Monthly Archives

февруари 2008

НПО-та: До 10 години да бъдат закрити всички домове за деца

By | Новини | No Comments

До десет години да бъдат закрити всички домове от интернатен тип за социални грижи у нас и децата да бъдат насочени към алтернативни институции от семеен тип. Това предлага група от над 30 неправителствени организации, работещи в областта на услугите за деца, в своята визия за реформа на грижата за детето в България. Документът вече е представен на премиера Сергей Станишев и президента Георги Първанов. Една от организациите, която подписа документа е и Фондация „За Нашите Деца“Според неправителствения сектор, социалната грижа за деца у нас трябва да бъде реформирана чрез поредица от стъпки и ясни ангажименти от страна на правителството и обществените организации. И още – държавата трябва да се ангажира с координирането на тези стъпки и насочването на финансов ресурс към алтернативните форми за настаняване на децата. Директорът на Фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова подчерта, че гражданският сектор не искам средствата по оперативните програми да бъдат насочвани към съществуващите домове, а да бъдат обвързвани с разкриването на услуги и закриване на съответния дом от класически тип. Визията за детската грижа у нас предлага създаването на пакет от услуги за ранна подкрепа на родителите на деца с увреждания и мерки за намаляване на изоставените бебета. Над хиляда деца между нула и три години постъпват в социалните институции за една година. Г-жа Шалапатова допълни, че е много важно да се инвестира в предотвратяването на изоставянето на деца в домове, а не след това максимум 18 години да работим с последиците от изоставянето. Цялата визия можете да прочетете…

Read More

Посрещнахме гости в Комплекса в Монтана

By | Новини | No Comments

„Отворихме вратите“ на Комплекса в десет сутринта. Първи прекрачиха прага му деца и възпитатели от ДДЛРГ „Люба Тенева“- гр.Берковица. Те бяха запознати с дейностите и услугите, които ще се предоставят при нас. Най-любознателният от тях – 16 годишният Иван „бомбардира“ екипа с хиляди въпроси: „С какви деца ще се работи?; Ще се работи ли с децата от Берковица?; Колко деца могат да бъдат настанени в Кризисния център?…“. Групата от Берковица отстъпи място на децата от Дома за деца с увреждания в гр. Монтана и на младежите от Детския парламент. След разглеждането на Комплекса, всички се почерпиха и отпечатиха ръцете си с пожелания. Още на тази първа среща между децата и социалните работници се изгради връзка за бъдещо сътрудничество. Освен тях, наши гости бяха полицаи от районното управление, хората от болницата, търговци, съседите в квартала и др. Втората вълна от посетители дойде към два по обяд. Това бяха бившите стопани на сградата – Домашния социален патронаж. Те останаха приятно изненадани от новото лице на Къщата, от „създадения уют, топлина и професионализъм“. Пожелаха на целия екип много успехи. Като колеги в сферата на услугите, отчетоха положителната социална насока и политика на партньорство между общината и Фондация „За Нашите Деца“. Денят на Отворените Врати беше наситен с приятни емоции и ползотворни срещи за домакини и гости. Накрая екипът ни се чувстваше удовлетворен и „щастливо уморен“…

Read More

Националният съвет за закрила на детето реши да бъдат закрити всички домове за деца, които са в разрез със стандартите

