Monthly Archives

април 2010

Обичта и индивидуалното внимание са в основата на детското разбиране за сигурност, показва анализ на детски истории

By | Новини | No Comments

  В рамките на два дни в Центъра за обществена подкрепа „Св. София” се проведе среща на експертни екипи по проекта „Защитени деца в сигурни семейства”. Проектът има за цел да разпише стандарти за сигурна семейна среда за малчуганите у нас. В рамките на инициативата експертните екипи на фондацията се срещнаха с деца от биологични и приемни семейства, както и с малчугани от социални домове, които са имали досег до семейната грижа, макар и за кратко.   „В своите истории децата разказват за това, което ги кара да се чувстват щастливи в семейството си. Има неща, които убягват на възрастните, а са много важни за развитието на децата.“, заяви един от участниците в срещата.   В детските разкази, например, може да се види грешното схващане на възрастните, че малчуганите не трябва да знаят проблемите на големите, както и да научават  за „сериозните“ неща. Децата са много искрени и в коментарите си за семейството – те по свой естествен начин подчертават колко е важно да се развиваш в сигурна семейна среда.   Стандартите за сигурна и безопасна семейна среда ще са готови в края на май, уверяват от експертния екип, ангажиран със създаването им….

Read More

Детски пастет ще помага на изоставени деца да намерят семействата си

By | Новини | No Comments

На специално събитие в гр. Монтана фирмата КОМПАС представи новия си продукт – детския пастет Компас Джуниър. В присъствието на представители на местната власт, социалните служби, бизнеса и стратегически партньори КОМПАС и фондация „За Нашите Деца” обявиха общата си инициатива „Поправи детството”, която има за цел да подкрепи намирането на приемни родители за деца в беда. Социалната работа на фондацията с малчуганите и потенциалните родители ще се финансира с приходи от продажбата на пастета. 8 процента от цената на всеки закупен продукт с марка Compass Junior ще бъдат предоставени за осигуряването на приемни семейства на изоставени новородени и деца до 3 години. Така всеки, който закупи за своето хлапе пастет Джуниър ще бъде част от общата кауза. „Ние в Компас вярваме в семейство и сме сигурни, че най-добрата среда за едно дете е семейната среда. Затова създадохме едно малко удоволствие за сутрешната закуска. Пастетите Компас са вкусни, хранителни и сплотяват семейството. Те са полезни за децата. Нашите пастети са различни, но и ценни за обществото. Те ще помагат. С каузата, която днес ще обявим и ние ще подкрепим, ние сме убедени, че ще помогнем на повече деца да имат щастливо детство“, заяви по време на представянето маркетинг директора на компанията Георги Мандаджиев. От своя страна Елка Налбантова, която е директор „Развитие” на фондация „За Нашите Деца” подчерта, че ангажирането на КОМПАС с тази по-малко позната, но високо хуманна кауза, е гаранция, че обществото ни върви по правилния път за децата. „Ние от фондация „За Нашите Деца” вярваме, че да помогнеш на едно дете да живее в семейство, а не в дом, е значителна и полезна инвестиция в общото ни бъдеще”, заяви Елка Налбантова и допълни, че фондацията се гордее от факта, че приемната грижа вече е споделена отговорност и за бизнеса, а не само на държавата и хората, които искат да помогнат. Елка Налбантова направи ретроспекция назад и със задоволство уточни, че от 1997 година, когато фондация „За Нашите Деца” въвежда алтернативата за децата в беда, до сега е изминало много време, в което най-логичната стъпка е бизнеса да помага за развитието на идеята. През 2009 година фондация „За Нашите Деца” е помогнала на повече от 65 приемни семейства, кандидати за приемни родители, както и на още 21 деца, настанени под приемна грижа. Организацията подкрепя всеки един, който иска да помогне на дете в риск в целия процес – от заявяването на желанието да помогне до настаняването на детето в неговия дом, както и с експертна помощ и след това. Това е част от усилията на неправителствената организация да работи за намаляването на броя на децата, които попадат в домове. През 2009 г. в приемни семейства в България са настанени 168 деца: 39 в доброволно приемно семейство и 129 в професионално приемно семейство. Броят на отглежданите в приемни семейства деца към 31.12.2009 г. е 284: в професионални приемни семейства са 200 деца, в доброволни приемни семейства се намират 84 деца. В домове раснат повече от 7 000 български деца. В края на събитието собственикът на КОМПАС Розалин Нончев връчи чек на Елка Налбантова за дарение на стойност 5 000 лева, с които социалните работници да започнат да помагат на бъдещите приемни…

