Monthly Archives

ноември 2009

Нова система ще анализира ефективността на общинската подкрепа за софиянчета с проблеми

By | Новини | No Comments

Системата за мониторинг на социалните услуги за деца и семейства в риск ще обобщава данни и ще анализира успехите от началото на 2010 година. Системата за мониторинг на социалните услуги за деца и семейства на територията на Столична община е разработена от експертите на фондация „За Нашите Деца” по проект, финансиран от програмата „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” на СОС. В изработването на системата бяха включени граждани, семейства, деца и специалисти, които живеят на територията на общината или са били подкрепени от социалните услуги, развити на в столицата.   Системата за мониторинг беше представена на кръгла маса, която беше открита от кмета на София Йорданка Фандъкова.   “В програмата ми за управление и в приоритетите ми като основа стои добрият диалог с обществото”, обяви кметът на София Йорданка Фандъкова при откриването на заключителната конференция „Програма Европа – европейски практики и граждански приоритети“. Столичният кмет изрази категоричната си увереност, че това ще допринесе за развитието на София като европейска столица. “Смятам, че добрите решения ще се вземат именно по този начин – чрез диалог”, посочи още Фандъкова. Тя призова всички представители на местната власт да отворят своето управление към отговорните и активни граждани.   Създаването на системата за мониторинг е продължение на усилията на екипа на Столична община да анализира ефективността на местата, в които столичани и техните семейства получават социална подкрепа. Към момента в страната няма единен инструмент, с които да се измерва качеството на работата, каква е реалната подкрепа и до колко тя е ефективна за детето и семейството. В същото време, обаче, се наблюдава интензивно разкриване на нови места за подкрепа, които работят и измерват ефективността си по различни показатели. В изработването на системата за мониторинг на социалните услуги се включиха 100 деца и родители и 50 професионалисти от центровете за подкрепа, домовете за деца и столичната дирекция за социални дейности. Те споделиха мнението си, трудностите, които са срещнали, както и как си представят реалната помощ, която искат да получават. Екипът на фондация „За Нашите Деца” анализира събраната информация и предложи набор от индикатори, които да се проследяват през 2010 година. Така на практика ще се изследват статистически и качествено резултатите от работата на Кризисните центрове, звената „Майка и бебе”, Центровете за настаняване от семеен тип, домовете за деца и др. В обща статистическа карта, която ще се подава на тримесечие, ръководителите на социалните услуги ще подават информация за това колко деца са получили помощ, каква част от тях са останали в семействата си, каква част са излезли от домовете и са се прибрали при родителите си, имат ли умения за самостоятелен живот и дали всичко това изпълнява планираното заедно с отдела за закрила на детето, който пряко отговаря за детето. Системата за мониторинг на социалните услуги на Столична община ще бъде приложена от 2010 година в 7 столични домове за деца, в 1 дневен център, в 1 кризисен център, 1 звено „Майка и бебе”, 3 центрове за обществена подкрепа и…

Read More

Бяла книга за дефицитите на социалната политика дадохме на кабинета

By | Новини | No Comments

Качеството на социалните услуги у нас е лошо и не е съобразено с нуждите на хората. Това е един от основните изводи на платформата „Социалната политика”, в която членува и фондация „За Нашите Деца”. В „Бяла книга за подкрепа на уязвимите групи в България“ организациите от платформата обобщават основните проблеми и дават препоръки за промяна в системата. „Нещата по някаква причина буксуват.“ Тази позиция изрази Мариета Димитрова от Фондация „Български център за нестопанско право“ във връзка с качеството на предлаганите социални услуги у нас. Все още за съжаление бедността е голям проблем за обществото, показват изводите на Бялата книга. Качеството на социалните услуги продължава да не бъде добро. Реален проблем има при финансирането на социалните услуги. Следва да се разработват достатъчно превантивни модели на социални услуги, препоръчват в документа всички неправителствени организации. Продължават да се наливат средства в съществуващите специализирани институции вместо да бъдат трансформирани в други форми на социални услуги, ориентирани към общността, заяви Мариета Димитрова. От друга страна общинските администрации нямат стимули да работят за закриване на институциите, функциониращи на тяхна територия, защото получават осигурено финансиране, смята още Димитрова. Един от основните изводи в Бялата книга е, че социалната политика е лишена от последователност, има приети принципи, които обаче не се прилагат на практика. Друг недостатък е силното бюрократизиране на системата за социална подкрепа. Бялата книга препоръчва ревизия и усъвършенстване на регистрационните и лицензионни режими, като същевременно трябва нормативно да се регламентират сроковете за оценка на нуждите и ефектите от изпълнението на социалните…

