Monthly Archives

юни 2008

Започва кампанията „Не ме изоставяй!“ за борба с изоставянето на бебета

By | Новини | No Comments

У нас до края на миналата година в София в домове за изоставени бебета са били настанени 260 бебета, 150, от които са момчета. Фондация „За Нашите Деца“ започва национална кампания за набиране на средства, които ще бъдат използвани за спиране на изоставянето на бебета. В последните две години неправителствената организация фокусира усилията си около превенцията на изоставянето. Това стана след като експертите установиха, че в България има много държавни и неправителствени структури, които работят с последиците от изоставянето – децата в социалните домове, но никой не работи целенасочено и не предлага адекватни мерки, които да насърчават майките да задържат бебетата си веднага след раждането им. През 2007 година най-много деца са били изоставени веднага след раждането си, директно от родилния дом (1118 бебета), а 194 са постъпили от друга болница. Дейността на фондация „За Нашите Деца“ показва, че майките са готови да задържат децата си, ако получат навременна подкрепа и алтернативи. По време на пресконференцията за откриването на кампанията директорът на Фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова заяви, че инициативата „Не ме изоставяй!“ има за цел да набере средства, с които да разпростре модела за превенция на изоставянето в петте родилни отделения в София. В рамките на една година след набирането на средствата, социални работници в родилните отделения ще подкрепят 100 бебета и техните майки с цел предотвратяване на раздялата по между им. Средствата ще се набират чрез SMS-и на номер 17 777 за абонатите на всички мобилни оператори, като в началото се изпише кодовата дума DMS izostaveni. Набирането на средствата ще продължи до края на декември, а същинската работа с майките ще започне при набраната сума от 50 000 лева. От своя страна заместник – министърът на труда и социалната политика Иванка Христова допълни, че у нас в последните години МТСП и неправителствения сектор развиха голяма мрежа от услуги в подкрепа на семействата. Според нея кампанията на фондация „За Нашите Деца“ е изключително ценна и навременна. Иванка Христова смята още, че това е едно добро начало за промяна на законодателството в тази област – най-вероятно опитът на фондацията ще покаже възможности за промяна на съществуващата нормативна уредба и необходимостта от социални работници в родилните отделения. Според изследователя д-р Галина Маркова от СМИТ Колежа в САЩ, в Европа доброволно настаняване на деца в домове не съществува. Нейно изследване сред майки, които са дали децата си за отглеждане в детски градини, седмични детски градини и домове, показва, че има три важни фактора, които влияят на решението им да се разделят временно с децата си. Първият фактор е наследения от социализма модел, който е насърчавал родителите с много деца да изоставят децата си, особено ако са членове на социалистическата партия. „Това вярване, че държавата може да бъде добър родител продължава да съществува сред майките у нас“, допълни Маркова. Според втория  подход майките изоставят децата си, защото професионалистите ги мотивират за това – тя даде пример за децата с увреждания и съветите, които дават здравните работници. „Като изключим мотива за бедност, майките изоставят децата си, защото често те са били изоставяни в дом“, допълни Галя Маркова. От 100 жени, близо 50 процента са живели в дом или в седмични детски градини, а останалата част не са имали подкрепата на семейството си. „Майките асоциират своите майки като беззащитни и слаби, често жертви на насилие, а бащите, т.е., авторитетите  изобщо липсват“, допълни още изследователя. В рамките на двугодишната дейност в АГ болницата „Св. София“ и в Дома за изоставени бебета със същото име, социалните работници в партньорство с психолози, предотвратиха изоставянето на 30 новородени. След подписаното споразумение между Агенцията за социално подпомагане, местната й структура в столичния район Възраждане, дома за бебета и фондацията, бяха регламентирани отношенията в изпълнението на процеса. Така при наличието на информация от лекарите в женските консултации, от личните лекари в района или от медицинските специалисти в болницата за майка, която иска да изостави бебето си, социален работник започва работа по случая. Той посещава бременната жена в дома й (ако не е родила) или в родилното отделение преди да роди, за да потърси информация за причините за решението да остави бебето си. Ако майката е в родилното отделение и чака раждането на детето си, социалния работник и оказва емоционална подкрепа и дава алтернативи. Това е моментът, в който специалиста на фондацията осъществява връзката на доверие с майката. Ако майката е родила вече, социалния работник я консултира в родилното отделение, където заедно с нея търси причините за решението, както и алтернативи за промяна на готовността за изоставяне. Подкрепата за майките продължава и след изписването на нея и бебето. В рамките на няколко месеца в зависимост от случая специалистите на фондацията продължават да помагат на родилката – учат я как да къпе бебето си, как да го храни, как да планира харченето на парите си. Освен това специалистите се застъпват за майката пред социалните служби за помощи, докато детето порасне, за работа на бащата, ако той проявява интерес към бебето си, за личен лекар на новороденото и др. Същевременно продължава и работата с медиците в болницата, които често са първите, които дават съвет за изоставяне на бебето. Според наблюденията на социалните работници от фондацията, майките изоставят децата си не защото не ги обичат, а заради странични фактори – невъзможността да се грижат за тях, притиснати от близки или роднини или те самите те са живели в социални домове. Жвотът в социални домове е пагубен за развитието на децата. Липсата на индивидуална грижа и внимание води до изоставяне на тези деца в психическото, емоционалното и физическото им развитие. Впоследствие те трудно се интегрират в обществото. Майките смятат, че настаняването на детето в социален дом ще му осигури „една добра грижа“, без да знаят какви ще бъдат последиците за него. Нашата основна цел е да се задържат децата в семейна среда, като се предоставят услуги, които са насочени към подкрепа на семейството в отглеждането на…

