Monthly Archives

август 2011

Лятно училище ще обучава специалисти да извеждат деца от социални домове

By | Новини | No Comments

От 1 до 3 септември 2011 г. фондация „За Нашите Деца” и Нов Български университет организират Лятно училище за служители на социални домове на тема „Деинституционализация на грижата за децата”. Сред участниците са представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, отделите за закрила на детето, домовете за деца до тригодишна възраст, неправителствени организации, социални работници и психолози.   В момента в България се провежда активна реформа в системата за закрила на детето и се цели извеждането на децата от социални домове в семейна среда. Основна задача на Лятното училище е да очертае компетенциите, които са необходими на хората, управляващи процеса на трансформиране на социалните домове. Участниците в обучението ще бъдат запознати с най-новите изследвания за детското развитие, подготвени са и интерактивни методи.   Лятното училище ще даде на практиците необходимото знание, за да могат да бъдат достатъчно подготвени за деинституционализацията, като поставят в центъра на своята работа индивидуалните нужди и потребности на детето. Във фокуса на вниманието се поставя и нуждата от преквалификация на сегашните служители на домовете след като институциите бъдат закрити. Сред обучителите са преподаватели от Българския институт за отношения между хората към Нов български университет, експерти от фондация „За Нашите Деца” и директори на социални домове. Лятното училище ще се проведе в сградата на Нов български университет, бул. „Монтевидео“ № 21, корпус 2, зала…

Read More

Официална позиция на фондация „За Нашите Деца“ относно временното спиране на проект

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ работи в България от 1992 г. като в партньорство с децата, семействата, местни и държавни институции защитава правата на децата. За този период сме подкрепили близо 5500 деца да растат в собствените им семейства и да не попадат в социален дом. Помогнахме им да се върнат от социален дом обратно вкъщи или да намерят любов и грижа при приемни или осиновителни семейства. Приемната грижа се развива в България като алтернатива на живота за деца в риск в дом от 2000 г. фондация „За Нашите Деца“ за първи път в страната пилотира тази форма на грижа с проектите си в Пловдив и Хасково още от 1998 г. От началото на въвеждането на приемната грижа в България до сега има напредък и ние се радваме, че и други организации припознаха тази дейност като своя, че развитието на приемната грижа е ангажимент и на държавните институции и вече има над 730 приемни семейства и около 610 приемни деца. Проект „Център за приемна грижа и осиновяване“ се реализира от фондацията на територията на София и има за цел да замени грижата за поне 12 деца от Дом за медико-социални грижи за деца „Св. София“ с грижа в семейна среда. Срокът на проекта е 12 месеца считано от месец януари 2011г., финансира се от оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът е една от многото инициативи на фондация „За Нашите Деца“, които целят осигуряването на семейна грижа за деца в риск. Към настоящия момент, паралелно реализираме още два проекта, насочени към развитието на приемната грижа, два Центъра за обществена подкрепа, работим активно за предотвратяване настаняването на новородени в дом, както и редица изследователски проекти и дейности за изработването и внедряването на стандарти за грижа за деца. От 22 август 2011 г. спираме за период от 6 месеца реализирането на проект „Център по приемна грижа и осиновяване“. Основните трудности за реализирането на проекта са:   В рамките на сроковете на проекта предвиждахме по-силен интерес от страна на семействата в София към приемната грижа. Нашите очаквания не се оправдаха. Усилията ни да промотираме още по-активно приемната грижа и да повишим обществения интерес дадоха своите добри резултати, но голяма част от хората изразяват трудности в поемането на отговорност за грижата за дете. Част от хората, които се свързват с нас на горещата ни телефонна линия споделят факта, че самите те изпитват затруднения в грижата за собствените деца и въпреки , че нашия апел да станат приемни родители ги е развълнувал, те самите живеят в несигурност. Други споделят, че имат нужда от повече време, за да вземат подобно решение, а проектът има ограничение на сроковете. Комбинацията от тези фактори беше съществена в нашето решение да дадем 6 месечна отсрочка и така да синхронизираме срока на проекта със срока на реалния живот. Ясно си даваме сметка, че никой не може да предвиди времето, в което редица човешки взаимоотношения могат значително да се променят. От 45 настанени в дома деца, с колегите от Отделите „Закрила на детето“ в София оценихме 24, а без оценка децата не могат да поемат път към грижа извън дома. За останалите деца колегите от ОЗД нямат достатъчно време. Липсата на време, както и цялостното ресурсно обезпечение на партньорите ни от ОЗД са основните затруднения, които забавят процеса по осъществяване на проекта ни. Колегите от ОЗД работят с изключително ограничени ресурси, трябва да се справят с огромен обем работа, в системата се наблюдава честа смяна на кадри. Нови социални работници, които навлизат в работата, се изправят пред тежки и отговорни решения, които системата за закрила следва да вземе. Това е трудност не само за нас, но и за повечето от колегите ни в сектора, дискутирана е многократно с държавните институции. Ние ясно осъзнаваме тези трудности и се надяваме нашите партньори да ги преодолеят, за да продължим заедно реализирането на проекта и действията за промяна в живота на децата. Като организация в обществена полза ние държим на отговорното и прозрачно разходване на ресурси в нашата дейност. Считаме, че е нецелесъобразно да използваме средства от ОПРЧР при положение, че не постигаме основите си цели с един от проектите. В същото време осъзнаваме трудностите на нашите партньори и считаме, че даването на 6-месечен срок е възможност да се намерят общи решения така, че за 45 деца от Дом за медико-социални грижи за деца да се осигури семейна или близка до семейната грижа. Екипът на фондация „За Нашите Деца“ остава в пълна готовност да стартира отново дейностите по проекта….

