Monthly Archives

март 2008

Деца от Могилино за първи път видяха родителите си

By | Новини | No Comments

На 29 март 2008 г. беше организиран първия ден на „отворени врати“ за родители, които имат желание да посетят децата си. Предварително бяха изпратерни писма и актуални снимки до част от семействата на настанените деца и младежи в Могилино. Четири семейства посетиха дома на 29 март и прекараха няколко часа заедно с децата си. Специалистите, работещи с децата предразполагаха контакта, даваха информация и отговаряха на въпросите на близките. Във всичките четири случая контактите със семействата ще продължат. Планира се провеждането на още два дни на „отворени врати“, когато семействата ще могат да посетят децата и…

Read More

Продължава грижата за децата в Могилино

By | Новини | No Comments

Продължава повишването на качеството на грижа за децата и младежите в дома. На двама от младежите беше поставен слухов апарат и индивидуалната работа с тях с логопед има за цел привикване и подобряване на слуховите възприятия като реч, думи, музика, тишина. Децата и младежите се запознават със стоматологичното обслужване – чрез обяснения, нагледни материали и др. Домуващите бяха посетени от хематолог, който направи препоръки за допълнителни изследвания. Допълнителни специалисти (ортопед, хирург, педиатър, невролог) също прегледаха всички домуващи. Специалист от болницата за активно лечение по ортопедия – Горна баня също направи обстоен преглед на децата и домуващите, които имат нужда от специализирана намеса на ортопед и травматолог, както и от ендопротезиране. Затоплянето на времето доведе до по-чести извеждания на домуващите навън и организиране на занимания на открито. Това се отразява позитивно върху емоционалното им състояние и води до обогатяване на възприятия и ниво на ориентираност. Допълнителната грижа, предоставяна от кинезитерапевти и рехабилитатори, продължава да дава положителни резултати. Благодарение на провежданите масажи, релаксиращи техники и раздвижвания, много от децата, които в началото бяха на легло, по гръб, със свити крачета започнаха да правят първите си самостоятелни крачки. Походката им става все по-уверена и все по-активно играят с топки и играчки. Развновесието и ориентацията им в пространството също са подобрени значително. Ежедневната работа на възпитателите се подкрепя и консултира от ключовите работници по проекта, финанциран от УНИЦЕФ. Провеждат се общи занимания по арт терапия – рисуване, изработване на мартеници, монтесори терапия, спортни занимания. Постигнато е ниво на подобряване уменията за правилно хранене, чрез използване на прибори и салфетки и е подобрена хигиената при хранене. При по-неподвижните деца основен акцент в дейността на ключовите работници е индивидуалната работа, подпомагане процеса на правилно хранене и търсене и прилагане на методи за подобряване нивото на общуване възрастен – дете. Хранене: В менюто на децата и младежите продължават да се включват яйца, риба, плодове и зеленчуци. Периодът на адаптация с новите вкусове за децата и младежите вече премина и сега по-лесно се приемат храните. Част от децата приемат хранителни добавки към дневното меню. Часовете за хранене се спазват. Храната се сервира топла. Културата на хранене на децата се…

Read More

Започва планирането на изграждането на малките къщи* за децата от дома в с. Могилино

