Monthly Archives

септември 2016

Фондация „За Нашите Деца“ организира дискусия за политиките в сферата на ранното детско развитие

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“, съвместно с Национална мрежа за децата, организира панелна дискусия на тема “От науката и практиката към политики за ранно детско развитие”. Дискусията се проведе в рамките на конференцията „Ранно детско развитие: наука и практика“, която събра учени и специалисти от различни области, работещи в сферата на ранното детско развитие, и чийто домакин е Нов българки университет.На форума бяха обсъдени научно-изследователските и практически аспекти на развитието в ранно детство у нас, дискутирани бяха подходи, модели и методики за изследвания и практическа работа в ранна възраст. Oрганизираната от фондация „За Нашите Деца“ и Национална мрежа за децата панелна дискусия беше структурирана около трите основни сектора, които развиват политики, свързани с ранното детско развитие – здравеопазването, образованието и социалната сфера. Представители на отговорните институции презентираха състоянието на секторните политики, както и степента, в която при разработването им се ползва доказателствена база от науката и практиката. Международните стандарти и политики, взаимодействието между трите системи и необходимостта от национална стратегия за ранно детско развитие бяха презентирани от представителя на фондация „За Нашите Деца“ Ваня Кънева. Министерството на труда и социалната политика стои зад разработването на стратегия за ранно детско развитие, обяви зам. министър Деница Сачева и заяви готовността си за сътрудничество между институциите, местните власти и неправителствените организации. Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от прилагане на интегриран подход в политиките за децата в ранна възраст, който отчита и интегрира знания от различни научни дисциплини и от практиката в предоставянето на услуги. В събитието взеха участие повече от 130 експерти от държавни институции, представители на академичните и научните среди, неправителствени организации, професионалисти от сферата на неврологията, психологията, педагогиката, социалната работа, и др., както и много студенти. Програмата включваше пленарни изказвания и 40 доклада, разделени в 8 тематични…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ ще изследва влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за деца

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ стартира национално качествено изследване на влиянието на здравната, социалната и образователната системи върху грижата за децата в най-ранна възраст (0-7 г.) и тяхната сигурност. Получените данни ще послужат за повишаване качеството на грижа, гарантиране правата на децата и посрещане нуждите на децата и техните семейства.   Проучването си поставя за цел да изследва взаимодействието и взаимовръзките между здравната, социалната и образователната системи, както и степента до която те работят заедно в подкрепа на ранното детско развитие в услуги, предоставящи грижа за деца в ранната възраст /детски ясли, болнични заведения, Центрове за настаняване от семеен тип и други/.   Ще бъде изследвано практическото приложение на семейно-ориентирания подход в работата на ангажираните с осигурена от държавата грижа за деца. Обект на изследване ще бъде дали здравната, социалната и образователната системи ползват механизми за включване на родителите, дали родителите се чувстват подкрепени в грижата за децата си, както и какво място заема взаимодействието на системите с родителите.   Ще бъде изследвана грижата за децата със специални потребности в ранна възраст и доколко ефективни са мерките на държавата за приобщаване на тези деца, какво трябва да се промени в организацията и в дейността на системите, за да могат децата да се развиват и родителите им да бъдат насърчени и подкрепени да се грижат максимално добре за децата си, разполагайки с адекватни на нуждите на децата условия за отглеждането им, позволяващи им да водят достоен живот.   Изследването е част от проект „Грижа в ранната възраст” в подкрепа на правото на всяко дете да има пълноценно развитие още от своето раждане, който фондацията изпълнява с финансиране от фондация ОУК. Целта на проекта е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас. Резултатите ще подкрепят процесите по разработване на интегрирана национална стратегия за ранното детско развитие, залагаща на интегриран подход и ясно формулирана междусекторна координация.   Периодът на ранното детство има решаваща роля за здравословното състояние, образованието, социалното и емоционално благополучие и професионален успех през целия живот на човек и за това свидетелстват множество международни проучвания и изследователски доклади. Ето защо инвестирането в ранното детство чрез програми за развитие в ранна детска възраст в много държави вече е възприето като водещ инструмент за компенсиране на неравенствата в семейната среда и стимулиране на икономическия растеж. В България продължават да са налице редица негативни тенденции по отношение на ключови индикатори за детско благосъстояние. Същевременно, постепенно узрява политическата и обществена осъзнатост за необходимостта от реформиране на системите за грижа за децата в ранната възраст в контекста на Европейската политика за ранно детско образование и грижа….

