Стажант Проекти

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата цел е децата да не прекарват нито ден в самотата и изолацията на социалните институции. Затова подкрепяме биологичните им семейства, осигуряваме различни видове специализирана терапия, обучаваме и съдействаме на професионални приемни семейства, изградихме Център за настаняване от семеен тип Детска къща за бебета без родители и още много други дейности, насочени в помощ на децата и семействата в риск.

 

За да се случи всичко това, ние се нуждаем от твоята подкрепа!

 

Търсим мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново от нас, както и ние от тях, тъй като основни ценности във фондацията са професионализмът и постоянното развитие. От наша страна, ще имате възможност не само да видите наученото на практика, но и да станете част от експертен екип, от който да черпите знания и умения.

 

Стажантът ще бъде част от екип „Проекти и застъпничество“ и ще участва в дейностите по проект „Грижа в ранната възраст“. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за децата в ранна възраст.

 

Ще участвате в дейности свързани с:

 • проучване на добри практики
 • подготовка на анализи
 • подкрепа при организацията на обучения и конференции
 • превод на документи от английски на български език

 

Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

 

Ще имате възможност да развиете своите знания и умения за:

 • Анализиране и проучвания
 • Практически опит в проектна дейност
 • Умения за работа в екип и като част от организационна структура

 

Във Фондация „За Нашите Деца“ Вие:

 • ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си
 • ще развиете професионалните си и лични качества
 • ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит

 

Изисквания към кандидата:

 • Студент /Бакалавър, Магистър/ в сферата на: „Политически науки”, „Социални дейности“, хуманитарни специалности или сходни направления;

 

Необходими умения:

 • Умения за анализ
 • Умения за планиране и организиране
 • Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)

 

Необходими качества и други изисквания към студентите:

 • Желание за развитие на професионалните знания и умения
 • Умение за самостоятелна и екипна работа
 • Добро ниво на английски език

Имате възможност да кандидатствате чрез:

 • CV в Europass формат;

 

Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center. Работното време е гъвкаво и има опция за съчетаване на графика с ангажиментите и заетостта на студента.

Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката.

След успешно преминат стаж, стажантите ще получат сертификат. За повече информация, можете да се свържете с нас на hr@detebg.org

 


Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите Деца“.