Monthly Archives

март 2007

Обучение на учители от детските градини

By | Новини | No Comments

Обучението се проведе по предварителна заявка от трите детски градини в гр. Хасково- № 3, 6, 11. Целта на семинара беше да се запознаят всички заинтересовани в сферата на образованието с интеграцията на деца със специални образователни потребности и особеностите при работата с децата в детските градини. Учителите получиха информация, която ще им бъде полезна при работата им с деца със специални образователни потребности. Участниците заявиха, че са добили по – голяма чувствителност и увереност за процеса на интеграция на деца със специални образователни потребности. Имаше голяма дискусия относно хиперактивните деца, начини за работа с тях и нарушават ли се правата на останалите деца в групата, където се обучава дете с поведенчески проблем, каза след обучението Марияна Минева от фондация „ВсякоДете”. Участниците проявяват и желание за повече практически съвети, ориентирани към интергацията на децата със специални образователни…

Read More

Работата с Брайловата техника, дарена от „Хенкел“ дава своите резултати

By | Новини | No Comments

Екипът на „ВсякоДете” в Хасково направи оценка на работата с дарената от „Хенкел” преди няколко месеца брайлова техника. На среща между ресурсния учител от Олга Милева, която подпомага учениците със зрителни увреждания в региона и координатора на проекта „Равен достъп до образование” Мариана Минева беше демонстрирана работата на дисплея и компютърната конфигурация. Участниците в срещата отчетоха, че резултатите от учебния процес са много добри, за което допринасят екипната работа на класния ръководител , ресурсния учител, родителите и останалите деца в училището.  Двамата ученици със зрителни увреждания Руми Рафет и второкласника Гюнер Апти са включени във всички дейности на класа, като експертите са установили и много добро приобщаване и социално…

Read More