Monthly Archives

февруари 2011

От юни 2011 г. ще има стандарти за сигурна семейна среда

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” инициира среща-обучение на експертния екип по проект за създаване на стандарти за сигурна и защитена семейна среда на 23-24 февруари в хотел „Родина”. Участваха експерти от системата за закрила на детето, от Комплекси за социални услуги – София, Пловдив и Пазарджик, и представители на неправителствения сектор. „Нашата основна цел е до 15 години да затворим домовете в България. Междувременно въвеждаме стандарти за семействата на приемните родители и осиновителите, които са по западен модел. Важно е да отговорим на въпросите „Къде ще отиде това дете?” и „Какъв ше бъде ефектът  върху нашата практика от въвеждането на тези стандарти” – каза Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондация „За Нашите Деца”, която откри форума.   Стандартите за сигурна и защитена семейна среда ще бъдат въведени след тестване в семейства на приемни родители и осиновители. Д-р Галина Маркова – Дерелиева, дългогодишен преподавател в Нов български университет и директор на програма „Клинична социална работа“, влезе в ролята на модератор на събитието и раздели участниците в пет групи. Всяка група трябваше да сподели своя опит в тестването на стандартите в семействата на приемни родители и осиновители. Основните изводи бяха, че хората са склонни да коментират стандартите, но не и да оценяват себе си. Социалните работници изтъкнаха, че въвеждането на стандартите ще ги направи по-сигурни в оценяването на семействата.   В хода на дискусията се стигна до извода, че стандартите трябва да бъдат разделени на задължителни и такива с елемент на пожелателност. От юни 2011 г. стандартите ще бъдат въведени в употреба. Основната им цел е да допринесат за подобряването на благосъстоянието на децата в България чрез осигуряването на безопасна и сигурна семейна среда….

Read More

Близнаците ще растат заедно

By | Новини | No Comments

 22-годишната Красимира остава на улицата с петте си деца. Когато е бременна с близнаци, бащата на децата я изоставя. Тя търси решение, за да задържи децата, и помощта идва от фондация „За Нашите Деца”… Красимира сама отглежда петте си деца. Биологичният баща живее с друга жена, отглежда нейните деца и не проявява интерес към своите. Красимира е от семейство на разведени родители и никога не е виждала баща си. Майка й има нов съпруг и други деца. Преди време е изгонила Красимира от къщи и тя се озовава на улицата с петте си деца. В момента живее в жилището на своя леля, където са й предоставили една стая. За жалост, в скоро време Красимира е принудена да я освободи… Младата жена търси помощ от нашия Детски център. Социалните работници си спомнят една много притеснена и свита жена, която със страх разказва своята история. „Беше притеснена да не е сгрешила и попаднала на място, където ще й вземат децата, тъй като сподели, че те са нейния живот – разказа социален работник от Центъра. – Красимира разказа как бащата на близнаците я е напуснал, докато е била бременна. След раждането тя взела решение да настани бебетата в институция.” Красимира споделя и радостта, която е изпитала след раждането на децата. Майката нарича близнаците „дар от Бог” и разказва на социалните експерти как не е имала сили да ги изостави. Социалните работници от Фондацията веднага организират домашно посещение. Установяват, че за децата в семейството има риск. „В процеса на проведените разговори Красимира ставаше все по-спокойна и разбра, че ние сме тук, за да я подкрепим. Нашата работа се фокусира в работа с майката с цел да задържи децата и в трудната битка с институциите за жилище” – споделят от Фондацията.Красимира демонстрира силна заинтересованост и отговорност в спазването на уговорените срещи и поставените й задачи от социалните работници. На семейството е оказана практическа подкрепа във вид на храна и памперси. До момента Красимира няма възможност да заведе близнаците на разходка и когато получава дарената количка и дрешки за тях, в дома й настава празник. Работата по случая продължава. Днес майката проявява все по-голямо доверие към екипа на фондацията. Тя вижда в нас лицата, които могат да й окажат нужната подкрепа в труден момент на социална безизходица и липса на всякаква друга помощ и съдействие.  (Истинска история, разказана от нашите социални…

