Monthly Archives

март 2017

Международен експерт ще консултира фондация „За Нашите Деца“ за подобряване на грижата за децата в ранна възраст

By | Новини | No Comments

Международен експерт от Великобритания с над 30-годишен опит ще консултира фондация „За Нашите Деца“ в развитието на практики в сферата на ранното детско развитие и грижата за децата в ранната възраст. Магдалин Маккой пристигна в София за да подкрепи екипа на проект „Грижа в ранна възраст“, който реализира фондацията, в дейността му за подобряване на грижата и благосъстоянието на децата в България. Г-жа Маккой ръководи две програми – „Развитийна грижа за недоносени деца“ и „Семейно-ориентирана грижа“ и е консултант по естествено хранене на бебето. Тя е медицинска сестра в отделение по неонатология в Medway Maritime Hospital в Кент, Великобритания, в което се полагат грижи за бебета родени след 23 гестационна седмица. В следващите няколко дни тя ще се запознае с практиката по отношение на грижата за недоносените деца у нас. Г-жа Маккой ще даде насоки за подобряване на сега съществуващите, или въвеждане на нови практики, които да гарантират по-висока степен ориентираност на  грижата към семейството и по-висока степен на подкрепа за развитието на детето. Препоръките й ще подкрепят въвеждането на иновативни практики за подкрепа на развитието на недоносените деца и техните семейства. Статистиката сочи, че почти 10% от всички раждания са преждевременни (родени преди 37 гестационна седмица), което налага специални грижи за бебетата, за да се гарантира тяхното нормално развитие. Проект „Грижа в ранната възраст”, който фондация „За Нашите Деца“ изпълнява с финансиране от фондация ОУК, цели да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7 г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът ще подпомогне подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас. Резултатите ще подкрепят процесите по разработване на интегрирана национална стратегия за ранното детско развитие, залагаща на интегриран подход и ясно формулирана между секторна координация….

Read More

Успешното адаптиране на Георги

By | Блог | No Comments

Георги е на 7 години и живее в един от големите градове в страната, обграден от любовта и грижите на родителите и по-малката си сестра. Роден е с тежко заболяване, поради което често се налага да остава на лечение в болница, подложен е на многобройни медицински интервенции и манипулации. Детето расте сред най-близките си и почти няма контакти със свои връстници до момента, когато тръгва на училище. Обграден от грижите и вниманието на семейството си, в училище той не знае как да се справя сам. Има проблеми със запаметяването, трудно се концентрира и това му пречи да се справя  в училище. Появяват се проблеми и в общуването с другите деца, почти не разговаря с тях, а когато го питат нещо отговаря само с „да“, „не“, или „не знам“, използва кратки изречения от три или четири думи. Често е неспокоен и напрегнат, а тогава е агресивен към себе си и към околните. Проблемите, които среща момчето, поради заболяването си, доведоха семейството му до нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“. Започнахме работа с него, за да насърчим и развием способностите на детето и уменията му да общува, за да изразява личността си. Работихме и с родителите на Георги, помогнахме им по-добре да разбират поведението на детето си, да възприемат реалистично възможностите му. С нашата подкрепа те разбраха причините, които провокират агресия и автоагресия в детето – поставянето му в ситуации, в които то преживява силна негативна емоция, или му се поставя непосилна за него задача за изпълнение. Това ще им помага в бъдеще да избягват такива ситуации, а на детето ще осигурява спокойствие и увереност. Планирахме и започнахме съвместна работа с преподавателите на Георги, за да подкрепим адаптацията му в училищната среда и включването му в учебния процес. Обединихме се около мнението, че агресивното поведение на момчето е вследствие на невъзможността му да се справя в училище, както и от трудността му да общува с другите деца, поради което те го изолират и изключват от игрите си. Преподавателите на Георги започнаха да обучават съучениците му как да го подкрепят, за да може той да не проявява гняв в случай на несигурност. Допълнителна работа с него започна ресурсен учител, което повиши мотивацията му и детето вече придобива увереност в способностите си. В резултат от подкрепата, получена в центъра, Георги вече разпознава емоции, изобразени на емотикони, чрез тях посочва на възрастните моментното си емоционално състояние. Учи се да изразява своите чувства, действия и намерения. В сътрудничество с училището ние продължаваме подкрепата си към Георги и семейството му. Работим активно с детето за развиване на уменията му да общува и да изразява чувствата и мислите си с думи, вместо с действия, а с родителите – за развитие на подхода им към детето така, че то да се чувства сигурно и спокойно. Нашата цел е да  създадем в Георги увереност в собствените му възможности за справяне, да намалим безпокойството и несигурността у него. Вярваме, че ще успеем и Георги ще израсне сигурен и спокоен, обграден от…

