Monthly Archives

януари 2021

Пастети с кауза – или как за 10 години изградихме мост между българския бизнес и неправителствения сектор

By | Новини | No Comments

2020 година е вече в историята – беше предизвикателна, непредвидима и изправи всички ни пред икономическа, здравна и социална нестабилност. Показа ни обаче и важните неща – здравето, семейството, споделеността. Насочи вниманието ни към ценностите и устоите на обществото, в което живеем и ни доказа, че положителни примери има и те са сред нас.   За нас 2020 беше година на растеж – разкрихме Дневен център за деца с увреждания, втори Център за обществена подкрепа в София, започнахме ремонта на сградата на бившия дом „Рада Киркович“ в Пловдив, който ще превърнем скоро в Комплекс за ранно детско развитие. През 2020 година отбелязахме и 10 години от партньорството ни с фирма „Компас“.   Родено през 2010 година партньорство, което устоя на времето и промените, което изгради мост между българския бизнес и неправителствения сектор и е доказателство, че маркетинга с кауза и корпоративната социална отговорност имат почва и у нас и създават устойчива промяна.   Историята на Компас и партньорството с фондация „За Нашите Деца“   „Компас“ e българска компания, която произвежда месни и безмесни пастети, меса, готови ястия и рибни стерилизирани продукти. Създадена през 1996 година, фирмата стартира като малко предприятие. Екипът си поставя за цел да предлага качествени хранителни продукти с доказан произход и висока хранителна стойност. За да се развива, „Компас“ залага и на ефективното оползотворяване на ресурсите, качествените суровини, колективната работа и лоялност към своите партньори.   През 2010 година дружеството решава да пусне на пазара изцяло нов продукт – Compass Детска закуска, насочен към най-малките. Желанието им е още от създаването си, серията пастети да бъде обвързана с обществено значима кауза. Задават си въпросите: „Как можем да помогнем не само на своите собствени деца, а и на децата в нужда, нали все пак произвеждаме детски продукти? Как можем да се грижим не само за физическото, но и за социалното и емоционалното развитие на децата?“.   В търсене на отговорите осъзнават, че им трябва партньор, с който заедно да насочат усилията си да помагат на деца в нужда. Така компанията стигна до нас – фондация „За Нашите Деца“. Припозна ни като съмишленик и избра мисията на своята серия пастети – да подкрепя две от нашите каузи –  спасяване на бебета от изоставяне  и приемна грижа за деца, разделени от родителите си.   Благодарение на дарените от продажбата на Compass Детска закуска средства за изминалите 10 години успяхме да помогнем на над 1500 деца да растат обичани и подкрепяни в семейство. Нещо повече, освен да дарява средства, „Компас“ се ангажира и да повишава осведомеността и променя нагласите в обществото по двете важни социални каузи като информира регулярно клиентите си за приноса им в промяната на живота на децата, които подкрепя фондация „За Нашите Деца“.   Продуктите на „Компас“ привличат вниманието на българските домакинства, разясняват важността на подкрепата към самотните родители и семействата в затруднено положение, стимулират приемането на приемната грижа като една от най-добрите алтернативи за деца, които не могат да останат в родното си семейство.   „Компас“ се отличава от останалите сходни продукти на пазара като освен че отчислява % от продажбите на своите пастети, отбелязва това на опаковките на продуктите, издава специална информационна брошура, комуникира каузата в медиите и социалните мрежи и организира традиционен празник по случай 1 юни в различни градове в страната – Пловдив, София, Благоевград, Монтана, Бургас, Варна и други.   През 10-те години на партньорството ни и особено при организирането на събитието за 1 юни, „Компас“ активно включва и своите служители, които са сред най-верните съмишленици на каузата.   Маркетинг с кауза, или силата на един продукт да бъде двигател на промяна   Compass Детска закуска е един от малкото продукти у нас, които предлагат добавена стойност на своите клиенти, отчислявайки % за кауза. Маркетингът с кауза е предпочитан механизъм за сътрудничество с неправителствения сектор от много компании, той им позволява да се отличат от конкуренцията и да ангажират своите клиенти. Ползите от този вид партньорство между бизнеса и НПО са много – от чисто комуникационни, финансови и репутационни, до такива, свързани с повишаване на клиентската лоялност и разрешаване на различни социални и обществени проблеми.   Проучване на агенция Conus Communications от 2019 година сочи, че потребителите на различни услуги и продукти търсят активно все повече възможности да обвържат своето потребление със социално отговорни действия и с различни каузи. Според същото проучване 93% от хората, използвайки продукт посветен на кауза, си изграждат по-позитивен образ за компанията производител. 90% от тях са по-склонни да се доверят и да предпочетат отново техен продукт или услуга. И още един интересен факт от същото прочуване – 8 от 10 души взимат предвид социалната отговорност на даден бизнес при избор, както на продукт, така и  на мястото, от което пазаруват.   В България Корпоративната социална отговорност, част от която са и кампаниите за Маркетинг с кауза, се развива с все по-бързи темпове. Бизнесът и гражданският сектор имаме възможността, обединявайки усилията си да изградим солидарно, устойчиво и отговорно общество, за което мечтаем от години. Но е необходимо не просто да мечтаем, а да се грижим за по-слабите, за тези които не могат или не знаят как да поискат и приемат помощта ни.   Маркетингът, посветен на кауза е само един от начините родните компании да изградят стабилни и дълготрайни партньорства с гражданския сектор в полза на обществото и наболелите му проблеми. Така ще отговорят едновременно, както на необходимостта на съвременния потребител да избира и използва отговорно и осъзнато продукти и услуги в полза на обществото, така и на ангажимента на модерния бизнес лидер да изгражда етични, родни брандове, допринасящи за решаването на сложни проблеми за най-уязвимите деца на България – както в случая Компас, и за цялото…

