Monthly Archives

септември 2009

Повече от 100 майки от 4 града в страната се обявиха „против” изоставянето на бебета и „за” подкрепа на родилките в риск

By | Новини | No Comments

  Фондация „За Нашите Деца” и фондация „Движение на българските майки” организираха символичен „Поход на бебетата”. В четирите града на страната – София, Видин, Бургас и Русе майки и татковци с детски колички тръгнаха по едно и също време и изминаха 1095 метра – това е времето, което изоставените в родилното отделение бебета прекарват в домовете за медико-социални грижи. Според статистиката средно между 4 и 6 деца всекидневно се разделят с биологичните си родители всеки ден. През 2008 година 966 новородени в цялата страна са постъпили в домове за деца до 3 години директно от родилно отделение, отчитат от Министерството на здравеопазването. По други причини други 1014 бебета и деца до 3 години са постъпили в дом през миналата година. От тях 147 недоносени са отишли в дом веднага след болницата. Така общия брой на постъпилите в домове за деца от 0 до 3 години през 2008 година е 1980. Директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова, която заедно с Росица Букова от Движението на българските майки, предвождаше шествието в столицата, заяви: „Първите три години са най-важни за развитието на едно дете. Виждаме го по собствените си деца – те се научават на самостоятелност, да се доверяват, да играят. Но знаят, че са защитени. Нашите деца се развиват добре само, когато ние сме около тях и им даваме обич и грижа, която никой друг не може да им даде.” Тя направи и сравнение: „Очите на децата в домовете за бебета не са така живи и малчуганите не са толкова активни, колкото са нашите. Просто, защото са лишени от индивидуалната грижа, която само един човек може да даде.” „Ние, българските майки, знаем че да изоставиш детето си не е лесно решение. Причините са различни, но водещи са липсата на подкрепа от страна на близки, роднини и бащата на бебето, както и бедността. Но никога не е само едното.”, допълни от името на Движението на българските майки председателя му Росица Букова. Всички присъстващи на Похода на бебетата в четирите града на страната се обединиха около това, че трябва да се предприемат незабавни мерки да няма домове за бебета и бебета, които да се гледат извън семейството, както и да се подкрепят максимално рано майките, които са в трудна ситуация, да не изоставят децата си. В своето шествие майките декларираха, че родилките в риск се нуждаят от алтернативи и подкрепа, а не от захвърляне и неглижиране от страна на обществото. Наблюденията на специалистите от фондация „За Нашите Деца”, показват, че най-честата причина за изоставянето на новородени, е липсата на подкрепа от страна на близки и роднини, както и на бащата, преди и след раждането на детето. Около 70 % от семействата, на които фондацията е помогнала да задържат бебетата си, са многодетни, а 30 % са с по едно или две деца. Като втори фактор се наблюдава бедността, въпреки че при наличието на икономическата криза, не се забелязва повишаване на броя на родилките си, които искат да изоставят новородените си по икономически причини. Снимки от събитието можете да видите тук Поход на бебетата – София Снимките от Видин                     Снимките от…

Read More

ОБЯВА за избор на изпълнител за „Организиране на Национална годишна среща по приемна грижа“

By | Новини | No Comments

На основание чл. 1, ал. 1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА” със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Юрий Венелин”, № 22, ет. 4, ап. 20, тел.: 02/ 980 70 58 , факс: 02/ 980 70 58, лице за контакт: Ирина Рангелова Мандова, на длъжност: административен асистент, тел.: 02/ 980 70 58, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 2006/018 – 343.01.01. – 1.18 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността, Проект “Семейство за всяко дете”, обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект доставка на: „Организация на Национална годишна среща по приемна грижа” Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес:гр. София, ул. „Юрий Венелин”, № 22, ет. 4 ап. 20 всеки работен ден от 10.00 ч. до16.00 ч. Оферти се подават на адрес: гр. София, ул. „Юрий Венелин”, № 22, ет. 4 ап. 20 всеки работен ден до 12.00 ч. на 08.09.2009 г. Документи към настоящата обява:1. Пояснителен документ2. Изисквания към офертите3. Техническа оферта4. Ценова оферта5. Декларация на кандидата6. Декларация за капацитет към офертата7. Примерен договорИзтегли *.ZIP…