Read More

Продължава обучителната програма на социалните работници от Центъра за обществена подкрепа в София

By | Новини | No Comments

Екипът на Центъра за обществена подкрепа е мултидисциплинарен и се състои от 6-ма социални работника, 1 психолог, 1 педагог и 1 кинезитерапевт. Продължава стартиралото през месец май въвеждащо обучение, чиято основна цел е изграждането на групата специалисти, като високо професионален екип, който да предоставя качествени социални услуги за деца от 0 до 3 в риск и техните семейства. Обучението е профилирано в съответните направления на работа и е ориентирано в посока изграждане на общо разбиране на екипа по отношение работа по случаи. Представени и разгледани бяха следните теми: „Същност на социалната работа – методи и подходи“, „Семейство“, „Дете“, „Рентеграция“, „Превенция“, „Деца в риск“, „Осиновяване“, „Приемна грижа“, “ Работа в екип и супервизия“, „Оценяване на децата от Дома“, „Услуги за интеграция на деца от Дома за деца до 3 години“, „Работа с деца с увреждания“, „Първична превенция“, „Политики и процедури за работа с клиенти“ и др. Екипът разработи свой инструмент за оценяване на потребностите на децата от Дома за деца до 3 години. Обучението на един екип е неразделна част от успеха на неговата последваща работа, от изграждането му като екип и представлява значима част от целия процес на помагане в социалната…

Read More

Проектът „Под един покрив” беше закрит официално

By | Новини | No Comments

Ръководителят на проекта от страна на община Монтана Весела Коларска и директора на Комплекса представиха официално резултатите от близо едногодишната работа. По проекта беше създаден Комплекса за социални услуги за деца, който за това време подкрепи много семейства в риск в общината. Пред професионалната общност в района заместник-кметът Весела Коларска благодари на пряко ангажираните страни в изпълнението на стратегическите задачи, планирани за реализация. От името на директора на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова беше прочетено приветствие към всички участници в заключителната среща. В думите си тя отбеляза факта, че за пореден път намесата на фондация „за Нашите Деца“ води до видими и ценни резултати в сферата на детското благосъстояние в България. Според Иванка Шалапатова развитието на КСУ за деца е поредното потвърждение, че обединяването на усилията на местната власт, качествените доставчици на социалните услуги, системата за закрила на детето и хората в Монтана, са не просто декларация, а единствената и успешна формула за добро бъдеще на децата. От своя страна ръководителя на екипа от социални работници Вера Колешева припомни на всички гости, че Комплексът е едно уютно място, където помощ получават всички малчугани, които имат нужда от нея. Тя се върна в спомените от първите дни на писането на проекта, през първия ден, първия случай на дете до днес. Ръководителят на социалния комплекс благодари на колегите си и пожела на добър час на новата социална придобивка в града. От понеделник, 30 юни, вратите на Комплекса ще бъдат затворени временно, докато бъде отпуснато държавното финансиране, обясни пред гостите Весела Коларска и допълни, че след това социалните работници ще бъдат преназначени на щат към общината. Комплексът ще бъде отдаден за управление на неправителствена организация, след като бъде обявен конкурс за това, обяви пред медиите кмета на града Златко…