Read More

Властта на гражданите… или какво можем заедно – за ранното детско развитие

By | Новини | No Comments

Предаването „Властта на гражданите… или какво можем заедно“ се реализира в рамките на проекта „Каузи с глас и лице“, финансиран по Фонд Активни граждани България.   Темата в днешното предаването е ранното детско развитие – нуждата от фокус върху подготовката на кадрите, които работят с малките деца и осигуряването на интегрирани услуги, според нуждата на всяко едно дете. Събеседници са изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова и д-р Наталия Михайлова – ръководител на изследователския екип, извършил проучване за компетентностите на работещите с деца в ранна възраст.   В репортаж Доброслава Стоилова, мениджър-проекти във фондацията пък разказва за проекта на организацията в осем общини в област Пловдив, където на терен вече функционира интегрирано предоставяне на услуги за децата в риск и координирана подкрепа за семействата.   Мащабно проучване за кадрите, които работят с малките деца В ефира на Дарик д-р Наталия Михайлова обобщи основните изводи от проучването, направено от фондацията по проект „България расте с децата си“. Тя съобщи, че проучването цели да изследва компетентностите на работещите с деца в ранна възраст в трите сектора – образование, здравеопазване и социални услуги. Над 460 специалисти – педиатри, медицински сестри в детски ясли, педагози, социални работници, са включени в това проучване. Потърсено е и мнението на родителите с въпрос какво трябва да могат и да знаят професионалистите, за да работят заедно.   Досега не е представено такова изследване, което да постави фокус върху хората, работещи в тези сектори – те професионалисти ли са, имат ли нужните знания, след като влязат в системата имат ли възможност да се развиват професионално, защото в съвременния свят имаме деца със затруднения без поставени диагнози, коментира Иванка Шалапатова. По думите й повечето специалисти започват работа с добра академична подготовка , но е слабост, че при обучението им няма фокус върху ранното детство като особен акцент в развитието на детето. Затова и от фондация „За Нашите Деца“ препоръчват академичното образование да постави фокус върху особеностите на ранното развитие.   Според д-р Михайлова често няма практическа подготовка на кадрите, както компетентност за работата със семействата. Условията на труд също са проблем, особено в сферата на социалните услуги. Ниски доходи, големи групи в детските градини, дефицит на персонал в детските ясли.   Условията на труд също са проблем, особено в сферата на социалните услуги. Ниски доходи, големи групи в детските градини, дефицит на персонал в детските ясли, са друг проблем, който отчита проучването. Делът на младите педиатри е много малък, често завършващите нямат мотив да изберат тази специалност. Същият е проблемът и в детските ясли с медицинските сестри.   Към 2030 г. ще имаме спад на детското население с една четвърт   Ваня Шалапатова посочи, че България е  единствената страна в Европа, която към 2030 година ще има с 22 процента спад на детското си население в ранна възраст. „Нещо повече – от тези деца, които са в момента в България почти всяко второ живее в бедност. По индекса на Световната банка се казва, че дори едно дете да му се предоставят достатъчно добри условия, при ситуацията в момента в страната, то ще постигне 60 процента от своя потенциал. Това показва, че има нещо, което пропускаме в система, която посреща детето след раждането му – това са родителите, лекарите, социалните работници, после работещите в яслите и градините“, отбеляза още Шалапатова.   Тя съобщи, че на предстоящата в края на февруари голяма конференция по темата фондацията ще апелира за ясна политика и стратегия за ранното детско развитие.   „Като общество трябва да бъдем по-критични и очакващи от специалисти, които работят с малките деца, но не по критичен, а по партньорски начин. Трябва да изискваме по-модерни политики за ранното детство, защото на тези хора не им е никак лесно, а в същото време задачата им е критично важна. Те да бъдат партньори на родителите и да дадат силен тласък в развитието на всяко дете, независимо дали има увреждания или не“, допълни изпълнителният директор на „За Нашите Деца“. По думите й когато мислим за икономически прогрес, трябва да погледнем към човешкия капитал, който днес създаваме, за да може след 20 години той да продължи развитието на българското общество. „В противен случай пропускаме най-важният компонент на прогреса – човекът“, каза още тя.   