Monthly Archives

октомври 2007

Официално откриване на центровете за обществена подкрепа в Сопот и Садово

By | Новини | No Comments

След двайсет и осем дневно интензивно въвеждащо обучение, местният екип на двата центъра отвориха официално врати за своите клиенти и посрещна първите си гости. В церемонията по откриването на центъра в Сопот Лалка Илиева – директор на центъра представи на местната общност своя екип – Донка Минчева и Христиана Димитрова – социални работници по “Превенция” и “Реинтеграция”. В рамките на проектната фаза на работата на Центъра, екипът ще бъде подкрепян от Регионален ресурсен център за социални услуги в Пловдив, в който работят специалисти и експерти на фондация “За Нашите Деца”. Центърът е създаден по съвместен проект с НАРД. Гости на събитието в двата града бяха колеги от социалните служби, училища, детски градини, представители на местната власт, граждани и др. Ренета Венева – ръководител на проекта поздрави екипа и местната общност от името на организациите, реализиращи проекта – Националния алианс за работа с доброволци и фондация “За Нашите Деца”. В двата града бяха извършени тържествени водосвети. След приключване на тържествената церемония по откриването, екипът на центъра в Сопот символично засади кипарис. Тържественото откриване на центъра в Сопот приключи с официално подписване на споразумение за сътрудничество между НАРД като доставчик на услуги в ЦОП – Сопот и Дирекция “Социално подпомагане” – Карлово, която реализира дейностите по закрила на детето на територията на община Сопот. Веднага след приключване на събитието по откриването на центъра, той влезе в работен режим. В новооткрития Център за обществена подкрепа в Сопот се проведе заседание на Комисията за закрила на детето към Д “СП” – Карлово, на която беше одобрено първото професионално приемно семейство в…

Read More

Приключиха обученията на екипите в Пловдив, започна работата с децата и семействата

By | Новини | No Comments

Приключи въвеждащото обучение на екипите на Центровете за обществена подкрепа в общините Раковски, Садово и Сопот. Обученията са част от съвместен проект на Фондация „За Нашите Деца” и Националния алианс за доброволци. „В началото на обученията преди месеци служителите в Центровете за обществена подкрепа очакваха да получат компетенции и опит в социалната работа, да се почувстват уверени при работа с деца и да бъдат подготвени за вземане на гъвкави решения.”, разказва ръководителя на Ресурсния център в гр. Пловдив Марияна Петрова. В края на обучителния период социалните работници, консултантите и социалните асистенти споделят, че са надградили старите си знания и че се чувстват по -.уверени от придобития опит и че са успяли да се сработят като екип. „Човек обикновено се страхува от това, което не познава, а в края на нашето обучение ние вече познаваме много по-добре същността на социалната работа. Увереността ни идва от знанията и компетентностите, които натрупахме и от съзнанието, че там някъде на улицата, в махалата, в институцията има деца, които се нуждаят от нас и ние можем да им помогнем и трябва да им помогнем! Най – големия успех за всички е, че от една група непознати станахме екип, един голям екип от три отделни екипа – Садово, Сопот и Раковски.” Това пишат в своите формуляри за обратна връзка специалистите от проекта в края на обучителната програма. Успехите на екипите, в рамките на обучението, далеч не се изчерпват с това, разказва Мариана Петрова.  „Те пристъпиха към изграждането на партньорски мрежи, започнаха своята работа на терен, промотираха центровете си в общността, подписаха своите първи договори с клиенти, много организирано и бързо, с подкрепата на Регионалния ресурсен център подадоха и първия си сигнал за дете в риск до Дирекцията за социално…