Read More

Достъпно за деца с увреждания училище е изградено в Монтана с пари от SMS-и

By | Новини | No Comments

Частично достъпно за деца с увреждания училище е изградено в Монтана със средства от дарения и от местната община. От новата учебна година деца с инвалидни колички ще могат спокойно да влизат в класните стаи и тоалетните на Трето ОУ „Петър Берон“ в Монтана. Това съобщиха на брифинг в Монтана кметът на общината Златко Живков и представителят на фондация „За нашите деца“ Александър Миланов. Брифингът бе даден по повод края на кампанията „Училище за всяко дете“, която бе организирана от фондация „За Нашите Деца“. От началото на кампанията фондацията е събрала 40 000 лева дарения за изграждане на достъпна архитектурна среда в три училища в София, Монтана и Хасково. Средствата са постъпили най-вече чрез дарителски SMS-и. В училището в Монтана са изградени две рампи – до входовете на малката и на голямата сграда, както и до физкултурния салон. Изградена е и достъпна за деца с увреждания нова тоалетна. По друг проект предстои в Трето ОУ в Монтана да бъде изграден асансьор, с който децата с увреждания ще могат да стигат до горните етажи на сградата. В Трето ОУ в Монтана се обучават 7 деца с физически увреждания, съобщи директорът Таня Йорданова. До момента те са били внасяни на ръце в сградата на училището от учители и родители, сега ще могат да влязат сами. В България има 20 000 деца с физически увреждания. Повечето от тях не учат или се обучават в дома си от т.н. „ресурсни учители“. Подобен тип обучение ги обрича на социална изолация и децата не могат да се изградят като личности, заяви Александър Миланов Той поясни, че целта на фондация „За Нашите Деца“ е всяко дете да може да влезе в училище, да расте със своите връстници и да има равен шанс с тях в живота, въпреки физическите си…

Read More

30 деца не отидоха в социален дом след намесата на социалните работници от Комплекса в гр. Монтана

By | Новини | No Comments

Вера Колешева (ръководител на КСУ), Весела Коларска (зам.-кмет, общ. Монтана), Златко Живков (кмет, общ. Монтана Социалните работници са работили още по 30 случаи, в които крайната цел е била предотвратяване на изоставянето на деца, както и по 44 случаи на реинтеграция на малчугани от домове в Монтанско обратно в техните семейства. Част от случаите са отворени и по тях работата продължава.   Голям успех на Комплекса в Монтана е набирането на кандидати за приемни семейства. След голяма кампания 12 кандидати са заявили готовността си да се грижат за изоставени деца, като в момента се прави оценка на 4 семейства, а други три от ромски произход са декларирали желанието да приемат деца у дома. Уникална за Монтана беше и групата за подкрепа на осиновителите. Тъй като осиновяването е анонимен процес, обучението на кандидатите и вече съществуващите осиновители, беше тайно, но социалните работници отчитат готовност на родителите да се подкрепят по между си.   Другата специализирана кампания за борба с насилието в училищата обхвана ученици от всички общински школа. В рамките на часа на класа над 100 деца се учиха как да разпознават насилието и как да се борят с последиците от него.   И още – за пет месеца в кризисния център към Комплекса за социални услуги бяха настанени 17 деца и 4-ма родители. Сред най-тежките случаи, по които работиха специалистите от Комплекса е този на Лили (13 г.) и нейната майка, която страда от шизофрения. По време на подкрепата майката е била в ремисия. В този случай детето е било бито от майка си и баба си. Страдайки от липсата на обич, малкото момиче прави два опита за самоубийство. Бащата на Лили умира в началото на годината и така детето губи единствения човек, когото вижда като своя опора. Все още 13-годишната девойка продължава да приема тежко загубата. В този случай ключовия социален работник оказа морална подкрепа, подпомага с консултации и застъпничество пред полицията, социалните служби, болницата, училището и др. В момента майката е в клиника, където се лекува, детето също ще бъде настанено в детска психиатрия, за да получи специализирана помощ преди социалната работа да продължи.   Комплексът за социални услуги за деца е създаден по проект «Един покрив», който се изпълнява в партньорство между община Монтана и фондация «За Нашите Деца». Финансирането на инициативата е от програма ФАР –  „Деинституционализация на рискови групи чрез предоставяне на социални услуги в общността“. В рамките на 15 месеца беше създаден екип от 8 социални работници и един ръководител, които преминаха интензивно обучение и започнаха работа по подкрепата на децата и техните семейства в риск на територията на общината. За близо една година бяха подбрани четирима консултанти – педиатър, психолог, юрист и психотерапевт.   С общите усилия екипа на Комплекса и на отдела за закрила на детето в града, дирекцията за социално подпомагане, домовете за деца в Чипровци и Берковица бяха получени 157 заявки за работа с Комплекса.   „Трудно е да се работи с тежките съдби на децата“, подчерта по време на заключителната пресконференция в Монтана ръководителя на екипа от социални работници Вера Колешева. Тя допълни, че социалната институция е единствена на територията на Северозападна България и нейното създаване е подкрепило по подходящ начин усилията на социалната система в Монтана за закрила на правата на детето. Кметът на града Златко Живков допълни, че след приключването на проекта, ще продължи функционирането на комплекса, но със средства от държавния бюджет, като държавна делегирана…

