Monthly Archives

март 2015

Шест танцови школи подкрепиха фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Представители на шест столични танцови школи, обединяващи десетки непрофесионални любители на българския фолклор, танцуваха в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“ в събота вечер на сцената на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изключително емоционалният спектакъл, наречен „Заедно“, беше организиран от танцова школа Dance Academy, чиято група за български танци „Ситна Уместо“ участва с изпълнения. На сцената излязоха още групи на Ансамбъл за народни танци „Българани“, Фолклорен танцов ансамбъл „На мегдана“, Фолклорна танцова трупа „Нюанс“, школите „Еремия“ и „Нашенци“. Пред около 400 души публика те изпълниха танци от различни фолклорни области в България.   2068 лв. е сумата, събрана от билети и лични дарения от публиката по време на благотворителния танцов спектакъл „Заедно“. „Аз вярвам, че във всичко, което човек прави, трябва да влага и частица за другите“, заяви управителят на Dance Academy Трендафил Сърмов и допълни, че през годините каузата на фондация „За Нашите Деца“ се е превърнала и в кауза на екипа му.   От гостоприемната сцена на Военната академия изпълнителният директор на фондацията г-жа Иванка Шалапатова благодари на танцьорите за изключителното преживяване. Тя изрази признателността на целия екип на фондация „За Нашите Деца“ към организаторите, участниците и публиката на събитието, които с общите си усилия допринесоха за каузата всяко българско дете да получи шанса да живее в сигурна и стимулираща семейна среда. Г-жа Шалапатова напомни, че през 2014 г. фондация „За Нашите Деца“ е помогнала 380 деца да не бъдат изоставени в социални домове, като 348 от тях са останали в биологичните си семейства….

Read More

Коалиция „Детство 2025“: Неправителственият сектор трябва да се включи в деинституционализацията

By | Новини | No Comments

Коалиция „Детство 2025“, в която фондация „За Нашите Деца“ активно участва, оценява положително твърдата позиция на вицепремиера и министър по социалните въпроси Ивайло Калфин за продължаването на процеса по деинституционализация. Въпреки това темата за участието на неправителствения сектор в този процес остава открита.   Това стана ясно след среща в Министерството на труда и социалната политика, на които представители на Коалицията поставиха въпроса за участието на неправителствените организации в Междуведомствената работна група, взимаща ключови решения за протичащата деинституционализация. Те обърнаха внимание на нуждата от актуализиране на плана за приложение на Визията за деинституционализация, както и на рисковете за децата, които произтичат от забавянето й.   По време на срещата министър Калфин пое ангажимента в рамките на няколко седмици отново да седне на масата за разговори с коалицията, като водеща тема бъде участието на неправителствените организации в процеса на деинституционализация. Постигнато беше съгласие, че съществуващите форми на консултиране и сътрудничество между държавните и неправителствените органи не са ефективни.   По думите на изпълнителния директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова, която участва в срещата, съществува възможност неправителствените организации да членуват в Междуведомствената работна група без право на глас. Тази форма, според нея, ще гарантира взимането на информирани решения, подкрепени от експертизата на неправителствения сектор, придобита във всекидневна работа с най-уязвимите групи от обществото.   Коалиция „Детство 2025“ носи своето име от Визията за деинституционализация на децата в България и е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна, които работят по въпросите на деинституционализацията от 2000 г. Целта ни е устойчивост на процеса на деинституционализация, независимо от политическите промени, с основен приоритет развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.   Членове на коалицията са: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) Българска асоциация на клиничните психолози Български център за нестопанско право Международна социална служба-България Национална мрежа за децата Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца Нов български университет Сдружение „Еквилибриум“ Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България Сдружение SOS Детски селища България Фондация „За Нашите Деца” Фондация „Карин дом” Фондация „Лале” Фондация „Hope & Homes for Children” – клон България Фондация „Лумос” Фондация „Де Пасарел България“ Фондация „Сийдър“ Валентина Симеонова, член в експертно качество Харалан Александров, член в експертно качество…

