Monthly Archives

януари 2018

Спешно решаване на проблемите в Центровете за настаняване от семеен тип поиска Коалиция „Детство 2025“

By | Новини | No Comments

Коалиция „Детство 2025“, част от която е фондация „За Нашите Деца“, изпрати отворено писмо до медиите по темата за Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и процеса на деинституционализация на децата. Коалицията призовава всички заинтересовани страни да възобновят прекъснатия в последните години диалог за решаването на важни въпроси, свързани с качеството на грижа на децата в ЦНСТ и другите услуги.   Наскоро показаните кадри на насилие в ЦНСТ „Хризантема“ са само следствието от множество причини и проблеми, за които Коалиция „Детство 2025“ заедно с професионалисти от други организации не веднъж са поставяли и писмено до министрите на труда и социалната политика, здравеопазването и устно, участвайки в различни експертни групи:   Неадекватен финансов стандарт, който не може да отговори на специфичните потребности на децата и младежите; недостатъчен на брой персонал – ниско квалифициран и ниско платен, който не получава обучение и професионална подкрепа за справяне с множеството трудности в грижата за децата – въпрос, по който министерството на труда и социалната политика и министерството на финансите продължават да си подават топката година след година. Липса на специализация на центровете за настаняване от семеен тип за посрещане на специфичните потребности на различните целеви групи деца и младежи с увреждания или без увреждания, които се настаняват в тях; Недостатъчно и неефективно взаимодействие между резидентните услуги, здравната, образователна система, полицията и други институции, което оставя в персонала усещането, че цялата отговорност на тази обществена грижа за децата се носи от тях; Липсата на постоянен мониторинг на качеството, който да регистрира своевременно проблемите и да помага за тяхното решение; който да дава обективни доказателства за качеството на грижата за децата и идеи как да се повишава професионалния капацитет;   Това са системни проблеми, чието отлагане във времето поставя в риск всичко постигнато и отчитано от страна на държавата и няколко правителства като успехи в процеса на деинституционализация на грижата за деца в България.   Прочетете пълния текст на отвореното писмо.     Коалиция „Детство 2025“ носи своето име от Визията за деинституционализация на децата в България и е обединение на граждански организации и мрежи, представляващи повече от 150 неправителствени организации от цялата страна, които работят по въпросите на деинституционализацията от 2000 година. Целта ни е устойчивост на процеса на деинституционализация, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите…

Read More

Близо 1900 деца и семейства подкрепи фондация „За Нашите Деца“ през изминалата 2017г.

By | Новини | No Comments

Близо 1900 деца и семейства се довериха на фондация „За Нашите Деца“ през изминалата 2017 г.. Експертите ни работиха с над 1000 деца и семейства в центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив, Центъра по приемна грижа и Детската ни къща.  Подкрепихме 708 деца в биологични, осиновителни и разширени семейства, 41 деца настанихме в наши любящи приемни семейства, a 13 бебета посрещнаха първите си месеци в уюта и топлината на Детска къща. Други над 270 настоящи и бъдещи майки и татковци преминаха през групи и курсове за родителски умения.   По проекта ни „Грижа в ранна детска възраст“, по който предоставяме консултации, обучения и работа на терен, подкрепихме над 800 деца, родители и здравни специалисти.   През 2017г. фондация „За Нашите Деца“ работи по над 500 случая на превенция на изоставянето на деца. От тях, 116  са на деца в риск от изоставяне още в родилното отделение.  Спасихме 73 деца, благодарение на активното ни сътрудничество със здравните заведения, навременната намеса и подкрепата, която оказахме на родителите.   Освен със семейства, заявили намерение за раздяла с новороденото си, експертите ни работиха и с 399 многодетни семейства, семейства живеещи в бедност, родители с увреждания или зависимости, семейства на новородени с увреждания или здравословен проблем, както и семейства на недоносени бебета. Всички деца останаха в своите семейства. Чрез програмата  помогнахме и на 22 деца, настанени в семейства на роднини и близки; 17 деца в осиновителнисемейства; 11 деца жертви на насилие; 51 деца в риск от отпадане от училище; 9 деца с трудно поведение. Подкрепихме 45 родители в процес на реинтеграция.   Организираните от нас безплатни курсове за родителски умения продължават да се радват на голям интерес от бъдещи и настоящи родители. Все по-популярни са и курсовете и консултациите за първична превенция на раздялата на деца от техните семейства и за кандидат – осиновители – обучихме 86 кандидат-осиновители, проведохме 65 курса и групи за първична превенция.   Подкрепата към биологични, роднински и осиновителни семейства, която фондацията извършва по международно утвърдена методика, се отразява позитивно върху децата, категорично сочат изследванията на качеството на нашите услуги. В резултат на работата на фондация „За Нашите Деца“ при 180 от оценените 206 деца е констатирана положителна промяна, родителите им полагат необходимите грижи за тях и посрещат адекватно нуждите им. Родителите на 26 от децата все още се нуждаят от нас. Работихме усилено за изграждането на емоционална връзка между родителите и техните деца. 171 деца в риск от изоставяне останаха в родните си семейства. Броят на подкрепените деца и семейства от създаването на фондация „За Нашите Деца“ преди 26 години надхвърли 11…