Read More

Открихме архитектурно-достъпно за деца с увреждания училище в София

By | Новини | No Comments

Иванка Шалапатова – директор на „За Нашите Деца“, Ивета Германова – директор на 136 ОУ и Йорданка Фандъкова-зам.-кмет по образованието на Столична община пускат балони в знак на съпричастност с проблемите на децата с увреждания Директорът на Фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и заместник – кмета по образованието на София Йорданка Фандъкова откриха архитектурно достъпното 136 училище в София. «Към момента липсва официална статистика за броя на децата с увреждания, които не получават училищно образование.», заяви директора на фондация «За Нашите Деца» Иванка Шалапатова. Тя благодари за партньорството на Столична община и подчерта, че училището е най-важно за формирането на личности. Когато говорим за достъпа на деца с увреждания до образование трябва да имаме предвид три много важни фактора – физическата достъпност, законовата уредба и обучението на педагозите», каза пред гостите на срещата Йорданка Фандъкова – заместник-кмет на Столична община. Тя сподели, че преди три години в София само 3 от 176 училища и 196 общински градини  са били достъпни за деца с увреждания. В момента 53 училища са частично достъпни, а с финансирането на изграждането на асансьора в 136 училище то ще се превърне в първото изцяло достъпно училище за даце с увреждания в София. Освен това с партньорството на неправителствени организации ще бъде финансирано и изграждането на рампи и тоалетни в 18 училища в столицата. Според социалното министерство у нас 20 000 деца с увреждания живеят със семействата си, голяма част от децата с физически увреждания не ходят на училище заради недостъпната архитектурна среда. Кампанията „Училище за всяко дете“ се организира от фондация „За Нашите Деца“ с партньорството на Столична община, Държавната агенция за закрила на детето, Нова телевизия, радио ФМ плюс и Лоу Суинг. Кампанията имаше за цел да набере средства, за да изгради рампи и достъпни за децата с двигателни увреждания санитарни помещения в три училища – в София, в Монтана и в Хасково. По време на кампанията бяха набрани близо 40 000 хиляди лева чрез дарителски смс-и, индивидуални дарения и дарения от…

Read More

Съоръжения на стойност близо 40 000 лева за деца с увреждания са изградени в София и Монтана

By | Новини | No Comments

Вътрешна рампа към физкултурния салон и тоалетни са изградени в столичното 136-то ОУ „Любен Каравелов“. Така 15 деца с различни увреждания ще ходят на училище. Ремонти са извършени и в 3-то ОУ в Монтана. Общата стойност на строителните дейности в двете училища е за над 40 000 лева. Парите са набрани чрез sms-и. Изграденото е част от кампанията „Училище за всяко дете“. Представянето на резултатите от нея ще е в понеделник в 136-то Основно училище „Любен Каравелов“. В срещата ще участват Йорданка Фандъкова – заместник-кмет на Столична община, Иванка Шалапатова – директор на фондация „За Нашите Деца“ и директорът на училището Ивета Германова. Инициативата имаше за цел да набере средства, за да изгради рампи и достъпни за децата с двигателни увреждания санитарни помещения в три училища – в София, в Монтана и в Хасково. По време на кампанията бяха набрани над 40 000 хиляди лева чрез дарителски смс-и, индивидуални дарения и дарения от фирми. Поради ограничените средства не се реализира планираното изграждане на рампа в пилотното училище в Хасково – СОУ „Н. Й. Вапцаров“. Като компенсация фондацията е подготвила подробна документация, която ще позволи на училищното ръководство да кандидатства за финансиране към…