Read More

От другата страна

By | Блог | No Comments

Историята е разказана от Марияна Рудева– старши социален работник във фондация „За Нашите Деца“. Разказът й спечели първо място в конкурса „Случаят, който никога няма да забравя“, проведен през октомври 2011 г.Тя стоеше на ръба и се колебаеше. Дали да мине границата или да събере цялата болка и да се прави, че не се беше появила. Както се бе случвало в безброй други ситуации. Тя, най горчивата сълза в очите на едно 5 годишно дете.Стоях и не можех да повярвам. Горчеше ми. И аз, и Венцислав бяхме в началото – той на живота си в институция, аз на професионалния си път. Това бе една от първите ни срещиПодпрял глава в изтърканата дървена облегалка на леглото с безизразен поглед, вперен в нищото, събрал в себе си тежкото усещане, че е нежелан. Хаотичният живот на майка му, неизвестността на баща му, липсата на хора, които да го пожелаят бяха довели и него и брат му тук само преди няколко дниДни, които бяха го превърнали в безизразно малко същество, понесло тежестта на чужди грешки. И докато брат му оцеляваше в бронята на безчувствеността, той все още можеше да плачеГледах го застинала. Това бе картината, която ме беляза завинаги. Сълзите пълзяха по детските му очитъгата го сковаваше, а той сякаш не беше тук. Приближих се плахо, за да не се вмъкна неканена в тъгата му. Приседнах до него. Попитах го какво му е, отговори ми с очи сълзите бяха неговите думиСлед това не помня. А и едва ли има думи, които да предадат усещането. Знам, че стана постепенно. В моментите, когато бях там ме търсеше. Постепенно детските му устни започнаха да се извиват в усмивка първо по-плаха, после в широкаЧесто се питам какво му дадох тогава? Освен стандартизираните задължителни формуляри, които за мнозина бяха приоритет. Може би усещането, че понякога съм там / като социален работник го виждах по-рядко / и да му покажа готовността да бъда до него в тъгата да се усмихваме заедно или просто да гледаме през прозореца.Опитвах се да му дам усещането, че не е сам, че някой го е грижа за него и че не е поредната статистическа единица в една от многото държавни институции. А формулярите – тях използвах, за да показвам, че мястото на Венци не е тук .нито на брат му, нито на другите детски очи, пълни с толкова празнотаТова, което знам е, че сега Венци е осиновен. Че гради отново усещането, че е желанусещането, че заслужава да бъде обичан и че когато има сълзи, има и хора, които да ги поемат с него. Той вече знае, че има и други усещания освен тъгатаТова, което остана неизвестно за него обаче е силата на онази картина, с подпряната в облегалката глава и говорещите сълзи, която така ме жигоса, че ми даде силата и старта да правя всичко онова, зад което заставам днес. Обърна мисленето ми от другата страна. Там, където болката се замества с любов. Наричат я алтернативна…

