Monthly Archives

ноември 2015

Фондация „За Нашите Деца“ обявява процедура за избор на изпълнител по проект

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ обявява процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление на Минискерски съвет 118 от 20.05.2014 г. за предоставяне на услуга за организиране и логистично осигуряване на кръгла маса и кампания „Правата на децата са наша грижа“ в област Монтана и заключителна конференция „Правата на децата са наша грижа“ в град София в рамките на проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, вх. № BG05/777, договор № 162/31.10.2014 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Прогнозна стойност в лева е 9321,48 лева (девет хиляди триста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) с включен ДДС. Място на изпълнение на услугата са градовете Монтана и София. Критерият за оценка е най-ниска предложена цена. Срокът за получаване на офертите е 7 декември 2015 г., 17:30 часа. Пълния текст на публичната покана можете да изтеглите тук. Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите тук. Повече за проекта можете да прочетете тук. Проектът „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г….

Read More

Световна конференция обсъжда промените в климата и тяхното значение за децата

By | Новини | No Comments

Днес в Париж бе открита най-мащабната до момента конференция във връзка с климатичните промени COP21. В нея участие взеха почти всички държави в световен мащаб, сред които повече от 150 държавни и правителствени лидери. Конференцията ще продължи до 11 декември и цели договарянето на историческо споразумение за ограничаване на глобалното затопляне и предприемането на мерки за адресиране на негативните ефекти от промените в климата. Освен преговарящите държави в събитието ще участват повече от 25 000 експерти, учени, представители на неправителствени организации и медии. В навечерието на конференцията повече от половин милиард души по цял свят взеха участие в над 2300 демонстрации и изяви, с които призоваха за постигането на всеобхватно споразумение. Докато борбата с климатичните промени е една от най-важните теми за природозащитното движение, от страна на организации работещи в сферата на правата на децата често липсва разбиране за темата като пряко касаеща тяхната дейност. Реалността е, че в настоящия момент климатичните промени представляват едно от най-сериозните предизвикателства пред децата по света. Повече от половин милиард деца живеят в райони, които са изключително застрашени от природни явления като наводнения и суши, директно предизвикани от измененията в климата. Някои от най-големите организации в света започнаха да се ангажират с темата, включително УНИЦЕФ, която излезе с доклад по темата миналата седмица. Според доклада Unless We Act Now: The Impact of Climate Change on Children изменението на климата означава повече засушавания, наводнения, горещи вълни и други тежки метеорологични условия, които застрашават живота и здравето на децата както пряко, така и косвено, чрез повишеното разпространение на болести, недохранване и влошени санитарно-хигиенни условия. „Днешните деца са най-малко отговорни за изменението на климата, но те и техните деца, са тези, които ще живеят с неговите последици. И както толкова често се случва, общностите, които и без друго са в неравностойно положение са тези, които са изправени пред най-тежката заплаха“, каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк. “Провал на преговорите би бил безсъвестен“, допълни той. Фондация „За Нашите Деца“ се присъединява към призива на УНИЦЕФ за приемането на спешни и обстойни мерки за борбата с климатичните промени. Има ясни доказателства, че децата страдат най-силно от въздействието на измененията на климата и са най-потърпевши от тях. Ако ни е грижа за живота на нашите деца и тяхното бъдеще, времето за действие е…

Read More

Стартира партньорство между Ситибанк България и фондация „За Нашите Деца” в подкрепа на приемната грижа