Нужен е комплексен подход в услугите за децата и семействата   Друг проблем, който отчитат от фондацията и от екипа на проучването е, че няма комплексен подход на работещите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните услуги. Според тях ще е успех, ако тримата министри – на здравеопазването, на образованието и на труда и социалната политика, осъзнаят, че хората, които работят в тези системи трябва да имат споделени знания за ранното детство. „Няма как да продължаваме в България педиатърът да гледа само здравният статус на детето, без да се интересува от семейната среда и нейните особености. Всеки специалист работи самостоятелно, а в центърът трябва да бъде интересът на детето и семейството“, коментира Иванка Шалапатова.   Д-р Наталия Михайлова отбеляза, че има страшно много бумащина и административна тежест в тези системи. Над 70 процента от работата на педиатри, педагози и социални работници се заема от попълване на административни документи, което отнема от времето им за работа на терен и за работа с децата и родителите, коментира тя.   Не помощи, а инвестиция в ранното развитие намалява нивото на бедност Иванка Шалапатова се позова на научни данни, според които увеличаването на инвестициите с 50 до 100 процента в интегрирани услуги за ранно развитие, могат да намалят детската бедност с 33 до 50 процента. „В България смятаме, че ще намалим детската бедност като даваме хуманитарни помощи на бедното семейство. Практиката показва, че само даването на помощи не води до просперитет нито на семейството, нито до развитието на детето“, категорична е тя.   Според нея политиката в момента е сбъркана, защото няма как с чисто финансови механизми да се постигне увереност на българският родител и на системите, че ще се справят с предизвикателствата пред  българското дете, което много често се развива с трудности в развитието, с увреждания. Парите не са единствения фактор, а компетентната и мотивирана работна сила, която работи с децата и която постоянно се учи и развива, категорична е Шалапатова.     Добрият пример в област Пловдив – интегрирани услуги за детето   В осем общини на област Пловдив вече функционира комплексен подход, който обединява и координира различните услуги за деца с увреждания, с трудности в развитието или деца в риск. Постигнатото е дело на екипа на фондация „За Нашите Деца“, а проект по една от оперативните програми им помага да наложат добрите практики за координация между здравната, социалната и образователната сфера. В репортаж за Дарик ръководителят на проекта Доброслава Стоилова обясни, че призмата в случая е обърната – тръгва се от нуждите на детето към търсенето на конкретните специалисти, които ще му помогнат. А не както е досега масовата практика – родителите да се лутат къде да намерят необходимата за детето им помощ. Общините Пловдив, Марица, Садово, Асеновград, Стамболийски, Перущица, Родопи и Куклен вече имат свои координатори, които могат да се свържат с нужните специалисти и да организират помощта за децата. Поне докато проектът продължава.   Доброслава Стоилова не смята, че има съпротива от страна на институциите, напротив – осъзнава се нуждата от координация между отделните сектори, които работят с децата. Но все още предстоят много стъпки, които да наложат този вид услуги.   Фондацията предлага и мобилни услуги, което ги прави още по-търсени. Приключващият скоро проект осигурява специалистите и услугите за децата и техните семейства безплатно, но след края на проекта трябва да се потърсят начини създаденото да продължи да съществува.   В ефира на Дарик Ваня Шалапатова съобщи, че фондацията има пълното съдействие на община Пловдив и държавните институции добрата практика да продължи. Според нея трябва да се отпускат целеви субсидии за подобни комплексни услуги. „Все още нямаме увереност, че субсидията ще бъде пусната от първи април, но работим в тази посока“, отбеляза още тя….

