Институционални партньори

Министерства, Агенции, Общини и НПО

Министерство на здравеопазването

Държавна агенция за закрила на детето ДАЗД

Агенция за социално подпомагане

Столична община- София

Община Пловдив

Първа акушеро-гинекологична болница „Св. София“

Движение на българските майки

Национална мрежа за децата

International foster care organization 

Фондация „Помощ за благотворителността в България“