Read More

София има три нови приемни семейства

By | Новини | No Comments

Програмният директор на фондация „За Нашите Деца” Елка Налбантова е член на две от деветте Комисии за закрила на детето в София – в районите Възраждане и Лозенец. През последните месеци се активира работата на Комисиите в областта на приемната грижа. Само за две заседания бяха одобрени 3 кандидати за приемни семейства – едно към Дирекцията за социално подпомагане (ДСП) – Лозенец и две към ДСП – Възраждане. Комисиите по закрила на детето са междуведомствен консултативен орган към директорите на Дирекции „Социално подпомагане”. Те обхващат представители на различните ведомства, работещи с деца на териорията на съответната община. Една от функциите на Комисията е да препоръчва на директора на ДСП дали да бъдат одобрени кандидатите за приемна грижа. Кандидатите за приемни семейства, които бяха представени на комисиите са със следния профил: •  И трите семейства са силно мотивирани да подкрепят грижата и развитието на деца в риск;•  И трите семейства за материално обезпечени и нямат финансови мотиви при кандидатстването си за приемни;•  Две от семействата вече се грижат за не свой деца;•  Едно от семействата е пълно, другите с по един възрастен.• Две от семействата очакват да се грижат за дете в дългосрочни настанявания. Като основни проблеми кандидатите за приемни родители посочват продължителността на оценяване и навременно свикване на комисиите като етап за одобрение. Например, поради летния период, Комисията във Възраждане два пъти бе отлагана поради липса на кворум. Това отложи представянето на една от кандидатурите от юли за октомври. Друг важен момент е развитието на самата Комисия за изпълнение на функциите, свързани с приемната грижа. Ясното разписване на очакванията на директора на ДСП от Комисията при развитие на приемната грижа и одобрението на приемни семейства става в самия процес на одобрение на първите…

Read More

Лекция пред доброволци на Корпуса на мира

By | Новини | No Comments

Директорът на Фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова изнесе лекция пред доброволци от Корпуса на мира на тема „Децата имат права”. Инициативата бе по покана на Корпуса и имаше за цел да представи на младите хора системата за закрила на детето у нас. Работата на доброволци е както ценна, така и нужна. За да са подготвени за спецификата на системата за закрила на детето в България бе важно те да получат ясна представя за структурите, отговорни за децата, законовата база, наличния опит и практика, както и трудностите в реформата в тази сфера в България. Това бяха и основните акценти в презентацията на г-жа Шалапатова. Тя не пропусна да отбележи факторите, които най-често поставят децата и младите хора в рискова ситуация. Бяха представени няколко успешни проекта на Фондация „За Нашите Деца”, както и на други успешни неправителствени организации в страната. Доброволците на Корпуса на мира получиха и няколко съвета:• Да бъдат търпеливи, защото за някои промени в страната ни е нужно повече време. • Да бъдат открити и честни и да споделят своите стремежи и страхове в работата;• Да следват Етичния кодекс за работа с деца, както и да спазват изискванията на законовата база в страната ни;• Да въвличат хората, с които работят във взимането на важните решения и така да ги правят съпричастни на промяната на местно ниво;• Да бъдат проактивни и креативни. Презентацията бе оценена много високо, а самите доброволци благодариха. В писмо до организацията от Корпуса посочват:«От името на Корпуса на мира на САЩ в България бих искала да Ви благодаря за участието в обучението, предшестващо работата на бъдещите доброволци от група «България’22». Сесията, която проведохте на 24 август 2007г. бе изключително важна за бъдещата работа на обучаваните от програма „Развитие на младежта” и самите обучавани научиха много от Вашата презентация. Вашата сесия бе високо оценена като една от сесиите, която им е помогнала изключително много в разбирането на ситуацията с младите хора в риск в България. Благодаря Ви за приноса Ви в обучението и се надявам нашето партньорство да продължи и в…

Read More

Предложение за незабавна експертна оценка на състоянието на децата в дома в Могилино