Read More

Ангелът на Нели

By | Блог | No Comments

Нели е 7-годишно красиво къдрокосо момиченце, чиято кратка,  но  твърде  проблемна  житейска   история  би  впечатлила всеки романист. Родната й майка я изоставя няколко месеца след раждането й без драми и емоции. Следват настанявания в роднинско  семейство,  дом за деца,  втори дом за деца без  родители. Последната  раздяла,  с приемното  семейство, което я отглежда в продължение на една  година, е свързана  с много  противоречиви  чувства:  и добри, и лоши.  Красивото Нели“ /така  са  я   наричали в приемното  семейство / е  било  обект и на  обожание,  и на  агресия. За щастие преди две години, щастливият обрат на съдбата среща Нели с нейната осиновителка, в чието лице тя най-сетне намира своя ангел и се чувства спокойна и сигурна. За майка си, Нели е най-желаното и мечтано дете на света. Но приказката не продължава щастливо за малкото момиче и майка й. Заради палавия си характер Нели често се прибира след игра вкъщи със синина или драскотина. Такава една синина по непредпазливост става причина от детската градина, която тя посещава, да изпратят тревожен сигнал с предположение за насилие в семейството на момиченцето. Този сигнал е причина тя и майка й да бъдат насочени към специалистите в Центъра за обществена подкрепа на фондацията. Майката на Нели дойде при нас силно тревожна и притеснена как, ако ги разделят, детето би понесло една  поредна  раздяла и то с  човек, към когото най-после се е  привързала. Видно бе, че двете са привързани една към друга, както  майка  и родно  дете. Усещането за  безусловно  приемане  беше  част  от   атмосферата  около  тях. Двете бяха изградили силна емоционална връзка помежду си и евентуална раздяла, би имала негативен ефект върху момичето. Включихме ги в нашата програма „Семейна  подкрепа за сигурна  грижа“, не само за да изясним спора има ли  насилие или детето  е  палаво  и непредпазливо, а и за да окажем необходимата подкрепа на майката. Ситуацията изискваше и ние проведохме спешни обучителни срещи в детското заведение, за да обърнем внимание на дълбочината и деликатността на осиновителната тема и рисковете, които носят  разделите за отговорността, която носят институциите, работещи  с деца и  семейства,  когато  влизат в досег с осиновители и осиновени, както и за необходимостта от внимателен подход към особеностите им  в  периода на  адаптация и приобщаване. Тази подкрепа, съчетана с консултативни сесии за окуражаване на майката, музикотерапията и хипотерапията, които посещаваше детето, дадоха много добър резултат за  социализирането на Нели и затвърждаването  на  здравословни  правила  и граници.  Постепенно Нели и майка й успяха да изградят свои правила за поведение и вече се радват на споделеното време за любимите си занимания. Днес Нели расте щастлива и обичана, играе и се забавлява със своите връстници, дори е готова да посрещне първия учебен ден. А екипът на фондацията ще продължи да следи нейното развитие и процеса на адаптация, за да подкрепи в случай на необходимост самотната майка в грижите за детето…

