Monthly Archives

януари 2010

Позиция на фондация „За Нашите Деца”: Децата не трябва да раждат деца!

By | Новини | No Comments

У нас всяка година малолетни момичета стават майки. Голяма част от тях задържат бебетата си, но и немалко ги изоставят в социални домове. През 2008 година в домове за бебета са постъпили 98 новородени, чийто майки са под 18 години. Преди дни 12-годишна стана майка на момиче. Родилката Наска е от ромската махала в пловдивското село Стряма. Тя роди по естествен път в МБАЛ- Пловдив. Фондация „За Нашите Деца” изразява своите притеснения по отношение на това, че деца раждат деца. В развитите страни на света се наблюдава тенденция за намаляване на възрастта, в която момчетата и момичетата съзряват физически. Най-често в този период започва началото на физическото съзряване, което е дълъг процес. В това време раждането е изключително рисково и за майката, и за бебето. Случаите, които виждаме в България, са на малки момичета, които са достигнали физическа зрялост, но в ранна възраст поемат сериозната социална функция на майчинството. В същото това време имаме защитници на ромския етнос, които смятат, че тази културална особеност е нормална. Ние, обаче, не можем да се съгласим с това, защото:1. В съвременния свят физиологичната зрялост не може да е индикатор, за да позволи обществото дете да стане родител;2. Поради ниската възраст на детето и неговите ограничени социални умения, то не може да разбере, че има и други избори, които може да направи – да учи, да има приятели, вместо да поеме ролята на съпруга и майка. Тоест, това не е информиран избор, а е резултат от решения, взети от родителите на детето или тяхната общност.3. Законодателството на повечето развити страни смята, че сексуалните отношения с малолетни и деца, е престъпление. В този смисъл фондация „За Нашите Деца” препоръчва прокуратурата да се самосезира, за да установява дали не е извършено престъпление спрямо детето, вече майка. Във връзка с това ние препоръчваме следното:1. Малолетните родилки и техните новородени да са обект на мярка за закрила от страна до навършване на пълнолетие на майката.2. Специалистите в системата за закрила на детето трябва да са уверени, че до навършването на 18 години на непълнолетната родилка, около нея и бебето има други възрастни, които имат родителски умения.3. На децата, които раждат деца, и техните партньори, трябва да се предоставя безплатно консултиране, обучения за родителски умения и информиране за семейното планиране.4. Спешно трябва да се подкрепят всички инициативи и мерки, които ограмотяват всички рискови общности по въпросите на семейното планиране и правата на децата.5. Прокуратурата да се самосезира винаги, когато в публичното пространство се появи информация за деца, които стават…

Read More