By | Новини | No Comments

За спешни мерки за закриване на домовете за деца, които не отговарят на определените стандарти и за продължаване на процеса на деинституционализация се обявиха днес участниците в Националния съвет за закрила на детето. Това стана ясно след заседанието на Националния съвет за закрила на детето, на което беше гласуван проект на решение на съвета. Член на Съвета е и Фондация „За Нашите Деца“. В срок до 15 март работната група “Закрила на детето” към Националния съвет трябва да осъществи преглед и анализ на законодателната и институционалната рамка на системата за закрила на детето и да предложи механизми за гарантиране ефективно прилагане на правата на децата в риск. Решено беше също така да бъде развивано и укрепвано общинското управление на социалните услуги за деца и семейства. От националния съвет ще препоръчат на всички управляващи органи на оперативните програми да бъдат разработвани повече проекти за подкрепа на реализиране на социалните услуги, както и за създаване на нов тип услуги, близки до семейната грижа за деца. Националният съвет за закрила на детето реши да разработва и предоставя на Министерския съвет два пъти годишно подробен отчет за напредъка по изпълнение на взетите решения. Мерките са включени и в разработената Националната стратегия за детето 2008-2018, 12 февруари 2008 година, която дава приоритет на развитието на алтернативни социални услуги. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ширин Местан посочи пред участниците, че въпреки продължаването на реформата в институционалната грижа, броят на децата в социалните домове продължава все още да е голям. Тя подчерта, че въпреки препоръките, които агенцията е направила след проверки в домовете, голяма част от предписанията не се спазват. Още в средата на 2007 г. правителството е предвидило над 72% увеличение на средствата за социалните услуги за 2008 г. Това каза по време на Националния съвет за закрила на детето министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. “Хайде всички да помислим как да защитим децата”, обърна се към участниците в съвета Масларова. Тя подчерта, че ежедневното присъствие на камери в социалните домове изнервя децата. На първо място, по думите й, е грижата за тях и социалното министерство прави всичко необходимо. В момента се предлагат над 140 специализирани социални услуги в общността. Развитието на тези услуги е довело до намаляването на децата в домовете. Социалният министър уточни, че след решението на МС да закрие седем дома, шестте общини, в които се намират институциите, ще получат 8 млн. лв. за отваряне на дневни центрове, социални жилища и други услуги. От тези средства 1,5 млн. лв. са от социалното министерство за автомобили за разходка за децата с увреждания. До 29 февруари трябва да бъде изработена ясната визия как ще стане закриването на седемте дома. Емилия Масларова подчерта, че при закриването на тези домове се среща пълно разбиране от страна на кметовете. Надявам се, че и общинските съвети ще съдействат, каза още Емилия Масларова. Тя даде за пример общинския съвет в Община Две могили, който е гласувал против закриването на дома в село Могилино, въпреки че има предписание за това. Социалният министър подчерта, че трябва да има спешна процедура в Закона за закрила на детето. При направени предписания те трябва да бъдат безусловно спазвани, въпреки че 66 души ще останат без работа – както в Могилино. 18 000 повече ще бъдат социалните асистенти тази година, посочи Масларова. По проект на Световната банка 40 млн. евро ще бъдат инвестирани за включването на деца до 7 г. в общата образователна система. Масларова подчерта, че държавата ще се намесва в случаи, когато родители нехаят за децата си.(източник: ИА…

Read More

Промяната в живота на децата от Могилино е факт

By | Новини | No Comments

„Към днешна дата децата в Могилино се намират в едно много по-спокойно здравно състояние – за тях се полага много адекватна медицинска грижа.” Това заяви в предаването „Тази сутрин” на бТВ директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова. Фондацията, като член на Алианса от неправителствени организации, в партньорство с УНИЦЕФ и Агенцията за социално подпомагане, изпълнява проекта „Първо децата”. Неговата цел е да бъдат направени комплексни индивидуални оценки на всяко дете в социалното заведение, както и да се подобри грижата за тях. В дългосрочен аспект ще започне и работата по извеждането на малчуганите от дома и настаняването им в подходяща грижа. Иванка Шалапатова представи напредъка на проекта, като заяви, че е преустановена практиката на храненето три пъти дневно с много малък грамаж. Това завариха специалистите по време на първото им посещение в институцията. В момента 23-мата членове на екипа – рехабилитатори, кинезетерапевти, психолози, педиатри – работят в много добро партньорство с персонала на дома. „Той вече е активен партньор в промяната на живота на децата.”, допълни Шалапатова. Тя разказа още, че децата вече получават индивидуална грижа, всяко от тях има свой ключов социален работник, а свободното им време е запълнено с включването в обучителни сесии. За младежите и девойките, които имат по-сериозни проблеми, се изпълнява и специална програма в сензорната стая на дома, където се работи за подобряването на психологическия им статус. Според представителя на УНИЦЕФ за България Октавиан Бивол, проектът „Първо децата” и сътрудничеството с бТВ и Глобал филм в реализацията на предаването „Великолепната шесторка”, са довели до по-доброто разбиране, че децата трябва да живеят семейна среда и че домовете, във вида, в който са сега, трябва да бъдат закрити. Бивол допълни, че процесът по деинституционализация като цяло е приоритет на държавата, но все още е много трудно, защото не леко се променят нагласи. Според регионалния представител на най-голямата детска правозащитна организация в света, трябва да се предостави допълнителна помощ на общините, които отговарят за социалните заведения след децентрализацията. Фондация „За Нашите Деца” подкрепя твърдението, че, за да не постъпват деца в социални домове, е много важно предотвратяването. Нужно е да се осигурява допълнителна подкрепа на семействата, която да започва още преди раждането, както и да се укрепят отделите за закрила на детето, така че, когато има дете в риск в едно семейство, то да се търси алтернатива за него в друга семейна…