Read More

Мариана Петрова, директор на ЦОП-Пловдив: „Пионери сме в специализираните социално-здравни услуги за бебета”

By | Новини | No Comments

От кога се занимавате със социална работа и какво ви дава това? Работя в социалната сфера от 1998 г. Професионалният ми път започна в ролята на педагогически съветник и продължи в общинската служба за социално подпомагане. Със създаването на Отдела за закрила на детето в Асеновград поех неговото ръководство. Във фондация „За Нашите Деца” работя от 2005 година. Отговорностите ми са свързани с изграждане на центрове за социални услуги за деца и семейства в общността и развитие на екипи за социална работа.   Кое е уникалното в работата ви в ЦОП-Пловдив? ЦОП „За Деца и Родители” – Пловдив, е едно скромно и уютно място, където всеки родител може да намери човешко отношение и подкрепа. Центърът е създаден по проект „Национален център за превенция на изоставянето на деца до 3 години”, реализиран от фондация „За Нашите Деца” с финансовата подкрепа на Нова ТВ. Центърът пилотира за първи път в България специализирани социално-здравни услуги за бебета. Услугите на центъра гарантират кризисна и мобилна работа, която преодолява териториалната и административна разпокъсаност на институциите, езиковите бариери и ограничената компетентност на отделните служби. Центърът „За Деца и Родители” е поредната иновативна услуга, която фондация „За Нашите Деца” развива с ангажираното партньорство на община Пловдив.  В Пловдив фондация „За Нашите Деца” изгради първия по рода си в България малък групов дом, наречен „Детска къща” и най-големия в България Комплекс за социални услуги за деца и семейства. През 2008 г. по покана на ДМСГД – Пловдив, фондация „За Нашите Деца” стана партньор на дома в планирането на програма за подмяна на институционалната грижа за бебета с услуги, базирани в общността. Изработихме и 5–годишна програма за реформа на институцията, която е актуализирана в средата на 2010 г.   Кои са най-големите предизвикателства, с които сте се сблъскали при работата си за Центъра? Аз искрено вярвам, че няма родител, който не може или не иска да се грижи добре за детето си, ако получава достатъчно и подходяща подкрепа. Предизвикателство пред съвременното ни общество е да развие такива форми на подкрепа и услуги към семейства, които да дават „достатъчно подкрепа”, така че децата да не попадат в домове. За мен като директор на центъра най-сериозните дилеми са свързани именно с това да се развиват услугите по начин, който да отговаря на нуждите на децата и семействата.   Какво искате да се промени в държавната политика по отношение на децата в домовете и децата в риск? Всеки от нас носи своята гражданска отговорност за развитието на държавната политика по отношение на децата. Вярвам, че промяната в нашето мислене и лична ангажираност са първите стъпки към промяна на системите. Държавата би следвало да гарантира пространство за насърчаване на гражданските инициативи, ресурсно обезпечаване на широки превантивни програми за подкрепа и развитие на децата и семействата и мониторинг на ефективността на работа на развиваните практики.   Какво развитие искате за Центъра? За екипа на центъра „За Деца и Родители” е голяма радост, че успяваме да постигнем промяна и да гарантираме сигурна семейна грижа за деца във висок риск, чиито семейства изпитват сериозни затруднения. Това са случаи на деца с много тежки увреждания, за които е предотвратено постъпването в институция; подкрепа към алтернативни семейства, които полагат грижи за деца, преживели тежки форми на насилие и много други.  Вярвам също, че моделът на специализирани социалноздравни услуги за семействата на деца в бебешка възраст, който развихме по проект „Национален център за превенция на изоставянето на деца до 3 години”, ще получи шанс да бъде разпространен и широко приложен.   Работата ви не Ви ли натоварва и как релаксирате? За мен практиката в социалната работа е урок по житейска мъдрост. Всеки ден аз се уча на достойнство, смелост, смирение и обич от семействата, с които работим. Всеотдайна съм и съм високо ангажирана с това, което правя, но зная, че аз съм просто човек… Позитивното мислене ми помага… И в най-голямото страдание има надежда, има пространство за повече човешка топлина и обич… А това никак не е малко,  дори често е всичко, което е необходимо……