Read More

Половината българи биха станали приемни родители, пенсионерите – скептични

By | Новини | No Comments

Национално представително проучване на Галъп Интернешънъл в цялата страна през октомври тази година показва, че 70 на сто от българите са положително настроени към приемната грижа, а половината от нашенците биха станали приемни родители само ако нямат собствени деца или децата им вече са пораснали.  Една десета от българските граждани са скептично настроени към временната грижа за децата в риск. Изследователите на Галъп виждат в отрицателната нагласа две тези: повечето скептици се притесняват от факта, че детето се чувства добре в семейството и после ще страда, когато трябва да отиде при истинските си родители или да бъде осиновено и това, че децата се раздвояват и не знаят на кого принадлежат. Данните от националното проучване бяха представени по време на пресконференция на фондация „За Нашите Деца” и социологическата агенция Галъп. В рамките на половин година фондация „За Нашите Деца” реализира кампанията „Поправи детството. Стани приемен родител.”, в която по различни начини специалистите на организацията мотивираха българите да се замислят за възможността да приемат изоставени деца в собствения си дом, но без да ги осиновяват. Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондация „За Нашите Деца” представи резултатите от националната информационна кампания. За половин година 507 българи са потърсили информация за приемната грижа, а 90 софиянци са се включили в информационни срещи със специалисти на организацията. Други 34 от тях продължават процеса на оценка и обучение, показват данните на фондация „За Нашите Деца”. От началото на годината организацията е помогнала на 8 приемни семейства да минат през цялата процедура, а в четири от тях вече има настанени малчугани. Според Елка Налбантова, българинът основно се интересува от това дали ще може да контролира процедурата и живота на децата, за които се грижи. Друга парлива тема за бъдещия приемен родител е болката, която трябва да преживее, когато детето трябва да бъде преместено в собственото си семейство или при осиновители. Тревожно за нашенеца остава и отношението на останалата част от обществото. Като пример Елка Налбантова даде случай, в които съседи на едно приемно семейство започват да злословят за приемното дете, като разпространяват слух, че то е незаконно родено. В основата на мотивацията на бъдещите приемни родители да се грижат за изоставени деца в семействата си без да ги осиновяват, стои на първо място желанието да бъдат полезни на малчуган, който се нуждае от семейство. На второ място експертите на фондация „За Нашите Деца” нареждат потребността на кандидатите да бъдат родители. И не на последно място е възможността това да е професията на кандидадите. Най-често кандидатите за приемни родители се демотивират от тежката процедура, нелюбезното отношение на администрацията и незачитането на това, което правят от страна на останалите граждани и специалистите, показват още наблюденията на фондация „За Нашите Деца”. Близо една трета от българите, основно хората над 55 години и тези от турски етнос, са сериозно скептични за това да станат приемни родители. Това става ясно от националното изследване за нагласите на българина за приемната грижа. Най-открити за тази възможност са жените между 25 и 55 години, които живеят в областните или малките градове. Въпреки положителната си нагласа, обаче, те очакват заплата за това в размер средно на 410 лева. От социологическата агенция Галъп препоръчват у нас да се работи по-активно за повече професионални приемни родители. Средната заплата, която българина очаква, е в размер на 398 лева, показват разчетите на социолозите. „Ситуацията може да се промени след въвеждането на единния финансов стандарт за приемна грижа у нас, както и след прилагането на тази дейност като делегирана от държавата”, допълни Елка Налбантова от „За Нашите Деца”. Така на практика всички разходи, които плаща държавата за приемна грижа ще бъдат обединени на едно място и така ще излезе черно на бяло колко струва приемната грижа за едно дете у нас. Това ще позволи на държавата да започне да дава пари на фондации и общини и те самостоятелно да развиват приемничеството по региони. С тази стъпка ще се облекчи целия процес по подбор, оценка, одобрение и настаняване на деца в приемни семейства предвиждат експертите на „За Нашите Деца”. Така най-вероятно ще се намали и броя на семействата, които са одобрени за приемни родители, но в техните семейства не са настанени деца. Да получават авансово средствата, с които отглеждат децата под приемна грижа; възнагражденията за нея да се увеличат, за да се стимулират хората, които искат тя да стане част от собствения им живот; да няма разграничаване между доброволни и професионални приемни родители в сферата на финансовото им подпомагане и да се осигури възможност за периодично обучение на приемните семейства – това са само част от предложенията, които приемни семейства от цялата страна изпратиха в писмо преди месец до премиера Бойко Борисов. Исканията бяха изведени от срещата на приемните родители, която беше организирана от фондация „За Нашите Деца” през октомври. По време на днешната среща с медиите, Вера Колешева от фондация „За Нашите Деца” представи и останалите искания: да се даде възможност професионалните приемни родители да сключват и друг трудов договор, освен този за приемна грижа с държавата, за гаранции в случай на прекратяване на ангажимента им по приемничеството на едно дете, както и за за създаване на специализиран орган за децата и семействата, които да решава всички въпроси на семействата у нас. Настаняването в приемно семейство е една от мерките, които се прилагат за осигуряване правото на детето да живее в семейна среда, когато собствените му родители не са в състояние да полагат грижи. Броят на настанените в приемни семейства деца през първите шест месеца на 2009 г.е 84: в професионални приемни семейства са настанени 66 деца, в доброволни приемни семейства през годината са настанени 18 деца. Към 30.06.2009 г., по данни на ДАЗД, в приемни семейства, се отглеждат 218 деца. В София от началото на годината в приемни семейства има само 6 деца. Към края на юни 2009 година в 138 домове у нас живеят 7 109 изоставени…

