Административен координатор

 

Фондация „За Нашите Деца” вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда.  Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, а нашият Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“ дава подслон и временна грижа за деца без родители.

За да обезпечи развитието на административните процедури и политики във Фондацията планираме да назначим доказан професионалист в офис и административни дейности.

Административен координатор

 

Роля и отговорности:

 • Развива и прилага действащите административни политики, процедури и системи на фондация „За Нашите Деца“
 • Участва в управлението на следните процеси: кореспонденция, регистри, заповеди, управление на договори, имущество и други
 • Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност
 • Отговаря за доставките на стоки и услуги.
 • Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри
 • Участва в управлението на автопарка на организацията
 • Провежда въвеждащо обучение на новоназначените служители за правилата на работа с оборудването в организацията.
 • Участва в месечни обходи по събиране на дарителски кутии

 

 

Професионални компетенции:

 • Висше образование – в релевантна специалност
 • Умения за администриране и координация на процеси
 • Професионален опит в управление на административни процеси
 • Умения за работа в екип

 

Личностни качества и умения:

 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В

 

Организацията предлага:

 • Работа в организация отдадена на кауза
 • Работа във високо-мотивиран и професионален екип
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения
 • Обучения за личностно и професионално развитие

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org, в срок до 15 Януари 2019 г. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, генералист „Човешки ресурси“, на hr@detebg.org или 0889 508 587.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.