Read More

Счупена детска площадка призовава „Поправи детството. Стани приемен родител.“

By | Новини | No Comments

Повече от месец счупен глобус и детска пързалка са разположени близо до централния вход на НДК. Те са част от кампанията на фондация „За Нашите Деца” за набиране на приемни родители за деца в риск в България. Детската пързалка и глобуса, познати от детството на мнозина, са символ на общото отношение на обществото към децата в домовете, както и на това, че те често са забравяни. С инсталацията, която е дело на рекламна агенция The SMARTS фондация „За Нашите Деца” призовава всеки физически и психически здрав гражданин, който има навършено пълнолетие и не е осъждан, както и който има място в сърцето и дома си за дете в риск, да стане приемен родител. Повече подробности можете да получите на телефон: 02/822 35 10…

Read More

Пишем Политика за закрила на детето от насилие за столична детска градина

By | Новини | No Comments

Пред поредното предизвикателство се изправи екипа на Фондация „За Нашите Деца” заедно с екипа на ОДЗ № 85 „Звездичка”. В първия учебен ден бе подписано споразумение за сътрудничество между фондация „За Нашите Деца” и ОДЗ „Звездичка”. Споразумението е във връзка с реализиране на съвместен проект „Заедно за децата”. Проектът се осъществява благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Общностно развитие и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Проект „Заедно за децата” цели превенция на насилието върху децата от детското заведение на територията му и в домашна среда. За постигането на тази основна цел ще бъде изработена Политика за закрила на детето на ОДЗ 85 „Звездичка”. В процеса на изработване на Политиката ще бъдат включени персонала на ОДЗ 85, родители, експерти от Отдела за закрила на детето и на…

Read More

Хенкел България подкрепи каузата ни за изоставените бебета на България

By | Новини | No Comments

По време на турнирите от веригата M-tel Beach Masters 2009 върху огромни плажни топки зрителите от публиката имаха възможност да се подписват в полза на благотворителна кампания, част от ежегодния „Детски проект” на Хенкел България. За всеки получен подпис Хенкел дарява 2 лева на фондация „За нашите деца”, в подкрепа на кампанията „Не ме изоставяй”. На финалите по плажен волейбол в София, Дарина Стоянова, Президент на Хенкел България, връчи чек за 10 000 лева на Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца”. Статистиката показва, че 97 процента от децата, които са настанени в социални домове имат живи родители. Фондация „За Нашите Деца“ активно работи от години за това да се спре изоставянето на деца веднага след раждането им. У нас няма друга неправителствена организация, която да е фокусирана върху предотвратяването на изоставянето на деца. Политиката на държавата в момента е насочена към поддържането на домовете за деца и създаването на алтернативни грижи за деца и младежи, но не работи активно за предотвратяването на изоставянето им. Всички медии и цялото общество е фокусирало вниманието си върху деца, които страдат от последиците от живота в дом, а не върху първопричината – изоставянето. Кампанията „Не ме изоставяй!” има за цел с помощта на специално обучени социални работници да помага на майките, декларирали желание да изоставят децата си, да променят решението си, като получат цялостна подкрепа. Годишно само в София биват изоставени над 250 новородени. Майките оставят децата си главно поради бедност, липса на подкрепа от страна на близките, страх, защото самата тя е била изоставена като бебе или социална изолация. Голяма част от майките, които изоставят децата си, страдат, понякога променят решението си, но последиците върху изоставеното дете са пагубни. Животът в социален дом, особено в най-ранна детска възраст, нанася сериозни поражения върху психиката на детето и способностите му да създава дълготрайна връзка с възрастните. А дългият престой в институции се отразява негативно и на физическото развитие на децата. Снимки от финалите на M-tel Beach Masters можете да видите тук:…

Read More