Read More

Ден на отворените врати се проведе ЦОП „Св. София“

By | Новини | No Comments

Ден на отворените врати се проведе в ЦОП „Св. София“. Представители на Държаната агенция за закрила на детето (ДАЗД), партньори на фондацията, хора от квартал „Сердика“, както и децата и екипа на Дома за медико-социални грижи за деца „Св. София“ посетиха центъра, за да видят как се случва реалната социална промяна за най-уязвимите деца.   Всички гости разгледаха центъра, видяха специализираните помещения за работа с деца и научиха повече за работа на специалистите, благодарение на които стотици деца в риск получават шанс за по-добър живот. „Хората от квартала бяха силно впечатлени, както от дейността на центъра, така и от вида му. Бяха очаровани от вътрешния семеен облик на центъра“, сподели Александра Георгиева, координатор ЦОП „Св. София“.   Посетителите на Деня на отворените врати останаха много доволни от видяното и от начина, по който се чувства човек, когато се докосне до работата на специалистите от ЦОП-а.   Центърът за обществена подкрепа „Св. София“ е създаден от фондация „За Нашите Деца“ през 2008 г. и предоставя специализирани социални услуги, сред които превенция на изоставянето и подобряване на грижите в семейството; подкрепа в домашна среда; социално консултиране; социализиращи групи за деца от социални домове, заместваща грижа и материална подкрепа; ранна интервенция за…

Read More

OnboardCRM подкрепя фондация „За Нашите Деца“ в ефективното управление на КСО процеси

By | Новини | No Comments

OnboardCRM подкрепи фондация „За Нашите Деца“ с внедряването на CRM платформата Salesforce, която ще оптимизира управлението и работата на отдел „Корпоративна социална отговорност“ (КСО). Системата ще осигури пълна видимост и контрол над управлението на индивидуални и корпоративни дарители, анализ и набиране на потенциални дарители и пълна отчетност върху финансовите и материални дарения.   „Salesforce е един изключителен инструмент, който ще ни помогне да останем във връзка и да развиваме отношенията си с най-ценните ни ресурси – нашите съмишленици, доброволци, партньори и дарители. С подкрепата на OnboardCRM и ефективното използване на Salesforce, ние ще дадем възможност на повече социално ангажирани хора и компании да станат част от реалната промяна в живота на стотици деца и семейства в нужда в България.“, коментира Диляна Купенска, мениджър „Корпоративна социална отговорност и събития“ във фондация „За Нашите Деца“.   За ефективното постигане на своите мисия и цели „За Нашите Деца“ избра именно екипа на OnboardCRM като необходимия технологичен партньор. На фондацията беше предоставено специално CRM обучение, както и необходимите справки и отчети за дейностите обхванати в проекта.   Внедряването на иновативната система Salesforce отнема на OnboardCRM и фондация „За Нашите Деца“ 4 месеца съвместна работа от първата среща до старта на използване на платформата.   OnboardCRM предоставя пълна гама от услуги (one-stop-shop), свързани с аутсорсинг на бизнес процеси: от дигитализация на вътрешни и външни комуникационни процеси, CRM (управление на отношения с клиенти), ПР, социални мрежи, телемаркетинг, мобилни приложения до изработка на уеб сайтове….

Read More

ЦОП „За деца и родители“ в гр. Пловдив подкрепи 10 деца с раници и ученически пособия

By | Новини | No Comments

Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в гр. Пловдив подкрепи 10 деца с ученически принадлежности и раници по повод първия учебен ден. Специалистите от центъра донесоха много радост не само на децата, но и на техните родители, защото те самите нямат възможност да подсигурят всички необходими пособия за 15-ти септември. Всички деца, които получиха подкрепата от ЦОП „За деца и родители“ ще постъпят в първи клас или в предучилищна детска градина.   За първата половина на годината ЦОП „За деца и родители“ към фондация „За Нашите Деца“ е работил по 133 случая на деца и семейства в риск. В това число влизат биологични родители, осиновители, разширени и приемни семейства. Специалистите на центъра не спират да работя в името на каузата – развитие и щастливо детство за всички български деца. Те осигуряват социална, здравна и психологическа подкрепа към деца и семейства.   ЦОП „За деца и родители“ и фондация „За Нашите Деца“ пожелават на всички ученици успешна учебна година и много радост в…