Read More

Закъснели коледни подаръци за 16 деца, с които работи нашият ЦОП „За деца и родители“ в гр. Пловдив

By | Новини | No Comments

Със закъснели коледни подаръци, приятелите ни НПО „Операция Плюшено Мече“ изненадаха 16 дечица, с които работи нашият Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ в гр.Пловдив.   Детски книжки, музикални инструменти, пъзели, конструктори и влакчета зарадваха децата, които не дочакаха да се приберат вкъщи, за да разопаковат подаръчетата си.   Благодарим на НПО „Операция Плюшено Мече“, които за поредна година осигуряват мечтаните подаръци на децата, с които работят нашите Центрове за обществена подкрепа в гр. София и гр. Пловдив, както и Центърът ни по приемна грижа в столицата.   Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ на фондация „За Нашите Деца“ е създаден през 2010г.. Всекидневно социалните работници, психолозите и специалистите на центъра подкрепят родителите да не изоставят своите новородени и малки деца и работят за връщането на вече изоставени деца в сигурната родна среда. През изминалата 2017г.,специалистите ни от ЦОП „За деца и родители“ помогнаха на 292 деца и семейства. Работиха по 51 случая за предотвратяване на раздялата на новородени и спасиха от изоставяне 43 бебета. 235 семейства не се разделиха с децата си благодарение на професионализма на експертите от центъра. Организираните от нас безплатни курсове за родителски умения продължават да се радват на голям интерес от бъдещи и настоящи родители. 160 майки и татковци се включиха в тях през изминалата…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп отново заедно за щастливо детство в семейство

By | Новини | No Comments

Фондация „За Нашите Деца“ е сред четирите организации, които спечелиха финансиране по проект на Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД „Приказки за добрината“, конкурс за който дружеството обяви през лятото на 2017 година.   Фондацията ще инвестира предоставените от Булстрад Живот средства  в развитие на грижата и подобряване на качеството на живот на децата в нашата Детска къща, както и за развитие и разширяване на обхвата на програма „Семейна подкрепа“, чрез която центровете ни за обществена подкрепа в София и Пловдив оказват експертна, материална и финансова помощ на деца и семейства в нужда.   Детска къща е място за настаняване на малки деца (до 6 деца от 0 до 7 години), изоставени от своите родители, често още в родилно отделение. В Къщата бебетата получават пълноценна грижа, внимание и много обич. За 5-те години откакто фондацията развива тази услуга, свой временен дом в Къщата откриха 38 деца, 34 от които вече са осиновени. Благодарение на професионалния подход на екипа на Детска къща и доброто ни сътрудничество с отделите по закрила на детето, средният престой на децата при нас е между 4 и 6 месеца, след което те се връщат в биологичното си семейство, осиновяват се или се настаняват в приемно семейство.     В центровете ни за обществена подкрепа в София и Пловдив екипи от социални работници, фамилни терапевти, психолози, специалисти по ранна детска интервенция и др., помагат на нуждаещи се деца и семейства да преодолеят трудностите в своето ежедневие и да не се разделят. Освен експертната и професионална помощ на нашите специалисти, ние се стремим да осигурим и допълнителни форми на подкрепа за децата с трудности в развитието, включително иновативни програми като хипо- и хидро- терапии, музикотерапия, рехабилитация. Често пъти тези програми са непосилни за голяма част от родителите, таксите за тях варират от 20 до 25 лв. на сесия, а за да има ефект, детето трябва да провежда между две и три сесии седмично продължително време. Благодарение на подкрепата на наши редовни дарители, през миналата година ние успяхме да осигурим хипотерапия за 4 деца. Над 20 дечица посещаваха музикотерапия, а с някои от тях нашите специалисти работиха индивидуално.   Партньорството между фондацията и ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп ЕАД датира от 2015 година, когато компанията дари средства за обезпечаване подкрепата към приемни деца и семейства към Център по приемна грижа и за програмата „Превенция на изоставянето“, която се осъществява в 6 от най-големите родилни отделения в София и Пловдив.    …