By | Новини | No Comments

В края на месец март бяха приключени индивидуалните оценки на всички деца и младежи от дома в с. Могилино. Оценките на състоянието и нуждите на всяко едно дете бяха планирани и изпълнени в сроковете, поставени по плана за закриване на дома в с. Могилино. Планът беше изработен от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ и алианс от неправителствени организации. В концепцията, по която се извършиха оценките залегна разбирането, че развитието на детето е възможно само в контекста на продължително, сигурно, индивидуално отношение на привързаност с възрастен човек. Самата оценка беше извършена от мултидисциплинарен екип от експерти на базата на продължително и сигурно свързване на член от екипа с всяко от децата и младежите. Започна планирането на изграждането на алтернативните услуги в общността за децата и младежите от Могилино. УНИЦЕФ ще отпусне средства за ремонт на сграда в гр. Русе, която ще бъде трансформирана в първата Малка къща за децата от Могилино. Средствата бяха набрани по време на телевизионното предаване на bTV „Великолепната шесторка“. В първата малка къща ще бъдат настанени от 6 до 8 деца от Могилино. Допълнително се водят преговори с по-големи общини, които предоставят достъп до социални и здравни услуги и са в близост до семействата на децата. Планирането на малките къщи за деца се изготвя въз основа на приключилите индивидуални оценки. Други 10 деца ще бъдат временно преместени в дом „Надежда“ в гр. Русе, докато се изграждат алтернативните социални услуги. С тях и ще продължи индивидуалната работа за подобряване на социалните им умения и подготовка за преместване в малките къщи. През последния месец три от девойките от дома в Могилино бяха подготвени и преместени в защитено жилище, където ще могат да водят по-самостоятелен и пълноценен живот. Поддържа се постоянен контакт по телефона с тях и с новите социални работници. Три деца бяха преместени в домове близо до семействата им, за да се улесни поддържането на контакти с роднините им. Плановете за грижа за тези деца предвиждат постепенно преминаване на седмична грижа и работа по реинтегриране в семейството. УНИЦЕФ подкрепя плана за закриване на дома в с. Могилино, който предоставя нов модел като част от усилията по процеса на деинституционализацията в България. Същевременно Детският фонд на ООН продължава работата с АСП и ДАЗД по планирането и подобряването на социалните услуги за деца на областно ниво, за да се намери конкретно решение за всички деца в нужда в България. Целта на областното планиране е изработване и въвеждане на механизъм, който включва изграждането на социалните услуги на база на местните нужди, като същевременно с това се гарантира достъп на всяко дете, спазват се приоритетите на националната политика, спазват се изискванията за качество и се оставя възможност за решения на местно ниво, относно приоритетите и…

Read More

Нито един социален дом за деца не е бил закрит през миналата година

By | Новини | No Comments

Нито една от специализираните институции за отглеждане на деца, предложени за закриване, не е била закрита през миналата година. Две от тях са разработили планове за закриване, но те не са утвърдени от кмета на общината и на практика не е стартирала процедурата по закриването им. Това сочи доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2007 година, който разгледа правителството. Ключова дейност в Националната програма за закрила на детето беше подготовката на институционални проекти за реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за отглеждане на деца. Към края на миналата година 41 институции са разработили проекти за реформиране, в процес на разработване на проектите са 46 институции, а 31 са без проекти.   В резултат на извършена проверка на всички социално-педагогически интернати в страната са закрити 4, а за останалите 5 са предвидени необходимите средства за преустройство.   От извършените проверки в специализирани институции комисиите са констатирали потвърждаване на сигналите за нарушаване правата на децата за закрила от насилие, както и правото на най-висок стандарт на здравните грижи. Персоналът среща трудности при ангажирането на децата към учебния процес. Установена е липса на мотивация за подобряване на работата.   Това беше и една от причините министър-председателят Сергей Станишев да създаде междуведомствена работна група, която до 31 март да подготви предложения за законодателни промени и други мерки за гарантиране на спазването на правата на децата и насърчаване на отговорното родителство. Премиерът създаде работната група кризисно след поредица от инциденти в домове за деца, лишени от родителски грижи и в частност след жестокото убийство на 15-годишната Лиляна Тодорова от дом „Иглика“ в Трън. При инцидента бяха ранени други две деца, а убиецът педофил Асен Илиев се самоуби.   Трагедията в Трън бе предшествана от разтърсващия филм на BBC за условията на живот в дома в Могилино, който президентът Георги Първанов окачестви като „антибългарска кампания“. На 10 март деветгодишната Емилия Иванова пък падна от третия етаж на Дома за деца лишени от родителска грижа „Петко Р. Славейков“ в София, а пет деца от дом „Мария Луиза“ в Пловдив се натровиха с отрова за мишки на 14 март. На 16 февруари в Дома за медико-социални грижи в Търговище едномесечно момиченце беше нахапано от плъхове. Дете от социалния дом „Александър Георгиев – Коджакафалията“ в Бургас получи изгаряния след игра със запалка и дезодорант на 18 март.   Зачестилите инциденти в домовете за деца предизвикаха сериозна обществена дискусия като се повдигнаха въпроси за неадекватния контрол, липсата на квалифициран персонал в домовете, както и закъснелите мерки от страна на държавата по отношение на социализирането на децата от домовете и преместването на специализираните институции от малките населени места в големите градове. Първата стъпка в посока преместването на децата от Могилино в защитени жилища в Русе пък срещна острата реакция на местното население. В русенския квартал „Средна кула“ започна подписка срещу изграждането на защитени жилища за децата от Могилино под предлог, че „няма да понесат всеки ден да минават край децата и че гледката ще им бъде неприятна“.   През миналата година Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е извършила 144 проверки в цялата страна. От тях 70 са по сигнал за спазването на правата на децата. Издадени са над 650 задължителни предписания и препоръки. Най-често сигналите, по които са извършвани проверки, са свързани с нарушаване правото на детето на закрила от физическо или психическо насилие, както и пренебрегване от страна на родителите му. Основните проблеми, констатирани в училищата и детските градини, са неразбиране на функциите и задълженията на педагозите за възпитанието на децата, както и отговорността им за развитието на детето. На заседанието си на 26 март, правителството одобри и доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания за миналата година. През 2007 година са изградени девет дневни центъра за деца и младежи с увреждания, един дневен център за деца с физически увреждания, три центъра за обществена подкрепа. Кабинетът отчете и нарастване на броя на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности. Към началото на учебната 2007/2008 година децата и учениците, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти – над…