Read More

Нещо истинско

By | Блог | No Comments

Историята е разказана отЯнита Петрова- директор на детския център на фондация „За Нашите Деца“ в град Пловдив. Разказът й спечели второ място в конкурса „Случаят, който никога няма да забравя“, проведен през октомври 2011 г. Когато се доближих до тежката метална врата, сърцето ми бясно препускаше. Дори не усещах тежката миризма на дезинфектанти. Не, че за първи път идвах в родилен дом да се срещна с майка, която беше взела решението да изостави детето си, но се вълнувах повече от всякога. Просто това беше една специална за мен майка, едно специално момиче на крехките 17 г., което познавах от 7 г. и живееше в дом за деца. През цялото време си мислех, какво да й кажа. Целият й живот ми мина като филмова лента. И настаняването й в дома и смъртта на майка й, за която трябваше да й съобщя и катастрофата на баща й, и далматинеца, за който с колегите ми се погрижихме и деня, в който разбрахме, че е бременна в шестия месецКогато охраната на второ родилно отделение ме попита Вие при кой първоначално не можех да отговоря. След като съобщих името още преди да вляза усетих, че някой ме гледа. Отместих глава и погледите ни се срещнаха. Тя стоеше с бялата си нощница, с бяла лице, но ми се усмихна. Не си казахме нищо само се прегърнахме и заплакахме, тя ми насочи вниманието към малкото розово вързопче, което лежеше в количкатаМомичето ми каза: Ти си единственият човек, който дойде да ме види и на който за първи път показвам детето. Беше го кръстила на майка си, чувстваше се изключително горда от избора си и някак спокойна като човек който е изпълнил синовния си дълг. Беше категорична в решението си да изостави детето. Осъзнаваше, че няма къде да отиде с него. След дълги разговори си обещахме да вземе крайното решение след една година, времето което й оставаше да живее в дома за деца. Договорихме се да посещаваме детенцето в бебешкия дом всяка седмицаСлед изписването от родилен дом я търсих ежеседмично. През първият месец от моето специално момиче нямаше и следа. Реших, че иска да забрави за случилото се, но забравя ли се това, че си станала майкаМинаха няколко месеца и тя сама ме потърси. Заедно започнахме да посещаваме в ДМСГД прекрасната й дъщеря. Беше намерила и момче, което с готовност щеше да припознае детето. Направихме си програма, която позволяваше срещи между майката и детето в Центъра за обществена подкрепа и практически занимания с детето в Дома, които включваха повиване, хранене, къпане, игра, бодърстване и всичко най-прекрасно, което прави тази невидима връзка между майката и детето и го води напред в неговото развитие и в опознаването на светаСлед известно време с общи усилия детето бе припознато от приятелят на Ина и двамата започнаха да посещават курсове за изграждане на родителски умения в центъра ни. То кой от нас се родил готов родител и колко от нас биха си признали ,че това умение се учи и изгражда, че това е най-изконната човешка функцияИ така от ден на ден връзката между малкото човече и майка му прерасна в обич. Обич която бе пътеводната светлина за моето специално момиче то взе най-важното решение в живота си, а именно да се бори за своето дете. Събра необходимите документи, участва в съдебна процедура, напусна дома за деца и се премести при приятеля си. Успяхме да убедим и неговата майка да ги подкрепи в грижите на 11 месечната Диди. Не беше трудно, самата тя ни разказа, че не е имала деца и нейният син е осиновен. Приемаше и тримата за свои деца. Това което направихме бе свързано с подкрепа за осигуряване на необходимите дрешки, храна , козметика и др. свързани с грижата за малката принцеса, консултации и практическа подкрепа. Съдействахме на майката за получаване на майчинство и съответните социални помощи, осигурихме количка и детско легълце предоставени ни от наше дарители ангажирани с каузите на фондацията ни. Момчето, което припозна Диди я прие като свое детеВ момента двамата имат още една дъщеричка. Диди посещава детска градина, за която съдействахме. Цялото семейство обитава една стая, животът им не е лесен т.к. трудно намират работа и тя е временна, но повече не са й помисляли да изоставят децата си. За тях казват, че са техните принцеси и тяхната гордостНай-важното за мен е, че са заедно, че държат един на друг и въпреки трудните моменти останаха едно семейство, което успя да не преповтори модела на отглеждане и отрекоха живота в домовете за деца, като пагубен за развитието имПътувайки за работа се улавям, че често гледам от прозореца на трамвая към тяхната скромна къщурка насред оживен столичен булевард. Когато видя светлината на лампата и децата да играят отпред ми става някак топло на душата. Спокойна съм , защото знам, че ако имат някакви трудности те непременно ще ме потърсят, уви от 1г. това не се е случвало. Моето специално момиче се превърнало в специална жена, отдадена на децата и новото си семейство поела смело отговорностите на…