Read More

Здравното министерство се обяви за закриването на домовете за бебета и превенцията на изоставянето

By | Новини | No Comments

Директорът на фондация «За Нашите Деца» Иванка Шалапатова участва заедно с Георги Богданов и Ева Борисова от Националната мрежа за децата в работна среща със заместник-здравния министър д-р Валерий Митрев. Фокусът на разговорите по време на срещата беше националната политика за бебетата и децата до 3 години, които живеят в българските социални домове, както и детското и майчиното здраве у нас. В рамките на срещата специалистите от неправителствения сектор и експертите на здравното министерство, под ръководството на заместник-министъра, се договориха за създаването на 4 годишна програма за реализиране на детските права в рамките на здравеопазването в България. Специалистите се договориха и за развиването на алтернативи на живота в дом за малките граждани чрез засилването на превенцията на изоставянето на децата, закриването на домовете за бебета, както и развиването на специални за родителите на деца с увреждания форми на помощ от страна на здравните специалисти в България. Неправителствените организации и здравното министерство обсъдиха ще за актуализиране на медицинските стандарти за здравно обслужване в детска възраст включително, стандартите за акредитация на онези институции, които предоставят медицинска и здравна помощ на децата и техните семейства. Заместник-здравния министър допълни, че капацитетът на институцията, за която той работи, е силно ограничен. Д-р Митрев информира, че политиката на ведомството ще бъде в посока на аутсорсинг към външни доставчици на различни услуги, в това число и от страна на неправителствени организации. Фондация «За Нашите Деца», за първи път в дългогодишните взаимоотношения с Министерството на здравеопазването, вижда на политическо ниво такова искрено желание за сътрудничество и за обединение на усилията с цел постигане на конкретни резултати. Нашият екип ще продължи да заема активна позиция за подобряването на грижата за българските деца и ще подкрепи здравното министерство във всички политики, които ще намалят броя на децата в домовете за бебета, както и в мерките за по-доброто здраве на най-младите български граждани….

Read More

20 години Конвенция на ООН за правата на детето

By | Новини | No Comments

На 20 ноември 2009 г. Конвенцията на ООН за правата на детето навърши 20 години. Точно преди 20 години световните лидери създадоха този глобален договор за признаване и закрила на правата на децата в целия свят. 193 държави са ратифицирали Конвенцията и 20 години по-късно, имаме първото поколение от деца, израснали под нейната закрила. В годината на “раждането” на Конвенцията – 1989 г. в България започва исторически преход.  Основана на различни законови системи и културни традиции, Конвенцията е най-широко съгласуваният набор от установени стандарти и задължения. Тези стандарти или човешки права, нареждат минимумът правомощия и свободи, които правителствата трябва да зачитат.   Правата се основават на достойнството и индивидуалните качества на всяко едно дете, независимо от неговата раса, цвят на кожата, пол, религия, езика, който говори, собственото му мнение, потекло, заможност, статут или способности.   Това ги прави валидни за всички деца по света. С тези права се появяват и задълженията, както на правителствата така и на всеки отделен човек, да не се нарушават правата на…

Read More

В Мадрид Иванка Шалапатова представи напредъка по правата на децата

By | Новини | No Comments

Иванка Шалапатова представи мрежата от неправителствени организации Eurochild по време на официалната церемония за 20-тата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето в Испания.   Тържествената церемония се проведе в Мадрид. По време на събитието Иванка Шалапатова представи контекста, в който растат децата в Европа, както и основните трудности, с които се срещат местните и държавните власти при прилагането на правата на най-малките…