Read More

Настаняват 18 деца от Могилино в Русе

By | Новини | No Comments

В момента в Дома в Могилино има 30 деца и 29 младежи. В Русе ще бъдат настанени 18 деца от Дома за деца с увреждания в село Могилино, съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Даниела Великова. Очаква се да бъдат преведени финансови средства от УНИЦЕФ по банковата сметка на общината в Русе за извършване на ремонтни дейности на бившето звено „Майка и бебе“, което ще бъде трансформирано в „Център за настаняване от семеен тип“, съобщи БТА. Предстои ремонтът да бъде съобразен с изискванията за достъпна среда. Той ще включва втория етаж на сградата, който сега не може да се използва. Там ще бъдат настанени 8 деца с тежки увреждания от Могилино. Предвижда се да бъде оборудвана и зала за рехабилитация. Ще бъде разкрит и Дневен център за деца с увреждания, добави Великова. Други 10 от децата от Могилино ще бъдат настанени в Дом „Надежда“ в Русе. В момента в Дома в Могилино има 30 деца и 29 младежи. Миналата седмица са били изведени 3 деца. Едното от тях е било настанено в дом в София, близо до роднините, които са проявили интерес към него. Друго дете е настанено в село Просторно, а третото е в дом в област Кърджали. пециалистите работят с останалите деца и ги подготвят за извеждане от Дома в Могилино. За младежите ще бъдат подготвени защитени жилища, които представляват малки групови домове. Повечето младежи от Могилино не могат да водят самостоятелен живот и не са подготвени за това, коментира…