By | Новини | No Comments

Снимка: BBCЕкипът на Фондация „За Нашите Деца” подкрепя призива на Фондация „Движение на българските майки” до Президента на Р. България, Председателя на Народното събрание и до ръководителите на ресорните министерства и агенции за незабавни мерки за по-добрата грижа за децата в дома в с. Могилино. Организацията се присъединява към исканията за ефективни наказания за виновните за детската трагедия. Екипът от опитни експерти и професионалисти в грижата за децата на организацията е силно обезпокоен и загрижен за съдбата на децата с физически и умствени увреждания, които живеят в институции в България. „Всички сме потресени от филма на ББС „Изоставените деца на България“ и твърдо заставаме зад позицията, че прибързаните решения за деца в крайно рискова среда не е най-добрата помощ за тях. Състоянието на децата видимо от филма, а и според оценките за закриване на дома, предполага много добре аргументирано действие в посока подобряване живота на тези деца и задоволяване на техните потребности.”, смята Иванка Шалапатова, директор на организацията. Фондация „За Нашите Деца” е опитен партньор на държавата и неправителствените организации, който притежава 16 годишна практика у нас. Поради това целият екип на фондацията е мотивиран да помогне за закриването на институциите за деца с увреждания и за създаването на нови и съвременни форми на грижа, които да стимулират развитието на потенциала на всяко дете. Експертният екип на организацията изготви предложение за провеждането на професионална, мултидисциплинарна оценка на потребностите на всяко едно дете. Водещият принцип при работата с децата и оценката на тяхното състояние ще бъде: адекватни действия за всяко дете, определени на базата на неговите специфични потребности. Оценителният екип ще проведе редица срещи с децата, с персонала, ще проучи документацията за всяко дете, ще се срещне с личните лекари и учители на децата, както и родителите на детето, ако това е възможно и подходящо. Експертите ще преценят организацията на работа в дома, отношенията на общността към децата, храненето, медицинското обслужване, работата с професионалисти извън дома /Отдел за закрила на детето, терапевти и други/, работата с родителите и близките на детето. След това ще се пристъпи към анализ на възможностите на гр. Русе децата да бъдат пренасочени към големия град, където ще получат качествена грижа. Оценката на децата ще протече до края на годината, като екипът очаква следните резултати: 1. Направена е оценка на индивидуалните нужди на децата, настанени в Могилино;2. Оценена е възможността на гр. Русе да посрещне нуждите на тези деца; 3. Изготвени са препоръки към създаването на необходимите услуги в Русе, които да посрещнат преместването на децата от Могилино. Експертите ще предложат документа на организации и ведомства за разглеждане и финансиране. В случай, че желаете да ни подкрепите за благото на тези деца можете да се свържете с…

Read More

Подобряваме системата за оценка на труда на служителите

By | Новини | No Comments

Екипът на Фондация „За Нашите Деца” от години прилага система за вътрешна оценка на работата. Това е важно, за да постигаме високо качество на нашата дейност в изпълнение на обещаното към децата, семействата и донорите ни. През месец октомври, с професионалната подкрепа на консултанската компания „Дочева и партньори” /www.docheva.com/ ние актуализирахме системата за атестация. Надеждата на екипа на организацията ни е подобрената система да ни помага в точното поставяне на задачите пред нас и тяхното постигане в стремежа си да постигнем щастливо детство и бъдеще за всяко дете в България. Ние работим с деца, които са изправени пред сериозни затруднения в живота си и приемаме работата си и каузата да им помогнем изключително отговорно. Ивайло Илиев – ръководител на проекта, по който е изготвена атестационната система на организацията, Дочева и партньори Антония Димитрова – психолог, водещ на…

Read More

Позиция относно проекта на Национална стратегия за детето 2007 – 2017

By | Новини | No Comments

На последното заседание на Националния съвет за закрила на детето директорът на организацията – г-жа Иванка Шалапатова представи позицията на Фондация „За Нашите Деца” по проекта на стратегия за детето. Документът се изготвя от държавните ведомства, отговорни за децата в дискусия с общините и граждански организации, които работят в сферата на детското благосъстояние. Ето и позицията на нашата организация: 1. Ние приветстваме стратегията. Намираме анализа в този документ за пълен и цялостен поглед върху всички фактори, които поставят българското дете в риск. 2. Приветстваме холистичния и цялостен преглед на всички аспекти на детското развитие. Фондация „За Нашите Деца” от дълги години прилага подобен стратегически подход при определяне на приоритетите в нашата работа – това е подход, базиран на изконните права на децата и на всички техни потребности, които стимулират развитието на пълния им потенциал. 3. Нашите опасения са относно реализирането на стратегията, управлението й както и финансирането на дейностите, заложени в нея. Грижата за децата в риск е споделена от много „актьори”: МЗ, общини, лицензирани доставчици и други. Важно е да има политическа воля да се постигат видими резултати в живота на децата в нашата страна. Ще се радваме, ако след 10 години в нашата страна няма деца в институции, няма насилие, а за децата в риск се предлага широк набор от подкрепящи услуги с високо качество! Ние ще продължим активно да работим за постигане на целите, представени в стратегията за детето в…