Read More

Три момичета бяха приети спешно в Кризисния център в Комплекса в гр. Монтана

By | Новини | No Comments

Само за една седмица помощ в Кризисния център в гр. Монтана получиха три момичета. Центърът предлага подслон, психологическа подкрепа, посредничество и консултации за деца и техните семейства в риск.  В кризисното звено на Комплекса помощ получават деца и техните родители, които са жертви на насилие, изпаднали в безпризорност и други. В края на януари центърът подслони 17-годишната Яна. Сигналът дойде от Отдела за закрила на детето, където майката на момичето споделила със социалните работници, че двете нямат възможност да се грижат за бебето, което скоро ще се роди. Бъдещата майка декларира желанието си да изостави бебето. Социалните работници на Комплекса започнаха да работят по случая, като крайната цел е чаканото бебе да не попадне в дом. На 12 февруари Яна роди момиченце. Три дни по-късно седемнайсетгодишната майка беше изписана от болницата, но не пожела да вземе бебето си. Няколко дни тя прекара в Кризисния център, където получи психологическа помощ. След това тя се върна у дома. Седмица след настаняването на Яна в центъра, социалните работници приеха в кризисния център още едно момиче – 17-годишната Таня, която е бременна в петия месец. Момичето е живяло дълги години в дом, но след това се е върнала при майка си. Майката на Таня страда от тежка шизофрения и постоянно бие и малтретира момичето. Десетокласничката се чувства много зле от това, но желае да продължи образованието си. Когато майката е добре, споделя, че внучето, което чака, е желано и декларира готовност да се грижи за бебето и дъщеря си. След пореден скандал, обаче, Таня потърси помощта на социалните работници от Комплекса, които я настаниха в Кризисния център. Веднага след това бременното момиче получи психологическа помощ, а по-късно бъдещата майка и плода бяха прегледани от гинеколог. Преди два дни помощ от полицията търси и 16-годишната Виктория. Полицията насочи момичето към Отдела за закрила на детето, а специалистите прехвърлиха случая към социалните работници на Комплекса. Същия ден Виктория е пребита от майка си, която е била с 1 промил алкохол в кръвта. Това не е първото напиване на майката. Бащата на Вики е с увреждания от дълги години, сляп е. Когато социалните работници приеха момичето, видяха, че тя не е в добро емоционално състояние, по лицето й са личали и следи от насилието. В момента двете момичета се чувстват добре, спокойни са. Споделят, че се чувстват „като в Рая” и за първи път имат възможността да наредят личните си вещи на място, където е уютно и са заобиколени от хора, които за първи път ги…

Read More

Млади доброволци раздадоха “валентинки” в училищата

By | Новини | No Comments

Преди дни в Центъра за обществена подкрепа в Раковски се събраха 50 деца, които заедно изработиха послания за обичта.Идеята се родила спонтанно. В същия ден приключила груповата работа с всички от 5 клас в основното училище “Христо Ботев” по програма “Моят избор”. Програмата се води от социални работници от Центъра за обществена подкрепа в гр. Раковски. В тази програма малчуганите се учат как да правят избори и да вземат решения, за да не стават жертва на насилие, дрога, алкохол, рисково сексуално поведение и асоциални прояви. За да отпразнуват успешния край на своето обучение, децата посетили центъра, довели и свои приятели – целия седми клас на същото училище и група от кръжока “Български Червен кръст” Седмокласниците дошли със молбата да се включат в програма “Моят избор”. А петокласниците не искали с края на тази програма да приключат срещите им с екипа на Центъра. Така в Центъра се събрали 50 деца и подхванали инициативата да пишат послания за любовта, а социалните работници разговаряли с тях за обичта, грижата, семейството, отговорността и красотата на любовта. В Деня на Свети Валентин учениците подариха своите поздрави, усмивки, празнично настроение и послания на свои връстници и приятели.Групата е заявила желание да продължи инициативата си с изработване на мартеници, послания и поздрави по случай Празника на жената, Първа пролет, Великден, Деня на…

Read More

Горещата телефонна линия на Комплекса в гр. Монтана заработи

By | Новини | No Comments

От днес 8-те социални работници имат част от своя дом – Къщата, в която ще се помести Комплекса за социални услуги. Още в първия ден на новото място заработи и горещата телефонна линия, на която отговарят специалисти от комплекса – 0888 338 344 Горещата телефонна линия е възможността за всички деца и техните родители, които се чувстват тъжни, върху тях се упражнява насилие, нарушава се правото им на живот или пък се извършва престъпление, да го споделят и да получат професионална…

Read More