Monthly Archives

март 2009

Да се дават пари и за преструктуриране и реформиране на социалните домове, а не само при закриването им, предлага фондац

By | Новини | No Comments

Почти една година от срещата „За децата – отговорно и ангажирано”,в гр. Русе, по инициатива на президента Георги Първанов, беше организирана втора, която се проведе в резиденция Бояна. На тази среща отново беше поканен директора на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова. В своето изказване г-жа Шалапатова отрази постигнатото както от фондация „За Нашите Деца”, така и от неправителствените организации, пряко ангажирани с реформата за повишаване благосъстоянието на децата. Тя подчерта, че е подобрен диалога с ресорните министерства, което се отчита от срещите със здравия и социалния министри. Според директора на неправителствената организация, този пряк диалог води до по-добра ефективност на общите усилия за подобряване качеството на живот на българските деца. Като постижение за организацията бе подчертан напредъка в посока предотвратяване постъпването на новородени и деца до 3 годишна възраст в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД). Фондация „За Нашите Деца” се гордее с резултата – 41 малчугани през 2008 година. Сред основните предизвикателства, които стоят пред всички участници в реформата, според г-жа Шалапатова, е липсата на делегиране на социално-здравни услуги на други доставчици по примера на делегирането на социални услуги към лицензирани доставчици. Освен това, сериозна пречка е липсата на достатъчно ресурси в системата за закрила на детето. Като пример Иванка Шалапатова подчерта малкия брой социални работници в отделите за закрила на детето, особено след поредните съкращения в системата през 2008 г., което се отрази негативно върху усилията за закрила на детето у нас. Липсата на осигурен достъп до професионална супервизия за специалистите в отделите за закрила на детето е другият „препъни камък” в реформата, защото така не се осигурява адекватна подкрепа, която да им да им помага в управлението на изключително сложни и тежки случаи. Липсата на финансиране за реализирането на проектите за реформиране, преструктуриране и закриване на институциите е другият болезнен проблем на реформата за децата в риск у нас. Иванка Шалапатова подчерта, че е добре да не се отпускат средства единствено за институциите, които са за закриване, а да се задели фонд от държавния бюджет, който да финансира качествените проекти и на институциите, които са за реформиране и преструктуриране. Тя подчерта факта, че не може да се разчита единствено и само на средствата от европейските фондове – на тях следва да се гледа като помощни финансови инструменти, но не основни, с които да се обслужва реформата. Директорът на фондация „За Нашите Деца” даде пример с готовността на екипите на ДМСГД – гр. Пловдив и на фондацията „За Нашите Деца” за старт на реформата в дома. За това, обаче, пари няма. „Надеждата ни, както и досега е била, че системните усилия от страна на бизнес, държавни институции, местна власт и граждански сектор ще продължат, а мечтата ни е да стигнем до момента, в който да няма новородени и деца в ранните дни от своя живот, които да постъпват в институции, а да растат в сигурна семейна среда.”, заяви в края на изказването си Иванка…

Read More

Повече алтернативни услуги в помощ на децата и семействата планира Столична община за 2009 г.