Read More
бебшка ръчика_историята на Калин

Малкият Калин и семейство Узунови

By | Блог | No Comments

Приемно семейство даде топлина и грижа на изоставено невръстно момченце. Само месец след като изпратиха при неговите осиновители Динко, детето на което помогнаха да преодолее дефицитите от изоставането си, семейство Узунови посрещна в дома си Калин – чаровно малко момченце на година и половина, изоставено от родната си майка. Часове, след като родната му майка го завела в отдел “Закрила на детето” и заявила своята невъзможност към момента да се грижи за него, те отвориха вратите на дома си, прегърнаха и дадоха сигурност на  детето.   В края на деня до нас достигна информация, че е необходимо спешно настаняване в подкрепяно от нас приемно семейство. Реагирахме веднага, защото за нас най-важно е нито едно дете, нито един ден да не живее без семейство.     Юлиана Узунова има опит с  деца, лишени от родителска грижа, а Калин е петото дете, на което тя и съпругът й ще дадат сигурност, топлина и обич, докато се намери постоянно решение за него. Вярваме, че с нашата помощ и с подкрепата, енергичността, професионализма и голямото сърце на приемната майка Юлиана Узунова, Калин ще расте в сигурна семейна среда докато е необходимо. А ние им пожелаваме здраве, успешно адаптиране и  безгрижни дни!   През миналата година 7 от децата, за които се грижиха подкрепяните от фондацията 23 приемни семейства, намериха своето ново истинско семейство и вече растат обградени от любовта и топлината на мама и…

Read More
Пощенска банка рън с кауза_Бегач

Най-големият тийм билдинг в България – Postbank Business Run, отново обвързва спорта, бизнеса и грижата за деца от рискови групи

By | Без Категория, Новини | No Comments

На 6 юни 2021 (неделя) от 10:00 часа на територията на Бизнес Парк София за осми път ще се проведе Postbank Business Run – щафетно бягане за фирмени отбори, утвърдило се като най-големият тиймбилдинг в България, което с всяка следваща година привлича все повече участници.   За екипа на фондация „За Нашите Деца“ е чест, че организаторите от Спортен клуб „Бегач“ и Пощенска банка отново ни се довериха и избраха да подкрепят каузата ни Детска къща, в която даваме временен семеен подслон и шанс за семейство на деца до 7 години, лишени от родителска грижа. Това е петият щафетен тиймбилдинг в София, чрез който СК „Бегач“ помага на дейността ни.   По традиция 30% от таксите на събитието организаторите посвещават на благотворителни каузи, като така свързват бизнеса, спорта и благотворителността. В предстоящото състезание участниците ще могат да подкрепят освен децата в нашата Детска къща и деца, на които помага фондация „Воден път“, за да могат всички те да растат обичани и да се развиват пълноценно.     Включването в щафетното състезание ще подкрепи грижата за 6 деца в нашата Детска къща, които са разделени от своите семейства, поради болест, тежка битова ситуация, насилие или други проблеми. Това са деца, които нашият екип обгражда с много обич и нежност, за да им помогне да преодолеят психо-емоционалните рани и да ги научи да изразяват себе си. Те остават в къщата, докато не бъде възможно връщането им в родното семейство, а при невъзможност за това, намиране на постоянно решение за тях в осиновително семейство, или временно в приемно семейство. Чрез участие в състезанието на 6 юни всеки може да подкрепи каузата, за да продължаваме да даваме семеен уют и шанс за семейство на най-малките.    Регистрацията за Postbank Business Run 2021 вече започна. До 31 януари желаещите отбори могат да се възползват от таксите за ранно записване. Фирмите и индивидуалните екипи могат да се заявят до 16 май – в късната регистрация, или дори до 1 юни – в ултра късната. В класическата Business Run щафета всеки отбор се състои от 4 души, всеки състезател бяга 4 км (4 обиколки) или общо 16 км на отбор. Освен нея органзаторите предлагат CEO Dash – 1 км бягане за изпълнителни директори, което всяка година събира топ мениджърите у нас, както и Kids Run – състезание по бягане за деца, което включва 40 минути загрявка и лекоатлетически упражнения, направени специално за деца.   Не пропускайте възможността на 6 юни 2021 да влеете енергията си в един от най-големите и здравословни тийм билдинги в България и да дадете шанс на екипите си да бъдат заедно – и в щафетата, и в правенето на…