Read More

Иванка Шалапатова участва в среща с премиера Бойко Борисов

By | Новини | No Comments

Директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова участва в среща с премиера Бойко Борисов, организирана по инициатива на Националната мрежа за децата, чийто член е „За Нашите Деца”. По време на срещата с премиера на страната, в която участваше и заместник-социалния министър Валентина Симеонова, бяха дискутирани изводите от доклада „Двадесет мнения за прилагане на политиките за детето в България по повод двадесет години от приемането на Конвенцията за закрила надетето на ООН”. Докладът засяга различни сфери от въпроси, засягащи детето. Фондация „За Нашите Деца” разработи текстовете за децата в социалните домове. Детската бедност у нас е 17%, което я прави най-висока в Европа, показват изводите на анализа на неправителствените организации. До 3 години да бъдат закрити поне 10 специализирани институции за деца. За това намерение на правителството съобщи Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Първите домове, които ще бъдат затворени, ще са такива, в които са настанени деца с увреждания и чието състояние е прекалено лошо. Заместник-социалният министър уточни, че се предвижда да бъдат отпуснати 20 млн. евро по оперативна програма „Регионално развитие“, с които да бъдат създадени социални заведения, предлагащи по-добри условия за децата без дом у нас. Те ще са от типа еднофамилни къщи, както и центрове от семеен тип. Между 15 и 20 млн. евро ще бъдат отпуснати по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Валентина Симеонова допълни още, че по нареждане на премиера е сформирана специална работна група, която ще подготви политически документ, в който ще бъде събрано всичко, което е направено до момента в грижата за изоставените деца. Той ще даде насоки какво ще се случва в следващите 4 години по отношение на социалната политика за деца, настанени в социалните домове. Основните насоки, върху които се базира представеният на премиера Борисов доклад, са пет. Първата засяга осигуряването на възможно най-добра семейна среда за отглеждане на детето. Според Националната мрежа за децата ранната превенция е от изключително важно значение, за да не се стига до това, родителите да изоставят децата си. Друг основен акцент от доклада засяга реформи в областта на образованието. От Националната мрежа за децата настояват за въвеждане на целодневно обучение за всички деца до 7 клас у нас. Важна точка от дискусията с премиера беше и ранната превенция в детското здравеопазване. От Националната мрежа за децата настояват детето да се разглежда като специален клиент на здравната система, а не да бъде третирано наравно с останалите възрастни пациенти. Като проблем беше изтъкнато, че болничните отделения у нас нямат условия за придружител на болните деца до 6-годишна възраст. На срещата стана още ясно, че детската и майчината смъртност у нас са два пъти повече, отколкото в останалите европейски страни. Младежкото правосъдие също беше част от въпросите, дискутирани с премиера Бойко Борисов. От Националната мрежа за децата към момента отчитат, че децата, които по някакъв начин попадат в съда, се третират по изключително остарял начин. От неправителственте организации настояват да се отмени Законът за борбата с противообществените прояви. Според всички той е изключително стар и е в нарушение на редица европейски конвенции. Трябва да бъдат създадени гаранции за справедлив процес на непълнолетните извършители, който да осигури реална защита на децата, станали жертви на престъпления. Според представителите на неправителствените организации е необходимо децата до 12 години да бъдат разглеждани единствено само като обект на закрила, а не като извършители на престъпление. На премиера беше предложена и идеята да се формират т.нар. „детски съдилища“, в които в случаите на криминални прояви на деца да се занимават единствено специално обучени за това юристи и съдии. На снимката: Иванка Шалапатова, Валентина Симеонова /МТСП/, Георги Богданов…