Read More

Правителството одобри проекта на нов Семеен кодекс

By | Новини | No Comments

Express.bg   Осиновяване без съгласие на родител ще се допуска и когато детето му е настанено в специализирана институция и родителят в срок от шест месеца без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката. Целта е да се ускори извеждането на децата от специализираните институции, за да могат те да бъдат отглеждани от родителите или от роднини, близки или приемно семейство и да се гарантира тяхното нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.   Въвежда се национален регистър на осиновяващи и единна информационна система за децата, подлежащи на пълно осиновяване. Отпада съдебната процедура за включване на дете в регистрите за пълно осиновяване. Предвидените условия и ред се прилагат не само при осиновяване на деца – български граждани, но и по отношение на деца – чужди граждани с обичайно местопребиваване в България. Прецизирани са критериите за извършване на избор на подходящ осиновяващ от Съвета по осиновяване към регионалните дирекции за социално подпомагане.   Международното осиновяване е уредено в съответствие с Кодекса на международното частно право. Изрично е посочено, че то се извършва, само ако въпреки положените усилия не е възможно да бъде определен подходящ осиновяващ в страната. На Министерството на правосъдието се възлага да предприема допълнителни мерки, когато за дете със здравословен проблем, специални нужди или на възраст над 7 години не могат да се определят подходящи осиновяващи.   Предвидена е и по-голяма взискателност, отговорност и съобразяване с европейските стандарти за регулиране отношенията на родителите с децата. Уредено е участие на децата при решаване на въпросите от техен интерес – децата имат право да изразяват мнение по всички въпроси, които ги засягат, а възгледите, желанията и становищата им да се отчитат от родителя в съответствие с техните възраст, зрялост и интереси.   Дадена е възможност на непълнолетното дете да действа самостоятелно чрез дирекция „Социално подпомагане“ – при разногласие с родителите, ако е навършило 14 г. то може чрез дирекцията да се обърне към районния съд за решаване на спора. Предвидено е също по всички производства, свързани с определяне местоживеенето на детето, личните му отношения с близки, управление и разпореждане с имуществото му, ограничаване или лишаване от родителски права и т. н., детето да бъде изслушвано.   С проекта за Семеен кодекс се въвеждат два съвършено нови института в българското законодателство – фактическото съпружеско съжителство и брачният договор. Фактическото съпружеско съжителство между мъж и жена ще има правно значение в предвидените от закона случаи – при определяне на бащинство, разпореждане с имущество и т. н. То ще се регистрира чрез подаване на заявление лично от двамата партньори до кмета на общината или кметството по местоживеене.   Институционализирането на фактическото съжителство отговаря на обществената необходимост и наложилата се в последното десетилетие широка практика на съвместен съпружески живот без сключване на брак.   Брачният договор представлява възможност съпрузите да имат имущественобрачен режим, различен от законоустановения – на общност или на разделност. Брачният договор може да бъде сключен, както и променян и по време на брака. Той съдържа уговорки само относно имуществени отношения между съпрузите като права върху придобитото преди и по време на брака имущество, начините за разпореждане с него, с общото семейно жилище, участие в разходите и задълженията, имуществените последици при прекратяване на брака с развод, издръжката на съпрузите и децата по време на брака и при неговото прекратяване с развод и др.   Новите промени са свързани и с това, че имуществената общност няма да се простира по отношение на паричните влогове; отпада служебното произнасяне от съда по вината при развод по иск на единия от съпрузите; съпрузите могат да търсят услугите на медиатор за уреждане последиците на развода; отпада изискваният сега 3-годишен срок от сключване на брака за допустимост на развода по взаимно съгласие; отпадат предвидени в сега действащия кодекс минимален и максимален размер на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца и…

Read More

Правата на децата в специализираните институции се нарушават

By | Новини | No Comments

От извършените проверки в специализирани институции Държавната агенция за закрила на детето е потвърдила сигналите за нарушаване правата на децата за закрила от насилие, както и правото на най-висок стандарт на здравните грижи. Това се отбелязва в доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2007 г., приет от Правителството. Персоналът среща трудности при ангажирането на децата към учебния процес. Установена е липса на мотивация за подобряване на работата. През 2007 г. ДАЗД е извършила 144 проверки в цялата страна, от тях 70 по сигнал, за спазването на правата на децата. Издадени са над 650 задължителни предписания и препоръки. Най-често сигналите, по които са извършвани проверки, са свързани с нарушаване правото на детето на закрила от физическо или психическо насилие, както и пренебрегване от страна на родителите му. Основните проблеми, констатирани в училищата и детските градини, са неразбиране на функциите и задълженията на педагозите за възпитанието на децата, както и отговорността им за развитието на детето; липсата на разбиране за значението на работата с родителите и с партньорските институции от системата за закрила на детето. През учебната 2007/2008 г. децата, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти са над 900. По проект на МОН през 2006 г. е изградена достъпна архитектурна среда в 88 общообразователни училища, за което са осигурени 750 377 лв. от държавния бюджет. През 2007 г. средствата за тази цел са били 3 млн. лв. Към края на 2007 г. функционират 43 дневни центъра за деца и младежи с увреждания; 12 центъра за обществена подкрепа; 7 центъра за работа с деца на улицата; 10 звена „Майка и бебе“; 1 център за настаняване от семеен тип; 3 кризисни центъра; 4 приюта за безнадзорни деца; 37 центъра за социална рехабилитация и интеграция и 45 защитени жилища, които обслужват деца и възрастни с…