Read More

„Да бъдеш Баща“ стана „Проект на годината 2014“ в социалната сфера

By | Новини | No Comments

Проектът „Да бъдеш баща“ спечели приза „Проект на годината 2014“ в социалната сфера от едноименния конкурс, организиран от Фондация Лале. „Да бъдеш баща“ е инициатива на общо десет организации, сред които и фондация „За Нашите Деца“. Той победи общо 30 проекта от цяла България, представени от граждански организации и партньори, финансиращи организации, членове на екипа, доброволци и граждани, участвали в дейностите. На официалната церемония на 23 март 2015 г. в камерна зала „България“ в София представители на обединението от партньори получиха престижната скулптура от посланика на Кралство Белгия Н.Пр. Ван Калстър и председателя на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев. Призът беше официално връчен на координиращата проекта организация Асоциация Родители. „Кампанията бе замислена като проект с по-малък обхват, но причината да разширим толкова много дейностите е, че хора от цялата страна започнаха да се свързват с нас, предлагайки своята подкрепа. Благодарим на журито за високото признание и посвещаваме наградата най-вече на всички онези родители, учители, възпитатели и професионалисти в социалната сфера, които ежедневно работят за пълноценното развитие на децата, без да имат нужда да се самоизтъкват или хвалят с успехите си“, заяви координаторът на кампанията Деян Петров. Авторитетното жури на тазгодишното издание на проекта беше в състав: Н. Пр. Аник Ван Калстър, посланик на Белгия; Кирил Домусчиев – председател на КРИБ; Виолина Маринова – председател на УС и главен изпълнителен директор на банка ДСК; Никола Добрев – главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД; Севда Шишманова – програмен директор на Българска Национална Телевизия и Георги Господинов – писател. Журито сподели, че е силно впечатлено от иновативността на посланията, от широкия обхват на кампанията и големия брой съмишленици, които се застъпват за „Да бъдеш Баща“. Висока оценка получиха за труда си партньорите в проекта, които само за една година успяха да постигнат положителни резултати в национален и международен контекст. Целта на кампанията е да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни, справедливи, отговорни и неагресивни родители и настойници с оглед на пълноценното развитие на децата.   Партньори в кампания „Да бъдеш Баща“: Фондация „Асоциация Анимус“ „Български център за джендър изследвания“ Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ Фондация „За Нашите Деца“ „Институт по социални дейности и практики“ Фондация „ЛАЛЕ“ „Национална мрежа за децата“ Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ Асоциация „Родители“ (координираща организация) „Център за изследване и политики за жените“…

Read More

Съветът на ООН по правата на човека прие резолюция за нуждата от инвестиции в децата

By | Новини | No Comments

На 24 март Съветът по правата на човека на ООН прие резолюция относно нуждата от подобряване и увеличаване на инвестициите в децата. Документът призовава всички държави да гарантират, че националните закони и политики за насърчаване и защита на правата на децата са подкрепени от средства, които отговарят на нуждите на децата. Приканва държавите да гарантират, че бюджетите им са създадени по прозрачен начин и с участието на всички заинтересовани страни и най-вече на самите деца. Резолюцията потвърждава, че „инвестирането в децата има висока икономическа и социална възвръщаемост“ и приканва държавите да полагат постоянни усилия за поддържане на инвестициите, както на национално, така и на местно равнище. От държавите се очаква да възприемат цялостен подход към системите за закрила на детето и да гарантират достъпа до услуги във всички социални сфери, включително здравеопазване, образование, социално включване и правосъдие, като се поставя акцент върху най-уязвимите деца. Документът е приет след публикуването на доклада на Върховния комисар на ООН по правата на човека за по-добри инвестиции в правата на детето. В него са посочени задълженията на държавите да инвестират адекватно в правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, както и да осигуряват детското участие във всички етапи от бюджетния процес – подготовка, разпределение, разходване и контрол. Докладът включва примери за добри практики и редица препоръки, за да се гарантира наличието на достатъчно ресурси, независимо от нивото на развитие и доходите на държавата.   В продължение на тази тема Европейския алианс за инвестирането в децата, който работи за премахването на бедността сред децата, публикува и Наръчник за изпълнение. Документът е в подкрепа на изпълнението на Препоръката за инвестиции в децата на Европейската комисия. Препоръката насърчава приемането на всеобхватен политически подход към детската бедност и благосъстояние. Пълното прилагане на Препоръката във всички държави от ЕС е основна цел на Европейския алианс за инвестирането в децата.  В него членуват над 20  държави подкрепен и от фондация „За Нашите деца“, която е част от координиращата го организация „Юрочайлд“. Тя представлява  мрежа от организации и лица, работещи в цяла Европа за насърчаване на правата и благосъстоянието на децата и младите хора….