Read More

Фондация „За Нашите Деца“ стимулира общуването на децата с трудности в развитието с нова интелигентна система

By | Без Категория, Новини | No Comments

Децата с двигателни, комуникативни и когнитивни нарушения са деца като всички останали. Те имат право да живеят, учат, играят и да се забавляват заедно с другите деца. За да се развиват пълноценно e необходимо да бъдат включени във всички сфери на живота. Но често, реалният им живот е различен…    Хората с речеви и/или двигателни трудности остават в мълчание, тъй като нямат инструментите, необходими за общуване и участие в света около тях. Те имат нужда от средства за допълваща и алтернативна комуникация, за да водят нормален живот.    Ние във фондация „За Нашите Деца“ вярваме, че всеки човек има потенциал да общува, независимо от предизвикателствата и затова разширяваме подкрепата си към децата с трудности в развитието или с увреждания – Детска церебрална парализа, Аутизъм, интелектуални затруднения, мускулни дистрофии, Синдром на Рет, нарушения на слуха и др.     С подкрепата на нашите партньори от “Хенкел България“ успяхме да закупим устройство за допълваща и алтернативна комуникация, което съчетано с достъп до таблет или компютър, дава огромни възможности за комуникация. С устройството за проследяване на погледа Tobii PCEye Mini и основният софтуер към него Look to Learn, с които вече разполагаме, ще можем да променим качеството на живот на децата, които поради двигателни затруднения не могат да извършват фини движения с ръцете си, а голяма част от тях не могат и да говорят.    Новата система дава възможност чрез проследяване на погледа на детето в реално време, то индиректно да управлява компютърна мишка, а с помощта на специализиран софтуер да общува чрез синтезирана реч. По този начин децата научават нови думи, чрез игровите възможности се засилва речевата динамика, обогатяват се знанията им, могат да изразяват мисли, чувства и желания, да общуват пълноценно, да използват Интернет, да постигнат независимост.    Тези устройства помагат на децата със значителни комуникационни предизвикателства да общуват по-ефективно – детето може да се обади на любимата си баба, която живее в друг град, да посочи каква храна иска, да отговори на въпрос на учителя, да използва израз на лицето, за да покаже, че му е скучно, да играе на образователни игри и да учи.    Щастливи сме, че с подкрепата на “Хенкел България” успяхме да осигурим още една възможност децата с трудности в развитието да са в хармония със заобикалящата ни действителност и да се чувстват пълноценни и независими…

