплект, могат да бъдат част от безброй приказки с различни герои и случки. Надявам се кукленият театър да подпомага детското въображение и да допълва детските игри.   Какво искаш да пожелаеш на децата, които тази Коледа ще се радват на домашния куклен театър?   – На тях и на всички деца пожелавам най-вече да са здрави, пълни с енергия и да са много изобретателни и любознателни. Да създават незабравими моменти, за които да се сещат с радост, когато пораснат големи 🙂   А на децата, на които заедно помагаме?   – Надявам се да растат защитени, да се чувстват обичани и да са изпълнени с желание да откриват и учат нови и нови неща!     Вижте как да се включите в коледната кампания: http://yourmiracles.eu  …

Read More

Продължаваме да даряваме усмивки на децата от област Пловдив

By | Новини | No Comments

4 социализиращи събития за малчуганите от детските градини и училищата в област Пловдив организираха нашите специалисти през изминалите 2 месеца.   С подкрепата на социалните ни работници и специалист „Ранно детско развитие“ проведохме арт работилници – „Рисунки“ и „Коледни елхички“, в с. Богданица – община Садово, „Тъкане на стан“ в с. Граф Игнатиево – община Марица и спортни игри в с. Ново село – община Стамболийски.   Над 70 деца, с които фондацията е работила и преди, се включиха в заниманията, чийто разнороден характер подпомага развитието на физическите и двигателни способности, повишава социалните умения като подобряване на общуването, сътрудничество и приобщаване между различи етнически общности. Децата се поставят в разнообразни ситуации, възприемат различни роли, развиват своето въображение и личностни качества.   Участниците се включват не за първи път в подобни активности. Ние работим активно с тях от началото на годината, като ги ангажираме в различни събития, с които обогатяваме техните преживявания и постигаме задълбочен социализиращ ефект. Благодарение на целенасочената ни работа в тази посока успяхме да изградим дългосрочни партньорства с редица детски градини и училища от областта.       Дейностите по тази програма се реализират по проект „Инициатива за развитие и соцалино включване – за нашите деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът цели да подобри системата от услуги за активно социално включване на деца от уязвими семейства и предвижда създаване на интегриран подход и координация между доставчици на услуги и държавни структури в 8 общини в област…

Read More

Творилницата на Рая: да си направим зайче

By | Без Категория, Новини | No Comments

Развиването на фината моторика е от значение не само за физическото развитие на детето, но и за неговото психическо развитие. При децата, които имат забавяне на уменията във фината моторика, се наблюдават затруднения в речта, в оцветяването на картинки, в писането, в рязането с ножица, в държането на лъжицата при хранене, връзването на връзки за обувки, закопчаването и откопчаването на копчета…За да се осъществят движенията на фината моторика е необходимо добро координиране на малките мускули на ръцете и пръстите. Усъвършенстването на фината моторика може да се подобри чрез различни занимания.   Предлагам една интересна и весела игра, която освен, че ще помогне на децата да се научат да използват пръстите на ръцете си по-добре, ще даде възможност и на цялото семейство да се забавлява заедно. Играта предлага много вариации детето да развива и подобрява зрително – моторната си координация с пускането на моркови в устата на гладното зайче, да тренира пинсетния захват с палец и показалец, да научи цветовете, да групира  по форма и размер, да брои, да се редува с друг човек, да имитира как скача зайчето, да развива речта си…   Мили родители, проявете въображение при изработването на това симпатично зайче, като не забравяйте да включите и децата, според възрастта и възможностите им.   Необходими материали за изработване на зайчето: Празна ролка от тоалетна хартия Водни бои Флумастери Цветна и бяла хартия Ножица Лепило     Оцветяваме ролката от тоалетна хартия с водни бои. Очертаваме устата и я изрязваме внимателно. Изрязваме ушите от цветна хартия и ги залепваме. Рисуваме или апликираме очите и нослето на зайчето. Рисуваме и мустаци! Изрязваме от бяла хартия зъбките и ги лепим. Рисуваме и изрязваме морковите. Зайчето е готово и може да бъде нахранено!  …

Read More