Read More

Коалиция „Детство 2025“ с отворено писмо до медиите

By | Новини | No Comments

  Днес Коалиция „Детство 2025“, член на която е и фондация „За Нашите Деца“, излезе с отворено писмо до медиите относно процеса на деинституционализация в България. В писмото е изложена сериозната ни загриженост, относно управлението на процеса и последващия ефект от него. Ето и пълния текст на писмото:   „Уважаеми колеги,   Обръщаме се към Вас, за да изразим сериозните си притеснения от управлението на процеса на деинституционализация, чиято цел е закриването на домовете за деца. На 8-ми януари 2015 г. Коалиция „Детство 2025“ изпрати писмо до вицепремиера и министър по социалните въпроси Ивайло Калфин с молба за среща и списък с основните предизвикателства и препоръки, които, ако не бъдат решени, могат да поставят в риск успешното провеждане на една от най-знаковите за България реформи. Повече от два месеца ние нямаме отговор на писмото.   След филма за Могилино, българското общество се обедини около мисията домовете за деца да бъдат закрити. Създаде се Визия за деинституционализация и се планираха проекти за изпълнението й. Голяма част от организациите, които изработиха Визията заедно с правителството, планираха проектите и подкрепиха със собствени средста изпълнението им, сега са изолирани от планирането и взимането на решения, които се случват при закрити врати. В този ключов момент на реформата, когато децата в цялата страна се местят в новите услуги и имат най-голяма нужда от подкрепа, министърът отказва да се види с организациите, които ежедневно работят с децата и новите услуги, за да чуе техните предложения.   Искаме да обърнем внимание върху един много сериозен риск – липсата на визия и план за продължаването на реформата в грижата за най-уязвимите деца. Текущите проекти приключват, а процесът по анализ и планиране на следващите още не е започнал. Ние смятаме че има нужда от анализ на постигнатото, но междувременно има задачи, които са ясни и по тях трябва да продължи работата. Преместването на децата в новите центрове е само първата стъпка и ако работата по подобряване на грижата се забави, рискуваме те да се превърнат в малки, репликиращи старите модели, институции.   Настояваме:    –  да се направи преглед и актуализиране на плана за изпълнение на Визията с участието на представители на Коалицията. Към момента няма ясни ангажименти, срокове и формат на този процес. Взето бе решение за създаване на група, но без срок за събирането й. Ние настояваме за прозрачен процес, в който са включени всички заинтересовани страни и който поставя ясни ангажименти на правителството за закриване на всички стари институции.    – да бъдем включени в Междуведомствената работна група, която управлява цялостното прилагане на плана за действие. Гражданските организации и общините отново бяха изключени от проведеното първото заседание на групата. Това поведение на администрацията, която по различни начини изолира неправителствените организации, виждайки в тях опоненти вместо партньори, които познават ситуацията по места, поставя в риск децата и семействата, за които е създадена реформата. Неправителствените организации се включват само във формати, които се неефективни и служат за валидизиране на вече взети решения.   · да се приоритизира постигането на ключови резултати по текущите проекти, които към момента изостават(финансов стандарт за приемната грижа, пилотиране на медико-социална услуга за деца с множествени увреждания, закриване на всички Домове за деца с увреждания и др.)   Целта на деинституционализацията е децата да станат грижа на общността. Намираме се в етап, в който това започва да се случва с насочването на децата към новите услуги.Вместо да делегира все повече управление на тези общности, държавата се опитва да управлява сама, централизирано, без да допуска каквото и да било партньорство с общини и неправителствени организации. Това е противоречие със самата идея на Визията – децата да станат грижа на хората, които живеят и работят в тези общности.   Ние отново заявяваме нашата готовност да се включим в анализа на постигнатото до тук и да участваме в планирането на следващите стъпки. Вярваме, че дългогодишният ни практически опит ще допринесе за продължаване на реформата, за да се случи тя в най-добрия интерес на децата. Гарантираме, че ще продължим да инвестираме собствени ресурси, защото вярваме, че само с обединени усилия можем да постигнем добри резултати.   Коалиция „Детство 2025“ носи своето име от Визията за деинституционализация на децата в България и е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна, които работят по въпросите на деинституционализацията от 2000 година. Целта ни е устойчивост на процеса на деинституционализация, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.   Коалиция „Детство 2025Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)Българска асоциация на клиничните психолозиБългарски център за нестопанско правоНационална мрежа за децата Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университетСдружение „Еквилибриум“Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България Сдружение SOS Детски селища БългарияФондация „Де Пасарел“Фондация „За Нашите Деца” Фондация „Карин дом”Фондация „Лале”Фондация „Лумос”Фондация „Международна социална служба-България“Фондация „Сийдър“Фондация „ Hope & Homes for Children” – клон БългарияВалентина Симеонова, член в експертно качествоХаралан Александров, член в експертно качество „.   Позицията на Коалицията, в която нашите притеснения и препоръки към процеса са детайлно описани, може да бъде изтеглена оттук.    …