Read More

Дима и нейното борбено семейство

By | Блог | No Comments

Днес ще ви разкажем историята на Валя и Дидо от Сливен и техните четири деца – три в училищна възраст и едно в предучилищна. Поради липса на работа и постоянно жилище, семейството живее под наем в пловдивско село, където се изхранва чрез дърводобив. С тях живеят и родителите на Дидо. Те помагат в отглеждането на четирите деца, докато Валя и Дидо работят в местното горско стопанство.   Когато Валя забременява непланирано, семейството е изправено пред страха от загубата на постоянни доходи и е убедено, че не желае детето, тъй като не може да се грижи за него. Останалите деца са вече големи и самостоятелни, учат и помагат в домакинството, а Валя работи наравно с мъжете в дърводобива. Ето защо двойката взима решението да остави детето за осиновяване при раждането, поради липса на подкрепа и разбиране от родителите на Дидо.   Пътищата ни с Валя и семейството й се пресякоха, когато получихме сигнал от д-р Диана Аргирова, началник отделение Неонатология към УМБАЛ Пловдив за намерението на майката да изостави своето новородено. Както при всеки подобен сигнал, нашата реакция и намеса е в рамките на няколко часа. Специалист от екипа ни проведе среща с Валя в болницата, за да разбере причините за решението и да предложи адекватни мерки за подкрепа. Валя е останала в болницата по-дълго, поради усложнение след раждането,  но през цялото това време бебето е останало неотлъчно до нея. То няма име, но Валя го кърми и полага грижи за малкото момиченце, което е с тежка жълтеница.   От разговора става ясно, че Валя е много привързана към детето си. Осъзнава, че липсата на подкрепа от страна на родителите на мъжа й е основната причина за взетото от нея решение. Майката е разтревожена, защото при грижите за новороденото, доходите от нейната дневна надница няма да ги има, което ще разклати финансовата стабилност на семейството. Нашият експерт проведе разговор и с бащата на момиченцето. Разказа му, че Валя вече седмица се грижи за бебето, кърми го и е силно привързана към него. Дидо бързо осъзнава, че бебето трябва да остане при тях. Следваща стъпка беше провеждането на телефонен разговор между мъжа и роднините, които споделиха, че ще подкрепят двойката и няма да оставят момиченцето без грижа.   За да имат спокойствие Валя и семейството й, фондация „За Нашите Деца“ им предостави пакет за новородено с всичко необходимо за детето, което вече има прекрасното име Дима – кръстено на своя баща, който подкрепи съпругата си. Семейството е включено и в програмата ни за „Спешна семейна подкрепа“, която им осигурява материална подкрепа под формата на хранителни продукти от първа необходимост. По този начин, ние от Фондацията дадохме на Валя и Дидо време и възможност да преразгледат приоритетите си, както и на всички в семейството активно да помогнат на родилката да се възстанови и да поеме грижи за дома и домакинството.   Нашата подкрепата към семейството не приключва с предоставянето на изброената помощ. Поради по-отдалеченото им място на живеене, нашият експерт ги свърза със социална услуга по местоживеене. Така Дима ще расте в сигурна и сплотена семейна среда, подкрепяна от специалисти, които ще помагат на родителите да са по-уверени в грижите към петте си деца.   Валя и Дидо и техните деца, както и много други като тях, ще бъдат фокус на нашата подкрепа в Комплекса за ранно детско развитие, който мечтаем да разкрием в Пловдив. Помогнете ни да го реализираме като изпратите SMS с текст DMS DETSTVO на номер 17 777 или посетите…

Read More

Образованието за деца в ранна възраст страда от липса на млади и подготвени кадри

By | Новини | No Comments

  Едва 9,5% от педагозите в детски ясли са под 30 години, а само 12,8% от тях са завършили „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Това са ясни сигнали за необходимостта от инвестиции за привличане на специалисти в сферата на образованието за най-малките.   Това показва изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска възраст, реализирано от фондация “За Нашите Деца”.   Необходими са целенасочени политики за формиране на компетентности за ранно детско развитие на професионалистите, които работят с деца 0-7г. в секторите образование, здравеопазване и социални услуги. Както първоначалното университетско образование, така и продължаващото професионално развитие на специалистите трябва да включват знания и умения за различните аспекти от детското развитие и за съвместната работа на професионалисти от различни сфери. Инвестицията в тяхното обучение и професионално усъвършенстване носи сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Експертите, участвали в изследването изтъкват  ясно изразена необходимост от подготовка за работа с деца в уязвими ситуации, изграждане на умения за работа с родители и оценка на семейната среда.   Важен извод от изследването е препоръката в работата на специалистите, работещи с деца между 0 и 7 години да навлязат съвременни методи за продължаващо професионално развитие, които освен обучителни програми, включват надграждане на уменията на работното място. Това е непрекъснат процес на професионално развитие в общности от специалисти в различни сфери. Важен е диалогът и периодичната обмяна на знания и опит в рамките на отделната професия и между специалисти от различни професии – социални работници, лекари и медицински специалисти.     Необходимо е професионалното развитие да бъде интегрирано в практиката на педагозите, да включва взаимно наблюдение и анализиране на педагогическата дейност, взаимодействие с колеги от други сектори, както и взаимодействие с родители. Трябва да се постави по-силен фокус върху приобщаващото образование,  което навлиза в университетските програми едва преди две години. Една от най-ясно изразените нужди сред работещите с деца в сектор образование е нуждата от знания и умения за работа с деца със специфични потребности.   Дискусията по резултатите от изследването със специалисти в сферата на образованието, очерта важни насоки за развитието на работната сила. Ключов е въпросът за създаване на подкрепяща работна среда за младите учители в детски градини и ясли. Важно е да са налице  политики за кариерно ориентиране на гимназистите къ м работа с деца в ранна възраст, както и активно привличане на студенти към работа в детски градини от страна на общините. Интегрирането на детските ясли в предучилищното образование ще създаде по-добро взаимодействие между специалистите, работещи в тясна връзка с децата, и ще гарантира по-плавен преход за детето между отделните етапи на обучение и развитие.   Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която Фондацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектор, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани…