By | Новини | No Comments

Стартира партньорство между Ситибанк България и фондация „За Нашите Деца”, което цели да осигури приемна грижа и сигурна семейна среда за поне 12 деца през 2016 г. Сред гостите на събитието в Център за обществена подкрепа „Св. София” присъстваха Станислава Таневa, управляващ директор на Сити България и Григорий Ананиев, директор „Капиталови пазари“ за Румъния и България , Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца” и Мариана Тасева, директор на Центъра по приемна грижа. На събитието фондация „За Нашите Деца” получи чек за 20 000 долара, които ще бъдат инвестирани в набирането, обучаването и подкрепата на приемни семейства и настанените при тях деца. „За мен е огромна чест днес да приветствам Ситибанк в голямото семейство на съмишлениците на фондация „За Нашите Деца“. Мисията на нашата организация винаги се е споделяла от отговорни партньори, които осъзнават, че бъдещето на нашата нация се крие в инвестирането в ранната детска възраст, когато децата трябва да живеят в сигурна семейна среда, а не в изолацията на социалните домове. Щастлива съм, че в лицето на Ситибанк ние открихме партньор, който чрез своята подкрепа днес инвестира в устойчивото развитие на нашето общество, в справянето със социалното неравенство и в просперитета на българските деца.“, заяви Иванка Шалапатова. „За мен, както и за целия екип на Ситибанк, е чест да бъдем тук днес и да заявим своето уважение и съпричастност към екипа на фондация „За Нашите Деца“ в техните неуморни усилия за подобряване на живота на децата в риск и създаване на усещане за принадлежност. Това е една от ситуациите, в които не думите, а действията показват лично и корпоративно отношение. Предизвикателствата в живота идват под много и различни форми и отношението е това, което прави всичко значимо и различно. Подкрепата на Сити за развитие на приемната грижа в България има място в нашата глобална мисия за социална отговорност и насърчаване на финансовото приобщаване в общности с ниски доходи. Това партньорство също така предоставя възможности за провеждане на съвместни доброволчески инициативи с участието на служителите на банката, приемните деца и семейства и специалистите по приемна грижа. Аз вярвам, че това е само началото на нашия съвместен път.“, сподели Станислава Танева. „Много сме благодарни на фондация „За нашите деца“ за усилията, които полагат и за нас а изключителна привилегия да сме макар и малка част от техните постижения. Поставили сме си голяма цел, като се надяваме не само да продължим да ви подкрепяме, но да привлечем и други наши партньори за каузата, за да може добрият пример да бъде последван.”, добави Григорий Ананиев. В България според доклад на Европейския парламент 45% от децата живеят в бедност, което ги поставя в изключителна опасност от разделяне със семейството, социално изключване, изпадане от училище и нисък шанс за развитие в живота. Приемната грижа е шанс за деца в неблагоприятна семейна среда, разделени от своите родители или такива, които живеят в социален дом, да усетят топлотата и подкрепата в семейство, да растат в спокойствие и сигурност и да развият своя пълен потенциал.   Сити, водеща глобална компания за финансови услуги, има приблизително 200 милиона клиентски сметки и бизнес в над 160 страни. Сити предоставя на потребители, корпорации, правителства и институции широка гама от финансови продукти и услуги, включително и потребителско банкиране и кредитиране, корпоративно и инвестиционно банкиране, услуги , свързани с ценни книжа, различни видове транзацкии и управление на…

Read More

Бъдещи родители, каним Ви на обучение в Пловдив

By | Новини | No Comments

Безплатно обучение за бъдещи родители “Първи грижи за новороденото” организират центърът за обществена подкрепа “За деца и родители” на фондация “За Нашите Деца” и МБАЛ Пловдив. Курсът ще се проведе на 5.12.2015 г. в заседателната зала на МБАЛ – Пловдив.   В рамките на обучението неонатологът д-р Диана Аргирова ще даде съвети на бъдещи и настоящи родители как да се грижат по-добре за своите новородени. Основните теми ще бъдат къпането, правилното хранене и грижата за кожата на бебето. Те ще бъдат придружени и от демонстрация от д-р Аргирова. Всички участници в курса ще получат книжка за майката и бебето от фондация „За Нашите Деца”, за да бъдат още по-уверени и грижовни родители. Желаещите могат да се запишат за участие на: тел: 032/ 943 444 или 0879/ 943 442, Тюляй Юмук – социален работник в центъра за обществена подкрепа „За деца и родители”, Пловдив. Центърът за обществена подкрепа „За деца и родители” в Пловдив към фондация “За Нашите Деца” е създаден през октомври 2010 г. Той е пространство за социална, здравна и психологическа подкрепа за семейства….

Read More

Европейският парламент гласува резолюция за намаляване на детската бедност

By | Новини | No Comments

Европейският парламент прие резолюция за намаляване на неравенствата със специален фокус върху детската бедност. Решението беше взето с мнозинство и следва Препоръката на Европейската комисия от 2013 г. “Инвестиция в децата: прекъсване на цикъла на неравностойно положение”. Това е първата резолюция на ЕП за детската бедност от 2008 г. насам.   “Това решение трябваше да бъде взето отдавна – казва Джейна Хейнсуърт, генерален секретар на Юрочайлд. Детската бедност в Европа нараства и това е неприемливо. 26-те милиона деца, които са в риск от бедност и социално изключване ежедневно, трябва да бъдат чути от Европейския парламент”.   Резолюцията на Европарламента изисква създаването на пътна карта, която да помогне на членките на ЕС да изпълнят Препоръката на Европейската комисия. Документът препоръчва поставянето на европейски и национални цели за намаляване на детската бедност и развитие на индикатори, които да измерят благосъстоянието на децата. Препоръката призовава членките да използват европейски стратегиите Европа 2020 и европейските структурни и инвестиционни фондове.   “За да спрем детската бедност, ние се нуждаем от ресурси. Всички съществуващи фондове и политики трябва да работят заедно, за да гарантират на децата равен достъп до здравеопазване, образование и грижа, така че те да развият пълния си потенциал”. – казва Джейна Хейнсуърт.   “Резолюцията е отражение на нуждата Европа да постави децата в центъра на политиките. Тя отразява посланията на Декларацията за инвестиция в децата, която вече има подкрепата на една трета от членовете на ЕП” – добави…