Read More

Иванка Шалапатова с награда „Личност в Новините” за 2014 г.

By | Новини | No Comments

Изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова беше отличена с награда „Личност в Новините“ за 2014 г. в категорията „Благотворителност“ на новинарския сайт Novinite.com. Шалапатова събра най-много от гласовете на читателите на сайта, а наградата беше връчена лично от българския журналист, бизнесмен и PR експерт Максим Бехар. Отличието е за принос на Иванка Шалапатова и фондация „За Нашите Деца“ за защита на правата на децата в България и за борбата срещу насилието върху деца; за ефикасното застъпничество за правата на децата в световния калейдоскоп от националности и култури; за успешното прилагане на регионалния и световния опит за защита на правата на децата. „Имаме мисия нито едно дете да не прекарва първите години от живота си в институция, а в семейна среда. Наградата е знак, че нашият труд дава резултати“ – заяви Иванка Шалапатова на награждаването. По думите на Максим Бехар Шалапатова е пример за отдаден професионалист, който постига феноменални резултати. Другите номинирани в категорията „Благотворителност“ бяха Владислав Ножаров от сдружение „Кауза“ и акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на фондация „Еврика“. Акад. Боянов също беше отличен с награда в категорията от читателите на Novinite.bg – новинарски и журналистически проект на български език на екипа на Novinite.com (Sofia News Agency). Победители в останалите категории на англоезичното издание Novinite.com бяха премиерът Бойко Борисов („Политика“), изпълнителният директор на „Италчементи груп“ за България и Гърция Серж Шмит („Бизнес“), режисьорът Александър Морфов („Култура“), защитникът от „Лудогорец“ Козмин Моци („Спорт“) и посланикът на Великобритания Джонатан Алан („Дипломация“). Фаворити според читателите на Novinite.bg са отново Бойко Борисов („Политика“), Васил Терзиев и Светозар Георгиев („Бизнес“), Крисия, Хасан и Ибрахим („Култура“), Григор Димитров („Спорт“) и посланик Ксавие Лапер дьо Кабан („Дипломация“). Наградите „Личност в Новините“ се връчват в 5 категории: „Бизнес“, „Политика“, „Дипломация“, „Спорт“ и „Култура“. Във всяка категория ежегодно са номинирани три личности. За отличените гласуват читателите на двата новинарски сайта Novinite.bg и Novinite.com. Наградата в категорията „Благотворителност“ се дава за втори път, като миналата година отличен беше дарителят на християнски храмове Дядо…

