Monthly Archives

октомври 2006

Ученици от столични училища преговарят по Харта за правата на децата

By | Новини | No Comments

Децата се притесняват, че работата им ще бъде подценена от обществото и нституциите, които имат отношение към проблемите им. Деца от шест училища и 3 деца от клуб “Млад Европеец” към Националния дворец на децата, педагози и специалисти започнаха преговорите по Хартата за правата на децата в трите столични райони, в които работи Центъра за подкрепа. В първата среща участниците създадоха правила за работа като се договориха да се изслушват взаимно, да работят в екип и да изразяват свободно личното си мнение, както и да носят отговорност за случващото се оттук насетне. Участниците свободно изразиха своите очаквания от срещите си, като амбицията на всички е да работят успешно заедно по бъдещата харта, която да бъде полезна за всички деца в столицата. В края на първата среща участниците поискаха в групата да бъдат включени и деца от социални домове, деца от ромска общност и деца с…

Read More

Деца от Възраждане, Илинден и Красна поляна подготвят Харта за своите права

By | Новини | No Comments

Детска дискусионна група организира екипа на Центъра за консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства. В нея ще ще участват деца между 14 и 18 години от трите столични райони, в които работи екипа на Центъра. В срещите децата ще обсъждат помежду си своите виждания за правата и отговорностите и ще споделят кога те са нарушени. Екипът на проекта ще включи участниците в дискусионната група при изработването на общинските стратегии и програмите за закрила на детето, чието изработване е задължително. След последната си среща младите правозащитници ще напишат свой документ, в който ще посочат погледа си за проблемите и нуждите на техните връстници в трите квартала. Работата с децата от дискусионната група ще се осъществява от партньорите по проекта, съвместно с представителите на отделите за закрила на детето в трите района и педагози от училищата. Четири срещи да бъдат проведени до края на годината, планират от Центъра за консултиране на деца и семейства. На тях децата ще могат да повдигат и други проблеми, които не са включени в…

Read More

Изоставено бебе се върна в семейството си

By | Новини | No Comments

Няколкомесечният Пламен се върна в семейството си след намесата на социалните работници на ВсякоДете, отчитат от Центъра за консултиране и подкрепа на деца и и семейства в Красна поляна. Когато детето се родило майка му взела решение да го остави в детски дом и да подпише необходимите документи, за да може някое семейство да го осинови. В родилното отделение с нея разговаряли специалисти, но тя майката не искала да промени решението си, разказват социалните работници от Центъра. Така на практика веднага след раждането си Пламен отишъл в социалния дом, а майка му се прибрала. След месец, разказват социалните работници, майката на Пламен се обадила в Центъра за консултиране на деца и семейства и започнала работа с нея и детската институция по връщането на детето у дома. „Жената бе размислила, сигурна и категорична в решението си – тя искаше да си върне детето, да го отгледа и възпита у дома си.“, казва водещият на случая и допълва, че след като получила подкрепа, консултации и застъпничество, два месеца по-късно Пламен и майка му отново се…

Read More

Американски консултант по интегрирано образование обучи преподаватели от пилотните детски градини и училища в Хасково

By | Новини | No Comments

В края на септември консултантът от Калифорнийския университет Татяна Колин проведе обучение на учители от пилотните училища и детски градини по проекта „Равен достъп до образование” в Хасково. Обучението продължи девет дни, а американският консултант помогна на преподавателите да адаптират класните си стаи за деца с увреждания, да създадат и изпълнят индивидуалните образователни програми и да разпознават специалните поведенчески проблеми. По време на обучението Татяна Колин обучи двама ментори, които да организират други обучения на останалите ресурсни учители в гр….

Read More