Read More

Екипите за социална работа в центровете в Раковски, Садово и Сопот са с първите си клиенти

By | Новини | No Comments

Новосформираните екипи за социална работа с деца и семейства в центровете за обществена подкрепа в Раковски, Садово и Сопот започнаха работа с първите си 8 клиенти. Екипите все още преминават интензивно въвеждащо обучение по основи на социалната работа. Успоредно с това те започнаха директна работа по първите си работни задачи. В края на септември те представиха себе си и услугите на центровете пред местните професионални общности в своите общини. Тогава те бяха насочени и към първите си клиенти. По сигнал на граждани, екипът в Садово влезе в къщата на малкия С, който се отглежда от възрастна прабаба. Социалните работници се надяват да успеят да подкрепят семейството и да мобилизират ресурсите на близки и роднини, за да не стигне детето до социален дом. Екипът в Раковски пък тръгна по следите на малчуган, който не е записан в училище. Те ще работят не само за връщането на детето в училище, но ще подкрепят и неговото приспособяването в училищната среда. Родителите на малкият И. сами потърсили социалните работници, докато те се представяли на семейството и търсели отпадналото от училище дете. И. има специални нужди, живее с родителите си и е трето дете в семейството. Родителите търсят подкрепа, за да са сигурни, че осигуряват възможно най-добрите грижи за детето. Питат как да подкрепят неговото развитие. В Сопот колегите получиха първите заявки от Отдела за закрила на детето и Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за работа с деца под…

Read More

„АКТАВИС” ЕАД дари 15 000 лева за закупуването на асансьор за деца с увреждания

By | Новини | No Comments

Средствата са предназначени за кампанията „Училище за всяко дете”, което подпомага 136 ОУ „Любен Каравелов” в София Най-голямата фармацефтична компания у нас – „АКТАВИС” подкрепи кампанията на Фондация „За Нашите Деца” за осигуряването на архитектурно достъпна среда в българските училища. Пилотно за кампанията е 136 – то основно училище „Любен Каравелов”, в което в момента учат 12 деца със специфични образователни потребности. Според изпълнителния директор на фармацефтичната компания г-н Николай Хаджидончев, инициативата на фондацията е в синхрон с корпоративната социална ангажираност на АКТАВИС да бъде близо до проблемите на хората в неравностойно положение и да подкрепя дейности, които позволяват те да се чувстват пълноправни в обществото. От своя страна директорът на фондация „За Нашите Деца” г-жа Иванка Шалапатова благодари за дарението като гарантира, че то ще бъде насочено за по-доброто придвижване на децата на колички в 136 основно училище. До момента по кампанията „Училище за всяко дете” са събрани 36 183 лева. До дни трябва да започнат и строително – ремонтните дейности по изграждането на достъпни тоалетни на всеки етаж и рампа в пилотното 136 – то училище в столицата. „Сега предстои събирането на останалите средства за асансьора, който ще осигурява достъп до всеки етаж на децата с двигателни проблеми”, заяви Иванка Шалапатова. За съоръжението трябва да бъдат инвестирани още 51 820 лева. Кампанията „Училище за всяко дете” има за цел да изгради достъпна среда за децата с увреждания в три училища в страната – в София, Монтана и Хасково. Инициативата е подкрепена от Агенцията за хората с увреждания и се изпълнява в партньорство с Агенцията за закрила на детето и Министерството на образованието. Всеки може да подкрепи равния достъп до образование на децата с увреждания като изпрати дарителски SMS с текст DMS RAMPA на номер 1 56 56 (за абонатите на М-TEL) или на 17 777 (за абонатите на GLOBUL и…

Read More