By | Новини | No Comments

До края на април Столичният общински съвет ще узакони статута на консултативния съвет „Децата на София”, което ще даде право на съвета да разполага със собствен бюджет за изпълнение на двугодишната програма за закрила на детето. Това стана ясно по време на работна среща на консултативния съвет, на която бяха набелязани основните насоки за изработване на дългосрочната стратегия за закрила на детето в София. Консултативният съвет беше учреден миналата година и в него участват общински и държавни структури, както и неправителствени организации, а съпредседатели са заместник-кметовете на София Йорданка Фандъкова и Албена Атанасова. През тази година съветът ще работи по краткосрочната програма за благосъстоянието на децата, която е подготвена въз основа на изследване, проведено сред учениците от 5 до 12 клас от фондация „Отворено общество”. Според фондация „За Нашите деца” тази програма е сериозна заявка, че Столичната община ще осигури качествена грижа за децата. „По отношение на децата, които са в риск, приветстваме усилията на общината за това, че и през тази година ще насочат усилията си да създават алтернативни услуги на настаняването в социалните домове, както и на разпадането на семействата”. Според изследването, над половината от учениците от 3-ти и 4-ти клас смятат, че най-опасно за тях е на улицата. Една пета от малчуганите пък се чувстват застрашени и в градския транспорт. Всеки втори ученик от 3-ти и 4-ти клас е споделил, че поне веднъж му се е случвало да го тормозят в училище, да го удрят или блъскат там, а 40 процента разказват, че поне веднъж им се е случило да им откраднат нещо в училище. Като цяло тютюнопушенето, наркотиците и злоупотребата с алкохол са проблемите, които засягат много силно децата в София. Над 1/3 от анкетираните са посочили лошата дисциплина в училище, ранните сексуални контакти, престъпността, агресията и физическото насилие, отвличането и трафика на деца, агресивните и нетолерантни младежи сред първите десет по важност проблеми, засягащи децата в столицата. Според изследването децата от 5-ти до 7-и клас се чувстват най-несигурни в дискотеките, баровете и кръчмите, на футболните мачове, на улицата. Около една трета от тях дори смятат, че са застрашени по време на разходка в парка, в градския транспорт, на купон или в училище. Тийнейджърите от 8 до 12 клас също подреждат като заплаха за сигурността си посещението на футболни мачове, дискотеки, барове, кръчми, улицата. Напълно противоположни обаче са мненията за това дали трябва да има вечерен час при децата от 5-ти до 7-и клас и при тези от 8-ми до 12-ти клас. 40,2 процента от по-малките смятат, че трябва да има вечерен час за всички деца, а 41,3 процента от по-големите смятат, че не трябва да има такъв. Най-важното, което трябва да се направи за децата в София, според анкетираните е осигуряването на безплатни учебници за нуждаещите се деца, безопасност за децата на пътя, безплатни карти за градския транспорт за всички ученици, повече пари за домовете за деца без родители. Освен това от особена важност е по-добра спортна база в училищата и зони за детски игри изграждането на спортни площадки в кварталите, както и поставянето на камери за наблюдение в опасните…

Read More

Здравното министерство пое ангажименти за реформата на домовете за бебета у нас

By | Новини | No Comments

Неправителствените организации “Движение на българските майки”, Фондация „За Нашите Деца” и Асоциация „Родители” се срещнаха с министъра на здравеопазването Евгений Желев, за да обсъдят най-належащите проблеми на децата в социалните домове за бебета и детското здравеопазване. Срещата се проведе на 12 март, а домакин беше министър Желев. От страна на неправителствените организации присъстваха Роси Букова („Движение на българските майки), Иванка Шалапатова (фондация „За Нашите Деца”) и Ева Борисова (Асоциация Родители). На нея представителите на гражданския сектор споделиха притесненията си, споделени и от други организации основно в две насоки: големия брой деца от 0 до 3 годишна възраст, които постъпват в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) директно от родилно отделение или от семействата и липсата на ясна програма за преструктурирането и реформирането на всички домове за бебета, които са със статут на лечебни заведения, а не на социални. Организациите споделиха притесненията си относно продължаващата практика на медецинския персонал в родилни отделения да съветват родителите да настанят децата си в детски домове, водени от вярването, че грижата там е по-добрата алтернатива за децата. Най-често това са случаи, в които е родено дете с увреждания. Подчертана бе и належащата нужда от осъвременяване на санитарно-хигиенните изисквания за различните форми на групова грижа за деца в ДМСГД. Сегашните изисквания, които важат за болничните заведения, са неприложими за всички нови алтернативи на домовете (центровете от семеен тип, защитените пространства, малките групови домове със семейна грижа) и са пречка за извеждането на децата от домовете и настаняването им в семейна грижа. Трите неправителствени организации отправиха редица предложения, консултирани и с много други работещи в сферата партньори: 1. Да бъде създадена работна група в здравното министерство с мултидисциплинарно участие, която да изработи национална програма за преструктурирането, реформирането и закриването на Домовете за медико-социални грижи за деца (за деца от 0 до 3 години) в синхрон визията на група НПО до 2018 г. да не остане нито една такава институция за малчугани. В работата на тази група да бъдат обсъдени въпросите за новите санитарно-хигиенни изисквания, формите на стимулиране и подкрепа за персонала на ДМСГД, който участва в реформата на тези заведения, финансирането на реформата на тези домове, мониторинга и разкриването на възможности за делегиране на услуги от страна на здравното министерство към доставчици на такива услуги от неправителствения сектор. 2. Да се предприеме национална информационна кампания сред общопрактикуващите лекари, както и АГ специалистите, за възможностите на сътрудничество със системата за закрила на децата, лицензираните доставчици на социални услуги в посока предотвратяване постъпването на новородени и деца до 3-годишна възраст в ДМСГД, както и активна подкрепа на родителите и децата в риск и спазване на правата на децата. 3. Във вътрешно-организационните политики на болничните заведения да се внедри Етичен кодекс за работа с родилки и близки на новороденото, която да е насочена към подкрепа и отглеждане на детето в сиурна семейна среда. В тези политики да бъде зададена възможност за намеса на мултидисциплинарни екипи за оценка на дете с увреждания и работа с всички значими за качественото отглеждането на това дете хора. По много от поставените въпроси стана ясно, че експертите на МЗ са работили и са дали предложения за решаването им в няколко регламента. Беше постигнато съгласие, че единствено общите усилия и диалог могат да доведат до видими, качествени и трайни резултати в реформата на сегашните заведения за деца до 3-годишна възраст. На срещата здравния министър Евгений Желев прие предложението за създаване на работната група, която да започне работа до края на месец април. Министърът подчерта, че благосъстоянието на децата е приоритет на ръководеното от него ведомство. Като доказателство той изтъкна създаването на отдел «Детско и майчино здраве» към Дирекция «Медицински дейности», както и отворената политика за диалог и обединени усилия с гражданското общество за трайно решаване на множеството…