Read More

Стотици фенери полетяха в празничното небе на София

By | Новини | No Comments

  Стотици пламтящи фенери озариха небето на София в Деня на влюбените – 14 февруари, по инициатива на фондация „За Нашите Деца” и фирмата, дистрибутор на уникалния артикул от негоряща оризова хартия – „Летящи фенери“ България.   Въпреки студеното време стотици влюбени запалиха фенери с формата на сърца, които бяха пуснати заедно в небето за любов и детска надежда. 20 % от стойността на фенерите ще бъдат подарени благотворително от фирмата производител на фондация „За Нашите Деца”, като средствата ще бъдат използвани в полза на деца, лишени от родителски грижи.    „Това бе една изключително красива инициатива, която съчета благороден жест с емоцията на младите. Нагледно видяхме как като обединим усилия и отворим сърцата си, животът става по-вълнуващ и топъл. Искам да изкажа специална благодарност на фирмата производител „Летящи фенери“ България и да ги поздравя за иновативната благотворителна проява. Ще се радваме да бъдем партньори в грижата за самотните деца и занапред!” – подчерта Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондацията.   На пламтящото събитие бяха дошли и хора, които без да водят половинка, пуснаха фенер като символ на човешката надежда за по-добър живот. Младите хора изказаха радост, че могат да помогнат на деца, лишени от родителски грижи и пожелаха повече и по-чести подобни събития да ги събират…

Read More

Мартенско слънце за децата от домовете

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” обявява старт на своята благотворителна кампания с мартенички. Те са изработени в нашето арт ателието от деца от приемни семейства. Те изработиха специално за вас – хората, за които има значение дали едно дете си ляга самотно в дом, няма кой да го завие и да му прочете приказка – тези красиви мартенички. Окичете се с нашите бяло-червени фантазии от конци и покажете съпричастност с участта на техните малки и неуморни творци.   Тези мартенички ще ви донесат късмет и ще ви напомнят, че сте направили добро. Събраните средства от продажбата им ще бъдат използвани за организиране на социализиращи мероприятия за деца от дома за бебета „Св.София”. Te живеят в болнична обстановка, лишени от възможност да се радват на красотата на заобикалящия ги свят и детството си. Подарете на приятел или любим човек от тях и ще помогнете на тези деца да се почувстват щастливи и обичани.   Нека мартеничките огреят вашия пролетен ден и деня на поне едно дете, което има нужда от любов и грижа! Цената на една мартеничка е 5 лева и можете да си поръчате на адрес: charity@detebg.org. Посетете нашата facebook страница, за да се убедите, че те са истински произведения на изкуството, направени с много сръчност и любов….

Read More

Евелина Милтенова: „Мечтая всеки да направи нещо по своите възможности, за да се промени съдбата на хиляди деца“