Read More

Семейство от петима

By | Блог | No Comments

Това е историята три деца – момчета, които са настанени при своите баба и дядо. Двете по-големи са близнаци, а тяхното братче е с година по-малко. Близнаците посещават училище, а по-малкото момче – детска градина, като предстои и то да бъде записано в първи клас. Причината за настаняването при роднините е, че майката на децата излежава ефективна присъда в затвор за жени в гр. Сливен. Цялото петчленно семейство се издържа от работната заплата на дядото и помощите, отпускани за децата по закон.   Момчетата са изключително привързани към майката и трудно преживяват раздялата. Появяват се проблеми в общуването между тях. Освен това бабата и дядото нямат възможност да им осигурят всички необходими дрехи, обувки, консумативи и ученически пособия. Когато голямото семейство изглежда на прага на силите си, идва помощ от страна на Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“. Специалист започва работа по случая по програма „Моето голямо семейство“ и прави всичко възможно, за да помогне. Подкрепата е в две насоки – емоционална и материална. Фондацията помага на бабата, дядото и техните трима внуци да се справят с тежката ситуация в живота. Специалистът си партнира с представители на училището на близнаците, за да е по-бърза тяхната адаптация. Важна помощ са и дрехите, обувките и учебните пособия, които ЦОП „За деца и родители“ предоставя на семейството.   Благодарение на работата на специалиста от центъра семейството започва да живее в хармония и продължава смело да се бори с предизвикателствата на живота – заедно баба, дядо и трима…

Read More

За приемане на Национална стратегия за ранно детско развитие настояват участниците в кръгла маса по темата

By | Новини | No Comments

Декларация, в която настояват за приемане на Национална стратегия за ранно детско развитие, и изразяват готовност да се включат в изработването и прилагането й, приеха участниците в кръгла маса  „Услуги за деца в ранна възраст – от политики към резултати“.   Във форума на 9 март т.г., който  организира фондация „За Нашите Деца“, участваха над 50 български и международни експерти и представители на държавните и местни власти и неправителствения сектор.   Декларацията, която беше отворена за подпис от всички участници, поставя началото на единен процес за разработване и приемане на първата национална стратегия за ранно детско развитие в България. Тя акцентира върху национално отговорния стратегически подход към политиките за децата и съдържа основните принципи, на които следва да стъпи процеса създаване на националната стратегия.   Декларацията ще бъде изпратена до всички отговорни институции, вкл. новосформираното Народно събрание и излъченото от него правителство след предсрочните парламентарни избори на 26 март…

Read More

Създаване на национална стратегия за ранно детско развитие обсъжда кръгла маса, организирана от фондация „За Нашите Деца