Read More

43 компании вече се включиха в кампанията Тази Коледа чудесата правите Вие 3

By | Новини | No Comments

Общо 43 компании са се включили досега в кампанията Тази Коледа чудесата правите Вие на фондация “За Нашите Деца”. Участниците са повече от миналата година, а това означава само едно – този път всички ние ще подкрепим по-голям брой деца, нуждаещи се от сигурна семейна среда. Всички тези компании са представители на социално отговорния бизнес, който осъзнава своята важна роля в осигуряването на по-добро бъдеще за най-уязвимите деца и техните семейства. Пълният списък от компании, станали част от кампанията досега, можете да видите на www.yourmiracle.eu. Кампанията Тази Коледа чудесата правите вие предлага на служителите на различни компании да организират благотворителна инициатива в офисите си и да помогнат на децата в нужда. Все още имате възможност да се включите на 02/ 980 70 58 или charity@detebg.org. Така Вашият екип става по-сплотен и обединен около каузата да помага на деца, които никога не са празнували Коледа със семействата…

Read More

One World Foundation стана партньор на “За Нашите Деца”

By | Новини | No Comments

One World Foundation подкрепи фондация “За Нашите Деца” и нейната кауза да помага на деца в риск от раздяла с техните биологични родители.   Организацията дари 6 500 лв., с които ще бъдат подкрепени 5 деца, за да останат с биологичните си родители и да не попаднат в изолацията на социалните домове.   „Ние от One World Foundation вярваме, че, за да се учи и напредва едно дете, е нужно да живее сигурно и обичано в семейна среда. Нашата мисия е да подпомогнем деца от бедни региони да получат достъп до образование, да развиват умения и компетенции, които да ги направят независими и самостоятелни. Ние знаем, че първата стъпка към този процес e да се осигури безопасна среда на децата в семейството сред любими хора.“ – споделят от фондацията.   One World Foundation насърчава достъпа до образование на деца и младежи чрез подкрепа на проекти, осигуряващи сигурна и спокойна учебна среда. Организацията мотивира децата и младежите да развиват своите знания и умения чрез инициативи, целящи подобряване на материалната база, използване на съвременни технологии и иновативни подходи за преподаване. Главната цел на фондацията е да подпомогне млади хора, за да се превърнат те във финансово независими и успешни граждани на света.   “За Нашите Деца” благодари на One World Foundation за оказаното доверие и подкрепа в името на децата на…

Read More

„За Нашите Деца“ взе участие в обществен дебат за семейните политики в България

By | Новини | No Comments

Представители на фондация „За Нашите Деца“ участваха в обществен дебат, организиран от Национална мрежа за децата, на тема „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България“. В неформалната среща се включиха родители и неправителствени организации, работещи в сферата на правата на децата и семейната подкрепа, като целта беше да се предостави платформа за гражданите да изкажат мнението си за това как държавата следва да подкрепя семействата. В рамките на дебата се проведоха тематични обсъждания за необходимите мерки в сферите на социалните грижи, здравеопазването, образованието, икономическата, данъчната, енергийната, регионална и транспортната политика. Участващите се обединиха около становището, че има нужда от интегриран подход в тези сфери, както и индивидуална подкрепа за семействата, която да отговаря на техните специфични нужди.   Именно необходимостта от интегриран подход между различните сфери налага нуждата от приемане на цялостна Визия за семейната политика в страната. В момента у нас действат множество политики, както и повече от 20 нормативни и поднормативни акта, регламентиращи подкрепата от страна на държавата към децата и семействата, но между тях е необходима интеграция, която да осигури комплексното адресиране на нуждите и проблемите – смятат експерти. Това се потвърждава и от редица изследвания на общественото мнение, според които 91% от родителите смятат, че политиката за подкрепа на семействата в България е неефективна.   По време на обсъждането бяха дадени много идеи и предложения, които ще намерят своето място в изработваната от Национална мрежа за децата „Визия за семейна политика в подкрепа на децата и семействата в България“. Дебатът ще продължи в онлайн пространството, след което получените предложения ще бъдат обобщени в стратегически документ, който ще бъде представен пред всички държавни институции, ангажирани с осъществяването на семейните политики в България. Документът ще бъде базиран на нуждите и предложенията на хората, подкрепени от експертизата на гражданските организации.   Като активен член на Национална мрежа за децата и една от най-големите български детски неправителствени организации фондация „За Нашите Деца“ ще апелира за приемането на принципите и мерките, заложени във Визията, като държавна политика. Това е от ключово значение за осигуряването на щастливо детство в семейна среда на всяко българско дете, което е и мисията на „За Нашите…

