Имате изразен изследователски дух?

Имате желание да учите през практиката?

Търсите възможност да придобиете опит в проектна дейност?

Ако отговорът на тези въпроси е да, тогава вие сте човекът, който търсим!

Фондация „За Нашите Деца“ е наследник на британската детска правозащитна организация „Всяко Дете“ и работи в България в последните 25 години. Ние работим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейна среда.

Търсим мотивирани студенти, с желание да практикуват и да научат нещо ново от нас, както и ние от тях, тъй като основни ценности във фондацията са професионализмът и постоянното развитие. От наша страна, ще имате възможност не само да видите наученото на практика, но и да станете част от експертен екип, от който да черпите знания и умения.

Стажантът ще бъде част от екип „Проекти и застъпничество“ и ще участва в дейностите по проект „Грижа в ранната възраст“. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, проектът цели да подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за децата в ранна възраст.

Условия на работа

Стажът продължава 3 месеца и дейностите се извършват в централния офис на фондацията, който се намира в Sofia Airport Center. Работното време е гъвкаво и има опция за съчетаване на графика с ангажиментите и заетостта на студента.

Стажантите стават част от екипа на фондацията и са включвани през участие или подкрепа в организацията на вътрешни събития, ако това е възможно. Всеки от тях има достъп до информационната система на организацията, в рамките на информацията, която му е необходима за практиката.

Ще участвате в дейности свързани с:
– проучване на добри практики 
– обработка на сурови данни
– подготовка на анализи
– поддържане на бази данни
– превод на документи от английски на български език
Знания и умения, които се очаква да развие в практическото обучение

Ще имате възможност да развиете своите знания и умения за:
– Анализиране и проучвания
– Практически опит в проектна дейност
– Умения за работа в екип и като част от организационна структура

Във Фондация „За Нашите Деца“ Вие:

– ще придобиете нови практически знания и ще обогатите опита си
– ще развиете професионалните си и лични качества
– ще работите сред екип от специалисти с дългогодишен професионален опит

Изисквания към кандидата:
– Студент /Бакалавър, Магистър/ в сферата на: „Политически науки“, „Социални дейности“, „Здравеопазване“ или сходни направления;

Необходими умения
– Умения за анализ 
– Умения за планиране и организиране
– Добри умения за работа с офис пакет (Microsoft Excel; Microsoft Word;)

Необходими качества и други изисквания към студентите
– Желание за развитие на професионалните знания и умения
– Умение за самостоятелна и екипна работа
– Добро ниво на английски език

Имате възможност да кандидатствате чрез: 
– CV в Europass формат и мотивационно писмо  на имейл адрес hr@detebg.org

За позицията не се изисква предишен опит. Стажът може да бъде заплатен през „Студентски практики“ и продължава три месеца. След успешно преминат стаж, стажантите ще получат сертификат. За повече информация, можете да се свържете с Ива Бранска, специалист „Организационно развитие“ на тел. 0888 699 482

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Одобрените кандидати ще сключат договор за стаж с фондация „За Нашите Деца“.