Фондация „За Нашите Деца“: Видео за една амбициозна, но изпълнима мисия