Monthly Archives

юни 2015

Каза Карина дарява лято на децата в нужда

By | Новини | No Comments

Хотел Каза Карина Банско и фондация „За Нашите Деца“ обединяват силите си в кампанията „Подари лято на дете в нужда“, с която ще помогнат на изоставени бебета да растат щастливи и обичани в семейство, вместо да живеят в изолацията на социалните домове. От 1.07.2015 до 31.08.2015 1 лв. от цената на всяка нощувка ще бъде дарен за каузата Семейна къща – един слънчев и уютен кът на надеждата за най-уязвимите членове на нашето общество-децата. В България все още над 1 500 деца се изоставят годишно в социални домове. Семейна къща на фондация „За Нашите Деца“ е място, където изоставените бебета получават необходимите за всяко дете грижа, обич и внимание. В момента там живеят 6 бебета, за които се грижи екип от квалифицирани специалисти. Малчуганите излизат на разходка, празнуват рождени и именни дни, водят пълноценен живот, което не е възможно в никой социален дом. Тази къща е шанс за тях да имат истинско детство. Нейната цел е тя да бъде временен пристан, докато им се намери любящо семейство. Фондация „За Нашите Деца“ изразява своята искрена благодарност към нашите приятели от Каза Карина, които без колебание се присъединиха към нашата кауза да осигурим щастливо детство за всяко дете в семейна…

Read More

Правото на семейство се обсъжда в Благоевград

By | Новини | No Comments

Правото на детето на семейство се обсъжда на кръгла маса в Благоевград. В събитието ще вземат участие деца и представители на медиите, бизнеса, неправителствените организации и местната власт. Те ще представят своята роля за спазване правото на детето на семейство, както и добри практики за сътрудничество. Каним и всички вас да се включите в дискусията като граждани, отговорни към обществото, и да изразите своята гледна точка по темата. Като организатор на събитието фондация „За Нашите Деца“ поема всички разходи за път, настаняване в хотел и храна. Кръглата маса на тема „Правата на децата са наша грижа“ се организира от фондация „За Нашите Деца“ и е част от проекта „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“. Той цели да постигне широка обществена ангажираност към спазване правото на децата на семейство и да насърчи и подобри участието на гражданите в каузите на неправителствените организации. В рамките на кръглата маса децата ще представят на възрастните своите виждания за живота на детето със и без семейство. Ще бъдат оповестени и резултатите от проведено социологическo проучване в Благоевград, Пловдив, Варна и Монтана за нагласите на хората към правото на детето да има семейство. Като резултат от проекта ще бъде създаден наръчник с добри практики за спазване на правото на детето да има семейство. Вече е създадена и онлайн платформа за сътрудничество между неправителствени организации, бизнес, медии, местна власт, деца, младежи и граждани, чрез която се оформят работещи механизми за активен принос на всяка от групите в полза на детското благосъстояние. Събитието ще се състои в периода 5-7 юли 2015 г. в хотел „Езерец“ на бул. Пейо Яворов 2. Елате и се присъединете към каузата на фондация „За Нашите Деца“ за развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца на България.    Фондация „За Нашите Деца“ е детска правозащитна организация, която работи в България от 1992 г. Ние се борим за това нито едно българско дете да не прекарва първите години от живота си в изолацията на социалните домове, а да живее сигурно и обичано в семейство.   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg); Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г….

Read More

Приемните деца имат нужда от Вашата подкрепа в Yatoto

By | Новини | No Comments

През 2014 г. фондацията помогна на 66 деца да намерят своя нов дом при приемни родители. Голяма част от тях се нуждаят от специализирана грижа поради това, че са с увреждане или превъзмогват травми, преживени в социалните институции или вследствие на раздялата с родното си семейство. Държавата обаче все още не осигурява финансиране за такъв вид допълнителна помощ от специалисти. Фондация “За Нашите Деца” е водеща организация по приемна грижа в България и е първата организация, която въвежда тази дейност в страната като по- добра алтернатива на живота в социален дом още през 1997 г. Бъдете смели и нека помечтаем заедно за едно по- красиво бъдеще за уязвимите деца в…