Read More

Фондация “За Нашите Деца” печели втората седмична награда на Yatoto

By | Новини | No Comments

 Проектът „Мястото на бебето е при майката“  на фондация „За Нашите Деца“  е победител във втория седмичен конкурс на социалната мрежа Yatoto. С наградата от 1000 лева ще подкрепим 7 социално слаби семейства в риск да изоставят децата си.   Наградата ще отиде за закупуването на 7 пакета по 140 лева, които съдържат дрешки, хавлия, вана за къпане, шампоан, бебешко олио, сапун и крем, клечки за уши, мокри кърпи, залъгалка, шише за хранене, шише за вода, памперси, детско одеяло, адаптирано мляко, бебешки гребен и четка, нокторезачка, термометър, резервен биберон.   Всяка година 1500 деца се изоставят от своите родители, а половината от тях – веднага след раждането. Най-честите причини за това са бедността и фактът, че родилките нямат подкрепа от своите семейства или самите те са израснали в домове. В над 80% от случаите фондация „За нашите деца“ успява да предотврати изоставянето.   Фондацията работи за превенция на изоставянето повече от 20 години. Ние подкрепяме майките и чрез активна социална и психологическа работа, учим ги как да отглеждат своите деца, помагаме им с най-нужното за приемането на малкия човек, предоставяме рехабилитация на децата с увреждания. Специалистите ни ежедневно работят с родилните отделения в София и Пловдив.  Освен материалната помощ, родилките получават помощ от социален работник и психолог, които да и помогнат в един от най-тежките мигове в живота ? и да намери сили и да повярва отново във възможностите си.   През 2014 г. 380 деца не влязоха в институция, като 348 от тях останаха в биологичните си семейства. Общо 616 деца и техните семейства получиха подкрепа в центровете на ни в София и Пловдив, 406 от които с висок риск от…

Read More

Postbank Business Run 2015 в подкрепа на „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

На 7 юни в Бизнес Парк София ще се проведе традиционния благотворителен маратон Postbank Business Run, организиран от Спортен клуб Бегач, който тази година е в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“. Маратонът ще набира средства за терапевтичните дейности, които Център за подкрепа „Св. София“ предлага на деца със специфични потребности или трудности в развитието си – хидротерапия, хипотерапия и музикална терапия.   Събитието е прекрасна възможност за всички компании да подарят незабравим тийм билдинг на служителите си, приели бягането за свой път към здравословния живот. Всяка фирма може да регистрира неограничен брой отбори от по 4-ма души, като таксата за участие на един отбор е 200 лв. 30% от набраните от такси средства ще бъдат дарени на фондация „За Нашите Деца, с които ще бъдат подкрепени 20 деца в Центъра за обществена подкрепа „Св. София“   ЦОП „Св. София“ е създаден от фондация „За Нашите Деца“ през 2008 г. и се намира в кв. „Сердика“ в столицата. Той предоставя подкрепа на семейства и деца в риск от изоставяне чрез широк набор от социални услуги. През 2014 г. специалистите на центъра са оказали подкрепа на 109 деца с увреждания и трудности в развитието. Тя включва различни видове терапии, прилагани при деца с дефицити в развитието, които са под потенциален риск от изоставяне. Сред тях са: Хидротерапия: престоят във водата насърчава децата с увреждания да движат своите крайници, те развиват двигателните си умения; Хипотерапия: този вид терапия подобрява физическото и психическо състояние на децата, първата им реакция при срещата с коня неизменно е усмивка; Музикотерапия: понижава стреса при децата, стимулира комуникацията, насърчава физическа рехабилитация. Postbank Business Run се провежда за втора поредна година и право да участват имат всички компании и техните служители на трудов или граждански договор и на възраст над 16 години. Срокът за регистрация е 30 май или до изчерпване на квотата от 200 отбора. Организаторите от Спортен клуб Бегач обещават незабравими емоции, награди и възможности за включване в уникално за София спортно събитие с кауза. Единственото условие е регистрираните участници да са над 16-годишни и да са служители на компанията на трудов или граждански договор. Повече за събитието можете да научите на http://businessrun.begach.com/ и да се регистрирате на…