Read More

„Вечер на добродетелите“ 2011 – Детска къща на мечтите

By | Новини | No Comments

За трета поредна година фондация „За Нашите Деца” организира благотворителна вечеря-търг „Вечер на добродетелите”. Събитието ще се проведе на 17 ноември 2011г. в Auto Union Club Center.   Целта на инициативата тази година е с набраните средства да се създаде Детска къща за малки деца с тежки увреждания, както и за изоставени новородени, които не могат да бъдат настанени в приемни семейства. За изграждането на мечтания дом са необходими 80 000 лева.   „Една голяма част от децата до тригодишна възраст, които живеят в социален дом са с много тежки увреждания като синдром на Даун, аутизъм, умствена изостаналост и детска церебрална парализа. На една част от тях ще намерим приемни и осиновителни семейства, други обаче не могат да бъдат върнати в биологичните им семейства, нито да бъдат осиновени или да преминат под приемна грижа. Надявам се с помощта на всички хора, които ще присъстват на събитието да съберем нужните средства, за да осигурим на тези деца семеен уют и топлина, от които се нуждаят” –   каза Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондацията.   Миналата година под патронажа на Йорданка Фандъкова и Николай Младенов, бяха събрани над 66 000 лева, които бяха използвани за набиране и подготовка  на приемни родители за деца в нужда. Екипът на фондацията ежегодно представя отчет за изразходваните средства.   Организаторите на „Вечер на добродетелите” 2011 очакват над 200 официални гости от академичните и културните среди на България, представители на бизнеса, дипломатическия корпус и политици да станат част от…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ организира курс за родителски умения

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ организира курс за бременни жени и родителски умения, по време на който ще може да научите повече за бременността и майчинството. Ние ще:   Отговорим на всички Ваши въпроси за бременността, като какви промени настъпват в тялото на бременната жена, хигиена и хранене на бъдещата майка, подходящи медикаменти при различни състояния, необходими изследвания, подготовка за раждането; Ще Ви помогнем да разсеете страховете си от раждането – изборът за естествено или секцио – винаги има начин раждането да е максимално безболезнено и да се превърне в онзи прекрасен и незабравим миг на първа среща с Вашето дете; Ще Ви подготвим за първия месец с бебето. Ще знаете всичко за кърменето, къпането, закаляването, първите прегледи и консултации, както и ранна диагностика при проблеми.  Ще научите и още…   Съети как да включите останалите членове на семейството в грижите за детето; Възможност да участвате активно и да задавате въпроси на нашите специалисти; В курса за родители ще намерите приятни и полезни контакти с други бъдещи майки и да обмените мисли и опит; Възможност да участвате в нашия курс със специално разработени физически упражнения; Както и да участвате в практически занятия, които ще Ви помогнат в бъдещите грижи за бебето; Ще добиете увереност, че можете да се справите с Вашите бебече и че то ще е Вашият най-добър учител по общия Ви път.   Ще очакваме и бъдещите татковци.   Курсът е безплатен за всички участници. Заявки за участие можете да направите до 30 септември на адрес:Център за обществена подкрепа „Света София“ към фондация „За Нашите Деца“кв. Сердика, ул. Гюешево 21 /в сградата на Дом за медико-социални грижи „Света София“/Тел: 02/822 35 10Mail: centre.sofia@detebg.orgwww.detebg.org        …