Read More

Търсим доброволци за работа с деца и семействата им

By | Новини | No Comments

Центърът за обществена подкрепа „Св. София“ работи  деца и семейства в риск. Една от неговите задачи е да помага на осиновителните семейства, както и на тези, които са взели в дома си под приемна грижа изоставени деца. В рамките на тази дейност се организират различни събития, които подкрепят децата и техните осиновители или приемни родители. За това Центъра си търси:    ДОБРОВОЛЦИ по Проект „Семейство за всяко дете“ Вие можете да работите с нас ако:   ? имате навършени 18 години ? сте комуникативни, открити ? имате време, за да помагате на деца в риск и техните семейства ? притежавате умения за работа в екип   Доброволците ще работят в Център за обществена подкрепа „Св. София“. Всеки доброволец заявява времето, което може да отдели за доброволен  труд и дейностите, в които желае да се включи. Предпочитания към доброволната работа :   ? подкрепа на социалната работа с деца                                        ? водене на кореспонденция                     ? подкрепа на социалната работа с млади хора   ? популяризиране на работата на Центъра ? подкрепа работата с групи деца ? организиране на събития                                  ? благотворителни кампании     гр. София, ул. Гюешево № 21 Тел. : 02 / 822 35 10 e- mail: centre.sofia@detebg.com       Настоящата публикация е част от проект, финансиран по линия BG 2006/ 018-343.01.01-1.18 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността- проект „Семейство за всяко дете“…

Read More

21 бъдещи социални работници трупат знания „на терен”

By | Новини | No Comments

21 ученици от 135 специализирано средно училище ”Ян Амос Коменски” с професионален профил „сътрудник социални дейности“ се включиха в обучителните курсове на Центъра за обществена подкрепа “Св. София”. Младите специалисти, под ръководството на Димана Ветова, с помощта на социални работници от центъра, се запознават с въпросите, отнасящи се до безопасния секс, ефективна контрацепция, бременността, семейно планиране и др. Целта е младежите да споделят знания и опит през интерактивното участие в курса и влизане в ролята на клиенти. Част от учениците, които участват в курса, са заявили своето желание да се включат доброволно в дейностите на центъра, като така ще имат възможността да практикуват професията и да надграждат върху вече усвоените знания. По време на едно от обученията, младите бъдещи “социални работници” споделиха, че за тях е много увлекателен начина, по който им се преподава информацията. Срещите между социалните работници на центъра и техните бъдещи колеги ще…

Read More

Мис България 2007 Юлия Юревич: Борбата с изоставянето на деца трябва да стане национален приоритет

