30 години световни усилия за постигане на щастливо детство за всички деца – конвенцията на ООН за правата на детето

By 20.11.2019Новини

Днес отбелязваме 30 години от деня, в който  световните лидери пoеха ангажимента  да направят всичко по силите си, за да защитят правото на децата-да живеят, да растат, да учат и развиват пълния си потенциал. Приетата на 20 Ноември 1989 Конвенцията на ООН за правата на детето е най-ратифицираният договор в историята на ООН (към днешна дата ратифициран от 196 страни) и играе централна роля в подобряването на живота на децата по света.

 

Почти връстница на Конвенцията на ООН за правата на детето  вече 28 години фондация „За Нашите Деца“ следва своята мисия да осигурява развитие и  щастливо детство за най-уязвимите деца, непрекъснато разширяваме обхвата на своята дейност с нови програми и услуги.

 

Цифрите на дейността ни не са просто внушителна статистика, а човешки съдби на спасено детство с осигурени грижа и обич. 1 261 деца, родители и специалисти са получили от началото на 2019 г. подкрепа от експертите, работещи във фондацията и услугите, които предоставяме. В резултат на успешна превенция на изоставените в родилен дом тази година двадесет и седем деца останаха в родните си семейства. Шест от отглежданите в уюта и топлината на нашата „Детска къща“ единадесет деца без родители вече имат своите семейства – четири са  осиновени, едно е в приемно семейство и 1 успешно върнато в биологичното си семейство.

 

В духа на Конвенцията за правата на детето, че всяко дете има всички права. От началото на годината подкрепихме с индивидуален подход  осемдесет и девет деца със затруднения в развитието  достъпът до тази услуга е свободен за  деца в нужда, независимо дали  са от детски градини, здравни институции, обществена грижа или приемни семейства. За да може всяко дете да има щастливо детство.

 

Експертите от Центъра по приемна грижа на Фондация „За Нашите Деца“ активно работят с най-добрата алтернатива за деца, лишени от родителска грижа – приемните семейства, в каквито през 2019 г. са настанени петдесет деца, избегнали самотата и изолацията на живот в институция.  По програма „Семейна подкрепа за сигурна грижа и превенция на риска“ подкрепихме общо двеста шестдесет и шест деца и техните семейства, от които двеста и петнадесет са били деца и семейства в неравностойно положение.

 

Ние знаем колко  важна и отговорна е родителската грижа. И затова важна част от работата ни е и с родителите, особено с тези, на които предстои да станат родители. През 2019 г. Фондация „За Нашите Деца“  обучихме на деветдесет и пет кандидат-осиновителни семейства.

Затова 20 ноември е големият празник и на фондация „За нашите деца“.

Честит Празник!