Read More

Участваме с експертна позиция по нарушените права на децата за периодичния преглед на Съвета на OОН

By | Новини | No Comments

По покана на директора на дирекция „Права на човека” към Министерството на външните работи г-жа Людмила Божкова, директорът на фондация „За Нашите Деца” Иванка Шалапатова участва в среща по повод универсалния периодичен преглед на Съвета по правата на човека на ООН. Универсалният преглед е нов уникален механизъм на Съвета по правата на човека, който функционира от април 2008 г. и протича за всяка страна, членка на ООН. Прегледът се извършва от други страни, членки на ООН, на всеки 4 години. На 25 ноември тази година в Женева, в рамките на 9-та сесия на Работната група по универсалния периодичен преглед ще протече и първият преглед за нашата страна. По този повод представителите на външното ни министерство представиха подготовката на държавния доклад и поканиха експертите от гражданския сектор да споделят основни сфери на човешките права, които да намерят място в този доклад. От всички изказвания стана ясно, че очакването на неправителствените организации е този доклад да представя реалистична картина около състоянието на човешките права в страната противно на това да се представя идеализирана ситуация. Поставиха се акценти на теми като малцинства, изтезания, употреба на огнестрелни оръжия, престъпления на дискриминационна основа, вероизповедания, произволно следене и записване на хора и други. Експертите от неправителствения сектор, който работи по проблемите на децата, поставиха няколко болезнени въпроси – за бебетата, които живеят в лечебни заведения, за децата с увреждания, третирането като престъпници на децата с противообществени прояви, за остарелите практики при изслушването на малчугани в съдебните производства и др. Външното министерство поиска от всички участници да предоставят писмените си предложения до края на април, за да се създаде пълноценен доклад. Повече информация за прегледа можете да видите на страницата на  Universal Periodic…

Read More

Малчугани, техни родители и приятели на фондацията боядисваха Великденски яйца

By | Новини | No Comments

На Велики Четвъртък по отколешна традиция се боядисват яйцата за предстоящия празник. Центърът за обществена подкрепа „Света София“ тази година реши да покани семейства, на които помага, на специален празник, в който всички дружно да боядисат яйца.   Социалните работници и специалистите на центъра се бяха подготвили с яйца, боички, пастели и всякакви наглед дребни неща, които правят яйцата писани и красиви. В края на празника всяко семейство взе със себе си своите боядисани яйца, а децата си тръгнаха със скромни подаръци за предстоящия Великден.   Фондация „За Нашите Деца“ благодари на доброволците от PricewaterhouseCoopers Bulgaria, който също дариха от времето си, за да имат нашите деца хубави Великденски…

Read More

Иванка Шалапатова получи благодарности от Държавната агенция за закрила на детето

By | Новини | No Comments

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани изпрати писмо до директора на фондация „За Нашите Деца“, в което благодари за експертното участие и личния принос в изготвянето на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. В писмото си председателят на ДАЗД определя като значимо участието на всеки един член на работния екип в очертаването на насоките, по които в дългосрочен план ще се достигне пълното закриване на съществуващия модел на грижа в домове за децата. Документът, в чието изработване участва Иванка Шалапатова, определя основните стъпки за закриването на домовете за деца като се започне с институциите, в които живеят малчугани с…

Read More