By | Новини | No Comments

Г-ца Юлия Юревич – Мис България 2007 стана “Звезден репортер” за два дни. Тя посети Центъра за обществена подкрепа „Света София”, където разговаря с директора на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова. Снимките са част от проекта на Нова телевизия да въвлича известни личности в значими за обществото проблеми. Иванка Шалапатова и Юлия Юревич разговаряха по въпросите за превенцията на изоставянето на деца в ранна възраст и настаняването им в домове. След “звездния” репортаж Юлия Юревич разказа, че е участвала в редица благотворителни инициативи, свързани с изоставени деца и е наясно със сериозността на проблема. Тя сподели положителните си впечатления от семейната атмосфера, която създава центъра и заяви че е възхитена от желанието и енергията, с която работи екипа на ЦОП “Св. София”. “Такава работа трябва да се върши с любов”, допълни г-ца Юревич. Като една бъдеща майка Мис България 2007 смята, че родителите трябва да положат максималните усилия в отглеждането на своите деца и в никакъв случай и при никакви обстоятелства не трябва да се стига до настаняването им в домове. Всяко дете е част от майката, твърди Мис България. Според нея дори в трудни мигове и при сериозни проблеми, родители трябва да знаят, че има места, като Центъра за обществена подкрепа, където те могат да се обърнат за помощ. За Юлия Юревич каузата на Фондация “За Нашите Деца” трябва да бъде национална, защото в нея тя вижда бъдещето за справяне с проблема с изоставянето на деца. Втората част на репортажа можете да видите веднага след централната емисия „Календар“  по Нова телвизия на 10.03.2009…

Read More

Изоставени деца и бъдещи приемни родители посрещнаха заедно Баба Марта

By | Новини | No Comments

Социалните работници от Центъра за обществена подкрепа „Света София“ организираха тържество в ДМСГД „Св. София“ по случай Първи март. Свое представление направиха актьори от карнавалната къща „Маджикленд“. В детския празник се включиха 16 малчугани, 5 семейства, които кандидатстват за приемна грижа, както и специалисти от социалното заведение. Аниматорите разказаха с помощта на куклите приказката за „Трите прасенца“. След кукления театър актьорите танцуваха с малките възпитаници и кандидатите за приемни родители. Когато празника приключи, семействата, които искат да приемат у дома изоставени деца се събраха в Центъра за обществена подкрепа „Св. София“. Там,  заедно със специалисти, обсъдиха своите впечатления за децата, както и трудностите, с които ще се сблъскат като хора, които искат да вземат у дома малчугани в риск. Желаещите да станат приемни родители разговаряха със специалистите от ЦОП и за своите очаквания за бъдещето. Чрез това празнично събитие деца и приемни родители имаха възможност да прекарат заедно известно време, в което да се забавляват, а бъдещите майки и татковци успяха да се запознаят с живота в условията на грижа, далеч от…

Read More

144 са изоставените бебета за два месеца у нас

By | Новини | No Comments

144 са изоставените бебета в домове за медико-социални грижи за деца директно от родилните отделения в страната. Това заяви заместник – председателят на Държавната агенция за закрила на детето Христо Монов в ефира на „Денят” по Дарик радио. Той добави още от статистиката, с която разполага, която е към 16.00 часа на 4.03.2009 година: други 47 новородени са настанени в неонатологични отделения, а част от тях в ДМСГД. Още 20 деца в последните два месеца се отглеждат в седмична грижа към домовете за малчугани до 3 години. Това означава, че те поддържат контакт с близките си, но само през съботно-неделните дни. Христо Монов допълни още, че в последните два месеца спешно, от полицията, са преведени и 5 малчугани, за които е съществувал риск в техните…

Read More

53 семейства се интересуват от приемната грижа

By | Новини | No Comments

За три месеца 53 семейства от цялата страна се поинтересуваха за приемната грижа. Повечето от тях се обадиха по телефона, защото все още у нас продължава да е тема табу вземането на деца от социален дом, особено ако не става дума за осиновяване, твърдят експертите от Центъра за обществена подкрепа „Света София”. Само в последния месец 11 нови случаи на кандидати за приемни родители регистрира Центъра. В рамките на тримесечието социалните работници и експертите на фондация „За Нашите Деца” са провели 3 групови и 17 индивидуални информационни срещи, на които кандидатите са получили повече информация за това какви са предимствата на грижата за изоставени деца в собствения им дом. В момента експертите на социалния център работят по 11 случаи, в които оценяват възможностите на семействата да приемат деца и да се грижат за тях. От известно време наблюдаваме едно одобрено от нас приемно семейство, в което са настанени две деца за наблюдение и подкрепа при напасване между малчуганите и семейството. В процеса на работа социалните работници успяха да набележат някои от общите черти на кандидатите да се грижат да деца в риск без да ги осиновяват. Наблюдението показва, че повечето имат работа и стабилни доходи, обичат децата и искат да допринесат за по-добро детство на малчугани, които са разделени от родителите си. По-голямата част от семействата са ориентирани към дългосрочната доброволна приемна грижа, което означава, че искат да полагат за повече от една година и то без да получават заплата от държавата за…