Read More

Татковци и деца рисуваха заедно в Центъра за обществена подкрепа „Св. София“

By | Новини | No Comments

„Децата ви ще станат това, което сте вие. Така че бъдете това, което искате те да бъдат“ – под този надслов премина детския празник в Центъра за обществена подкрепа „Св. София“ към фондация „За Нашите Деца“. В него се включиха татковци и деца, които рисуваха заедно. Инициативата е по проекта „Да бъдеш баща“, част от световната кампания MenCare.   „Една от основните инициативи по проекта „Да бъдеш баща“ е творческото ателие за децата и техните татковци в Центъра за обществена подкрепа „Св. София“. Решението ни да го организираме беше провокирано от това, че децата започват да разбират и да общуват със света около тях чрез играта така те най-добре могат да разгърнат творческия си потенциал. А какво по-хубаво от това да го направят заедно със своите татковци. Като се съгласиха да участват в тази инициатива, татковците показаха по един недвусмислен начин, че за тях е важно да вземат дейно участие в живота на своите деца.“ – сподели Стефан Петров – координатор на проекта от фондация „За Нашите Деца“.    Рисунките бяха на тема „Нашето семейство“. Децата оставиха отпечатъците на своите ръчички и ги подредиха във формата на голямо дърво. Накрая получиха специални подаръци и от своя страна подариха на своите татковци картички с надпис „Благодаря“. „Празникът е много приятен. Децата се забавляват – имат с какво да рисуват, да играят, да изразят себе си, да го споделят с другите. Ние, татковците, също помагаме. Много е забавно. Не бях рисувал от 30 години. Трябваше да нарисуваме картина, която да изобрази семейството, и първото нещо, което ми дойде наум, беше дъга понеже много неща се случиха в нашето семейство и дъгата изобразява най-точно това, което сме. Един татко трябва да обича детето си най-вече да го приема такова, каквото е, да се учи от него. – сподели Валентин Василев – татко на Стефан и Данаил.  Mеждународната кампания MenCare се провежда в над 20 страни от 5 континента. Tq подкрепя мъжете в ролята им на грижовни родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на…

Read More

Комисарят по правата на човека на Съвета на Европа с препоръки към България за деинституционализацията

By | Новини | No Comments

„България е отбелязала известен напредък в засилването на защитата на правата на човека, но той продължава да бъде бавен и уязвим, особено що се отнася до правата на лицата, настанени в институции, човешките права на мигрантите и свободата на медиите“. Това е мнението на Нилс Муйжниекс – Комисар по правата на човека към Съвета на Европа, за България. Становището е част от доклада на Муйжниекс за посещението му у нас през февруари 2015 г. В своя доклад комисарят препоръчва да се ускори деинституционализацията на деца и заместването на резидентните институции с услуги в общността и засилен фокус върху подкрепата на семействата и превенцията на разделянето им. Според него трябва да се преразгледа системата на правосъдието по отношение на малолетни и непълнолетни и да бъдат премахнати възпитателните интернати, в които се изпращат деца с така наречено „антисоциално поведение“. По време на своята визита в България комисарят проведе специална среща с представители на граждански организации, за да проучи актуалната ситуация по отношение правата на децата в институции. В нея взе участие и изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова. Фондацията изпрати и писмен принос, който намери своето място в доклада на комисаря, особено по отношение на някои от най-съществените предизвикателства в сектора: – Рискът от ре-институционализация на децата в Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ);– Изместването на фокуса от децата с увреждания в Домовете за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) към децата без увреждания от Домовете за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) ;– Продължаващите съпротиви към процеса на деинституционализация;– Необходимостта от повече усилия за подкрепа на семействата и предотвратяване на тяхното разделяне;– Необходимостта да се обърне по-голямо внимание на приемната грижа като основна алтернатива на институционализацията, както и на превенцията на изоставянето и ранната интервенция;– Изключването на НПО от управлението и мониторинга на процеса;– Дискриминацията срещу децата в институциите.   Фондация „За Нашите Деца“ приветства препоръките, изложени в доклада на комисаря и се надява, че те ще бъдат взети предвид от българското правителство и отговорните институции. Целия доклад на Комисаря по правата на човека на Съвета на Европа можете да прочетете тук. Кратко резюме на български език може да бъде свалено…