Read More

Младоженци дариха играчки на децата, подкрепяни от фондация “За Нашите Деца”

By | Новини | No Comments

Запознайте се с Надежда и Илиян Бетовски. Съвсем наскоро те се ожениха и зарадваха с подаръци децата, подкрепяни от фондация “За Нашите Деца”. Младоженците помолиха своите гости вместо букети да купят играчки за децата.   “Когато се подготвяхме за нашата сватба, осъзнах, че при поканени 80 човека ще получа поне 40 букета, което е огромно количество цветя, които ще бъдат местени, транспортирани и похабени. Затова прецених, че предпочитам гостите да инвестират средствата за букети в нещо по-разумно” – споделя Надежда.   Гостите на сватбата приемат идеята радушно и даряват книжки, филмчета, кукли, колички и плюшени играчки, които ще зарадват децата в навечерието на коледните и новогодишните празници.   “Смятам, че да помогнеш на дете в нужда, е много благородна кауза и трябва винаги да бъде подпомагана. Децата се нуждаят от много грижи и любов и решихме, че ако всичките ни гости помогнат за подобен жест, ще е чудесен начин да зарадваме дечицата. Наистина се надявам подаръците да са от полза. За мен това е много по-ценен спомен и няма количество цветя, което да го омаловажи” – допълва още булката.   Фондация “За Нашите Деца” благодари на младоженците за прекрасния жест и обещава играчките да стигнат при децата в най-скоро време….

Read More

Представители на фондациите „Лекови“ и „За Нашите Деца“ се срещнаха с Н. Пр. Ема Хопкинс

By | Новини | No Comments

Г-жа Катя Лекова и г-жа Гергана Златанова-Лекова, създатели на фондация „Лекови“, 12-годишният Андрей Леков и изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ г-жа Иванка Шалапатова се срещнаха с посланика на Великобритания в София Н. Пр. г-жа Ема Хопкинс. Традиционният британски следобеден чай, на който те се насладиха, беше част от благотворителното наддаване на Вечер на добродетелите 2015 и г-жа Лекова го спечели в оспорване наддаване по време на събитието. Домакинът г-жа Хопкинс предостави този нетрадиционен предмет преживяване и демонстрира, че всяка институция може да допринесе за благотворителна кауза, когато има желание.   „Благодарим за гостоприемството, топлото отношение и живия интерес към нашата скромна група, за увлекателните разговори и най-вече за вниманието и отделеното време! Имахме изключителната възможност да се срещнем с Н. Пр. г-жа Ема Хопкинс. С гордост и невероятен интерес подходи най-малкият член на нашето семейство – 12 годишния Андрей Леков, на когото г-жа Хопкинс отдели специално внимание. Чрез тази среща синът ми успя да види собствения си свят през други очи – тези на един успешен политик с влияние, и да се зареди със смелост и увереност“, заяви след срещата г-жа Лекова и допълни: „Пожелаваме на фондация „За Нашите Деца“ успех и творческо вдъхновение, за да може все повече деца да намират реализация, която да надминава мечтите им!“   „За нас срещата с Н. Пр. Ема Хопкинс донесе огромно удовлетворение, тъй като в уникалната атмосфера на резиденцията на Великобритания разменихме гледни точки и идеи за това как можем още по-ефективно да работим за най-уязвимите членове на нашето общество – децата. Изключително щастлива съм, че Вечер на добродетелите продължава да живее по този неповторим начин – чрез срещи и събития. те ни карат да вярваме, че освен дарители, тези 350 души гости на вечерта носят вяра в истинската социална промяна“, посочи и г-жа Иванка…

Read More