Read More

Австралия се извини на стотици хиляди сираци за ужаса в сиропиталищата

By | Новини | No Comments

Австралийският премиер Кевин Ръд отправи извинение към стотиците хиляди хора, които са били малтретирани като деца в държавните сиропиталища в периода 1930-1979 година. Ръд поиска прошка от името на цялата нация от „изгубени австралийци”, станали жертва на физическо, сексуално и психическо насилие. Надявам се, че това извинение ще излекува болката и ще бъде повратна точка в австралийската история, заяви министър-председателят на церемония в Камбера. „Днес заедно трябва да преодолеем последиците от една грозна глава в нашата история. Днес сме тук, за да предадем нашето национално извинение и да кажем на вас, забравените австралийци – тези, които бяха пратени на нашия бряг като деца, без тяхното съгласие, че съжаляваме. Простете, че като деца сте били отнети от семействата си и изпратени в институции, където често сте били малтретирани. Простете за физическите страдания, за емоционалните лишения, за студената липса на обич, нежност и грижа. Простете за трагедията, за безкрайната трагедия на пропиляното ви детство“, заяви премиерът на Австралия Кевин Ръд. По време на изявлението на премиера редица от присъстващите 1 000 души не можаха да сдържат сълзите си при спомена за ужаса, изживян в ранното им детство. От началото на XX век до края на 70-те година Великобритания прилага имиграционна програма, чрез която изпраща десетки хиляди бедни деца в Австралия, Нова Зеландия, Канада и Африка с обещание за по-добър живот. В действителност програмата целяла да отърве Обединеното кралство от бремето, което тези деца представлявали и да захрани колониите с работна ръка. Проучване на британска парламентарна комисия показва, че политиката имала и расистки отенъци и целяла да засели колониите с хора от европеидната раса. Повечето от децата-имигранти, голяма част от които били лъгани, че родителите им са починали, попадали директно в сиропиталище. Там те били подлагани на жесток тормоз. Великобритания вече обяви, че също ще поднесе официално извинение чрез премиера Гордън Браун, но това ще стане идната…

Read More

Иванка Шалапатова е номинирана за „Човек на годината“

By | Новини | No Comments

Директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова е номинирана във втория конкурс „Човек на годината”, оргтанизиран от Българския хелзинкски комитет. В мотивите си от правозащитната организация посочват, че Иванка е млада, умело управлява организацията си и с почтения си подход мобилизира хора и партньори. Аз съм силно развълнувана от номинацията за „Човек на годината”, коментира г-жа Шалапатова, след като стана ясно, че тя е един от претендентите за приза. Тази номинация е доказателство за това, че аз и моят екип вървим в правилната посока. Ние имаме увереността, че трудностите могат да се решават единствено с дипломатичност и стремеж да се вземе най-ценното. Моята работа винаги е била насочена към това да правя колкото е възможно повече, за да могат децата да растат с родните си родители, а не в социални домове. Винаги съм вярвала, че успехът на една неправителствена организация, която помага на хората в беда, се корени само в добрите по душа хора в нея и в енергията, която лидерите на такива организации имат, допълва Шалапатова. Подкрепете г-жа Шалапатова като дадете своя вот…

Read More

Три пловдивски бебета бяха изписани с майките си, не отидоха в домове

By | Новини | No Comments

Новородените няма да растат в социални домове, благодарение на Националния център за превенция на изоставянето на деца до 3 години, създаден от фондация „За Нашите Деца” с подкрепата на Нова телевизия. Майките на децата по – рано същата седмица заявиха, че искат да изоставят децата си на грижа в социален дом. Днес социалните работници присъстваха на изписването на двама близнаци е малко момиченце от болниците „Пловдив” и „Свети Мина”. И в двата случая още със зачеването е било планирано от родителите децата да бъдат изоставени. В резултат на навременната намеса на социалните работници от Националния център за превенция на изоставянето в Пловдив майките промениха своите нагласи и решиха да зъдържат децата си. И двете семейства бяха посетени в техните домове и бе разговаряно с роднини и близки на майките. В единият от случаите, на близнаци, семейството живее извън територията на града – в малко село. В разговорите с родителите става ясно, че те са разделени веднага след зачеването на децата. Във втория случай, на момиченце, майката е имала желание да направи аборт поради напредналата си възраст и вече порастналите й други деца, но лекарите изясняват, че по медицински показатели е невъзможно това. Всяко от новородените получи комплект за изписване и всички необходими консумативи, в помощ на техните майки в първите дни от живота на бебетата. Предстои продължително наблюдение и подкрепа на бебетата и техните семейства, докато родителите им придобият увереност. И в двата случая екипа на Центъра работи в тясно сътрудничество с отделите за закрила на детето в Пловдив и гр. Раковски, както и с екипите на МБАЛ „Пловдив” и МБАЛ „Свети Мина”. У нас всеки ден 6 майки се разделят всеки ден с новородените си. Само за 2008 година близо 980 бебета са продължили живота си след раждането в социални институции за деца. Фондация „За Нашите Деца” подкрепи повече от 50 майки за година и половина, за да задържат бебетата си. До момента няма нито едно от 50-те новородени, които да са постъпили в дом, след като са се прибрали у…

Read More