Read More

Нови 2 семейства искат да приемат изоставени деца в Монтана

By | Новини | No Comments

Седем станаха семействата, които искат да приемат в дома си изоставено дете. Продължава да е голям интереса към приемната грижа в Монтана. Според социалните работници в Комплекса след информационна кампания в ромския квартал на града, нови три кандидати са заявили готовността си да се грижат за деца, лишени от родителска грижа, но тепърва ще започнат процедурата. Приключи кампанията за набиране на приемни родители в Монтана, организирана от екипа на КСУ. Тя беше под надслов „Искам някой да ме иска“, а голяма подкрепа за нея оказа Радио N-joy в София, което изработи безвъзмездно клиповете на инициативата и ги излъчва безплатно в Монтана и региона. Като резултат от кампанията, първоначално 10 семейства заявиха желание да продължат съвместното си начинание със социалните работници. След като изготвиха необходимите документи, които подадоха към Отдела за закрила на детето и Комплекса, започна работата с 5 от тях. Те направиха първите срещи, започнаха проучванията на кандидатите, направиха и първите стъпки за оценката. В рамките на три месеца трудът на всички беше възнаграден. Първите 5 кандидати за приемни родители преминаха и последния етап от процедурата – обучението. На достъпен език, с много материали и ролеви игри на тях бе представен един нов поглед към грижата за чуждото дете в собствения им дом. Сега пред социалните работници стои най-важният момент от целия процес на приемната грижа – напасването и изграждането на връзката между детето и…

Read More

Приключиха ремонтите на двете училища по училищната кампания

By | Новини | No Comments

Приключиха дейностите по осигуряване на архитектурно достъпна среда за ученици със затруднения в придвижването в рамките на кампанията „Училище за всяко дете“. Средствата са събрани в края на 2007 г. чрез инициирана от Фондация „За Нашите Деца“ SMS дарителска кампания.   В осигуряването на достъпна среда са включени 3 пилотни училища от София, Монтана и Хасково. За трите училища е подготвена предпроектна документация  за достъпност. В София в пилотното 136-то ОУ „Любен Каравелов“ е изградена вътрешна рампа към физкултурния салон, както и три достъпни тоалетни в училищната сграда. В пилотното училище в Монтана – 3-то ОУ „Петър Берон“, в ниската сграда е изградена достъпна тоалетна и външна рампа, осигуряваща достъп до нея, а за достъп до входа на високата сграда е направена външна рампа. Изпълнението на рампите е новаторско за Монтана – за пръв път е използван материал „прорязана ламарина“ в комбинация с широко разпространения за тази цел материал бетон.    Поради ограничените средства не се реализира плануваното изграждане на рампа в пилотното училище в Хасково – СОУ „Н. Й. Вапцаров“. Като компенсация фондацията е подготвила подробна документация, която ще позволи на училищното ръководство да кандидатства за финансиране към МОН.   Освен чисто физическото интегриране на децата със СОП в общообразователната система, като следваща стъпка към сложния процес на приобщаване, фондацията предостави подкрепа на самите учителски екипи от пилотните училища като реализира обучения по приобщаващо образование. Повече за кампанията можете да видите тук:…

Read More

Дискусии в монтанските училища за борба с насилието

By | Новини | No Comments

Близо 70 ученици от две училища в Монтана участваха в няколко дискусии за борба с насилието в уилищата. Обучителният модул е разработен от социалните работници от Комплекса за социални услуги за деца. В рамките на четири часа под формата на ролеви игри, представяния и дискусии, учениците научават какви са причините за агресивното поведение, как да разпознаем формите на насилие и как да се справяме, когато върху нас е упражнено насилие. Социалните работници се стремят по време на обучителните сесии да представят различните гледни точки за малтретирането, обиждането и емоцианалните форми на насилие над деца. Учениците имат възможност да споделят личните си впечатления, да разкажат за собствените си чувства, когато са ставали жертви на насилие и др. Според социалните работници, учениците и учителите, е нужна целенасочена работа за справянето с детската…

Read More