Read More

Историята на Доби – седемгодишното момченце, пленник в собствения си домашен затвор

By | Блог | No Comments

Добромир живее в мълчание през целия си живот. Вече 7-годишен, той все още не може да говори, носи памперс. Не е ходил на детска градина, няма и приятели. Повече от година не е излизал от вкъщи, след като при последната му разходка се изплашил от внезапно завалялия силен дъжд с гръмотемици.   Такова е накратко ежедневието на седемгодишния Доби, изпуснал толкова много прекрасни моменти от детството, които едва ли ще успее да върне. От ОЗД се обърнаха към екипа на ЦОП „Св. София“ с молба за подкрепа, за да разбием решетките на този домашен затвор, от който те и детето вече години наред не могат да излязат сами.   Психолог и специалист „Ранна детска интервенция“ започнаха работа по случая, те посещават детето в дома му всяка седмица, общуват с него, както и с родителите му, които страдат от психични заболявания и трудно могат сами да се справят с тежката ситуация.   Въпреки честите срещи, причина за състоянието на Доби все още не е ясна. Детето не умее да рисува и играе, не може да говори, страхува се от много неща, но защо…това все още е загадка за нас. Ето защо потърсихме съдействие от невролог и педиатър, които да се включат в работата по случая доброволно – без направления, без заплащане, без формалности. Лекар-съмишленик на фондация „За Нашите Деца“, прегледа Добчо у дома и установи, че детето вероятно има нарушение на слуха, както и/или хромозомна болест, на които може би се дължат трудностите в развитието му. Сега предстои да се свържем с личния му лекар, за да го мотивираме да прегледа детето у дома и да издаде необходимите направления, за да се направят медицински изследвания в болнична среда, да се постави точна диагноза и час по-скоро да се пристъпи към лечение.   Дотогава  нашият психолог продължава работа с детето и семейството и прави всичко по силите си, за да компенсира изоставането в развитието на Доби. За да прекъсне този омагьосан кръг. За да може Доби скоро да проговори, да започне да мечтае ….и да излезе от домашния си…

Read More
="Тази Коледа чудесата правите Вие!"

38 000 лв. дариха служителите на 48 компании в подкрепа на деца в риск по време на кампанията „Тази Коледа чудесата правите Вие!“

By | Новини | No Comments

38 хиляди лева дариха служителите на 48 социално отговорни компании, в подкрепа на предотвратяването на изоставяне на деца, по време на петото издание на благотворителната кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ на фондация „За Нашите Деца“.   Най-големи суми за каузата тази година дариха: Прогрес, Sutherland global, Kreston Bulmar и Профи Кредит – традиционни участници в кампанията.   Служителите на 18 компании се включиха за първи път в благотворителната инициатива. Сред тях бяха и децата и родителите от Българско училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Лайден, Нидерландия, които набраха средства по време на коледния си концерт.     Участниците даряваха чрез различни инициативи като: коледен обяд, търг, комедийно представление, кино в офиса, преотстъпване на паркомясто, сутрешно кафе за служителите и компютърна игра в мрежа.   Фондация „За Нашите Деца“ благодари на всички социално отговорни компании и техните служители за подкрепата благодарение, на която повече деца ще останат в семействата си и ще растат щастливи и…