By | Новини | No Comments

Основните принципи за създаването на първата национална стратегия за ранно детско развитие, която да обедини усилията на всички заинтересовани страни в създаването и прилагането на политиките за подкрепа и закрила на децата, бяха обсъдени днес на организирана от фондация „За Нашите Деца“ кръгла маса „Услуги за деца в ранната възраст – от политики към резултати“.   Тази кръгла маса е посветена на най-малките жители на България – децата в ранна възраст, на политиките за ранно детско развитие и на постигането на конкретни резултати от тези политики, заяви при откриването на форума изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова. „Смъртността сред децата до 1 г. у нас продължава да е далеч над нормата в Европейския съюз, за първи път от 17 г. стойността й се е увеличила. Близо 44% от българските деца живеят в риск от бедност и социално изключване, висок е броят на децата в обществена грижа и в грижа, не базирана на семейството. Според постигнатите в Барселона договорености между страните-членки на ЕС, обхвата в образование на децата от 4 г. до първи клас трябва да достигне 95%, в България този процент е 86.6 и ние са гордеем с това. Аз дълбоко се тревожа от статистиката за обхвата на децата от раждането до 3 г. възраст в ранна форма на грижа и образование. При договорена европейска цел 33%, в България той е едва 7%. Това означава, че страната ни се намира в много трудно положение, за измъкването от което е нужна много сериозна човешка енергия и ангажираност отвъд нормалните роли, които ние заемаме” заяви г-жа Шалапатова.   Пред участниците в кръглата маса бяха представени модели и добри практики в сферата на услугите за ранното детско развитие на европейско и международно ниво и тяхната роля в постигането на стратегически цели за ранно детско развитие. Те обсъдиха прилагането на интегрирани подходи и услуги за ранно детско развитие, както и възможностите натрупаният опит да бъде имплементиран в политики за ранно детско развитие.   Искаме да постигнем интелигентен и приобщаващ растеж. Време е да преминем от проекти към политики и от политики към практики, защото са важни резултатите, важно е да обединим усилията си в създаването на стратегически документ, гарантиращ ранното детско развитие, заяви служебният вицепремиер по социалната политика и министър на здравеопазването г-н Илко Семерджиев.   Подкрепа за усилията на фондация „За Нашите Деца“ и организациите от неправителствения сектор за създаването и прилагането на комплексен подход за ранно детско развитие, изрази посланикът на Кралство Нидерландия в България н. пр. Том ван Оорсхот. Той определи като ключово за ранното детско развитие приемането на Национална стратегия, и сподели опита на Холандия, където грижите за децата са отговорност на общините, и фокусът е върху превенцията, ранно разпознаване на проблемите, и подкрепа за децата и семействата.   Европейската комисия горещо приветства инициативата на фондация „За Нашите Деца“ за разработване на цялостна Национална стратегия за ранно детско развитие в България, което ще бъде огромна крачка напред в подготовката за силите на глобализацията, цифровизацията и демографските промени, които в момента трансформират нашите общества, заяви Джулиус оп де Беке, Генерална Дирекция „Заетост, Социални въпроси и Приобщаване“ към Европейската комисия. Той представи приоритетите и политиките и услугите за ранно детско образование и грижа в Европейския съюз и ролята на услугите за постигането на тези приоритети.   Мария Златарева от УНИЦЕФ подчерта, че в последно време, с напредъка на научните доказателства за неговото основополагащо значение, ранното детско развитие представлява все по-голям интерес и на глобално ниво. Доказателство за това е интегрирането му в 17те Цели за устойчиво развитие, които бяха приети от ООН през м. септември 2015 г. През тях всички държави поеха ясен ангажимент да осигурят равен шанс на всяко дете. Пред всички нас в България стои предизвикателството да превърнем опита от практиката и научните доказателства в интегрирани политики и мерки, които да гарантират това право на нашите деца, заяви г-жа Златарева.   Ранното детско развитие е водещ приоритет за Световната Банка заради множеството доказателства, които ясно показват, че то е ключът към успеха на човека в живота. Всеки долар, вложен в ранното детско развитие носи възвръщаемост от 6 до 17 долара, а при най-малките деца тя достига  25 %, заяви представителят на Световната банка – България Тони Томпсън. Той определи като амбициозни целите, които България си е поставила и изрази уважение към усилията на неправителствения сектор и правителството да прилагат политики за закрила на децата.  Необходими са конкретни политики за осигуряване на достъп на семействата до персонализирани услуги, което ще гарантира ранното детско развитие на българските деца и аз съм убеден, че България има потенциала да постигне това, каза г-н Томпсън.   Във форума участваха представители на НСОРБ, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата, Европейската комисия, над 50 експерта от неправителствения сектор, ключови държавни институции и местни власти.   Кръглата маса е част от усилията на фондацията за подкрепа на децата в най-ранна детска възраст и техните семейства и за въвеждането на целенасочен, интегриран подход в законодателството и политиките на държавата.   Фондация „За Нашите Деца“ се застъпва за приемането на национална стратегия за ранното детско развитие. От 04.2016 г. фондацията изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“ с финансиране от фондация „ОУК“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи. С настоящата кръгла маса фондацията цели да подкрепи процеса по разработване на национална интегрирана политика за ранно детско развитие, което да доведе до прилагане на подходи и развитие на практики, които гарантират защита интереса на децата от 0 до 7…

Read More