Monthly Archives

декември 2006

Деца от столицата искат институциите да защитават по – отговорно правата им

By | Новини | No Comments

Исканията са регламентирани в Харта за правата на децата от район Възраждане, Илинден и Красна поляна. В началото на декември, на кръглата маса „Правата на децата и социалните услуги”, беше представена дейността и резултатите от проекта „Създаване на център за консултиране и подкрепа на деца в риск и техните семейства на район Възраждане, Илинден и Красна поляна“ в гр. София, финансиран от ЕС по програма ФАР „Развитие на гражданското общество“. Гостите се запознаха с Хартата на децата от трите района, както и с част от създателите й. Участниците в срещата обсъждаха с децата процеса на създаване на Хартата и идеите, които са заложени в нея. Младите хора имат различни искания към инститиуциите у нас – от това да се уважава мнението им, да бъде вземано предвид при правенето на политиките за деца, до безплатните карти за градския транспорт за ученици и студенти и площадки в кварталните градинки. В кръглата маса участва и млада майка с новороденото си дете, която разказа как е възнамерявала да изостави бебето си, но след подкрепа от социален работник на „ВсякоДете” е решила да се изправи срещу предизвикателството да го отгледа. В срещата участваха още настоящите и бъдещи партньори на „ВсякоДете” – фондация „Асоциация Анимус“, представители на Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Отделите за закрила на детето в столицата, Първа Акушеро-Гинекологична Болница за Активно Лечение /ПАГБАЛ/ – „Св. София“, Дома за деца „П. Р. Славейков” и др. Едно от полезните заключения от кръглата маса е, че трябва да се работи в добро партньорство, за да могат да се предлагат качествени услуги за децата и техните…

Read More

За първи път у нас масово училище получава брайлова техника за обучение на деца с нарушено зрение

By | Новини | No Comments

Това е първото дарение за ресурсните центрове за деца с увреждания, които разкри Министерството на образованието през есента. Чрез проекта си “ВсякоДете” осигури равен достъп на 21 деца до масови училища и детски градини в Хасково. Над 7 000 евро вложи през тази година “Хенкел” в закупуването на един брайлов дисплей, лаптоп и уреди за развитието на психомоториката на децата с увреждания в Хасково. Уникално е и това, че за първи път у нас общообразователно училище, в което учат заедно деца с увреждания и техните връстници , получава такава техника. Техниката и уредите са дарение за Ресурсния център в града, но в началото на всяка учебна година директорът на центъра ще насочва дарението към училищата и детските градини, където е най- необходимо. Двете организации финансираха и обучението на един ресурсен учител, който ще работи с брайловия дисплей и говорящия софтуер “Джоуз”. През тази учебна година брайловата техника ще бъде използвана в ОУ “Шандор Петьофи”-гр. Хасково – там се обучават две незрящи деца. Чрез брайловия дисплей може да се набира и обработва информацията, която се намира на екрана на компютъра, както и да се използва свободно интернет. Дисплеят наподобява клавиатура с 40 клавиши, на които са изписани брайловите букви под формата на определен брой точки. Уредите за психомоторика помагат на децата да координират по – ефективно движенията си и да стиулират опознаването на околния свят в игрова ситуация. Чрез тях малчуганите се учат как да връзват връзки, да разпознават различните геометрични елементи, да избират най-правилните цветове и др. Дарението е част от Детския проект на Хенкел, който отразява корпоративната визия да се прави живота на хората по – лесен, по – добър и по – красив. Всяка година фирмата дарява 10 000 евро, с които се подпомага животът, образованието и реализацията на деца в неравностойно социално положение. През миналата година “Хенкел” дари средствата на болницата за активно лечение и рехабилитация на децата с детска церебрална парализа в София. Тази година дарението отиде във Фондация “ВсякоДете”, която реализира в Хасково своя проект “Равен достъп до образование”. Чрез него неправителствената организация осигурява на децата със специални образователни потребности в града и региона ефективен достъп до две детски градини в града и СОУ “Св. Паисий Хилендарски”. “ВсякоДете” финансира изграждането на рампи и достъпни тоалетни, създава ресурсни кабинети, обучава преподаватели и лобира за правата на децата с увреждания пред българските институции. По проекта до момента 21 деца учат в масови училища и детски градини в…

Read More