Read More

Днес ЦНСТ „Детска къща“ изпрати най-гласовития си обитател в новото му семейство

By | Блог | No Comments

Днес се сбогувахме с нашия сладур Иван, когото изпратихме от нашата Детска къща у дома с новото му семейство.    За първи път поехме Ванко в прегръдките си преди 6 месеца, когато беше едва на 2 седмици – съвсем мъничко бебе, с рошава черна косица и красиви кафяви очи. Още оттогава Ванко се очерта като най-гръмогласното бебе в Детска къща и макар рядко да плачеше и да се сърдеше, беше истински страшен, когато се разлютеше. Дете с характер, шегуваха се всички детегледачки.   Освен гласовит, бебокът е уникален чаровник и истинска фурия – обича да е център на вниманието, постоянно пълзи и се закача с другите деца. За своите нови мама и татко, Ванко е подготвил широк репертоар от всякакви бебешки изпълнения, които вярваме ще донесат на новото семейство много смях и весели моменти.   Ванко е едно от 7-те деца, прекарали първите месеци от живота си в уютната среда на Детска къща, за които намерихме любящо семейство през изминалата 2017г.. Пет от тях бяха осиновени, 1 върнахме в любящото му родно семейство и 1 днес расте щастливо в приемно семейство, очаквайки своите осиновители. Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ е място за настаняване на малки деца (до 6 деца от 0 до 7 години), изоставени от своите родители, често пъти още от родилно отделение. В Детска къща бебетата получават пълноценна грижа, внимание и много обич, докато екипите ни търсят трайно решение за всяко от тях – връщане в родното семейство, осиновяване или живот в приемно семейство. За изминалите 5 години от създаването ?, свой временен дом в Детска къща откриха 38 деца, от които 34 са вече осиновени. Благодарение на професионалния подход на екипа на Детска къща и доброто ни сътрудничество с отделите за закрила на детето, всяко от децата остава при нас между 4 и 6 месеца, след което се връща в биологичното си семейство, а ако това не е възможно, заживява в истинското семейство на осиновителите си, или на приемното си семейство. …

Read More

47 деца с трудности в развитието подкрепи през 2017 г. Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“ по програмата „Ранна детска интервенция“

By | Новини | No Comments

През изминалата 2017 година, специалистите от Център за обществена подкрепа „Св. София“ на фондация „За Нашите Деца“ подкрепиха 47 деца с трудности в развитието по програмата ни „Ранна детска интервенция“. Целта на програмата е да въздейства върху  развитието на децата от 0 до 3 години – най-интензивния период в развитието на детето, в който то опознава света, формира уменията си за движения, игра, говорене, общуване с другите.   Специалистите по ранна детска интервенция на ЦОП „Св. София“  работят активно със семействата на децата, целта е родителите да се научат как сами да насърчават развитието на детето си. Освен експертната и професионална помощ, която нашите специалисти оказват на децата и семействата, ние се стремим да осигурим и допълнителни форми на подкрепа за децата с трудности в развитието, включително иновативни програми като хипо- и хидро- терапии, музикотерапия.   Често пъти тези програми са непосилни за голяма част от родителите, таксите за тях варират от 20 до 25 лв. на сесия, а за да има ефект, детето трябва да провежда между две и три сесии седмично продължително време.   Благодарение на подкрепата на наши редовни дарители, през миналата година ние успяхме да осигурим по десет посещения на хипотерапия за 4 деца. Над 20 дечица посещаваха музикотерапия, с някои, от тях нашите специалисти работиха и индивидуално.   Родители на деца, включени в програмите, споделиха:   „Благодарение на хидро и хипотерапията моят син се подобри, започна да пълзи също така и емоционално се чувства много по-добре“. „ С  хипотерапията детето ми преодоля страха си към животни, научи се да прескача високи препятствия.“ „Музикотерапията я научи по-уверено да разговаря с други деца на площадката, да си играе, да споделя играчките си.“   Хидротерапията насърчава децата да се движат, наслаждавайки се и опознавайки ефекта от движението на собственото им тяло. Хипотерапията е лечебна физкултура, при която основно средство е общуването с конете и ездата, която подобрява качеството на живот, емоционалното и физическо състояние на деца с проблеми в развитието. Музикотерапията подпомага и насърчава общуването, взаимоотношенията, изразяването, организираността и др., чрез музика….

