Фондация „За Нашите Деца“ награди социални институции за принос в гарантирането на правото на живот в семейна среда на децата от ДМСГД

By 19.10.2017Новини

 

На съвместна официална церемония днес изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и зам. Министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова наградиха структури на МТСП за принос в процеса на деинституционализация и гарантирането на правото на живот в семейна среда на децата от Дома за медико-социални грижи на деца (ДМСГД) „Св. София“. Събитието се състоя в залата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и бе организирано от фондация „За Нашите Деца“,  която изпълнява проекта по закриването на ДМСГД „Св. София“.

 

„Днес заслужаваме да се поздравим, защото постигнатото от нас има особен ефект върху цялото общество. В изпълнението на проект „Пътят към семейството“ имахме моменти на безпътица и трудности, но имахме и на кого да се опрем, на партньорите, които ни подкрепиха, за да отворим нов път за всяко едно от децата в ДМСГД „Св. София“ и да изведем последните 21 деца от там. Никога досега в 25-годишната история на Фондацията не сме получавали толкова ярка зелена светлина да работим по превенция на изоставянето на ниво „родилен дом“. Постигаме важни обществени промени и затова битката си струва.“ – каза Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.

 

 

След закриването на всички институции за деца в България през 2020 г., ще направим следващата крачка, за да намалим до минимум настаняването на деца в резидентните социални услуги чрез разширяване на мрежата за подкрепа на семействата в дневна форма. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова. Тя подчерта, че конструктивната критика от страна на неправителствения сектор е изключително важна за институциите, тъй като ги предпазва от повтарянето на едни и същи грешки.

 

С грамоти за особен принос бяха отличени ангажираните за закриването на дома институции – Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция за социално подпомагане-София, и дирекция „Социално подпомагане“ – район „Възраждане“, Столична община.

 

 

 

ДМСГД „Св. София“ беше официално закрит с Постановление № 5 на Министерски съвет от 12 януари 2017 г. Дейностите по проекта приключиха в края на месец юни 2017 г. Това стана възможно след като фондация „За Нашите Деца“ с подкрепата на държавните институции, оцени, подготви и изведе последните 21 деца от дома, които вече живеят в семейна или близка до семейната среда.

В следващия етап Фондация „За Нашите Деца“ предвижда разкриването на Комплекс за ранно детско развитие в сградата на вече бившата институция, който ще предоставя интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства . Амбицията на фондацията е да бъде разработен модел за предоставяне на интегрирани услуги, който ефективно да подкрепи деинституционализацията и да подобри благосъстоянието на най-уязвимите деца и семейства в столицата.