By | Новини | No Comments

Евелина Милтенова – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Райфайзенбанк стана най-новият член на Консултативния съвет на фондация „За Нашите Деца“. За нейната мотивация да подкрепи каузата на организацията и за надеждата й всяко българско дете да има свое семейство можете да прочете в интервюто по-долу. Защо решихте да подкрепите каузата на фондация „За Нашите Деца”? Бях впечатлена от дългогодишната отдаденост и ентусиазъм на екипа на фондацията. Хората „горят“ и живеят ежедневно с тази високоотговорна мисия в сърцата си. Ако мога да се изразя като експерт от финансовите среди – децата са най-ценният ни актив и всичките ни усилия трябва да бъдат насочени към него, за да има основа за тяхното по-добро бъдеще и по-щастливо настояще. Непростимо е през 21 век децата ни да живеят в ужасяващите условия на социалните домове без шанс да получат обич, образование и реализация. Приемните семейства са една прекрасна възможност да ги направим по-щастливи и приобщени към социалния живот в България. Как си представяте своя принос по отношение на работата за децата в риск в България? Очевидно е, че само да бъдеш добър професионалист и добър родител не е достатъчно, а е необходимо с общи усилия да популяризираме каузата не децата в риск и да им помагаме, така че да получим видим резултат – по-малко нещастни деца. Бих искала да допринеса всеки да приеме това като своя лична каузата – да се променя адекватно законодателството, с цел улесняване на грижата за тези деца, процеса на осиновяване, да се търсят допълнителни източници на финансови ресурси за подобни фондации, които имат доказан опит и добър имидж в общественото пространство в България. Какви са вашите препоръки към нашия екип? Да останете все така организирани, сърцати и отдадени на тази благородна мисия. Само с постоянство и обич към децата, с усърдна работа и позитивен заряд ще успеем заедно постигнем по-добри резултати и повече хора да подкрепят това благородно дело. Впечатляващ е ентусиазмът, с който спазвате и прокламирате ценностите, свързани с децата в риск; отстояването в реалния живот и сред институциите на техните интереси. Щастлива съм да бъда част от вашия екип и заедно да увеличаваме влиянието на Фондацията в България. Защо смятате, че е важно хората да се ангажират със социални каузи? Защото дълбоко вярвам в доброто начало у човека, в значимостта на благотворителността и подкрепата за по-слабите и онеправдани от съдбата хора, още повече когато става въпрос за беззащитни деца. Била съм обвързана емоционално и споделям ангажираността на нашата институция – Райфайзенбанк да подпомага нуждаещите се, а когато става въпрос за деца в неравностойно положение, това още повече ме мотивира да се действа реално с малки, но важни стъпки. Затова и каузите, които са насочени към децата в риск в рамките на нашата мащабна благотворителна инициатива “Избери, за да помогнеш” са ми толкова близки. Отделно в личния си живот съм отдадена и от сърце правя и съвсем конкретни жестове – събирам и предоставям дрехи за дечица, настанени в домове и болници, подкрепям активно мои близки, които осиновяват деца. За съжаление не толкова много, колкото би ми се искало.   Разкажете накратко за вашия професионален път и амбиции? Още от студентските си години в Университета за национално и световно стопанство, специалност Финанси работя в банковата сфера. Имам и квалификация като Сертифициран финансов аналитик от Асоциацията за инвестиции, управление и анализи в Шарлотсвил, Вирджиния. В професионален план основните ми отговорности са свързани с една от-най динамичните дейности във финансовите институции, свързани с ликвидността и търговията с финансови инструменти на паричните и капиталови пазари. Колкото и материално да е ежедневието ни, за мен винаги е представлявало предизвикателство да се канализират човешките усилия и средства за сътворяването на един по-справедлив и по-добър свят за поколенията, които идват след нас. За какво мечтаете? Мечтая парите и финансите да не бъдат самоцел, а да бъдат основа, като се използват за високоблагородни цели и всеки да направи по нещо дори малко, по своите възможности, тук и сега, за да облекчи и промени съдбата на хиляди деца в България. В противен случай, те са обречени на нерадостен и безнадежден живот сред нас.      …

Read More

Дарителска гривничка ще помага на изоставени деца да намерят своето семейство

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца” стартира от 7 февруари съвместна кампания с „Орифлейм” България, имаща за цел да помогне на изоставени деца да бъдат настанени в приемни семейства. 2 лева от всяка закупена гривничка от каталога ще отидат за намирането на приемни родители, които да се грижат за малчугани, които си нямат никого.  „Фондация „За Нашите Деца” разчита на подкрепата на цялото общество, защото децата в риск са нашите деца и тяхната съдба зависи от всички нас. Заедно с „Орифлейм” България искаме да покажем на българското общество, че социално отговорният бизнес и неправителствените организации могат да бъдат партньори в реализирането на наистина значими и мащабни кампании – посочи на срещата с партньорите от „Орифлейм” г-жа Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондацията.  „Ние сме хора на реалното действие, което да дава реални резултати. Не можем да стоим да гледаме как децата, които биват оставяни в домовете растат там сами и „гаснат”. Належащо е да им намерим семейства и да им дадем шанс да живеят достойно. Надяваме се всички от Орифлейм да ни помогнат да не бъде изоставеното нито едно бебе днес, което да се превърне в самотен и безпътен младеж утре” – каза още г-жа Налбантова. „За да можем да реализираме тази прекрасна идея, ние се нуждаем от средства, с които да назначим специалисти в приемната грижа, а също и за да подкрепяме материално приемните семейства – каза в заключение г-жа Елка Налбантова. – Вярваме, че заедно с Орифлейм ще помогнем на тези деца да започнат живота си с милите думи и прегръдки на „мама” и „татко”, а няма да се будят и заспиват сами, както е в домовете!”   Всяко дете заслужава да има семейство, което да го дарява с обич и подкрепа, за да расте то здраво, щастливо и уверено в себе си. Всеки може да „поправи” детството на много забравени деца като си закупи дарителската гривничка. Два лева от всяка гривничка ще отидат за намирането на приемни родители, които да се грижат за малчугани, които си нямат никого….