Read More

12 години партньорство с „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – катализатор за устойчива промяна

By | Новини | No Comments

На 19 януари 2021 г. представители на фондация „За Нашите Деца“ посетиха „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, за да приемат дарение на лек автомобил Тойота Корола и употребявана компютърна техника. Дарението ще подпомогне осъществяването на дейността на фондацията и ще осигури възможност за посрещане на предизвикателствата на работата от дистанция.   По време на срещата Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на Фондация „За Нашите Деца”, сподели, че основното предизвикателство от началото на пандемията е реализирането на част от социалната подкрепа към деца и семейство дистанционно, тъй като тя разчита до голяма степен на на емоционална връзка. Тя подчерта, че макар да ставаме зависими от технологиите, именно партньорствата с компании като „Дънди Прешъс Металс“ осигуряват подкрепа с човешко лице и сигурност за справяне в трудни ситуации. Г-жа Шалапатова благодари за дареното оборудване, с което успешно ще продължим дейността си, ще реализираме програмата ни за спешна семейна подкрепа и доставки на хранителни пакети за нуждаещи се семейства, както и след отпадане на мерките, ще продължим домашните посещения и мобилната работа на екипите в София и Пловдив.   „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е стратегически партньор на фондацията вече 12 години. Като генерален спонсор на най-голямото благотворително събитие „Вечер на добродетелите“, от 2010 г. досега дружеството е подпомогнало развитието на фондацията и е дарило по-добро детство на хиляди деца. От особено значение е фактът, че помощта на компанията се изразява, освен с финансови средства и с личната ангажираност и съпричастност на ръководството и служителите към инициативите и каузите на фондацията.   Благодарение на подкрепата на „Дънди Прешъс Металс“ през годините са реализирани значими каузи като изграждане на Детска къща – временен дом за изоставени новородени и деца до седемгодишна възраст и изграждането на Комплекс за ранно детско развитие в София. Най-новата инициатива на фондация „За Нашите Деца“, в която компанията се включи през миналата година, е реконструкцията на част от сградата на първото сиропиталище в България – дома „Рада Киркович“ в Пловдив, където ще се създаде втория Комплекс за ранно детско развитие на фондацията.    …

Read More

Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите работещи с деца в ранна възраст