Read More

Набираме екип за Центъра за обществена подкрепа в столицата

By | Новини | No Comments

Документите за кандидатстване по тази обява можете да видите в секцията „Работа при нас“ на сайта. Фондация “За Нашите Деца” ОБЯВЯВА ПОДБОР За позициите: * Ръководител на проект* Административен асистент* Социален работник по превенция* Трима социални работници по реинтеграция* Педагог* Психолог* Рехабилитатор Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация. Организацията е наследник на Фондация “ВсякоДете”. Екипът на фондацията работи в областта на реформата на грижата за деца от 1992 г. и има опит в развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства от най-маргинализираните групи на обществото. Програмите и проектната дейност на организацията е насочена към увеличаване възможностите за по-добър живот на всяко дете в Република България без значение на неговите произход или специални нужди, чрез развиването на форми на грижа в общността, които са алтернативни на институционалната грижа. Обща цел на Проект „Холистичен модел на грижа и услуги за деца от 0 до 3 години” е постигане на напредък в процеса на реформа за деинституционализация на децата в България с реформа в Дома за деца на възраст 0-3 години „Св. София”, с оглед гарантиране правото на детето да расте в среда от семеен тип. Краен срок за подаване на документите: 31.03.2008г. Документите си можете да подавате в Центъра за подпомагане на деца до 3 години, който се намира на ул. Гюешево 21 (в сградата на ДМСГД „Св. София“ или на e-mail:…

Read More

Към Георги Първанов: Да се създаде ясна програма за предотвратяване на изоставянето

By | Новини | No Comments

Мерки за ограничаване на практиката родителите да изоставят децата си обсъдиха на дискусионен форум в Русе над 100 представители на неправителствени организации и държавни институции. Форумът „За децата на България – откровено и ангажирано“ беше организиран по инициатива на президента Георги Първанов.   В събитието участва и директора на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова. Пред участниците в дискусията, г-жа Шалапатова подчерта важната роля на предотвратяването на изоставянето на деца. „Имаме добра практика. Само през 2007-ма помогнахме на 12 бебета да останат със семействата си, като предотвратихме изоставянето им в социален дом“, каза г-жа Шалапатова. Тя предложи да се създаде ясна програма за ранно предотвратяване на изоставянето, която да е финансово обезпечена и да се интегрира в българското законодателство, за да не остане просто документ на хартия.   Макар и кратко пребиваване в домове се отразява тежко върху децата, допълни Иванка Шалапатова. Макар и за кратко, с престоя на няколко от децата в дома в Могилино развитието е спряло в момента, в който са били изоставени, казват психолози.   Представители на над 80 неправителствени организации предложиха визията си за по-добри условия за живот на изоставените деца.   Според Светлана Гьорева от „Каритас“ в рамките на десет години, всички домове за деца и интернати трябва да бъдат закрити. Идеята е децата да живеят в условия, близки до семейните – в защитени жилища, в приемни семейства, да бъдат осиновени. Както и да се опрости редът за осиновяване.   Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ширин Местан допълни, че наличието на 200 хиляди бездетни семейства не означава автоматично готовността на 200 хиляди семейства да осиновят дете с увреждане, дете което е по-голямо от 3-годишна възраст и от малцинствен произход.   От своя страна държавният глава изрази загриженост, че домовете се превръщат в притегателен център за престъпността, че драстично е паднал възрастовият праг на детското насилие, проституцията и наркоманията. Георги Първанов отбеляза и факта, че повечето деца в домовете не са сираци, а имат родители. Той също подкрепи виждането на фондация „За Нашите Деца“ и поиска мерки, които да предотвратят изоставянето. Според него, проблемите трябва да спрат да се решават реактивно и на парче, когато някъде припламват проблеми с детско насилие. А обществото и всички институции в държавата да обединят усилията си, в грижата за децата на…