Read More

Оля Кайкиева, КСЗУДС „Св. Параскева“: Помогнахме на 81 семейства с малки деца

By | Новини | No Comments

5 месеца след отриването на Комплекса за социално-здравни услуги „Св. Параскева“, чийто партньор е фондация „За Нашите Деца“, нашите специалисти направиха мониторинг на ефективността на услугите, които той предлага. Той показва, че центровете в комплекса са постигнали отлични резултати. Семейно-консултативният център е надминал поставените цели по брой потребители, а екипът му е показал проактивен подход в работата си. Ето какво сподели ръководителят му Оля Кайкиева. Получихте отлична оценка за работата на центъра. На какво дължите успеха си? О.К.: Успехът на центъра е плод на добрата работа на екипа. Колегите са млади, компетентни, креативни и изпълнени с позитивен заряд и енергия. Още в самото начало на дейността на центъра стратегическите цели на проекта се възприеха като лични. Бързото им постигане показва действително потребността да съществуват и да се развиват социални услуги, насочени към активна подкрепа на семействата и ранно детско развитие. Екипът премина през много качествена и практически насочена подготовка. И не на последно място съвместната работа и добрата координация между отделните центрове в комплекса имат голям принос за успешната ни работа.   На колко хора помогна този център от откриването на комплекса до сега? О.К.: От откриването на комплекса Семейно-консултативният център се е свързал с 298 потребители. От тях 81 са семейства с деца в ранна възраст. Дългосрочно предоставяме услуги на децата в общо 23 семейства. Екипът на центъра проведе обучения в групи за подрастващи по темите за семейно планиране и предпазване от нежелана бременност, както и обучения за родители. В тях са се включили 193 участници   Колко нови семейства потърсиха вашата помощ през последния месец? О.К.: Семействата са 8, а участниците в групови обучения – 70.   Какви хора идват при вас? Какво им казвате? О.К.: Профилът на семействата е много широк. Най-често са многодетни семейства, самотни многодетни майки, непълнолетни майки, семейства с много ниски доходи и без достъп до социални и здравни услуги. Сред семействата, с които работим дългосрочно, има такива с деца със специални потребности или родители с увреждания.Най-важната стъпка в нашата работа е да открием силните страни на семейството и да им дадем подкрепа и увереност, че се справят с предизвикателствата на родителството.   Как им помагате? О.К.: Като предоставяме консултиране, посредничество, застъпничество за семействата. Във фокуса на нашата взаимна работата поставяме грижата за най-малките и най-уязвимите. Заедно създаваме едно пространство, в което родителите да споделят и тревогите, и радостите, и мечтите, и целите, които си поставят, и са свързани с отглеждането на децата им.   Какво Ви дава работата в комплекса? О.К.:…

Read More

Денят на бащата ще премине под надслов „Благодаря ти!”

By | Новини | No Comments

На 21 юни ще отбележим Деня на бащата, който ще премине под надслов „Благодаря ти!”, като част от националната кампания “Да бъдеш баща”. Фондация “За Нашите Деца” и още девет организации също са част от кампанията.   Всяка година милиони хора в целия свят отбелязват Деня на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от културни, религиозни и социални различия, хората са обединени от желанието да отбележат важната роля, която бащата, дядото, вуйчото и всички значими за децата мъже от семейния кръг имат за тяхното пълноценно развитие. Участието на бащите (биологични, осиновители или с друга бащинска роля) в живота на децата им помага да имат по-добри приятелства, по-добри резултати в училище, по-пълноценни отношения с възрастните. Децата с ангажирани бащи са по-здрави, имат по-малко проблеми с поведението, са с по-малък риск да употребяват наркотици, да станат жертва на насилие или насилници, и най-важното – имат добро самочувствие и реализация в живота. В „Ден на Бащата“ взимат участие над 30 организации, партньори в кампания „Да бъдеш Баща“ от цялата страна, които подкрепят активното включване на бащите (значимите за детето мъже) в грижите за деца чрез разнообразни дейности и инициативи (вж. приложението). Няколко от инициативите в София предизвикват традиционно огромен интерес сред родителите: · Столична Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) ще проведат демонстрация на пожарен автомобил и полицейски коли за бащи и деца. Децата ще имат възможност да разгледат на живо пожарна кола, полицейски джип, мотор и автомобил на 21 юни, неделя, от 11 до 16 часа на пл. „Александър Невски” пред Галерията за чуждестранно изкуство; · В около 200 бензиностанции, организаторите от компания ОМВ са приготвили специални изненади и подаръци за татковците и техните деца. На екраните в бензиностанциите, пътуващите могат да се запознаят с основните послания на кампания „Да бъдеш Баща“; · Столична библиотека организира тържество на 20 юни, събота, в 11 часа на паметника на баща и син Славейкови, където Христо Чешмеджиев, артист от Народен Театър „Иван Вазов“, ще изпълни стихотворението „Баща ми в мен“. Веднага след това деца и бащи са поканени на среща с български писатели и четене на стихове. До 14.30 часа Детско-юношеският отдел на библиотеката на пл. „Славейков” ще предостави безплатни читателски карти на родителите и децата, участвали в празника. „Да бъдеш Баща” е част от международна кампания MenCare – a global fatherhood campaign, която се провежда в над 20 страни от 5 континента. Целта на кампанията е да подкрепя мъжете в ролята им на грижовни родители и настойници с оглед на пълноценно развитие на децата. За приблизително две години от официалния старт на кампанията, екипът бе отличен с две награди „Проект на годината – 2014“ и специалната награда „Татко на годината – 2015“. Клипът и визиите за плакати радват много семейства в България и в…