Read More

Точка по приемна грижа и в Mall Sofia

By | Новини | No Comments

От 4 до 31 август екипът на фондация „За Нашите Деца” ще провежда информационни срещи за приемна грижа в Mall Sofia. Всеки делник през този период, без вторник, от 11:00 до 13:00 часа и от 17:00 до 19:00 часа специална точка, разположена до KFC на последния етаж на мола, ще приема всички желаещи за безплатни консултации. Срещите ще информират хората какво всъщност означава да бъдеш приемен родител, какви са процедурите за кандидатстване и каква подкрепа могат те да получат от фондацията. Инициативата е част от кампанията „Изоставените деца нямат нужда от съжаление, а от семейство”, която има за цел да намери приемни родители на изоставените деца в страната ни, и по специално от Дома за медико-социални грижи „Света София” в град София, както и да ангажира общественото внимание към важността на семейната грижа.  Такава точка по приемна грижа беше проведена и в Mall Plovdiv.   През август екипът на фондация „За Нашите Деца” продължава инициативата си и на територията на град София в партньорство с ръководството на Mall Sofia. „От свое и от името на всички колеги от Фондация „За Нашите Деца” бих искала да благодаря на ръководството на Mall Sofia, което ни предостави свой терен, на който ще имаме възможност пряко да запознаем хората с нашата кампания. В момента в страната ни 6333 деца живеят в социални домове. Те няма на кого да кажат мамо и татко, няма кого да прегърнат. Ето защо намирането на повече приемни семейства, които да се грижат за тях, е шанс всяко едно дете да получи истинска обич и семейна топлина”- сподели Елка Налбантова, директор „Развитие” на фондация „За Нашите Деца”. Хората, които имат желание, но не успеят да посетят информационните срещи в мола, могат да научат повече за приемната грижа в центровете на фондацията в София – всяка сряда от 18.00 до 19.00 часа на ул.”Любен Каравелов” 14 /срещу Червената къща/, както в Пловдив от 17:00 до 18:00 ч. на ул. „Марица” 21 или като да се обадят на 24-часовата национална телефонна линия за приемна грижа 0700 188 22….

Read More

Над 500 души в Пловдив проявиха интерес към приемната грижа само за един месец

By | Новини | No Comments

През месец юли в Mall Пловдив екипът на фондация „За Нашите Деца” проведе информационна кампания за приемна грижа. В рамките на инициативата бе организирана консултантска стая, където социални работници отговаряха на въпроси на хората, свързани с приемната грижа. Над 500 души проявиха интерес към темата.   Най-често задаваните въпроси от гражданите са били свързани с продължителността на приемната грижа, осъществяването на контакти с родното семейство, възможността за избор на дете, за което да се грижат и заплащането на приемните родители.   Колегите от фондация „За Нашите Деца” разясниха, че приемните родители могат да бъдат доброволни или професионални. Възнаграждение за труда си по трудов договор получават само професионалните приемни семейства. Заплащането, осигурено от държавата е между 312 и 360 лева на месец, а до 295 лв. стига месечната издръжката за детето. Към тези пари се добавя и допълнителна финансова помощ, предоставяна от фондацията в размер на 200 лева. Тоест средствата, които един приемен родител, подкрепян от „За Нашите Деца”, получава месечно са около 760 лева нетно. Приемната грижа може да бъде няколко типа в зависимост от нуждите на децата. Съществува краткосрочно настаняване, при което детето остава в приемното семейство до момента, в който родното семейство е готово да поеме грижата за него или детето бъде осиновено. При дългосрочното настаняване – обикновено детето остава при приемните родители до навършване на пълнолетие. Има и спешно настаняване, при което детето се извежда веднага от родното семейство и отива под приемна грижа. Най-често от такъв тип грижа се нуждаят деца, жертви на домашно насилие, сексуално посегателство и свидетели на тежки инциденти с родители. „Забелязваме, че хората вече не ни питат общи въпроси относно приемната грижа, както беше преди години. Вече е ясно какво е приемна грижа, сега те имат конкретни въпроси как да станат приемни родители. Въпреки това все още този тип грижа не се случва с толкова бързи темпове, с колкото на нас ни се иска. На територията на град Пловдив има 13 приемни семейства и 4 социални дома, като само в дома за бебета се отглеждат близо 100 деца. Вярвам, че с нашата кампания сме спомогнали за повишаването на информираността на хората и най-вече сме успели да ги подтикнем към конкретни действие. Да си приемен родител не е лесно, но е много удовлетворяващо, а освен това е и една високо хуманна професия” – каза Милена Милушева, която управлява детския център на „За Нашите Деца” в град Пловдив. Фондация „За Нашите Деца” продължава с безплатните информационни срещи в Пловдив и София. Хората, които се интересува от приемната грижа са добре дошли в детските центрове на фондацията всяка сряда от 17 до 18:00 ч. в Пловдив на бул. „Марица” 21 и в София от 18.00 до 19.00 часа на ул. Любен Каравелов 14 (срещу Червената къща). На телефон 0700 188 22 (на цената на един градски разговор) денонощно социалните работници на фондацията отговарят на въпроси, свързани с приемното…

Read More