By | Без Категория, Новини | No Comments

Изследване: Нужни са инвестиции в професионалното развитие на специалистите работещи с деца в ранна възраст         Експертите изтъкват необходимост от профилирано обучение по ранно детско развитие на специалисти в сферата на социалните дейности, здравеопазването и образованието   Необходими са целенасочени политики за усъвършенстване на компетентностите на специалистите, работещи с деца в ранна възраст в сферите на социалните дейности, здравеопазването и образованието, за да се повишат техните знания и умения за подкрепа на ранното детско развитие. Важно е да се развие компетентностен профил на тези специалисти, който да даде възможност за специализация по ранно детско развитие както в началното образование, така и в продължаващото им професионално развитие.   Това са част от изводите от изследване на действащите у нас политики за професионално развитие и условията на труд на специалистите, работещи с деца в ранна детска, завършено в края на миналата година от фондация “За Нашите Деца”. Сред тях е и препоръката за утвърждаване на допълнителни форми на професионална подкрепа, като наставничество и менторство, както и формиране на общности от специалисти за взаимно учене.   Резултатите за всеки от секторите бяха дискутирани с широк кръг специалисти от ресорните министерства, представители на общини, университетски преподаватели, граждански организации. Първата среща беше посветена на специалистите, работещи с деца в ранна възраст, в сферата на социалните услуги. Участниците в срещата изтъкнаха, че събраните данни и изводи от изследването са навременни и полезни за формирането на политики за работната сила в тази сфера.   В сферата на социалните услуги, препоръките на специалистите от фондация „За Нашите Деца“ включват: профилиране на дейността на специалистите за работа с деца в ранна възраст в съответствие с компетентностен профил; необходимост от разработване на система за надграждащи и поддържащи обучения, основани на съвременни научни изследвания; облекчаване на условията на труд на социалните работници и подобряване на привлекателността на професията чрез възможности за кариерно развитие и заплащане в сектора. Изследването доказва позитивите от вече утвърдените добри практики на супервизия, наложени като стандарт за качество в сектора на социалните услуги. Съветът на специалистите е в краткосрочен план те да намерят своето място и сред политиките за образование и здравеопазване.   Инвестицията в професионално усъвършенстване на работещите в социалните услуги ще донесе сериозни ползи както за децата в ранните и най-важни години на тяхното развитие, така и за цялото общество. Тази инвестиция ще даде възможност на децата и техните семейства за достъп до съвременни форми за подкрепа и иновативни услуги; ще се повиши ефективността на комуникацията между родителите и социалните работници – а оттам, и по-бързо преодоляване на трудностите, които срещат най-малките; ще се повиши престижът на професията.     Изследването е част от инициативата “България расте с децата си”, с която организацията насочва вниманието на обществото към ролята на професионалистите работещи с деца в ранна детска възраст за повишаване качеството на образованието и услугите за деца. То се фокусира върху социалния, образователния и здравния сектори, като очертава насоки за необходимите обществени политики за издигане качеството на образованието и грижите за деца в ранна възраст.   Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.     Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. …

Read More
коледна кампания Порше София Изток

И тази Коледа чудесата направихте Вие

By | Новини | No Comments

Осмото издание на кампанията ни „Тази Коледа чудесата правите Вие“ вдъхнови служителите на 24 социално-отговорни компании да дарят шанс за щастливо детство в семейство на още стотици деца. В тази трудна за всички ни 2020 година, отново успяхме да обединим сили с бизнеса и да покажем на семействата в нужда, че не са забравени.       Традиционните ни участници се включиха отново, макар и в по-различен формат. За тях 4-те нови идеи за онлайн инициативи бяха вдъхновение и възможност да се сплотят с колегите си, въпреки дистанцията. Новодошлите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ организираха любимите за всички благотворителни инициативи, в които показаха кулинарните си умения.       „Пълноценното развитие на децата от най-ранна възраст и осигуряването на сигурна семейна среда е задължително условие за изграждане на личност, уверена и способна да се справи с предизвикателствата на живота. Ние вярваме, че това е основна мисия на обществото ни и трябва да се използват всички инструменти и възможности да се грижим за най-малките.“    Това споделиха Wacom, които са сред новите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“ с изцяло авторска инициатива.    Завладяни от коледен дух, всички чудотворци набраха сумата от 29 000 лева, които ще бъдат инвестирани в подкрепа на деца с трудности в развитието, с които работят специалистите на фондацията в Центровете ни в София и Пловдив.   Изказваме искрената си благодарност към Дунапак Родина АД, Порше София Изток, Cargo Partner, Reach for Good, Смарт Органик, Service Source, Wacom, Център за градска мобилност, АББ България, СенсатаТехнолоджис България, Адвент Груп София,  фондация „Доброделник“, Кофас България, PwC България, Vesmard и останалите участници в „Тази Коледа чудесата правите Вие“!     Всички участници в осмото издание на кампанията ни доказаха, че няма граници за човешката доброта и че когато обединим усилия, можем да бъдем Коледното чудо за децата в…

Read More