Read More

Д-р Искра Янчева, КСЗУДС „Св. Параскева“: Помогнахме на 125 семейства

By | Новини | No Comments

5 месеца след отриването на Комплекса за социално-здравни услуги „Св. Параскева“, чийто партньор е фондация „За Нашите Деца“, нашите специалисти направиха мониторинг на ефективността на услугите, които той предлага. Той показва, че центровете в комплекса са постигнали отлични резултати. Центърът за майчино и детско здраве е надминал поставените цели, а екипът му е показал проактивен подход в работата си. Ето какво сподели ръководителят му д-р Искра Янчева.   Центърът за майчино и детско здраве към КСЗУДС Св. „Параскева“ получи отлична оценка за работата си. На какво дължите този успех?   И.Я.: За тези няколко месеца помогнахме и продължаваме да помагаме на много семейства в тежки за тях моменти, когато се нуждаят от спешна подкрепа и помощ. Работим с ентусиазъм и себераздаване. Дължим успеха на екипа на Центъра за майчино и детско здраве, на усилията и енергията, с които работят, на старанието, загрижеността и съчувствието им към потребителите на нашите услуги. Организирахме се добре още от началото, спешно разработихме теми за групово обучение по най-важните проблеми, не се уплашихме и не се отказахме при първите трудности. Благодарим на фондация „За Нашите Деца“ за добре организираното обучение, на Столична община за съдействието, на нашите партньори в болниците, с които работим, на отделите за закрила на детето. Иска ми се обаче нещата да стават по-мащабно и по-успешно. Необходим е по-ефективен подход към потребителите от малцинствата, намеса на държавата, въвеждане на правила, които да ги задължат да пращат децата си на училище, самите те да се образоват и да се стремят да подобрят живота си. На колко хора помогна този център от откриването на КСЗУДС „Св. Параскева“ до сега? И.Я.: До края на месец май помогнахме на 125 семейства с деца до три години и бременни жени. Отделно проведохме групови обучения сред 197 потребители: ученици в горните класове по въпроси, свързани със семейното планиране, полово преносимите инфекции, начините за преодоляване на стреса, вредата от злоупотребата със стимулиращи напитки и др. Организирахме обучение на бременни жени и родилки по много важни въпроси за естественото хранене на кърмачетата, първите грижи за новороденото, къпане, хигиената и безопасността на малките деца. Проведохме и групово обучение на родители на деца до 3 години в детски ясли за правилното поведение при висока температура на детето и спешни състояния при заболявания при малките деца, които изискват незабавна лекарска помощ.   Колко нови семейства потърсиха вашата помощ през последния месец?   И.Я.: Досега през месец юни имаме 111 нови потребители на услуги, от които 14 индивидуални и 97 групови.   Какви хора идват при вас? Какво им казвате?   И.Я.:Помагаме на хората главно по домовете. Ние търсим нашите потребители активно. Някои от тях дори не осъзнават, че имат нужда от помощ. Не забелязват, че детето им има изоставане в развитието или някакви други симптоми на заболяване. Някои от хората ни търсят в комплекса – идват майки с болни деца, семейства на деца с трудности в развитието, бременни жени с оплаквания и др. Разговаряме с тях, стремим се да разясним проблема, обясняваме на достъпен език защо е важно да послушат нашите съвети.   Как им помагате?   И.Я.: Отговаряме на нуждите им, преглеждаме децата, преценяваме състоянието им, насочваме ги към личните лекари или при спешни състояния ги придружаваме до приемането им в детско отделение, проследяваме развитието им, помагаме със съвети за хранене, хигиена, безопасност на средата, даваме съвети на родителите как да общуват с детето си, как да му създадат среда, в която да се стимулира развитието му, проследяваме редовността на имунизациите, контактуваме с личните лакари, съдействаме за провеждане на лечението, за провеждането на профилактичните прегледи, имунизациите, обучаваме майките как да полагат грижи за детето си, понякога помагаме с дрешки, играчки, в крайни случаи с лекарства или храна, необходими вещи и др.   Какво Ви дава работата в комплекса? И.Я.: Лично на мене ми дава чувство за полезност и пълнота на живота. Имам усещането за неизчерпаемост на енергията, с която съм заредена….