Read More

За поредна година ПРОФИ КРЕДИТ България в подкрепа на фондация „За Нашите Деца“

By | Новини | No Comments

Новата 2018 година стартира с кампания на ПРОФИ КРЕДИТ България, насочена към деца и семейства в риск, подкрепени от фондация „За Нашите Деца“. За всеки кредит, отпуснат през януари 2018 г. ПРОФИ КРЕДИТ България ще дарява по 5 лева, за да подкрепи нуждаещи се деца.     Компанията, партньор на фондация „За Нашите Деца“ от 2015 година, инвестира в програмите, осъществявани от фондацията, чрез центровете за социални услуги в София и Пловдив. През годините тя разшири обхвата на своята корпоративна подкрепа и включи служителите си, като им предостави възможност да участват в различни инициативи. През 2017 година, компанията организира акция за набиране на материални дарения в подкрепа на многодетни семейства, с които фондацията работи. Доброволци подготвиха пакети за новородени, средствата за които бяха обезпечени от ПРОФИ КРЕДИТ. Те съдържаха неща от първа необходимост, с които родителите да могат спокойно да посрещнат новия член на семейството си – дрешки, шишета, биберони, бебешка козметика, ваничка, адаптирано мляко и др..     „Да осигурим на родителите спокойствие и възможност да се погрижат за децата си, както и сигурност, че могат да се справят с трудностите и разходите, съпътстващи отглеждането им, е дългосрочна цел на ПРОФИ КРЕДИТ България. Вярваме, че с тази кампания за поредна година ще допринесем за повече усмихнати семейства“, заяви изпълнителният директор на компанията Светослав Николов.   Екипът на фондация „За Нашите Деца“ вярва, че партньорството между представители на бизнеса  и неправителствения сектор е възможност обществото да се развива, да изостря своята сетивност към социално-значими проблеми и да търси навременни решения за тях в ситуация, в която държавата не е в състояние да ги предложи. Благодарение на успешните, устойчиви и дългогодишни партньорства, пример за които е това с ПРОФИ КРЕДИТ, фондация „За Нашите Деца“ случва положителната промяна в живота на хиляди деца и семейства.  …

Read More

Баща прегърна сина си у дома след тригодишна битка с институциите

By | Блог | No Comments

Преди близо 3 години, на вратата на Центъра ни за обществена подкрепа в София почука Владимир – един баща, носещ много огорчение в душата си и тъга в очите си. Съкрушен, изгубил вяра в институциите, Владо търсеше подкрепа, за да върне детето си. Разказа ни за Веско – чакан и желан единствен син, който тъкмо се бе появил на бял свят. На Великден. Но Великият ден за малкото семейство е помрачен, когато социалните отнемат Веско от ръцете на таткото и го отвеждат далеч, някъде където ще дели „любовта“ на непознати жени с други, изоставени, непотърсени деца. Какъвто Веско не е.   Поехме случая и работихме упорито цели 3 години, бяхме неотлъчно до Владо, подкрепяхме го в битката за сина му, за семейството му, за правото му да е баща на Веско, да се грижи за него и да го обича, и детето да се радва на любовта на родното си семейство. Придружихме го до всички институции, застъпихме се за него в  съда,  сътрудничихме  си  с  адвоката  –  защитник. Подкрепихме   неговото  израстване  като  личност и му помогнахме да продължи да бъде бащата, от когото има нужда и другото му дете – прекрасната Стела.   Благодарение на упоритостта на таткото и професионализма на експертите ни, преди месец Владо най-после върна у дома сина си. Днес баща и син отново са заедно с мама и по-голямата сестричка. Щастливото семейство посрещна Коледните и новогодишни празници у дома – там, където малкият винаги е бил очакван, където има своето специално и запазено място.   Историята на Владо и Веско разказва за много недоверие и неразбиране, за много страхове, но и много смелост. За това какво е да имаш 2 деца, родени от партньорка с психично заболяване, какво е да се бориш с ежедневието без право на почивка, и въпреки умората, в края на деня да не можеш да заспиш, защото едно от децата ти е някъде далеч, орисано да прекара първите години от живота си далеч от родното си семейство.   Но тя доказва и как подкрепата на експертите от фондацията прави така, че повече деца да има щастливо детство в родните си…

Read More