Read More

41 бебета и деца до 3 години не отидоха в дом след намесата на социалните ни работници

By | Новини | No Comments

13 бебета не отидоха в дом благодарение на социални работници и психолози в родилните отделения в гр. София. Кампанията „Не ме изоставяй!” на фондация „За Нашите Деца” се бори с изоставянето на новородени веднага след тяхното раждане. Други 34 деца до тригодишна възраст останаха със семействата си въпреки риска от изоставяне. Това стана ясно на пресконференция за обявяването на резултатите от Кампанията „Не ме изоставяй!“. В пресконференцията участваха: Иванка Шалапатова (директор, „За Нашите Деца“), Елка Налбантова (програмен директор, фондация „За Нашите Деца“, д-р Валентина Григорова (зам.-директор, АГ болница „Света София“), Елица Рангачева (социален работник, ЦОП „Света София“). По данни на Агенция за закрила на детето близо половината от децата, които постъпват в социалните домове за деца са бебета или на възраст до 3 години. Не малък брой от тях са с тежки увреждания и имат нужда от специализирана помощ, която не може да бъде осигурена от всяка една от 32-те институции за изоставени деца до 3 години в страната. Освен това държавата отделя всяка година по 7 000 лева за едно дете, което е настанено в социалната институция. Експертите на фондация „За Нашите Деца” изчисляват, че превенцията на изоставянето е доста по-евтин механизъм – емоционалната, психологическата и материалната подкрепа на родилки в риск, които са на прага на решението да се разделят с бебетата си, за една година струва не повече от 2 300 лева. Според фондацията отглеждането на деца в домове е пагубно за тяхното развитие. Детето формира моделите си на поведение до едногодишна възраст и ако през това време се намира в дом, не може да ги изгради. Увеличава се периодът, в който децата престояват в институции. Дете, което няма да бъде осиновено, прекарва в социален дом 14 години. Когато излезе, то е неприспособимо към живота навън, затова търси подобни институции, като дом за възрастни хора или дори затвор. Изоставянето на дете има ефект и върху семейството. Ако родители са изоставили първото си дете, голям е шансът те да изоставят и второто си дете. Всички изоставени деца „струват“ 600-800 лева на месец. За тези пари обаче те получават грижа-заместител, която няма да ги подготви за по-нататъшното им развитие. Според статистика от 2006 г. България е на първо място по изоставяне на деца до тригодишна възраст. В България има 32 дома за деца до 3 години. 69,5% от капацитета им е запълнен. 2083 са новородените и децата до тригодишна възраст, които са постъпили в дом за бебета само за една година. През 2007 г. шест от децата са пълни сираци, 27 са полусираците. Най-много – 1787, са деца на самотни родители, а 1516 са деца на безработни родители. 502 деца остават в дома за повече от три години. 1180 от децата в домовете за бебета са под една година към 2007 г. В рамките на кампанията “Не ме изоставяй!” експертите на фондация “За Нашите Деца” са подпомогнати 37 бебета и 6 бременни жени. 12 бебета не са постъпили в домове, защото са подкрепени майките и семействата им от екипа по проекта. 1 от бебетата е във висок риск и е в процес на наблюдение. Социалните работници на фондацията са помогнали и на 6 бебета с увреждания и техните семейства. 18 случая на превенция са заявени в общността – кварталите, семействата на родителите в риск. В рамките на кампанията “Не ме изоставяй!” 5 400 семейства ще бъдат подкрепени с Книжката за родилки, като форма на първична превенция за развитие на родителски умения. Като част от методологията на фондацията са изработени и въведени са стандарти за конслутиране на жените в родилно отделение, включително критерии за достъп до услугите и Анкета за отбелязване на основна информация от консултиране в Родилно отделение. Постигната е и предварителна дотговореност с Майчин дом за партньорство по случаите на изоставяне на бебета в родилни и педиатрични отделения на болницата. Вижте видео от пресконференцията тук Общ финансов отчет на кампанията „Не ме изоставяй!“ Финансов отчет от Юни 2008 до Декември 2008 Технически отчет на кампанията „Не ме…

Read More