Read More

С подкрепата на ЦОП „Св. София“ една майка се грижи по-добре за детето си

By | Блог | No Comments

Михаела е едно от децата, родени в семейства с тежки финансови затруднения. Бащата скоро ги напуска и оставя майката и бабата да се справят сами с отглеждането на детето. Майката Валерия е млада и неопитна и макар да обича дъщеря си, не умее да се грижи добре за нея. Единствените доходи на семейството идват от бабата, която работи в училище, но те са недостатъчни и семейството се обърна за помощ към специалистите на ЦОП Св. София. Включихме Валерия в програмата Превенция на изоставянето – Семейна подкрепа за сигурна грижа, закупихме избрани от нея хранителни продукти, съдействахме да ? бъде поставена спирала, с цел предотвратяване на нежелана бременност. Разговаряхме за това как да полага по-добри грижи за Михаела и как да стимулира развитието ?. В резултат от работата на експертите една майка отново прегърна детето си и му даде топлината на семейството и любовта си. Валерия все още е безработна и бабата – Камелия, поема всички разходи, но двете заедно се грижат за детето с желание и обич, стараят се да ? осигурят всичко необходимо и вече няма видим риск от неглижиране и лоша грижа. Малката Михаела е силно привързана към майка си и баба си. Тя все още не посещава детска градина, тъй като е необходимо съгласие от бащата, което семейството се бори да получи. Общува свободно, и със семейството си, и с деца на нейната възраст, както и с близки на майка си. Към непознати, обаче, тя е недоверчива, което показва добри адаптивни умения. Михаела е здраво дете, което според личния си лекар, се развива нормално за възрастта си. Направени са ? всички необходими ваксини, а семейството стриктно спазва съветите на личния лекар и социалните работници от ЦОП Св. София, за да може детето да расте щастливо и здраво. Благодарение на подкрепата от страна на ЦОП Св. София и искреното желание на майката и бабата да се грижат за малката, Михаела получи шанс да расте в родното си семейство щастлива и…

Read More

Ден на отворените врати ще се проведе в ЦОП „Св. София“

By | Новини | No Comments

На 17 септември Център за обществена подкрепа „Св. София“ организира Ден на отворените врати. Събитието ще се състои между 10.00 и 14.00 часа на ул. „Гюешево“ №21 (в сградата на Дом за медико-социални грижи за деца „Св. София“). В този часови интервал всички желаещи могат да посетят и разгледат ЦОП „Св. София“ и да се запознаят отблизо с дейността на специалистите, които работят в помощ на най-уязвимите деца в България. Ден на отворените врати е и възможност за среща с експертите на фондация „За Нашите Деца“, които ежедневно дават шанс за по-спокойно настояще и светло бъдеще на децата и семействата в риск.   Центърът за обществена подкрепа „Св. София“ е създаден от фондация „За Нашите Деца“ през 2008 г. и предоставя специализирани социални услуги, сред които превенция на изоставянето и подобряване на грижите в семейството; подкрепа в домашна среда; социално консултиране; социализиращи групи за деца от социални домове, заместваща грижа и материална подкрепа; ранна интервенция за деца.   Заповядайте на 17 септември в 10.00 часа в ЦОП „Св. София“ и вижте как се случва реалната социална промяна в живота на децата и семействата в…

Read More

Мебелна фабрика „Хамефа“ монтира модерна кухня в Детска къща

By | Новини | No Comments

Мебелна фабрика „Хамефа“ монтира нова и изключително модерна кухня в Детска къща – иновативен дом за 6 бебета, разделени от биологичните си родители. Кухнята е изработена от иглолистен масив и е на стойност над 4500 лв. Мебелите са адаптирани изцяло към нуждите на семейството, което се грижи за бебетата в Детска къща.   Фабриката се присъедини към голямото семейство на социално отговорния бизнес, подкрепящ каузата всяко дете да расте обичано и в сигурна семейна среда. „Хамефа“ ще се включи и в реализирането на проекта „Пътят към семейство“ на фондация „За Нашите Деца“. Основна цел на проекта е превръщането на Дома за изоставени бебета „Св. София“ в столицата в модерен Комплекс за ранно детско развитие. Мебелната фабрика ще участва в обзавеждането на Дневния център, който ще бъде част от комплекса.   Подкрепата на „Хамефа“ ще даде възможност най-уязвимите деца да живеят в сигурна семейна среда. Фабриката се ангажира с благосъстоянието на най-малките членове на обществото и с вярата, че дългосрочното сътрудничество между двете организации ще гарантира по-добро бъдеще на много…

Read More

Китара с автографи на Gipsy 4 ever ще участва в благотворителното наддаване на Вечер на добродетелите

By | Новини | No Comments

Китара с автографи на Gipsy 4 ever ще участва в благотворителното наддаване на най-голямото събитие на фондация „За Нашите Деца“ Вечер на добродетелите. Музикантите от легендарната група се присъединяват към каузата на събитието. Седмото издание на Вечерта е посветено на набирането на средства за изграждане на модерен Комплекс за ранно детско развитие.   Музикалният инструмент е дарен от „Кремона – България“ ЕООД и е абсолютно еднакъв с китарите на музикантите от Gipsy 4 ever. С жеста си „Кремона – България“ ЕООД застава зад каузата на Вечер на добродетелите 2016 и помага за сбъдването на стотици детски мечти.   Седмото издание на Вечер на добродетелите ще се проведе на 26 октомври 2016 г. в центъра за високо технологични иновации Sofia Tech Park, като 100% от набраните средства ще бъдат инвестирани в изграждането на модерен център за социално-здравни услуги на мястото на дома за изоставени бебета „Св. София“. Мечтата ни е до края на 2017 г. в Комплекса за ранно детско развитие да заедно да помогнем на поне 400 деца и техните родители да останат заедно и да напишат своята красива семейна история, изпълнена с…

Read More