Read More

Семейна къща победител в първия седмичен конкурс в Ятото

By | Новини | No Comments

Проектът “Щастливи бебета в Семейна къща“ на фондация „За Нашите Деца“ спечели първия седмичен конкурс на българската социална мрежа Ятото за периода 6-12.03.2015 г. Наградата е в размер на 1000 лв., с които фондацията ще осигури необходимите продукти за отглеждането на 2 от бебетата в Семейна къща за един месец, а именно: 10 пакета пелени; 12 кутии адаптирано мляко; 60 плодови, 30 зеленчукови и 30 месни пюрета; 60 млечни каши; бебешка козметика (крем против подсичане, бебешко олио и мляко за тяло); биберони и други необходими консумативи.    В България все още около 1500 деца всякa година се разделят със своите родители, като половината от тях – веднага след раждането си. За да не попаднат в дом за бебета, през 2012 г. фондация „За Нашите Деца“ създаде Семейна къща – пристан на надежда за 6 бебета, където екип от специалисти ги дарява с топлина, внимание и много грижи, докато не заживеят със своето истинско семейство.   За да помага на повече деца да растат спокойни и щастливи в семейство, фондация „За Нашите Деца“ продължава своето участие в конкурсите на Ятото. Най-новият проект в платформата – „Мястото на бебето е при майката“, цели да подпомогне родители в затруднено положение да не изоставят своите бебета, като при изписването предостави на майките пакет с всичко необходимо за първите грижи за новороденото им бебе, както и активна социална и психологическа подкрепа. Фондация „За Нашите Деца“ приканва своите приятели да подкрепят проекта „Мястото на бебето е при майката“ и да станат част от спасяването на бебета от изоставяне, защото мястото на всички деца е в…

Read More

Подаръци от Каргил зарадваха приемни деца на фондацията

By | Новини | No Comments

Дрехи и играчки получиха децата в приемните семейства на фондация „За Нашите Деца“ в София и Пловдив. Те бяха предоставени с любезното съдействие на нашите партньори от Каргил.    Четирима представители на компанията от офиса й във Великобритания посетиха Центъра по приемна грижа в София и лично доставиха подаръците, които вече са при децата.   По време на своето посещение представителите на Каргил се запознаха с работата на фондация „За Нашите Деца“ отблизо и приветстваха нейните каузи. Джени Кормак – директор на търговския отдел на компанията, заяви: „Това, което правите, е страхотно! Продължавайте да помагате на децата в България!“. Служителите на Каргил научиха повече и за българските традиции и получиха мартенички – подарък от социалните работници в София.   Каргил е стратегически партньор на фондация „За Нашите Деца“ от 2011 г. Благодарение на подкрепата на компанията беше създаден Центърът по приемна грижа в София, който миналата помогна на 66 деца в София и Пловдив, като ги спаси от самотата и изолацията на социалните домове и ги настани в обучени и подготвени приемни семейства. През 2014 г. служителите от българския офис на Каргил взеха активно участие в редица доброволчески и благотворителни инициативи – великденски базар, пикник с приемни деца, XXXI-вия Софийския маратон и Коледната кампания на фондацията.   Фондация „За Нашите Деца“ благодари на Каргил за подкрепата, която оказва в мисията й да помага на българските деца да растат спокойни и…

Read More