Read More

Юрочайлд: Бедността е основна причина за институционализация на децата

By | Новини | No Comments

16 000 по-малко деца са настанени в домове през 2014 г. в сравнение с 2013 г. Това сочат данните на 11 европейски държави, събрани от организацията „Надежда и домове за децата“ и детската правозащитна организация Юрочайлд, чиито член е и фондация „За Нашите Деца“. Според статистиката бедността остава главна причина за настаняването на деца в домове. Данните са част от кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“, в която участват България, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова и Украйна, и която е координирана за България от Национална мрежа за децата, на която фондация „За Нашите Деца“ също е активен член. „Последните данни ни окуражават да продължим сътрудничеството си с правителствата и Европейския съюз. Въпреки това имаме много работа, Над един милион деца са все още в домовете на Европа. Повече от половината от тях са в Европейския съюз, изолирани от грижата и подкрепата на семейството и обществото“ – казва Джана Хейнсуърт – генерален секретар на Юрочайлд. Подкрепата от ЕС за деинституционализацията съвместно с усилията на НПО в отделните държави доведоха до напредък в процеса през последните две години. Регулациите за използването на европейските структурни и инвестиционни фондове и вътрешната и външната политиката на ЕС, насърчаващи грижата в семейна среда, са в помощ на правителствата.  Въпреки това продължава да има голям брой деца в домовете и изоставянето  не бележи спад в редица държави, включително България, Литва, Сърбия и Украйна. В Гърция и Унгария детската бедност се повишава, а инвестициите в социалната сфера намаляват.„Имайки предвид връзката между детската бедност, липсата на подкрепа от семействата и слабата превенция на изоставанията, ние призоваваме европейските институции и членките да приложат изцяло европейските препоръки за инвестиция в децата, които подкрепят превенцията, подкрепата и социалните услуги на местно ниво, включително за деца в увреждания“ – добавя Джана Хейнсуърт. Данните от отделните държави показват още, че ромите и децата с увреждания са непропорционално представени в институциите. В България този проблем е изключително осезаем.   Повече информация за данните, изпратени на Юрочайлд от България, можете да откриете…

Read More

Центърът за обществена подкрепа „За деца и родители“ и Сдружение „Самаряни“ споделиха опит и добри практики

By | Новини | No Comments

В Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ – Пловдив към фондация „За Нашите Деца“ се проведе среща за обмен на опит и добри практики със Сдружение „Самаряни“ –гр. Стара Загора. Срещата бе тематично разделена на две части. В първата част на срещата между участниците се обмени ценен опит в предоставянето на социални услуги за деца и семейства в различните направления на подкрепа – превенция, реинтеграция, приемна грижа, ранна детска интервенция.   Екипът на центъра към фондация „За Нашите Деца“ представи информация за Насоки за сигурна семейна среда и изводите от работата с тях. Насоките са част от изпълнението на проект „По-защитени деца“, по който си сътрудничат „За Нашите Деца“ и „Самаряни“. Документът е инструмент за социална работа, създаден по инициатива на фондацията, за работа с биологични, приемни и осиновителни семейства. Насоките представляват ефективно помагало за изграждане на доверителна връзка с родители и работа по изграждане на техните умения, с фокус върху силните страни и позитивния опит. По време на срещата се даваха конкретни примери от практиката, предизвикателствата при прилагането на Насоките и постигнатите резултати и ефекта върху децата и семействата, с които работим. Представителите на Сдружение „Самаряни“ също споделиха и опита си в работата с Насоките. Обсъдиха се конкретни случаи от ежедневната работа на организацията и бяха споделени идеи за работа и подкрепа към семействата.   Във втората част на срещата, Сдружение „Самаряни“ представиха опита си в практиката по Приемна грижа- работа с деца от приемни семейства, подкрепа към приемните родители. Екипите по приемна грижа на двете организации дискутираха важни въпроси от практиката, споделяха ценен опит и идеи. От страна на гостите бе проявен интерес и по темата за превенция на изоставянето на ниво родилен дом. Екипът на центъра за обществена подкрепа сподели своя дългогодишен опит в това направление и постигнатите резултати.   Сдружение „Самаряни“ и фондация „За Нашите Деца“ се фокусират върху подкрепата на най-уязвимите деца и техните семейства чрез предоставянето на социални…

Read More