Read More

Фенери ще полетят в небето на София за любов и детска надежда

By | Новини | No Comments

Фенери ще полетят в небето на София на празника на влюбените – 14 февруари в 18:00 ч., а мястото е НДК. Ако сте влюбен, можете да подарите на любимия човек нетрадиционния за балканските ширини артикул от негоряща оризова хартия. Освен че горящите фенери, пуснати във въздуха, могат да се превърнат в незабравим символ на вашата любов и изживяване, което да остане ярък спомен в семейния ви албум, фирмата производител ще дари 20 % от тяхната стойност ще на фондация „За Нашите Деца”.   Парите, събрани от огнената феерия на летящите фенери и влюбените сърца, ще бъдат използвани от фондацията за подкрепа на родители, които имат финансови и материални затруднения за отглеждането на децата си, както и за намиране на приемни родители за деца от домовете.   Закупувайки нетрадиционния подарък за своя любим човек на 14 февруари, вие дарявате и надежда на дете, лишено от родителски грижи. Това е и уникална възможност да изразите своето чувство в по-широк план, показвайки съпричастност към децата, жадни за любовта на близък човек.   Нека направим пламтящите яркочервени фенери с форма на сърца в небето на София на 14 февруари многобройни като мечтите за любов на нашите деца, които чакат да се…

Read More

Център по приемна грижа и осиновяване ще настанява новородени директно в приемни семейства

By | Новини | No Comments

Стартирането на проект за изграждане на Център по приемна грижа и осиновяване представи фондация „За Нашите Деца” днес в хотел Рила. Центърът ще се помещава в сградата на дома за бебета „Св.София” в столицата, за да може специалистите на фондацията да имат пряк контакт с децата и да им помагат по-бързо и лесно да направят прехода от институцията към семейната грижа. Предвидено е за първата година от своето съществуване проектът да намери приемни родители за поне 12 бебета от дома.   Новото в проекта е, че за пръв път в страната ще бъде прилаган модел за настаняване на новородени направо в приемни семейства. Това е важна крачка в процеса на деинституционализация на домовете за деца в България.   На работната среща Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондацията, обяви, че през месец март ще започне национална кампания за набиране на приемни родители. Освен това ще бъде открита национална телефонна линия, на която всеки, който иска да стане приемен родител, може да получи информация и в последствие да бъде консултиран от специалистите на фондация „За Нашите Деца”. „Важно е да има двупосочен контакт с приемните родители и нашите партньори от държавните институции. Интересът от страна на гражданите да отглеждат изоставени деца в дома си е засилен. Затова и отговорните институции трябва да подкрепят този процес, за да изведем децата от домовете максимално бързо” – каза тя.   „Всички ние работим за това този проект да има максимални резултати. Необходима е качествена координация на усилията на всички, ангажирани с него” – бе мнението на Ренета Манолова, директор в Дирекция „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане.   Като част от проекта ще бъде проведена и втора Национална годишна среща по приемна грижа. Срещата има за цел да събере на едно място водещи световни експерти по приемна грижа, деца и приемни родители, които да обменят опит и да търсят решение на предизвикателствата, пред които са изправени приемните семейства в България.   Центърът се изгражда по проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е на стойност 249 876 лева….

Read More