Read More

Дискусия в Европейския парламент за ситуацията в Могилино

By | Новини | No Comments

Ден след националния празник – 3 март, в Европейския парламент се проведе дискусия, организирана от ирландската евродепутатка Кати Синот с кадри от стария филм на Би Би Си за децата без родители от дома в село Могилино. Няколко десетки души видяха съкратен вариант на филма на Би Би Си “Изоставените деца на България” и на последвалата дискусия. На дискусията, по покана на евродепутата Биляна Раева бяха поканени и представители на неправителствените организации, които са членове на Алианса по проект „Първо децата” – проект, който се прилага за подобряване състоянието на децата от Могилино, с подкрепата на Уницеф и партньорството на Агенция за социално подпомагане и ДАЗД. От всички членове на Алианса присъстваха г-жа Иванка Шалапатова – Директор на фондация „За Нашите Деца”, д-р Събина Събева – Директор на Международни социални служби и Любка Александрова от БАЛИЗ, както и г-жа Лаура Паркър – Директор на АРК за България. Г-жа Синот откри дискусията, като сподели отношението на обществото в Ирландия към децата и възрастните с увреждания през 60те и 70-те години. Тя подчерта, че отнема много време едно общество да промени нагласите си към различията. След нея изказване направиха и панелистите, както и българските евродепутати, които присъстваха на дискусията. От името на Алианса на НПО-та по проект „Първо децата” говори г-жа Шалапатова. Аудиторията реагира доста положително на думите й: „Децата не са задния ни двор, а са наша обща грижа“. Г-жа Шалапатова постави три фокуса в своето изказване. Първият фокус бе самите деца. Тя разказа какво е направено за децата с увреждания и за сираците, след като е заснет филмът на Кейт Блюит за „изоставените“ българчета. Подчерта, че от октомври месец 2007г няма смърт на децата, че храненето е адекватно и децата вече наддават тегло, а медицинската грижа съответства на техните потребности. Тя сподели, че ежедневието на децата е разнообразено от много занимания с децата, които се провеждат от едни от най-добрите експерти на България. Вторият фокус в нейното изказване бе поставен върху процесите на национално ниво. Г-жа Шалапатова допълни, че реформата в България започва едва през 2000г. И 8 години са колкото и дълъг период в живота на едно дете, така и сравнително кратък период за една мащабна и комплексна реформа. Директорът на фондация „За Нашите Деца“ допълни, че вече има постиженията на реформата и отбеляза, че тази година е решаваща за успеха на тази промяна. „Над 80 неправителствени организации отправихме своята визия към премиера за закриването на всички институции за деца през следващине 10 години. Защото гражданските организации в България притежават нужния опит и знания да са активен участник в реформата за подобряване живота на българските деца.“, каза Иванка Шалапатова. Тя не пропусне да отбележи, че едно от основните предизвикателства за успеха на реформата в следващите 10 години ще бъдат обществените нагласи, както и качествения мониторинг. Като заключение тя се спря и върху фокуса на пан-европейската перспектива за деинституционализация. Тя приветства изработването на обща европейска политика и програма за осигуряването на качествена семейна или близка до семейната среда за всички деца в риск. Изказването бе силно аплодирано, а след дискусията с представителите на Алианса се свързаха много професионалисти и експерти от различни структури и организации, които предложиха своята…

Read More